facilitaire productinformatie


SMAAK magazine


mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders onlineSMAAK is het magazine van de Rijksgebouwendienst en staat voor Stedenbouw, Monumentenzorg, Architectuurbeleid, Architectuur en Kunst.
LeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlineHoezo??
10 jaar SMAAK
Van de redactie - Vijftig maal SMAAK
Visie op SMAAK door Leo Hooijmans

Waar kijken bezoekers nog meer naar?


Van de redactie - Vijftig maal SMAAK

Februari 2011. SMAAK bestaat 10 jaar. Vandaar een speciale uitvoering als 1e uitgave in 2011, éénmaal aangepast in 'SMAAKMAKERS'.
Jaap Huisman, hoofdredacteur, schrijft in de uitgave over 'Vijftig maal SMAAK' het volgende.

Op de eerste cover van SMAAK in 2001 prijkte de beeldend kunstenaar Pieter Laurens Mol, twee nummers later voerde het tijdschrift ons mee naar het Muiderslot waar kinderen een feestje aan het vieren waren.
Kunst en Monumenten, het zijn twee van de vijf pijlers onder de inhoud van het nummer. Dat was zo en dat is zo gebleven, want in deze dubbeldikke nummer 50 verhuizen we van het Muiderslot naar Slot Loevestein en blikken we terug op de meest grensverleggende kunst die de afgelopen tien jaar tot stand gekomen is dankzij een eenprocents-regeling.

SMAAK bestaat tien jaar. Dat is heel wat. Tijdschriften zijn in dit digitale iPad-tijdperk een heerlijke prooi om ze van papier te halen en het op het scherm te plaatsen. En in feite betekende SMAAK al een nieuwe communicatie van de Rijksgebouwendienst. Voordien gaf de organisatie boeken uit van de prestigieuze projecten die tot stand kwamen in de jaren negentig, totdat het toenmalig hoofd communicatie Ursul Schaap besloot tot een meer dynamische en actuele omwenteling.
Een visionaire gedachte. Boeken, hoe mooi ook vormgegeven en geschreven zijn nu eenmaal statisch.
SMAAK laat bovendien zien hoe architectuur en kunst, monumenten en restauratie met elkaar verstrengeld zijn. De ene discipline voedt de andere.

Nu er vijftig edities van SMAAK zijn verschenen, is het zichtbaar hoe de rijkshuisvesting in tien jaar tijd is geëvolueerd. Natuurlijk worden er nog steeds ministeries gebouwd of verbouwd, komen er in het land zoutloodsen en Raden voor de Kinderbescherming bij, maar het accent is verschoven. Projecten hebben plaats gemaakt voor processen, de markt wordt er via pps-projecten bijgehaald en de Rijksgebouwendiens is veel meer uitgegroeid tot een kennisinstituut. Een centrum van expertise. In dit centrum is veel knowhow samengebald over de beperking van CO2-uitstoot, over brandveiligheid en over duurzame stedenbouw.
Restauratie van monumenten is tegenwoordig minstens zo belangrijk als het gebruik ervan. Gebouwen, ook overheidsgebouwen
, zijn bedoeld als aangename werkplekken en gebruiksvriendelijk, indien ze een openbare functie hebben. Als er een begrip is dat als etiket telkens ergens wordt opgeplakt, is het transparantie, het modewoord van de afgelopen tien jaar.

Als je die perionde overziet, ontkom je er ook niet aan de ambitie die aan de dag is gelegd. De grootscheepse verbouwing van het Rijksmuseum begon in die tijd, net als de restauratie van het Paleis op de Dam in Amsterdam. Een ministerie - dat van Financiën werd binnenste buiten gekeerd, een ander - dat van BZK en Justitie - is in aanbouw. Tot de meest in het oog lopende gebouwen behoort Westraven in Utrecht, dat door iedereen wordt geprezen als een toonbeeld van metamorfose van een lusteloze jaren zeventig-schijf. Het Walterboscomplex, zenuwcentrum van de Belastingdienst in Apeldoorn, is ook al een parel aan de kroon, met name vanwege de integratie van architectuur, kunst, interieur- en landschapsarchitectuur. Maar schaduwkanten waren er ook, zoals de brand in het Catshuis en het uitzendcentrum op Schiphol, waarbij doden vielen. Zwarte bladzijden in de geschiedenis van de rijkshuisvesting.

Tien jaar SMAAK. Kabinetten stonden op, vielen en verdwenen. Zes ministers van VROM liepen af en aan door de gang van het kantoor van SMAAK. En de laatste minister zien we niet eens, die huist in de toren van BZK omdat VROM niet meer bestaat. VROM is ongemerkt veranderd in een rijksverzamelgebouw. Vier Rijksgebouwmeesters werden gevolgd, die alle vier hun eigen stempel op het beleid drukten en missiewerk in het land verrichten om architect uur en stedenbouw op een hoger niveau te brengen.
Alle vier zeiden na afloop onder de indruk te zijn van de zorgvuldigheid waarmee de rijkshuisvesting tot stand komt. Dat ben je als overheid ook aan je stand verplicht - wie goed doet, goed ontmoet.

SMAAK-50 verschijnt op een kruispunt van het kabinetsbeleid, misschien een keerpunt. Een slankere overheid en dus een slankere Rijksgebouwendienst zijn het streven. De bal wordt gelegd bij de krachten in de samenleving.
Ook al zet 'Den Haag'
het mes in eigen vlees, de zorg om architectuur, stedenbouw, monumenten en kunst zal blijven. Want buiten de Pearl River Delta in China bestaat er geen dichtgebouwd gebied ter wereld als de Nederlandse delta. Dat is een gegeven waarmee we het moeten doen.


