arbo & gezondheid
dit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door

desso bv - soundmaster*
voor een nog betere geluidsreductie en akoestiek!


voor ipresentatie klik op plaatje.....

onlineprojectstoffering.nl
interface, desso, interfloor, ambiant, forbo, desimo, modulyss
tapijt, gordijnen en zonwering tegen speciale prijzen!

voor webinformatie klik op plaatje.....

(1901-01)

voor het artikel in het Nederlands klik op onderstaand plaatje

geluid


door leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door bureau galileoarbo & gezondheid


Geluid


deze informatie wordt u aangeboden door leo hooijmans, lid van fmn
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders onlineGeluid - uit/aan

In deze rubriek staat de mens centraal. ‘In het rijtje (Dag)licht’ en ‘Lucht’ is nu het ‘Geluid’ aan de beurt. Niet omdat ‘Geluid’ op de derde plaats hoort, maar omdat nu eenmaal niet alle zaken tegelijkertijd aan de beurt kunnen zijn. U moet wel van alles op de hoogte zijn want in de praktijk moet u op alle zaken wel direct actie kunnen ondernemen.


Zintuigen
De mens heeft verschillende behoeften waaraan voldaan moet zijn om zich lekker te voelen. De psycholoog Abraham Maslow verdeelde die behoeften over een piramide met vijf niveaus. Onderaan bevinden zich de fysiologische behoeften, oftewel zuurstof, voedsel, water en seks. Daarna volgt de behoefte aan zekerheid, liefde, waardering en, aan de top van de piramide, zelfverwezenlijking. Het tweede niveau, onze behoefte aan zekerheid, is afhankelijk van de mate waarin onze vijf zintuigen functioneren. Zicht, gehoor, reuk, smaak en tast - al deze zintuigen bepalen of we ons goed en veilig voelen. Een goed werkend gehoor biedt veiligheid omdat het ons helpt de omgeving te ontdekken en interpreteren. Omdat we twee oren hebben, kunnen we bepalen waar een geluid vandaan komt en hoe ver de geluidsbron van ons verwijderd is.
leoleo
Uit de media oktober 1996
Den Haag,
In het jaar 2000 telt Nederland 2 miljoen slechthorenden. Nu (okt 1996, redactie) zijn dat er nog 1.3 miljoen, maar het aantal mensen met gehoorverlies neemt onrustbarend snel toe. Oorzaken zijn het werken in lawaaiige ruimtes, de vergrijzing van de bevolking en harde muziek. Slechthorendheid staat een op de top-10 van chronische aandoeningen. Staatssecretaris Erica Terpstra van VWS nam gisteren het TNO-rapport ‘Slechthorendheid in Nederland’ en een knelpunten-notitie ‘Gehoor gezocht voor...’ van de stichting Dienstverleners Gehandicapten (sDG) in ontvangst. De beide rapporten waren in opdracht van het ministerie gemaakt. Het aantal jongeren dat slechthorend wordt, neemt jaarlijks toe met 21.500. De oorzaken liggen bij wat het TNO omschrijft als ‘nieuwe bronnen: walkmangebruik, spelen in bands, bezoek aan disco’s en popconcerten. Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse kinderen blijken hun walkman twee tot drie maal vaker te gebruiken dan Nederlandse kinderen. Het percentage slechthorenden onder hen zal daardoor sneller stijgen.Er komen regelmatig berichtjes met betrekking tot geluidsoverlast en gehoorschade. Recent werd bijvoorbeeld gemeld dat de Arbeidsinspectie wil dat bij disco’s het personeel speciale gehoorbescherming gaat dragen. Iets dat in Engeland bijvoorbeeld al jaren terug is ingevoerd. In augustus meldde de politieke partij RPF dat ze een eind wil aan oorverdovend geluid bij ‘houseparty’s’ en eerder dit jaar werd vermeld dat reclames de tv-kijker doof toeteren. Wat moeten wij (facilitaire managers en medewerkers) ons nu nog druk maken over geluidsoverlast!?

