«« verkeer, transport & parkeren


Quickscan parkeren biedt inzicht


deze informatie wordt u aangeboden door jerphaas jan van schaik
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online
Mechanisch parkeren. Zeker en veilig.


Onderzoek naar haalbaarheid van gebouwde parkeervoorzieningen
LeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlineHoezo??
Om een parkeerproject tot een succes te maken moet eerst worden bekeken of dit project financieel en technisch haalbaar is. Onder andere met behulp van een zogenaamde ‘quick scan’ kunnen de mogelijkheden worden bekeken alvorens over te gaan tot verdere ontwikkeling en/of realisatie van een gebouwde parkeervoorziening. Hierbij maakt het niet uit of het een solitaire parkeervoorziening betreft of dat het onderdeel uitmaakt van een bestaand of te ontwikkelen project met diverse functies. Het succes van een parkeervoorziening wordt bepaald door vele factoren en actoren.

Bij een onderzoek, haalbaarheidsanalyse of quick scan kan het parkeervraagstuk worden benaderd vanuit invalshoeken: omvang parkeerbehoefte, verschijningsvorm, financieel resultaat, beheer en exploitatie en eigendomssituatie.

Voor een ontwikkelaar is de financiële en technische haalbaarheid vaak aandachtspunt nummer één. Voor de gebruiker liggen de criteria van succes weer op een ander vlak waarbij geldt dat veiligheid en beschikbaarheid hoog zo niet als hoogste scoort.
De overheid, veelal op gemeentelijk niveau, wil bijvoorbeeld een verbetering voorstaan van de leefomgeving door het blik van de weg bij voorkeur opgeborgen in een gebouwde, meestal ondergrondse, parkeervoorziening.

Succes parkeerproject
Of een parkeerproject als een succesvol project kan worden bestempeld is dus niet alleen afhankelijk van veel factoren maar ook aan wie de vraag wordt gesteld. Beschikbaarheid van parkeerplaatsen natuurlijk, veiligheid en comfort zijn voor de gebruiker zeer belangrijk. De technische en financiële haalbaarheid vraagt van de ontwikkelaar vaak alle ontwikkelkunsten die hij of zijn adviseurs in huis hebben.
Wet en regelgeving, plaatselijk beleid, gebiedsdoelstellingen, zelfs politieke kleur en natuurlijk de bekende parkeernormen zijn voor gemeentelijke overheden belangrijke doelstellingen. In deze wirwar van actoren blijft één vraag evident: de haalbaarheid van de gebouwde parkeervoorziening.

Uitgangspunten haalbaarheid
Een succesvol parkeerproject wordt bepaald door inzicht en een aan waarheid grenzende zekerheid aangaande de aannames die gedaan worden. Deze bepalen uiteindelijk de vorm en volume van de parkeervoorziening. Een toetsing van de aannames en het gehanteerde inzicht voorafgaand aan de beslissingen lijken dan zeer wenselijk zo niet noodzakelijk. Kennis en ervaring is de basis voor de onderbouwing en toetsing van de aannames en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de parkeervoorziening.
In de praktijk ontstaat noch wel eens discussie tussen de betrokken partijen aangaande het aantal parkeerplaatsen. Met een quick scan kan duidelijkheid worden gegeven over deze en vele andere vraagstellingen.

Het parkeervraagstuk kan mijn inziens alleen benaderd worden door de invalshoeken zoals weergeven in het onderstaande schema:
• Omvang parkeerbehoefte.
• Verschijningsvorm.
• Financieel resultaat.
• Beheer en exploitatie.
• Eigendomssituatie.

Uitvoeren haalbaarheidsanalyse
In de haalbaarheidsanalyse worden alle invalshoeken betrokken. De belangrijkste, meest elementaire invalshoek die tevens dient als basis van de parkeervoorziening is de ‘omvang parkeerbehoefte’.
De omvang van de parkeerbehoefte kan op verschillende manieren worden bepaald. In het model van de quick scan wordt de haalbaarheid van de parkeervoorziening bepaald aan de hand van een maatgevende parkeerbalans. Met het opstellen van de maatgevende parkeerbalans wordt een juiste afstemming weergegeven tussen parkeervraag en parkeeraanbod.
Het opstellen van de parkeerbalans kan vaak geschieden aan de hand van beschikbare informatie die bij de betrokken partijen aanwezig is. Indien dit niet voorhanden is, zal er verder onderzoek nodig zijn.

