facilitaire productinformatie

csu cleaning service
daar blijf je bij!


voor webinformatie klik op logo.....


CSU - bijzonder scherp op schoon


mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online

CSU scherp op schoon!

Inleiding
Scherp op Hospitality
Scherp op Waste Management
Scherp op Computer Reiniging
Nieuws: CSU ontvangt certificaat ISO 9001:2015
Informatie website van CSU
Waar kijken bezoekers nog meer naar:


top pagina   index

Onder het motto ‘Scherp op schoon’ is familiebedrijf CSU met 30 vestigingen en 12.000 mensen een Nederlandse top drie speler in schoonmaak. CSU heeft hoofdvestigingen in Uden, Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven, Rijswijk en Rotterdam. CSU is een familiebedrijf, waarin ook de directie en het management voor 1/3 participeert.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
In 2012 won CSU als eerste Nederlandse schoonmaakbedrijf de MVO-award bij de Golden Service Awards. En ook in 2015 mocht CSU deze award in ontvangst nemen met voor Nederland unieke budgetcoaching. CSU is gecertificeerd voor het OSB-Keurmerk en de CO2-prestatieladder. In 2014 wonnen we de estafetteprijs Kroon op het Werk. CSU is door Great Place To Work herhaaldelijk bekroond tot een van de beste werkgevers van Nederland. Bovendien werden we in 2014, 2015 én in 2016 uitgeroepen als gecertificeerd Top Employer Nederland.
LeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlineHoezo??
Medewerkers centraal
Bij CSU zijn onze medewerkers het kapitaal van de organisatie. Met optimale zorg en diverse initiatieven bevorderen we de duurzame inzetbaarheid van onze mensen. Het verbeteren van personeelstevredenheid in termen van veiligheid, gezondheid, welzijn en persoonlijke ontwikkeling is een structureel proces. Zo behouden we onze mensen én hun vakmanschap!

Visie
CSU wil een deskundige, betrouwbare en innovatieve partij zijn die zich onderscheidt met goed werkgeverschap, excellente operatie en een klantgerichte aanpak. Onze kerncompetentie is:

  * Diensten efficiënt en klantgericht organiseren
  * Met veel medewerkers op veel verschillende plaatsen
  * Met een beperkt investeringsniveau en relatief lage risico’s.

Missie
CSU is in Nederland voor bedrijven een deskundige, proactieve en innovatieve partner in schoonmaak en gelieerde markten. CSU wil een bedrijf zijn waar klanten graag klant worden en blijven en waar mensen graag komen en blijven werken. Een integere, mensgerichte organisatie met persoonlijke aandacht voor werknemers en klanten. Vanuit een verantwoord rendement en een continuïteitsstreven helpt CSU met duurzame oplossingen klantdoelstellingen te verwezenlijken.

Werknemers maken het verschil
CSU is scherp op het permanent verbeteren van haar dienstverlening. Wij richten ons op de tevredenheid, gezondheid en motivatie van werknemers. Werknemers die goed in hun vel zitten, leveren beter werk. Dat zorgt voor tevreden klanten en groei. En dat biedt ruimte om extra te investeren in kwaliteitsverbetering om klanten nog beter te kunnen bedienen.

Kwaliteits-, Arbo- en Milieubeleidsverklaring
Het beleid van CSU is gericht op het continu verbeteren van de dienstverlening, het creëren en continu verbeteren van een goede en veilige werkomgeving en steeds verder beperken van de milieubelasting van activiteiten op de leefomgeving.

top pagina   index

 
Scherp op Hospitality

Gastvrijheid is door veranderende behoeften en werkomgevingen steeds belangrijker in kantoren, scholen, overheid, zorg, retail en vervoer. CSU heeft een heldere visie op hospitality. Onze jarenlange ervaring als belangrijke speler in diverse sectoren en bij toonaangevende partijen is daarbij van grote waarde. Wij brengen bij vele opdrachtgevers hospitality elke dag in de praktijk.

Klantbeleving centraal met hospitality
Bij hospitality zetten we klantbeleving centraal. CSU optimaliseert de gastvrije klantreis van onder andere medewerkers, studenten, patiënten, bezoekers of reizigers. Hospitality kan op veel manieren worden ingevuld. Samen met u zorgt CSU voor de juiste aanpak. Samen zijn we scherp op hospitality.

Hospitality is maatwerk
Met een aanpak op maat zorgen we voor een hospitality invulling bij bestaande en nieuwe opdrachtgevers. Hospitality is vooral een kwestie van mentaliteit. Twee onderwerpen staan centraal: gastgerichtheid en gastheerschap. Deze onderwerpen passen we in nauw overleg met u binnen de schoonmaakdienstverlening in. In gesprekken met u als klant doorlopen we de klantreis en bepalen we welke doelstellingen we willen behalen. Vervolgens richten we de processen bij u en bij ons in.