Onlangs belde een cursusdeelnemer me voor overleg. Een deeltijd medewerkster had problemen met geluidsoverlast van een koffiemachine, ongeveer vier meter van haar werkplek. Ze wilde graag dat hij verplaatst werd, maar daar moesten dan wel de nodige technische voorzieningen voor worden getroffen. Hij had van de cursus CD al de informatie gevist dat de maximale geluidssterkte 45dB(A) mag zijn (Arbo-voorschrift voor in open ruimten). Zijn vraag was nu: “hoe ga ik dit meten en hoe los ik dit probleem op?”.
Hiermee is direct één van de problemen beschreven waarmee de facilitaire dienst dagelijks te maken krijgt. De volgende vragen kunnen dan opduiken:
- Maakt de koffiemachine zoveel herrie als hij koffie zet?
- Is het wel de koffiemachine of zijn het de medewerkers die de plek waar de automaat staat gebruiken om sociaal met elkaar te ehh…. kletsen?
- Is de deeltijd medewerkster een zeur en moet er voor dat eenvoudige werk maar weer eens een andere uitzendkracht besteld worden?
- Doet de deeltijd medewerkster zeer belangrijk werk waarbij een opperste concentratie noodzakelijk is?
- Is ze de vriendin van een directeur en hoe krijgen we haar zover dat ze tevreden is met haar werkplek?

Laten we één zaak duidelijk stellen. We zijn allemaal aan het werk om de organisatie goed te laten functioneren. Door de gebruikers van de producten en/of diensten komt er geld binnen en van het netto/netto resultaat worden de 13e maand en gratificaties betaald.
Consultants inhuren om het geluid van een koffiemachine te meten is dus weggegooid geld. De koffiemachine komt natuurlijk nooit boven de Arbonorm. Dit geeft ook direct aan dat Arbonormen zeker niet in alles een hulpmiddel zijn.
Het is belangrijk om medewerkers goed te laten functioneren en deze reageren als mens verschillend met hun zintuigen. Zoals al bij de thema’s ‘licht’ en ‘lucht’ is vermeld verwerken wij ‘geluid’ met onze eigen emoties. In een apartementengebouw klaagt een bewoner al snel over de muziek van een buurman. Bij de bewoner dringt misschien maar een kwart of een tiende van de dB-waarde binnen. Maar het is zijn muziek niet, dus stoort het hem. Als het ’s nachts doodstil is kan het draaien van een wasmachine van de buren al een bewoner uit zijn slaap houden. Zondagmorgen om tien uur kan een klopboormachine door het contactgeluid een bewoner op 10 appartementen afstand tot razernij brengen.

Het eerste wat men dus moet doen is met de medewerkers praten wat voor functie zij uitvoeren en welke optimale werkplek zij daarvoor denken nodig te hebben. Om in zwart-wit termen te schrijven zal een creatieve eenling opgesloten willen zitten in een isoleercel. Een gezelligheidsmens met routinewerk is voor een kantoortuin met veel mensen om zich heen en de radio keihard aan. In het laatste geval is het voor de emotie niet belangrijk of er ook nog een roltrap, een copier, een koffiemachine of andere apparaten in de buurt geluiden produceren. Op de concentratie en de vermoeidheid van de medewerkers hebben deze laatste zaken echter wel degelijk invloed.
Een constant geluidsniveau in kantoor van pratende mensen, telefoongerinkel en allerhande kantoormachines is over de gehele dag een aanslag op het prestatieniveau van de medewerkers. Als u deze aanslag optelt bij een te groot lichtcontrast en teveel medewerkers in een te kleine ruimte waardoor de luchtcirculatie onder de maat is heeft u voor de drie zintuigen zien, ruiken en horen het wel weer gehad. Dan zitten uw medewerkers om ca. 15:00 uur ongeveer op 20% van hun prestatieniveau. Ruim vooruit denken en plannen bij het inrichten van kantoren kunnen een beter beeld geven van een juist kostenplaatje voor uw kantoorinvestering. Deze investering zal binnen de kortst mogelijke tijd worden terugverdient door een productieverbetering en zal de motivatie van uw medewerkers ten goede komen. Dit zal dan ook zeker een uitstraling geven naar uw gebruikers en potentiële klanten.


