arbo & gezondheid

 

dit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door
facilitaire vakbeurs online
nog nooit wat adverteren zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.


voor presentatie klik op plaatje.....
(1107-01)

voor het artikel in het Nederlands klik op onderstaand plaatje

het zitten - de ergonomie!

uit een giroflex brochure vertaald naar .html door leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs onlinearbo & gezondheid

het zitten - de ergonomie

deze informatie wordt u aangeboden door giroflex
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online


Uit de brochure van Giroflex (bewerking leo@hooijmans-noordwijk.nl)
Hoe brengt men het van zitten tot het zitten?

  Voorwoord
1. De zithouding is meer dan een 'vorm'zaak
2. Waarom zitten?
3. De mens als norm
4. Dynamisch zitten
5. Van theorie tot zitpraktijk
6. Van stoel tot werkstoel
7. De 12 gouden regels voor het goed zitten
8. Zo brengt men het van zitten tot het zitten
  Colofon bij origineel boekje
  Colofon bij deze webpagina
  Gerelateerde links aan deze pagina!

top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Voorwoord

In de huidige werksfeer speelt de zithouding steeds meer en meer een voorname rol. Minstens een op twee werkplekken is heden een zitplaats en ieder kent, door ondervinding, de invloed, die al dan niet aangepaste stoelen op de gezondheid kunnen hebben.

Desondanks ondervindt de belangrijkheid van correct zitten in de dagelijkse toepassing nog weinig erkenning en de beslissende criteria voor de keuze van een correcte zithouding zijn meestal onbekend. Uit hoofde van de pioniers van de anatomisch correcte zithouding en een der eerste stoelenfabrikanten op wereldvlak, kunnen wij ons met deze taak belasten dankzij een bijzondere ervaring. In het kader van onderzoek en ontwikkeling werken wij sinds jaren samen met arbeidsfysiologen en arbo-artsen. Wij beschikken aldus over een werkelijk gefundeerde wetenschappelijke basis. Hoe brengt men het van zitten tot het zitten? Een vraag waarop we met alle plezier een goedzittend antwoord leveren.

Giroflex

De geschiedenis van de mensheid is ook de geschiedenis van het zitten. Echter, hoe imposant ook de stoelen, onze voorvaderen hadden geen aandacht voor comfort.
Enkel ergonomische onderzoekingen brachten een omwenteling.
Hoe kan men met wetenschappelijke methodes de invloed van verschillende zithoudingen op fysiologische toestanden onderscheiden? Ter oplossing hiervan heeft Prof. Dr. Grandjean samen met zijn equipe aan de ETH te ZURICH in 1965 een "zitmachine" ontworpen, die toeliet, na vele onderzoekingen, het ideale zitprofiel vast te leggen.
DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnline
top pagina mede mogelijk gemaakt door: index
 
De zithouding is meer dan een 'vorm'zaak.
Het is een zaak van ergonomie.

Gedurende eeuwen was het ontwerp van een stoel vooral een aangelegenheid van externe factoren. De factoren, bepalend voor het uitzicht, hadden weinig of geen verband met de zithouding. Zelfs nog tot halverwege de vorige eeuw kenden de stoelen - van tabouret tot direktiefauteuil enkel op het hiërarchisch vlak een onderscheid.
Niemand interesseerde zich voor de zithouding; enkel het aanzien van de werkfunctie telde. Eindelijk, wanneer de geneeskunde en de werkorganisaties zich toelegden op een nieuwe wetenschap - de ergonomie - boog men zich over het probleem van de zithouding. De ergonomie, als onderzoek voor het verbeteren van de werkcondities van de mens, houdt niet op bij een geïsoleerde werkplek, doch dient alle functies in zijn geheel en verband te relativeren.