De uitkomsten van de parkeerbalans, aangaande de omvang van de parkeerbehoefte, kunnen nogal afwijkend zijn van de gehanteerde of door de overheden opgelegde parkeeromvang. Een veel voorkomend verschil hierbij is het uitgangspunt normatieve parkeerbehoefte en maatgevende parkeerbehoefte op basis van gelijktijdigheid. Ook bestaan er veel verschillen in het inzicht van de doelgroepen, parkeren is immers geen doel op zich maar een afgeleide van een functie.


Nog een voorbeeld van mechanisch parkeren. Zeker en veilig.(foto NN)

Parkeerbalans
Zoals gezegd de maatgevende parkeerbehoefte is de basis en het belangrijkste voor het bepalen van het haalbaarheidsonderzoek. In de praktijk kan het noodzakelijk worden geacht onderbouwing te geven aan de uitkomsten van de parkeerbalans om overeenstemming met de betrokken partijen te bereiken, vooral waneer de verschillen van inzicht groot zijn. De verschillen kunnen namelijk groot zijn; tot 30 procent meer of minder parkeerplaatsen is geen uitzondering, of in een enkel geval tot 70 procent minder parkeerplaatsen. Deze verschillen hebben natuurlijk een enorme invloed op de overige aspecten van de parkeervoorziening zoals de verschijningsvorm en daarmee het financieel resultaat, waardoor de parkeervoorziening wellicht haalbaar wordt.
Zoals gezegd is de parkeerbalans de basis voor het haalbaarheidsonderzoek, zonder een goed onderbouwde balans is een haalbaarheidsonderzoek voor de parkeervoorziening nagenoeg zinloos.

Verschijningsvorm
Van de overige invalshoeken is de verschijningsvorm de volgende bouwsteen op weg naar een haalbare parkeervoorziening. De verschijningsvorm heeft allereerst van alles te doen met de gebruikers doelgroep en de kosten per parkeerplaats. Hierbij dient altijd de kwaliteit van de parkeervoorziening voorop te staan, evenals doelmatigheid en inpasbaar in het ontwerp. Het belangrijkste doel hierbij is om – in overeenstemming met betrokken partijen zoals architect, maar niet te vergeten de constructeur, etcetera – een haalbare prijs per parkeerplaats te ontwerpen.
Het ontwerp van de parkeervoorziening kan velerlei vormen aannemen; ondergronds, bovengronds, solitair, met of zonder mechanische hulpmiddelen (automatisch parkeren) ontsluiting door middel van liften, etcetera.

Financieel Resultaat
–waarbij de parkeervoorziening gaat fungeren als stallingsgarages – of betalende bezoekers met de functie van openbare parkeervoorziening. Combinaties met dubbelgebruik zijn hierbij ook mogelijk, hetgeen ten goede komt aan het rendabel maken van de parkeervoorziening. Basis hierbij is en blijft de parkeerbalans en verschijningsvorm.

Beheer en exploitatie
Deze vormen een onderdeel van het financiële model en worden in de quick scan als onderdeel van het exploitatiemodel meegenomen.

Quick scan
De quick scan is een methode om een betrouwbare analyse te maken van zowel bestaande als nieuwe parkeervoorzieningen, waarbij de quick scan – afhankelijk van de bandbreedte aangaande de nauwkeurigheid – per onderdeel verder in nauwkeurigheid kan worden onderbouwd. In de quick scan dient aandacht te worden besteed aan gebiedsontwikkeling waarbinnen de parkeervoorziening valt.
Een praktijkvoorbeeld hiervan is een openbare parkeervoorziening, waarbij de parkeervraag in de pieken op koopavond en op zaterdag circa honderd parkeerplekken groter was dan het aanbod. De oplossing lag niet in vergroting van de parkeercapaciteit maar in de benutting van de parkeervoorziening van een naastgelegen kantoorcomplex.


