facilitaire bedrijfsinformatie


Dit is VNO-NCW


mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online
Malietoren (foto leo@hooijmans-noordwijk.nl)

VNO-NCW: de stem van ondernemend Nederland
oHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlineHoezo?
VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland.
De bij VNO-NCW aangesloten bedrijven en (branche)organisaties – samen zo’n 115.000 ondernemingen – vertegenwoordigen 90 procent van de werkgelegenheid in de Nederlandse marktsector. vno-ncw werkt via een gemeenschappelijk beleidsbureau nauw samen met MKB-Nederland, de ondernemingsorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf.
VNO-NCW behartigt de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven op nationaal en internationaal niveau. De belangenbehartiging is gericht op het in stand houden en verder verbeteren van het ondernemings- en vestigingsklimaat voor Nederlandse ondernemingen en voor buitenlandse ondernemingen die in of vanuit Nederland willen opereren.


Alle sectoren van de economie
De 165 aangesloten brancheverenigingen geven een goed beeld van het brede karakter van VNO-NCW. De branches uit de industrie en die uit de sectoren handel en dienstverlening houden elkaar ongeveer in evenwicht. Nemen we de werkgelegenheid als maatstaf, dan is de dienstverlening veruit de grootste aangesloten sector, gevolgd door handel en vervolgens door industrie.


Representativiteit
VNO-NCW vertegenwoordigt 80 procent van de ondernemingen met meer dan tien werknemers en 92 procent van de bedrijven met meer dan 100 werknemers. Dat is meer dan 90 procent van de totale werkgelegenheid in de particuliere sector.


Klein én groot
VNO-NCW komt op voor de belangen van grote, middelgrote én kleine ondernemingen. Ook dat blijkt uit het ledenbestand. 95 procent van de bij VNO-NCW aangesloten ondernemingen behoort tot het midden- en kleinbedrijf (minder dan 100 werknemers). Van het totaal aantal werknemers bij ondernemingen die zijn aangesloten bij VNO-NCW werkt ongeveer de helft in een klein of middelgroot bedrijf.


Grootte van bij VNO-NCW aangesloten bedrijven
(naar aantal werknemers)De vereniging
VNO-NCW is een vereniging. De verantwoordelijkheid voor het beleid, de begroting en de hoogte van de contributies ligt bij het bestuur van VNO-NCW. Het bestuur wordt gevormd door het Algemeen Bestuur waaruit weer het Dagelijks Bestuur wordt gevormd.
Het Algemeen Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten brancheorganisaties, de regionale verenigingen en Jong Management en een aantal direct aangesloten bedrijven. Het bestuur wordt geleid door de voorzitter van VNO-NCW.
Het bestuur bepaalt jaarlijks op welke thema’s en actiepunten in de belangenbehartiging het accent wordt gelegd. Leden van VNO-NCW kunnen daarnaast via het lidmaatschap van een groot aantal commissies en werkgroepen op allerlei beleidsterreinen invloed uitoefenen op de standpunten van VNO-NCW. Op deze manier zijn ruim 1.500 personen uit het bedrijfsleven betrokken bij het lobbywerk van VNO-NCW.


Het bureau
VNO-NCW is samen met MKB-Nederland gevestigd in de Malietoren in Den Haag. De medewerkers van beide organisaties vormen één gemeenschappelijk bureau onder leiding van de algemeen directeur. Onderdeel van het gemeenschappelijke bureau is het beleidsbureau bestaande uit zes beleidsteams. De beleidsteams werken in opdracht van de verenigingen van VNO-NCW en MKB-Nederland.