Een vriendelijke medewerker maakt het verschil
De rol van schoonmaakmedewerkers verandert in hospitality invulling. Ze worden meer zichtbaar en de interactie met eindgebruikers neemt toe. Die interactie verbetert de afstemming, verhoogt de betrokkenheid, creëert meer begrip en laat klantbeleving en –waardering stijgen. De schoonmaak wordt persoonlijk ervaren. Afstemming over het werk is directer, zodat we snel en flexibel kunnen inspelen op wensen of calamiteiten. De schoonmaakmedewerkers worden een bekend gezicht voor uw medewerkers. Medewerkers die de principes van gastheerschap in de praktijk brengen, voelen zich persoonlijk verantwoordelijk voor de totaalbeleving op uw werkvloer. Dat merkt u aan hun open en vriendelijke houding. Dat ziet u ook aan de representatieve werkkleding en verzorgde werkwagens en materialen.

Veel aandacht voor de leiding
Leidinggevenden van CSU hebben een belangrijke rol in de juiste invulling van hospitality. Die leidinggevende is de aanjager achter de groep schoonmaakmedewerkers. Hij of zij zorgt dat hospitality top of mind blijft bij onze medewerkers via diverse, door CSU ontworpen tools zoals de hospitality koffer. Daarom zetten we een ander type leidinggevende medewerkers in; zij coachen de schoonmaakmedewerkers. Bovendien ontzorgen we u door de inzet van proactieve projectmanagers hospitality, medewerkers die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Zo creëren we de ideale verbinding tussen u als opdrachtgever en onze mensen.

  VOORDELEN VAN HOSPITALITY
Verbeterde klanttevredenheid
Minder (service)klachten en vervuiling
Interactie zorgt voor meer effectiviteit en flexibiliteit
Zichtbaarheid vergroot trots, waardering en zelfrespect schoonmaak-medewerkers

One FM: samenwerken en ontzorgen
Hospitality is niet alleen maar het domein van de schoonmaakorganisatie. Ook de andere facilitaire dienstverleners in een gebouw, station, luchthaven, zorg- of een onderwijsinstelling kunnen daarbij aanhaken. Niet voor niets is One FM een trend in facility management: facilitaire partners werken nauw samen. Zo biedt CSU u de beste service.

Technologie om te faciliteren en te monitoren
De inzet van technologie is belangrijk bij hospitality.
Aan de hand van digitalisering van de werkprocessen en de gerichte inzet van apps en dashboards stemmen wij onze dienstverlening scherper op uw wensen en behoeften af. Automatisering draagt bij aan een professionele uitstraling, realtime inzicht en proactieve houding van het personeel.

Managen van verwachtingen
De interne communicatie en een juiste introductie van hospitality zijn van cruciaal belang. Daarmee creëren we draagvlak en managen we de verwachtingen effectief. Aan de hand van diverse communicatieuitingen lichten we het nieuwe contract toe en stellen we onze schoonmaakmedewerkers voor. Zo is voor de start van het nieuwe contract iedereen op de hoogte van afspraken. Dit zorgt voor meer respect, begrip en waardering. Met optimale resultaten voor de schoonmaakmedewerkers én voor uw organisatie als resultaat.

top pagina   index


WASTE MANAGEMENT
Een duurzame aanpak voor afval


CSU is specialist in schoonmaak, maar wij helpen u ook graag met aanverwante diensten en dragen oplossingen aan die met onze kerntaak verbonden zijn.
CSU levert inspanningen voor zijn klanten zodat onze schoonmaakwerkzaamheden ook verderop in de keten voor de beste resultaten zorgen. CSU Waste management staat voor duurzame afvalverwijdering vanaf de werkplek. Optimalisatie van de scheiding, distributie en verwerking van uw afval levert toegevoegde waarde aan uw duurzaamheiddoelstellingen op. Zo realiseert u een besparing in de afvalkosten en draagt u bij aan een beter milieu.

Optimaliseren afvalproces
CSU biedt bedrijven een milieubewusteoplossing voor de verwerking van afval. Dat doen we in nauwe samenwerking met afvalleveranciers om zo het interne en externe proces goed op elkaar aan te laten sluiten. We analyseren uw huidige afvalproces; welke materialen zijn recyclebaar en wat kan en moet er beter? Samen bekijken we uw pand, de inrichting en werkplekbezetting en bespreken de toekomstige situatie. Zo krijgt CSU inzicht in de dagelijkse praktijk van uw afvalverzameling en -verwijdering en inventariseren we uw wensen en doelstellingen. Vervolgens brengen we binnen enkele weken een advies op maat uit, dat we toelichten en met u bespreken. Op basis van de gewenste afvalstromen, doen we u een voorstel voor het aantal te plaatsen afvalbakken
en geschikte locaties. Ook adviseren we over de frequentie van de lediging. De diverse afvalstromen biedt CSU apart aan ter recycling. Door periodieke rapportages blijft u op de hoogte van de resultaten omtrent uw afvalbeheer en CO2 uitstoot. Zo optimaliseren we uw afvalstromen en verminderen we aantoonbaar de milieubelasting van uw bedrijf.
De investering om Waste management binnen uw bedrijf te implementeren is afhankelijk van diverse aspecten, waaronder de grootte en bezettingsgraad van uw locatie en uw wensen en keuzes ten aanzien van de afvalbakken.