[naar top] - [naar index]

Visie op SMAAK door Leo Hooijmans

SMAAK werd me eens aangeboden terwijl ik cursus gaf over de kantoorindeling en -uitrusting. Ik weet het nog goed, april 2004. Het boekje kwam van Johan Sebregts van de Belastingen/CFD. Hij zei "Leo, kijk hier eens naar. Jij deelt graag goede facilitaire stukjes. Wij, van de Belastingdienst zijn hier best trots op!"
Nou, Johan had gelijk. De kwaliteit leek die van een glossy magazine. Aan de creativiteit en kwaliteit was grote aandacht besteed.
In de toenmalige cursussen deelden de docenten en cursisten graag vakinformatie. De SMAAK was voor iedereen een aanrader. Ambtenaren kunnen zich gratis abonneren. Voor derden is het abonnementsgeld maar een fractie van de kosten van het mooie drukwerk.
Ik heb dus meer dan de helft van de smaken wel gezien en opgeborgen.

Recent was ik mijn kantoor aan het schonen en stond met dubbele gevoelens met de verzamelde werken SMAAK in mijn handen. Niet opruimen betekende waarschijnlijk herrie in huis. We gaan verbouwen, dus er moet schoon schip gemaakt worden.
Toen ik er een paar doorbladerde, dacht ik: "Wauw, hierin staan mooie artikelen in voor 'facilitaire informatie online'. Zou ik die mogen gebruiken?" Vanuit het verleden had ik stroeve ervaringen met de Rijksgebouwendienst (Rgd). Ambtenarenorganisaties klopten nog wel eens aan om onze mening tegenover die van de Rgd te zetten.

Achter twee zaken kwam ik al gauw. Als je je papier kwijtraakt ga je internet op. Op de site van de Rgd vond ik uit dat SMAAK vanaf editie 29 (dec. 2006) al mooi in zijn geheel te lezen is als tijdschrift.Zoals het in het computertijdperk steeds meer gewoon wordt. Het is opgeslagen via de ISSUU, een site die het mogelijk maakt om tijdschriften synchroon aan het origineel te kunnen doorbladeren.

In de edities staan veel artikelen, die een .html plaats zouden verdienen op 'facilitaire informatie online'. Teveel, het moet ook nog bemand kunnen worden. Toch heb ik het gewaagd om bij Jaap Huisman, hoofdredacteur, te vragen om een enkel artikel te mogen delen met onze lezers. Ik was al niet zo zenuwachtig meer. Van de Rgd staan al de Werkplekwijzer en een bijzonder mooi boekje van de Algemene Rekenkamer op 'facilitaire informatie online'.
De start is gemaakt met Deel 5 van de Rijksarchieven (uit SMAAK 49). De serie gaat over provinciaal gevestigde archieven in rijksmonumenten of uitzonderlijke gebouwen van de Rgd. De start is dus Deel 5, het Noord-Hollands Archief in Haarlem. Als het wederzijds bevalt hoop ik ook nog terug te werken van deel 4 naar 1. En misschien later 6 en meer.

Een advies: Kijk beslist regelmatig naar de digitale SMAAK. Een link staat in onderstaand kader. Maak voor uw PC of Laptop een favoriet voor de site.
Voor uw smartphone (bv. iPhone) of Tablet-PC maak een favoriet van 'facilitaire informatie online'. (www.facilitaire-info.nl)

SMAAK - Blad voor de Rijkshuisvestingmooi digitaal te lezen!
klik op 'SMAAK magazine'.......

[naar top] - [naar index]
DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnline
Dit document niet uitprinten, aub. Denk aan het milieu en uw kosten.
Wilt u het nog een keer lezen maak een bladwijzer (favoriet).
Wilt u het artikel door een ander laten lezen, stuur een link door.mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online

facilitaire vakbeurs online
nog nooit was sponsoring zó doelgericht en zó lang houdbaar!
facilitaire aanbieders 365 dagen per jaar/24 uur per dag.


voor ipresentatie klik op plaatje.....
(1306-01)
vakkennis wordt mede mogelijk
gemaakt door uw bedrijf/product


nog nooit was sponsoren zó doelgericht en zó lang houdbaar!
voor ipresentatie klik op plaatje.....


(1009-01)

ooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlineHoezo??

Bezoekers keken naar de volgende links in ons kennisplatform:gebouwen met smaak!
in deze 'sub-rubriek' vind u gebouwen, die beschreven zijn in SMAAK. een magazine van de rijksgebouwendienst.
SMAAK staat voor Stedebouw, Monumentenzorg, Architectuurbeleid, Architectuur en Kunst.

opruimen versie 15
neufert op zakformaat!


door leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online
de algemene rekenkamer


vertaald naar .html door leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online

vastgoed:
een energielabel voor uw gebouw

een publicatie van agentschapnl (vh senternovum)
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online

rijkskantoor turfmarkt 147 den haag


uit smaak, blad voor de rijkshuisvesting
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online
elk kantoor kan energie besparen

uit facilitair online, magazine van facilicom services group
mede mogelijk gemaakt door de facilitaire vakbeurs online
gezonde gebouwen werken beter


uit facilitair ! - magazine van facilicom services group
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online

facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 12 maart 2011
het laatst gewijzigd op 28-02-2018

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)