Op zulk een omvangrijk wetenschappelijk basiswerk, lieten zich optimale werktuigen en machines, indicaties- en aandrijfelementen, werkplekken
ontwikkelen en stemde zich een aangename sfeer, akoestiek, arbeidstijd en rust af op de noden van de mens.
Dit telt ook voor het wetenschappelijk onderzoek naar de zithouding. Van het ogenblik af, dat men de mens beschouwt als het centraal element van zijn werk, is het mogelijk een stoel te maken, aan hem aangepast.

Een langdurig rechtstaan bevordert de vermoeidheid door een statische werking van de spieren.
Deze ongunstige fysiologische condities, veroorzaakt door het rechtstaan, verhogen de ziekten eigen aan 'staande beroepen'.
Bij het gaan, functioneert het beenspieren systeem als een motorpomp, die actief bloed naar het hart stuurt. In stilstaande positie stopt de pompbeweging en ontstaat een teveel aan bijna stilstaand bloed.
Bij het staan moet het ganse lichaam, door middel van een statische spieronactiviteit, recht gehouden worden. Bij het zitten ontspannen zich de voet-, knie- en heupspieren. Hierdoor valt het vermoeiend spierwerk weg en krijgt men een ontspanning in het ganse lichaam.


top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Waarom zitten?
Het feit, dat zittend werk aangenamer is, moet wetenschappelijk niet bewezen worden. Daartegenover staan echter enkele nadelen. De zitwijze kan een verzwakking van de rugspieren aanwakkeren. Veel mensen lijden tegenwoordig aan rugpijnen. Nochtans bewees wetenschappelijk onderzoek dat staand werk veel meer nadelen bezorgde: niet alleen een voortdurend statisch gebruik van de voet-, heup-, en rugspieren, met een onvermijdelijke vermoeidheid als gevolg, maar tevens een slechte bloedsomloop.
Dit is de oorzaak van vele ziekten in het onderste lichaamsgedeelte bij langdurige onbeweeglijk staande arbeid. Daartegenover vallen bij zittende arbeid vele fysische belastingen weg.

Wat echter erger is, is dat fundamentele bevindingen betreffende de voor- en nadelen nog steeds slechts een theoretische waarde hebben voor vele werkplekken: in de moderne arbeidswereld kunnen meer en meer taken niet anders dan zittend uitgevoerd worden - dit zowel voor de 'kantoorberoepen' als computerterminals en zoveel andere taken in de industrie.
Daarom is de ontwikkeling van de correkte arbeidsstoel, alle negatieve effecten op het fysische vlak vermijdend, vandaag voornamer dan ooit.

Gemiddelde lichaamsmaten, toepasselijk voor de correcte conceptie der stoelen.
10% meer of minder dan deze getallen zijn correct voor + 95% van alle personen van hetzelfde geslacht.
Frequentie van (: 100%) fysische pijnen in zitstand gemeten bij 246 personen.
Frequentie van rugbelasting en gebruik van de rugleuning verlangen een adekwate constructie van de rugleuning.
Nek - en schouderpijnen komen voor bij een te hoog werkvlak (meestal bij schrijfmachinewerk) door het optrekken van de schouders.

Resultaten van een groot onderzoek over de zithouding bij mannelijke en vrouwelijke kantoorbedienden, bij gewoon kantoorwerk.
De percentages verenigen meertijdige waarnemingen bij 4920 peilingen en verhouden zich tot de werktijden, waarin de vooropgestelde zithouding voorkomt.
Verscheidenheid van activiteiten van een werkplek vraagt ook verscheidenheid van zithouding. 7800 individuele waarnemingen konden de waarden percentsgewijs vastleggen.

top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

De mens als norm.
Vanuit het fundamenteel principe van de ergonomie, om in de mens de norm der dingen te zien, vertrok de wetenschap om met statistische methodes nauwkeurige opmetingen te verrichten. Hoe verschillend de mens, op het eerste zicht ook kan zijn, volgens afmetingen en proporties, tonen de statistieken aan dat, bij de meeste mannen, de verschillen zich manifesteren in een relatief kleine afwijking
- te weten: enkel 10% hoger of lager dan het absoluut gemiddelde.
Daardoor wordt het mogelijk, de speelruimte, waarin de stoel zich aan de arbeidspost moet aanpassen, vast te stellen. De lichaamspositie, eigen aan de verschillende activiteiten van een werkplek, werd ook statistisch vastgelegd. Volgens de aard van het werk, is een achteroverleunende of voorovergebogen of een tussenpositie vereist.