  SCHERP OP SCHOON
Reductie van het restafval met ca. 30% door optimale scheiding;
Besparing op uw integrale afvalkosten;
Bijdrage aan een verminderde CO2 uitstoot;
Een duurzame, schone en gezondewerkplek;
Concretisering van maatschappelijk verantwoord (duurzaam) ondernemen;
Mogelijkheid tot verkrijgen van een CO2 scan en concrete resultaten.


Waste management in de praktijk
CSU adviseert u hoeveel en welke afvalstromen voor u nodig zijn. CSU levert dus laagdrempelig maatwerk. Voor het beste resultaat raden wij aan de traditionele afvalbakjes te verwijderen en te vervangen door mooi gestyleerde afvalbakken op diverse strategische en centrale plekken in het pand. Hierbij moet u denken aan een pantry, kopieerruimte of een andere ontmoetingplaats voor uw medewerkers. Tot vijf afvalstromen kunnen in de nieuwe afvalbak apart worden ingezameld waardoor ca. 30% meer recyclebaar afval ontstaat. Hierdoor wordt het restafval verminderd, hetgeen zorgt voor de vermindering van uw afvalkosten.


Bewustzijn
In onze aanpak vormt de communicatie over Waste management naar uw medewerkers een belangrijk onderdeel. Het succes hangt grotendeels af van hun bereidheid om op een andere, betere manier met afval om te gaan. Goede informatie, het creëren van bewustzijn en een positieve houding zijn van groot belang. CSU helpt u via communicatiecampagnes die de beleving omtrent afval positief beïnvloeden. Zo maakt Waste management uw organisatie van binnen uit milieu-bewust.
We trainen onze schoonmaakmedewerkers die op uw locatie werkzaam zijn. Zij dragen hun kennis over op uw personeel. Omdat ze bekend zijn met uw organisatie en medewerkers maken zij zich de nieuwe manier van afvalverwijdering snel eigen en signaleren ze verbeterpunten.


top pagina   index

 
COMPUTER REINIGING
Kleine investering met groot effect


Een frisse werkplek met gereinigde computers is hygiënisch en werkt prettig. Maar wist u ook dat schone apparatuur bijdraagt aan een lager ziekteverzuim? Onderzoek toont aan dat de bacteriën op toetsenborden verkoudheid en huidirritaties kunnen veroorzaken. CSU verzorgt specialistische diensten in het schoonmaakonderhoud van uw computerapparatuur. Door uw apparatuur regelmatig te laten reinigen voorkomt u storingen en houdt u het netwerk in conditie. Een kleine investering met grote effecten voor uw personeel en apparatuur.

Hygiëne en storingvrij
Computers en andere kantoorapparatuur trekken dagelijks een grote hoeveelheid stof en ander vuil aan. Dit kan defecten en storingen veroorzaken. Ook door gebruik wordt uw apparatuur vies. Vet, broodkruimels, stof, haren en/of huidschilfers komen terecht op plekken waar je moeilijk kunt schoonmaken, zoals een toetsenbord. Een ideale broedplaats voor bacteriën. Wetenschappers hebben aangetoond dat een toetsenbord soms tot 400 keer zwaarder vervuild is dan een toiletbril! Flexibele werkplekken dragen nog eens extra bij aan deze vervuiling. Door uw computers regelmatig te laten reinigen verlengt u niet alleen de levensduur van uw apparatuur, maar draagt u ook bij aan een gezonde en prettige werkomgeving.

CSU is u graag van dienst met de reiniging van:
* Toetsenborden en muizen
* Computers en laptops
* Printers, faxen en kopieerapparaten
* (Mobiele) telefoons
* Complete systemen
* Technische ruimtes en serverruimtes
* Meld- en regiekamers

Ook voor aanverwante dienstverlening kunt u bij ons terecht:
* Dataverwijdering
* Datavernietiging
* Cable management


CSU is één van de grootste schoonmaakondernemingen van Nederland. We blinken uit in goed werkgeverschap en een duurzame werkwijze. CSU is een deskundige kwaliteitspartner voor vele opdrachtgevers in uiteenlopende branches. CSU investeert in medewerkers-tevredenheid, de basis voor goede dienstverlening en hoge klanttevredenheid. Het bedrijf is diverse malen uitgeroepen tot een van de Beste Werkgevers van Nederland en won als eerste Nederlandse schoonmaakbedrijf de MVO award.