In de regio en Jong Management
Voor de regionale belangenbehartiging kent VNO-NCW vijf zelfstandige regionale ondernemersverenigingen: VNO-NCW Noord (Drenthe, Friesland en Groningen), VNO-NCW Midden (Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht), VNO-NCW West (Noord- en Zuid-Holland), de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (Noord-Brabant en Zeeland) en de Limburgse Werkgevers Vereniging. Deze organisaties vertegenwoordigen VNO-NCW in hun eigen regio. Ze hebben alle vijf hun eigen kantoor, maar maken ook gebruik van kennis en faciliteiten van VNO-NCW in Den Haag. Via het lidmaatschap van de onderneming hebben de directieleden van in de regio gevestigde bedrijven op deze manier rechtstreeks invloed op de belangenbehartiging in de regio.
Jong Management (JM) is de aan VNO-NCW gelieerde zelfstandige vereniging van ondernemers, directeuren en managers tot veertig jaar. De leden van Jong Management zijn leidinggevend en werken in een commerciële organisatie.


Brussel
In Brussel heeft VNO-NCW, samen met MKB-Nederland, een eigen kantoor dat als een vooruitgeschoven post fungeert om de belangen bij de Europese Unie te behartigen. Het Brusselse kantoor signaleert ontwikkelingen binnen de EU die van belang zijn voor leden van VNO-NCW.
Daarnaast onderhouden de medewerkers van het kantoor de contacten met onder andere de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese werkgeversfederatie BusinessEurope.
De Europese lobby van VNO-NCW richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel.


Lidmaatschap en contributie
Belangenbehartiging en dienstverlening ten behoeve van brancheverenigingen is de primaire functie van VNO-NCW.
Brancheorganisaties die lid willen worden, dienen een aanvraag voor het lidmaatschap in. Deze lidmaatschapsaanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW. De contributie van VNO-NCW is gebaseerd op een promillage (momenteel 0,46 promille) van het totaal van de loonsom. Bij een branchevereniging betreft het dus de loonsom van alle bij die branche aangesloten bedrijven. Een bedrijf (of lid van een branche) betaalt altijd slechts één keer contributie aan VNO-NCW, ook als het via meerdere verenigingen bij VNO-NCW is aangesloten. De minimumcontributie bedraagt voor een branchevereniging 6.000 euro en voor een bedrijf 1.500 euro.


Voor uitgebreide informatie over VNO-NCW en haar standpunten.
Klik op onderstaand plaatje in het blauwe kader.


vno-ncw
verbond van nederlandse ondernemingen
nederlandse christelijk werkgeversverbond


voor presentatie klik op plaatje.....


top pagina   top pagina

Bezoekers keken naar de volgende links in ons kennisplatform:

malie-toren den haag
kantoor vereniging vno-ncw


aangeboden door facilitaire zaken vno-cw
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online

'wat u nu vraagt, kan niet'

door inga van uchelen van fmn/fmi
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online
kamer van koophandel rotterdamdoor leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door s&pm facility

passie voor nieuw leiderschap


door koos groenewoud - aaa-tfm
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online

de algemene rekenkamervertaald naar .html door leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online
blijvend van waarde - bidbook 2011 facilitaire dienstverlening

door osb, veneca en nederlandse veiligheidsbranche
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online
gij zult maatschappelijk verantwoord ondernemen

door ruud welten, lector ethiek, saxion hogeschool
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online
gedragscodes vastgoedsector


door nevap en rics
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online
code verantwoordelijk marktgedrag
schoonmaak en glazenwassersbranche


door de commisie code verantwoordelijk marktgedrag
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online
het vierkantemeter-spel (m2)


door leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online
'grenzeloos' - fmn thema 2009


door leo hooijmans


Tags: ondernemersorganisatie, marktsector, belangen van bedrijfsleven, verbeteren vestigingsklimaat, mkb, onderwijs en innovatie en gezondheidszort, beleid milieu energie ruimtelijke ordening en infrastructuur, arbeidsvoorwaarden arbeidsmarkt arbo sociale zekerheid en pensioenen, regelgeving marktwerking en consumentenbeleid

top pagina   top pagina

DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnline
Dit document niet uitprinten, aub. Denk aan het milieu en uw kosten.
Wilt u het nog een keer lezen maak een bladwijzer (favoriet).
Wilt u het artikel door een ander laten lezen, stuur een link door.mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online

facilitaire vakbeurs online
nog nooit wat adverteren zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.


voor presentatie klik op plaatje.....
facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 1 maart 2012
het laatst gewijzigd op 11-11-2015

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)