facilitaire bedrijfsinformatie


Bureau Galileo - Arbo in kantoorHoezo ARBO? (foto leo@hooijmans-noordwijk.nl)

Arbeidsomstandigheden in de kantooromgeving
LeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlineHoezo??
Door betere arbeidsomstandigheden worden medewerkers gemotiveerd en in staat gesteld een hogere productiviteit op de kantoorwerkplek te bereiken. Dit heeft een lager ziekteverzuim tot gevolg, waardoor het netto resultaat op de kantoren verbeterd kan worden.

Bureau Galileo (Leo Hooijmans) is kenniswerker op het gebied van de facilitaire dienstverlening. Hij draagt zorg voor een optimale werkomgeving in het kantoorgebouw. Hierbij kan men denken aan conceptvoorbereiding, bouwplanning & oppervlakteberekening, ruimtebeheer, inventarisbeheer, selectie van kantoormeubelen, ARBO en ergonomie, archiefplanning, digitaal archiveren, digitaal tekenen, enzovoort.

Kennis is er in het algemeen over
~ de Arbowet,
~ RI - Risico Inventarisatie,
~ Bedrijfshulpverlening, Eerste Hulp, Ontruiming,
~ RSI (letsel door statische arbeid)
en in het bijzonder
~ Gezondheid en Fitness op kantoor,
~ Instructie op de werkplek;
licht, lucht, ruimte, meubel, stoel en beeldscherm.

U kunt Bureau Galileo (Leo Hooijmans) en Netwerkpartners inhuren op uur-, project- of contractbasis.

Een bijzondere manier van werken is de 'Soufflage'.
Soufflage is het Franse woord voor: inblazen, luchtrooster. In het Nederlands herkent men het in 'souffleren' en 'soufflé'. Aan de hand van deze twee woorden kan men spreken van 'ondersteunen, helpen, richting geven' en 'laten rijzen/vergroten, body geven'. Een goede souffleur bij een toneelstuk zorgt niet alleen voor het voorzeggen van vergeten tekst, maar controleert of de rekwisieten op de juiste plek gereed staan. Hij/zij draagt zorg voor de goede voortgang van het toneelstuk zonder zelf op te vallen.ederlands herkent men het in 'souffleren' en 'soufflé'. Aan de hand van deze twee woorden kan men spreken van 'ondersteunen, helpen, richting geven' en 'laten rijzen/vergroten, body geven'. Een goede souffleur bij een toneelstuk zorgt niet alleen voor het voorzeggen van vergeten tekst, maar controleert of de rekwisieten op de juiste plek gereed staan. Hij/zij draagt zorg voor de goede voortgang van het toneelstuk zonder zelf op te vallen.

De naam 'Soufflage' is bedacht om de lading van een nieuw soort overeenkomst te dekken. Denk aan een mix van werkwoorden zoals coachen, denktanken, ondersteunen, raadgeven, souffleren en zelfstandige naamwoorden zoals kenniswerker, gildemeester, souffleur, sparring-partner, visionair, enzovoort.

Een investering in een motiverende kantooromgeving levert altijd winst op.
Menig doorsnee kantoor kan 30-50% op kantoorkosten besparen.
Hiervoor heeft men enige inwerktijd nodig. Kennis op het gebied van de kantoorhuisvesting is van belang voor iedere kantoororganisatie.
Hieraan wordt meestal gedacht bij een (interne en/of externe) verhuizing. Ad-hoc (te-laat) worden besluiten genomen waarvoor de kennis niet bij de hand is. Bij een 'Soufflage-overeenkomst' wordt afgesproken dat kennis alle dagen van de maand dichtbij is. Op zeer korte termijn in de vorm van telefonische en (bij voorkeur) emailcommunicatie en op afspraak voor mondelinge communicatie.
Afhankelijk van de grote van het bedrijf/de afdeling en de wensen van de opdrachtgever wordt een maximum aantal uren afgesproken voor het telefonische contact, correspondentie per email en de mondelinge communicatie.
Acht, zestien of maximaal 32 uur per maand tegen een bijzonder aantrekkelijk tarief, terwijl de kennis de gehele maand voorhanden is.

Uw voordelen zijn:
- Bij een langdurig contractverband (geen dienstverband) wordt kennis over de huisvesting gewaarborgd.
- Bij vaste werknemers en/of projectwerk verdwijnt dat op de dag als de medewerkers naar elders verhuizen.
- Geen sollicitatieprocedure, geen inwerkperiode en geen afkoopsom bij een reorganisatie.
- Een bedrijf kan continue kennis in huis halen zonder dat hiervoor het personeelsbudget te zwaar wordt belast.


De kennis beslaat een groot deel van de facilitaire dienstverlening en/of kantoorhuisvesting.
Bij gebruik van de kennis heeft u indirect toegang tot een (digitale) bibliotheek met duizenden documenten uit facilitaire handboeken, arboregels, Nen-normen, internetinformatie, beursinfo en vakinformatie

Voor meer informatie:

Bureau Galileo
Jan van Henegouwenweg 2, 2202 HZ Noordwijk,
leo@hooijmans-noordwijk.nl
www.galileo-noordwijk.nl


[T] +31 71 361 9097, [M] +31 65 157 1225
voor Linkedin klik hier....

Voor overige specialiteiten:

Bureau Galileo
voor een betere kantoorindeling en -uitrusting

leo@hooijmans-noordwijk.nl,
www.galileo-noordwijk.nl


voor digitaal tekenen klik op plaatje....


Bureau Galileo
digitale tekeningen voor vluchtplannen

leo@hooijmans-noordwijk.nl,

www.galileo-noordwijk.nl


voor handzame bhv-plannen klik op plaatje.....

Bureau Galileo
30 jaar ervaring met digitaal archiveren

leo@hooijmans-noordwijk.nl,
www.galileo-noordwijk.nl


voor een toekomst zonder stof en nutteloos zoeken klik op foto....

(0908/1201-01)


[naar top]
DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnline
Dit document niet uitprinten, aub. Denk aan het milieu en uw kosten.
Wilt u het nog een keer lezen maak een bladwijzer (favoriet).
Wilt u het artikel door een ander laten lezen, stuur een link door.facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 07 juni 2010
het laatst gewijzigd op 10-06-2018

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)