Zorgvuldig, grondig en snel
Onze vakbekwame medewerkers inventariseren uw apparatuur en werkplekken en de mate van gebruik. Op basis van uw situatie maken we een voorstel op maat, waarmee wij uw apparatuur weer in optimale staat brengen. De reiniging gebeurt zowel inals uitwendig. De apparatuur wordt stofvrij gemaakt en met speciale reinigingsmiddelen schoongemaakt. Indien gewenst wordt er een antistatisch middel aangebracht om het aantrekken van stof tegen te gaan. Het aanbrengen van een desinfectant en een kiemreducerende coating behoort ook tot de mogelijkheden. De reiniging per computer duurt, afhankelijk van de vervuiling, gemiddeld 15 minuten. Onze medewerkers zijn gekwalificeerd en werken uitsluitend met specialistische apparatuur, materialen en middelen die het milieu zo min mogelijk belasten.

Uw apparatuur ook in optimale conditie?

Wilt u gezonde en storingvrije computerwerkplekken creëren? Samen met u nemen onze specialisten de benodigde werkzaamheden door, waarna u een duidelijke en vrijblijvende offerte ontvangt. Uw minimale investering levert beslist het maximale effect op.


top pagina CSU Nieuwsinformatie index


CSU ontvangt certificaat
ISO 9001:2015


Uden, 4 oktober 2016
CSU ontving recent het certificaat ISO 9001:2015 waarmee de certificering van de vernieuwde ISO 9001-norm officieel een feit is. De vernieuwde ISO 9001-norm is meer gericht op stakeholders-, risico- en compliance management en op de koppeling tussen bedrijfsstrategie en operationele bedrijfsvoering.

Op de foto Rob Boers, manager KAM

De hercertificering audit vond enkele weken geleden plaats en deze doorliep CSU moeiteloos. In het rapport complimenteerde de auditor CSU met de gedegen communicatie binnen de organisatie en de motivatie van de medewerkers.
Rob Boers, manager KAM: “Deze certificering draagt bij aan een verder aangescherpte efficiënte organisatie en klantgerichtheid. We zijn trots op de uitkomsten van dit traject.”

Naast de hercertificering audit vond er tegelijkertijd ook een tussentijdse audit van de ISO 14001 norm plaats. Ook hiervoor is CSU opnieuw gecertificeerd.

Voor meer informatie over CSU klik op onderstaand plaatje in het blauwe kader.


csu cleaning service
daar blijf je bij!


voor webinformatie klik op logo.....

(1401/1803-01)

top pagina   index

Bezoekers keken naar de volgende links in ons kennisplatform:

het vierkantemeter-spel (m2)


door leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online
de dienstverlening van een vijfsterrenhotel

uit facilitair ! - magazine van facilicom services group
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online
ervaring als beste hulpmiddel
onderzoek naar fysieke belasting bij verhuizers

door mondial movers
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online
tapijtreiniging:
ondergeschoven kind, gemiste kans

door leon van den berg, redactielid clean totaal
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online
inrichting bedrijfsrestaurant


door ruben alosery
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online
blijvend van waarde - bidbook 2011 facilitaire dienstverlening

door osb, veneca en nederlandse veiligheidsbranche
mede mogelijk gemaakt door 'facilitaire aanbieders online'
'wat u nu vraagt, kan niet'

door inga van uchelen van fmn/fmi
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online


Tags: schoonmaak, catering, beveiliging, facilitaire dienstverlening, ergonomie, gezondheid & welzijn op kantoor, opruimen, scherp op schoon, Schimmelbestrijding met probiotoca, Reiniging cleanroom, Kantoren, Hotels, Zorg, Bungalowparken, Recreatie, Onderwijs, MKB, Industrie, Voedingsmiddelen, Retail, Vervoer, duurzaam, Mens, Milieu, Omgeving
Leverbaar in Nederlands taalgebied van boven Groningen tot onder Kortrijk (B) en voorbij Enschede tot en met Noord- en Zuid-Holland. En de regio's Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Alphen aan den Rijn, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Middelburg, Breda, Tilburg, Eindhoven, Maastricht, Nijmegen, Arnhem, Enschede, Zwolle, Assen, Leeuwarden, Groningen.

top pagina   index

DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnline
Dit document niet uitprinten, aub. Denk aan het milieu en uw kosten.
Wilt u het nog een keer lezen maak een bladwijzer (favoriet).
Wilt u het artikel door een ander laten lezen, stuur een link door.mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online

facilitaire vakbeurs online
nog nooit wat adverteren zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.


voor presentatie klik op plaatje.....
facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 20 oktober 2014
het laatst gewijzigd op 1-11-2018

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)