(Vrolijke) noot
Soms kan één telefoontje of emailtje je veel plezier en/of informatie geven. Tijdens een van mijn bekende leesuurtjes op een terrasje in Noordwijk las ik een berichtje over de mogelijkheid om een boek aan te vragen getiteld ‘Geluid en het moderne kantoor’. Dit boek was aan te vragen bij plafondleverancier Ecophon in Breda. Pessimisten onder ons verwachten dan een pocketboekje of minder met veel reclame en oudbakken nieuws over geluid. Goed dat optimisme bij mij de laatste jaren de boventoon voert. Binnen een paar dagen werd het boek persoonlijk afgeleverd door Terry Woudenberg (ondanks dat ik gemeld had geen plafond nodig te hebben). Het boek was groot genoeg om zomaar staand in de boekenkast ook een goede indruk te maken. Maar de inhoud sprak mij nog meer aan. Er wordt duidelijk en uitgebreid uiteengezet hoe het zit met geluid. Veel praktijkvoorbeelden met duidelijke foto’s sieren het boek. Hierin zit natuurlijk de reclame van Ecophon verscholen, maar dat stoort zeker niet. Voorbeelden worden wereldwijd besproken. (Het kantoor van Centraal Beheer in Apeldoorn, ontworpen door H. Herzberger ontbreekt natuurlijk ook niet!). Ze zijn duidelijk met normen voor een goed plafond. Bij de tips en adviezen gaan ze werkelijk goed om met betrekking tot het cellenkantoor, ruimtes met wanden, kantoortuin, stille zone’s, vergaderzalen, wachtkamers, enzovoort. U kunt het boek gratis aanvragen bij Ecophon, t.a.v. Mariëlle David, (076) 502-000 of per email: plafonds@ecophon.nl.


Bezoekers keken naar de volgende links in ons kennisplatform:licht

door leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online

visie duurzame mobiliteit 2016-2050


door leohooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online
lucht

door leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door bureau galileo

van statig ministerie naar denktank

uit facilitair! - magazine van facilicom service group
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online
aan het gas? liever niet meer!


door leohooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online
herijking van m2
slim omgaan met vierkante meter


uit special van tu-delft - facility management & vastgoed
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online

de afdeling marketing in een spagaat! en.... kopje onder, soms!

door leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online

vanzelfsprekend gastvrij bij vng
uit facilitair! - magazine van facilicom services group
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online
total facility management 2.0
bij vodafone
uit facilitair facilitair! - magazine van facilicom services group
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online
de (virtuele) servicedesk van de facilitaire organisatie

door henk rietveld en leon-paul de rouw van ministerie bzk
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online

het nieuwe werken
aandachtspunten bij de introductie

een publicatie van de rijksoverheid
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online

minder energieverbruik door hnw
(het nieuwe werken)


uit dak+bouw 2012, html-vertaling leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online
hnw - het nieuwe werken in cijfers
uit facilitair facilitair! - magazine van facilicom services group
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders onlinedeze informatie wordt u aangeboden door leo hooijmans, lid van fmn
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online
desso bv - soundmaster*
voor een nog betere geluidsreductie en akoestiek!


voor ipresentatie klik op plaatje.....

onlineprojectstoffering.nl
interface, desso, interfloor, ambiant, forbo, desimo, modulyss
tapijt, gordijnen en zonwering tegen speciale prijzen!

voor webinformatie klik op plaatje.....

(1901-01)


facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 5 februari 2009
het laatst gewijzigd op 2-12-2019

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)