Statistische onderzoeken bij typische zitklachten bewijzen dat puur antropometrische vaststellingen niet volstaan. De rugpijnfrequentie toont de noodzaak aan van een diep onderzoek, vanuit orthopedisch of medisch oogpunt.

Rechtstaand, heeft de wervelkolom een uitgesproken 'S'-vorm.
Zittend, komt men tot een draaïng van het bekken, die zich op de wervelkolom overplaatst.

Belasting der ruggewervels, bij verschillende activiteiten in zitstand. Opmerkelijk resultaat:
bij achteroverleunen worden de wervels ontlast
.

Het hoofdprobleem is de rug!
Het zitten ontlast inderdaad de voet, knie- en hoofdstand. De belasting van de wervelkolom, daarentegen, wijzigt zich niet, en kan zelfs bij verschillende slechte zitposities een negatieve invloed uitoefenen op de gezondheid. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer, bij het zitten, het bekken naar achteren knikt, zodat de wervelkolom zich kromt en de wervels samengedrukt zijn. Een degeneratie van de wervelkolom betekent verlies van haar elasticiteit.

Door de druk ontstaat een afvlakking van de tussenwervelschijven, die kan leiden tot mechanische storingen. Deze storingen zijn oorzaak van talrijke rugpijnen - van lumbago (lage rugpijn of spit genoemd, redactie) tot chronische ziekten aan de ruggegraat.
Dit laat toe reeds een eerste gevolgtrekking te resumeren, betreffende het correcte en anatomische ontwerp van de stoel. De rugleuning dient uitgerust met een lendensteun om het onderste deel van de wervelkolom tegen ongezonde spanning te behoeden.

In voorovergebogen zithouding (boven), verhoogt de druk in de tussenwervelschijven en bevordert het wegvloeien van het wervelvocht.
In rechte zithouding (beneden), vermindert de druk op de schijven, die de werking van het wervelvocht tussen de tussenwervelschijven bevordert. Met als gevolg een beter verzorgen van de schijven met vochtsubstanties.

De elektrische activiteit in de rugspieren - als spanning der spieren - neemt af in de mate, dat de borstkas rust op de rugleuning.

top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Juist zitten is dynamisch zitten.
Het optimaal profiel van een stoel heeft tot nog toe nog niet alle anatomische problemen opgelost. Inderdaad, een mens is geen machine, doch een levendig wezen met vitale, stoffelijke en niet stoffelijke behoeften.
Indien het centrum van de tussenwervelschijven niet bespoeld wordt met bloed, aangevoerd door het pompmechanisme, dan krijgt men een ongelijke verdeling intern en extern de wervelkolom - met als gevolg, het uittreden van het wervelvocht.
Als de kracht vermindert, keert het verdelingsmechanisme om, en nieuw vocht gaat dan van buiten de tussenwervelschijven naar binnen.
Daaruit volgt dat, uit medisch oogpunt, een regelmatige verandering van voorovergebogen naar achteruitleunende houding wenselijk is. Is het dus niet ideaal over een stoel te beschikken met enerzijds een correct anatomisch profiel, die het anderzijds mogelijk maakt van zithouding te veranderen? Dynamisch zitten is correct zitten. Uit orthopedisch en psychologisch oogpunt is het dus allernoodzakelijkst, dat een stoel over een zitstand en een rechtzitstand beschikt.