Parkeerbalans nieuwbouw HU Amersfoort. Uitgangspunt: 20 procent maakt gebruik van OV of fiets. Door normatieve parkeerbehoefte per functie te koppelen aan de aanwezigheidspercentages en de gelijktijdige parkeerbehoefte in parkeergarages ontstaat de maatgevende behoefte.
verdeling bedrijvigheid
Voorbeeld gebiedsontwikkeling met verschillende functies en daardoor verschillende typen parkeervoorzieningenDe parkeervoorziening wordt aangewend als openbare parkeervoorziening, met als gevolg een goede tweede parkeervoorziening met een optimaal gebruik en daardoor een haalbare parkeervoorziening door een gezonde financiële exploitatie.
Een sprekend voorbeeld van verschillen in normatieve en maatgevende parkeerbehoefte – werkelijke parkeerbehoefte – is het hoger onderwijs. De gemeentelijke normen geven veelal een parkeerbehoefte, afgeleid van de CROW-normen aan. Na uitvoering van de quick scan, waarbij het accent lag op het onderbouwen van de maatgevende parkeerbalans, is de werkelijke parkeervraag en het -aanbod op elkaar afgestemd op twintig procent van het oorspronkelijke aantal. Dit geldt ook voor hotels.
Gebouwde parkeervoorzieningen worden meestal aangelegd voor langere periodes van 30 tot 40 jaar. De impact van een onzorgvuldige afstemming van parkeeraanbod en parkeervraag is daardoor groot. De meest gemaakte fout – als men al van een fout mag spreken – in de ontwikkeling bij een parkeervoorziening is wanneer het project financieel haalbaar is en het aantal parkeerplaatsen te realiseren is binnen het project, dat men geen onderzoek of een quick scan laat uitvoeren.

De aanvraag om de haalbaarheid van een parkeerproject te bepalen door een quick scan komt voort uit:
• Het project is financieel niet haalbaar, door de parkeervoorziening.
• Het aantal benodigde parkeerplaatsen in niet realiseerbaar tekort aan parkeerplaatsen.
• Discrepantie met de plaatselijke overheden aangaande het aantal parkeerplaatsen.

De verrassing hoe de quick scan in dergelijke gevallen uitkomst biedt is groot, evenals de besparingen die kunnen worden gerealiseerd. Met de quick scan kan een optimalisatie van de parkeervoorziening worden gerealiseerd, waarbij besparingen tot vijftien procent van de bouwkosten per parkeerplaats en een toename van circa tien procent van het aantal parkeerplaatsen binnen het bouwvolume meer regel dan uitzondering zijn.

Het is ook mogelijk dat de quick scan aantoont, dat er geen besparingen en/of meer parkeerplaatsen binnen het volume te verkrijgen zijn. Het voordeel van de quick scan is dan dat de ontwikkelaar hier wel zekerheid over heeft.
Iedere parkeervoorziening is uniek maar blijft een afgeleide en ondersteuning geven aan de functies.
Het onthouden van de quick scan aan de haalbaarheidsanalyse is dan ook een gemiste kans.

[naar top]
DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnline
Dit document niet uitprinten, aub. Denk aan het milieu en uw onkosten.
Wilt u het nog een keer lezen maak een bladwijzer (favoriet).
Wilt u het artikel door een ander laten lezen, stuur een link door.deze informatie wordt u aangeboden door jerphaas jan van schaik
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online

Facilitaire Aanbieders Online


voor zoeken naar producten/diensten en verenigingen
klik op foto....

(0908-01)
ttt tesla test-toertocht
een toertocht in optima forma!
maak kennis met elektrisch rijden vanuit noordwijk
zoef rond in de bollenstreek, leiden, den haag en haarlem

voor ipresentatie klik op plaatje.....
(1504-01)

privapark nederland
parkeerbeugel met afstandsbediening


voor ipresentatie klik op plaatje.....

privapark nederland
parkeerbeugel met afstandsbediening


voor rechtstreekse webinformatie klik op logo.....

(1104-99 - 1711-600)


facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 4 januari 2010
het laatst gewijzigd op 15-11-2017

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)