Aangezien bij elke verschillende houding, andere spieren in werking treden, gaat elke verandering van positie gepaard met een aangename ontlasting van de, in rust gaande spieren en een activering van een andere spierbundel.
De huidige zogenaamde 'zittende levenswijze' vraagt een uitgesproken compensatie door allerlei fysische activiteiten. Inderdaad, hier eindigt de opdracht van een stoelenfabrikant, doch, vertrekkend van de ergonomische ontdekkingen, is het aan te raden om werkelijk van de veelvuldige mogelijkheden van sportieve compensatie te genieten.

Optimaal zitprofiel voor arbeid en rust: vertrekkend van de aanvaarde kennis wordt een stoelprofiel van een polyvalente werkstoel en het profiel van een ruststoel ontwikkeld, die beide een minimum aan subjectieve klachten veroorzaakten tijdens de verschillende testen.
De conclusie is formeel: Een goed stoelprofiel is meer waard dan een mooie afwerking.

top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Van theorie tot zitpraktijk
Vertrekkend van de vele testen en onderzoek door ergonomen, beschikt men tegenwoordig over een goede wetenschappelijke basis ter perfectionering en nieuwe ontwerpen der stoelen. Richtinggevend voor iedereen is het optimale zitprofiel, van de voorste rand van het zitvlak tot het uiterste van de rugleuning, met een lendensteun op de juiste hoogte, indien mogelijk reikend tot schouderhoogte, zo dat de volledige rug ondersteund en de spierbundels doeltreffend ontlast worden. Daarbij hoort een iets naar achteren geneigde zitting, ter voorkoming van het wegglijden en de druk in de knieholtes.

Een stoel moet steeds aangepast zijn aan de functie en de activiteit van de werkplek.
De voornaamste factor is de afstand tussen de zithoogte en de werkhoogte, die over het algemeen 26 à 30 cm moet bedragen.
De risico's van gedwongen houdingen zijn bij beeldschermplaatsen zeer groot gezien hier de fysische bewegingsruimte sterk verminderd is. Een hoge, tot bovenaan de schouderbladen reikende, rugleuning is aan te bevelen. Deze is zelfs een noodzaak omdat statistisch vastgesteld werd dat 90% van de mensen die beeldschermwerk verrichten de voorkeur geven aan een naar achterhellende lichaamshouding (deze houding is overigens fysiologisch verantwoord omdat deze de rugspiermassa beter ontspant en de tussenwervelschijven in het onderste gedeelte van de rugwervelkolom ontlast).
Een belangrijk element naast de juiste afstand tussen zit - en werkhoogte is tevens de juiste zichtafstand.

De noodzaak aan een verhouding tussen de zittende positie en de staande is een apart ergonomisch hoofdstuk. Het staat buiten kijf, dat langdurig zitten minder inspanning
vergt dan staand werken. Maar ook het zitten geeft aanleiding tot vermoeidheidsverschijnselen, die geneutraliseerd moeten worden door te staan.
Het profiel van een werkplek moet aldus een positieverandering toelaten.

top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Van stoel tot werkstoel
Het onderzoek naar de zithouding moet meer zijn dan een geïsoleerde beschouwing van verschillende stoelen. De correcte zithouding hangt niet alleen af van de constructiekwaliteit van een stoel, doch ook van de gehele werkplek met zijn afmetingen, meubilering en zijn eigen bepaalde activiteit: wij hebben noodzaak aan werkplekken waar alle ergonomische eisen gesteld worden.
De ellebogenhoogte is het bepalende gegeven voor de juiste arbeidshoogte. Dit geldt voor zit- of staande arbeid. Voor de afstand tussen het zitvlak en de arbeidshoogte zijn echter nog met andere factoren rekening te houden: bijvoorbeeld de zichtafstand bij precisiewerk of beeldschermwerk, de arbeidsaard op zichzelf, de eventuele bediening van toestellen en de beschikbaarheid van documenten en zakenpapieren. Deze factoren zijn even belangrijk ter behoeding tegen het onnatuurlijk zitten als een ergonomisch juiste zithouding. Daarnaast zijn de externe gegevens niet de enige voorname. De psychologische factoren spelen ook een grote rol in de meubilering van een arbeidspost en in de stoelontwerp; zo zijn ook de esthetiek, de persoonlijke smaak, de representatie en prestige een noodzaak.
De ontwikkeling van de stoelen moet dus optimaal rekening houden met individuele wensen en noden in functie van de ergonomische wetenschap.

top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

De 12 gouden regels voor het goed zitten.

Elke werkstoel moet in de hoogte regelbaar zijn en draaibaar.

Voor bureaustoelen situeert zich de
verstelbaarheid tussen
40 en 52 cm.
Zeer hoge werktafels vereisen een hogere regeling en voetsteunen.
De zitting moet juist uitgebouwd zijn.


D.w.z. overeenkomen met de meest frequente zitpositie. Met een breedte van 40 à 45 cm en een diepte van 38 à 44 cm. De voorkant moet afgerond zijn.
Een slipvaste en vochtdoorlatende bekleding verhoogt het zitcomfort.
De rugleuning moet de volledige rug ondersteunen.

Rechtopzittend, moet de lichamelijke statische spierkracht ontlast
worden.
Hoge rugleuningen reiken tot de schouders en zijn het meest doeltreffend bij EDV werkplekken.
Hij moet een voldoende bewegingsvrijheid bieden.

Wieltjes op de 5 steunpunten van de voet zijn noodzakelijk indien de gebruiker de werkplek regelmatig moet verlaten of indien de stoel dikwijls verschoven moet worden.
De weerstand en de materie van de wieltjes moeten aangepast zijn aan de vloerbekleding.
De stoel moet vriendelijk zijn voor kleding en omgeving.

Hij mag geen kwetsrisico dragen.
De bedieningselementen en materialen moeten een aangenaam contact bieden.
Hij moet een hoog bedieningscomfort geven.

Probleemloze hoogte- en diepteregeling, al zittend, is een onmisbare stap vooruit naar het comfortabel dynamisch zitten.

top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Zo brengt men het van zitten tot het zitten.
De verzameling van alle kennis van tientallen jarenlange samenwerking met ergonomen en arbeidspsychologen leiden tot fundamentele wetten voor het correct zitten op een werkplek. Enkel een stoel, die volledig voldoet aan zijn behoeften vervult correct zijn functie.


De rugleuning moet de lenden ondersteunen.


Ter behoeding van een drukpositie van de rug is een lendensteun
nodig ter hoogte van de lendenwervels.
De stoel dient 'dynamisch zitten' toe te laten.

Hij mag de gebruiker niet een enkele zithouding opdringen, maar moet openstaan voor alle regelmogelijkheden en zitvariëteiten.
Niettemin dient hij steeds een juiste rugondersteuning bij elke hellingshoek te waarborgen
.
Een arbeidsstoel moet zeker zijn.


De hoogste stabiliteit wordt geboden door de voet met 5 armen. Voor de stoelen met regelbare rugleuning dienen de 5 steunpunten van de voet een cirkel te beschrijven waarvan de diameter overeenkomt met de zitbreedte.
Hij moet gemakkelijk vervolledigd worden.

Hij moet gemakkelijk aangepast kunnen worden voor verschillend gebruik, door toevoeging van armleuningen, vervanging van elementen of het plaatsen van verhoogde onderstellen.
Een bureaustoel moet economisch zijn.

De criteria van economie zijn: kwaliteit van de materialen, afwerking, geschiktheid en robuustheid van constructie, alsook de fabriekswaarborg voor herstellingen en wisselstukken.
Hij moet tot zitten uitnodigen.

De werkstoel moet meer zijn dan een zitmachine. Hij moet zijn gebruiker bevallen, beantwoorden aan zijn smaak en aan zijn esthetische normen.
Het Multamove mechanisme.

Het Multamove-mechaniek zorgt voor een perfecte puntsgewijze synchrone beweging van de rugleuning ten opzichte van de rug. Uitgangspunt:
rechtop zittend (Fig. 1). De rug wordt anatomisch juist gesteund.
Het probleem: bij het veranderen van de zithouding op stoelen met een traditioneel synchroon mechaniek (Fig. 2) gaat de rugleuning naar achteren en de zitting omlaag.
Omdat het bovenlichaam en de rugleuning echter om verschillende assen draaien, verschuiven de raakvlakken bij elke beweging ten opzichte van elkaar. Een juiste ondersteuning van de rug in elke positie is niet meer gegarandeerd.
De oplossing: het Multamovemechaniek zorgt voor een extra beweging van de rugleuning naar beneden (Fig. 3), waardoor de raakvlakken puntsgewijs gesynchroniseerd worden. Ook bij het veranderen van de zithouding wordt de rug door het lendenkussen anatomisch juist gesteund.


Het Quadromove mechanisme.

Door vier bewegingen reageert de bureaustoel op de bewegingen van de gebruiker. De rugschaal van de stoel blijft in iedere zitpositie exact aansluiten aan de rug van degene die op de stoel zit.
Daardoor wordt het bovenlichaam, zonder onaangename verschuivingen, optimaal ondersteund. Het lichaamsgewicht van de gebruiker activeert bovendien de zelfcorrigerende instelling van de neigweerstand van de schaal van de stoel.

Perfecte zittechniek draagt een naam.
Wie de fundamentele ergonomische wetten en de principes van het correct zitten kent, beschikt over de bepalende criteria om bij de keuze van een werkstoel een juiste keus te maken.
Giroflex heeft, door wetenschappelijke ontwikkeling, pionierswerk verricht. Nieuwe ontdekkingen vertalen zich steeds in nieuwe stoelenreeksen.
De 'zitperfectie' van Giroflexstoelen weerspiegelt zich niet alleen in de functionele zekerheid en duurzaamheid doch ook in een moderne uitrusting, die een gemakkelijk een eenvoudige bediening waarborgt van alle regelingsmechanismen.
Opdat het mogelijk zou zijn aan elke werkplek, van de ergonomische ervaring en van de realisaties van een leidende stoelenfabrikant te genieten.

LITERATUUR
Prof. Dr. E. Grandjean,
SITTING POSTURE, Taylor & Francis Ltd. London

Prof. Dr. E . Grandjean and W. Hunting,
ERGONOMICS OF POSTURE -
Review of various problems of standing and sitting Posture
Applied Ergonomics 8, , 133-140

B.J.G. Andersson and R.Oertengren
LUMBAR DISC PRESSURE AND MYOELECTRIC BACK MUSCLE ACTIVITY DURING SITTING
Skan, J. Rehabilitation Medicine 3,
104-136

Prof. Dr. E. Grandjean et W. Hünting
LE SIÈGE DE BUREAU DANS L' OPTIOUE MÉDICALE ET ERGONOMIQUE
Le Travail Humain 40, 1

Prof. Dr. E. Grandjean und W. Hünting
'SITZEN SIE RICHTIG?' SITZHALTUNG UND SITZGESTALTUNG AM ARBEITSPTATZ
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, München,
Reg. Nr. 10/77/12 3. Auflage

'SICHERHEITSREGELN FÜR BÜROARBEITSPLÄTZE' der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 'Fachausschuss Verwaltung' (BRD) ZH 1/535


top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Colofon bij origineel boekje

GIROFLEX GROEP

Hoofdkantoor/ Giroflex Entwicklungs AG,
Coördinatie 5322 Koblenz/Zwitserland
Uitgave SCH 048 05/11/90/4000

Wetenschappelijk adviseur:
Professor E. Grandjean, doctor in de geneeskunde adviseur en voormalig direkteur van het Instituut voor Hygiëne en Arbeidsfysiologie aan de Federale Polytechnische ogeschool, Zürich/Zwitserland

Voor informatie over Giroflex Nederland klik op onderstaand logo!

Giroflex Nederland
Stoelen ontworpen om te werken


voor webinformatie klik op foto......

(1403-01)

top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Colofon bij deze webpagina
Deze internetpagina op 'Facilitaire Informatie Online' wordt u aangeboden met toestemming van de heer John Wulfers van Giroflex Nederland.
(6 maart 2014.)
Bewerking van scan naar HTML door leo@hooijmans-noordwijk.nl

Dit boekje is een aardig alternatief voor de NEN NPR 1813. De toelichting op de NEN-EN 1335 voor kantoorstoelen. Ook veel tekst, maar iets beter leesbaar voor de man op de werkvloer(-stoel :-)).

Vrolijke noot:
In de jaren 1985-1995 heb ik met plezier de Giroflex stoelen uit Zwitserland en België geadviseerd en verkocht. Grote klanten waren bijvoorbeeld Zilveren Kruis Achmea, NRG (Nederlandse Reasurantie Groep) en PTT Telecom. Een goed product was prettig verkopen. Nazorg was nagenoeg niet nodig, want met de kwaliteit zat het goed. Door de simpele bediening was het eenvoudig uitleggen hoe de medewerkers van voornoemde bedrijven zich goed 'staande' konden houden in het zitwerk.
Bij de bewerking van dit boekje is gebruikt gemaakt van een scan uit 2011 van het boekje uit 1990. Het was veel werk om het boekje via .pdf naar een leesbare tekst in .html (internettekst) te brengen. De letters werden nogal door elkaar gehusseld.
Maar het fijne is, dat het boekje is gered uit de papierpap en voor u leesbaar is gemaakt. Even heb ik overwogen om de exacte tekst te gebruiken, maar bij het (glimlachend) nalezen heb ik woorden zoals bijvoorbeeld, korrekt en komfort toch omgezet naar correct en comfort. Verder was het duidelijk in Vlaanderen vertaald uit het Zwitsers (Deutsch) naar het Vlaams. Woorden als werkpost, zetels, arbeidsgeneesheren, conseptie (ontwerp), bureel en bemeubeling heb ik vertaald naar het huidige taal
gebruik. In de hoop dat men het kan lezen van Nieuweschans tot Kortrijk, en van Enschedé tot aan de Noordzeekust. :-)
DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnline
Dit document niet uitprinten, aub. Denk aan het milieu en uw onkosten.
Wilt u het nog een keer lezen maak een bladwijzer (favoriet).
Wilt u het artikel door een ander laten lezen, stuur een link door.

deze informatie wordt u aangeboden door giroflex
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online

facilitaire vakbeurs online
nog nooit wat adverteren zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.


voor presentatie klik op plaatje.....
(1107-01)
comfort living
specialist in massagestoelen tegen werkstress

voor presentatie klik op plaatje.....
(1107-01)
wigli - zitten opnieuw uitgevonden

voor presentatie klik op plaatje.....

(1102/1205-01)


top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Aan het bovenstaande gerelateerde links op ons kennisplatform:

oxidesk pilot bij achmea
door tno innovation for live
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online
ergonomie in de kantoorinrichting
toen inrichten nog 'heel gewoon' was
door ing. rindert vellinga
vertaald naar .html door leo hooijmans

het nieuwe werken
aandachtspunten bij de introductie

een publicatie van de rijksoverheid
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online
het vierkantemeter-spel (m2)
door leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online
arbowet in vogelvlucht
door leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door bureau galileo
ergonomische servies logistiek
door frans knevel
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online
't werkt als je goed zit!
symposium over de herziene nederlandse praktijk richtlijn
npr 1813 op 13 oktober 2009
georganiseerd door nen, 't centrum voor normalisatie
hoe ziek word je van zitten?
door marianne meijerink in de synaps, tijdschrift van vumc
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online

facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 10 maart 2014

het laatst gewijzigd op 14-03-2014
voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)