«« verkeer, transport & parkeren


Slim reizen ontlast de wegen


deze informatie wordt u aangeboden door clubgreen
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders onlineLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlineHoezo?
De Reisinformatiegroep 9292 is meer dan alleen informatie over het openbaar vervoer. 9292 is een mobiliteitsmanager op tal van gebieden en zoekt naar groene oplossingen om wegen te ontlasten en files te verminderen. De A&OV routeplanner (auto & openbaar vervoer) moet de 'keuzemobilist' bewust maken over zijn reisgedrag, waardoor hij vaker de auto laat staan en kiest voor trein en bus.

Met de routeplanner voor de auto & openbaar vervoer kunt u een reis plannen met openbaar vervoer, auto of een combinatie daarvan via een P+R (Parkeer en Reis) locatie, rekening houdend met veelvoorkomende files op de Nederlandse wegen.
Deze combiplanner heeft een filevoorspeller, zodat de reistijden met de auto reëler zijn dan bij andere bestaande autorouteplanners.
Gert Staal, algemeen directeur 9292, is erg enthousiast over dit nieuwe product en hoopt dat de routeplanner even bekend zal worden als de 9292 OV-planner. Hij vindt het een goed middel om het mobiliteitsgedrag te doorbrek en om zo flexibeler met tijd en ruimte om te gaan. "Het aantal autokilometers is de afgelopen jaren explosief gestegen waardoor de fileproblematiek groter en meer onvolspelbaar is geworden. We gaan de strijd aan met de auto door de 'keuzemobilisten' (mensen die het ene moment de auto en het volgende moment bus of trein pakken), bewuster te laten nadenken over mobiliteit en milieu." Als deze nieuwe ontwikkelde schakel in slimme mobiliteit even bekend zou zijn als de OV-planner, dan is ruim één procent van de Nederlanders bereid om op basis van vergelijkende en reële reistijden-informatie de auto te laten staan, blijkt uit onderzoek van bureau Goudappel Coffeng.
Dit is jaarlijks bijna 2 miljard reiskilometers minder en levert een maatschappelijk rendement op van ruim 100 miljoen euro in termen van milieu, leefbaarheid en versterking van de OV-sector.

Real time reisinformatie
Door de huidige ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering, bereikbaarheid en de uitstoot van fijnstof en CO2, is de belangstelling voor mobiliteitsmanagement (het organiseren van slim reizen) groot. 9292 kan hier een voortrekkersrol in spelen omdat de organisatie op dit terrein veel expertise in huis heeft, en werkt daarom mee aan projecten zoals
de website www.slimreizen.nl en de initiatiefgroep 'Nederland Bereikbaar'.
Deze groep, een coalitie van ANWB, NS, Rabobank en anderen, 'filosoferen' over duurzame mobiliteit op grote schaal.
Staal: “Wij willen mobiliteitsmanagement op de kaart zetten, reisinformatie op brede schaal distribueren en bedrijven en automobilisten motiveren om eens goed na te denken over de vraag wat slim reizen is.”
Maar om een grote groep automobilisten uit de auto te krijgen, is er meer nodig dan een effectieve routeplanner en inspelen op het geweten van de bewuste kritische consument. Ondanks het feit dal de automobilist vaak urenlang stilstaat in een file, wordt autoreizen nog vaak geassocieerd met de begrippen 'vrijheid en controle.' 9292 wil bij haar streven om mensen uit de auto te lokken, inspelen op dit gevoel door de OV-reiziger op zoveel mogelijk plekken real time reisinformatie aan te bieden. Nu schrikt de automobilist, gewend aan geavanceerde autonavigatiesystemen, zich vaak rot over het gebrek aan actuele reisinformalie (werkelijke vertrektijden, reistijden en aankomsttijden plus adequate overstap-informatie) als hij eens de bus of trein pakt. “Ook de OV-reiziger moet het idee krijgen dat hij keuzes kan maken waardoor het gevoel van controle over de reis groter wordt.” Maar dit project vraagt wel investeringen van de overheid en de vervoersbedrijven.
De provincie Gelderland heeft de eerste stap gezet en geïnvesteerd in de plannen van 9292. De Reisinformatiegroep kreeg een contract om op halteplaatsen dynamische reisinformatie op grote beeldschermen aan te bieden van alle vervoersbedrijven.
De honderden displays staan niet alleen bij haltes en stations, maar zijn verspreid over allerlei belangrijke vertrekpunten.
Het Gelders project vormt de basis voor het landelijke National Datawarehouse OV-informatie (NDOV), een dienst die 9292 binnenkort wil invoeren en waarop OV-autoriteiten en vervoersbedrijven zich kunnen abonneren.

Actuele informatie
Volgens Gert Staal zijn de OV-bedrijven en overheid zich nog onvoldoende bewust van de multimodale dimensie van 9292 en lijkt het 'merk' gevangen in de associatie met alleen het openbaar vervoer, waardoor het budget door de jaren heen alleen maar is gekort. "We hebben geld nodig voor de doorontwikkeling en marketing van de routeplanner. De gevraagde investering kost ongeveer hetzelfde als de aanleg van een fietsviaduct en betaalt zich direct terug. De overheid moet inzien dat investeren in de routeplanner en andere informatievoorzieningen vaak efficiënter werkt tegen filedruk, dan alleen maar investeren in dure asfaltprojecten, zegt de directeur van 9292” 9292 heeft niet alleen de overheid nodig in de strijd tegen de auto, maar de hele OV-sector. Deze branche moet hun real time informatie over hun dienstverlening delen met 9292, wat nu veel te weinig gebeurt volgens Gert Staal.
Maar de bedrijven moeten ook investeren in technieken om dit mogelijk te maken. Hij ziet allerlei nieuwe ontwikkelingen op het gebied van reizen. Zo komt alle informatie over mobiliteit dichterbij elkaar door slimme combinaties van auto en OV-informatie en wordt deze steeds actueler. Verder krijgen bedrijven in de toekomst een quotum voor hun emissierechten en zal emissiehandel opbloeien, waardoor bedrijven genoodzaakt zijn anders naar hun wagenpark te kijken. "Wij hopen met onze routeplanner en producten bij te dragen aan een betere reis en een beter milieu. Voor het geld doen we het niet, want rijk worden we er niet van.”


Goede partner
Dat 9292 een goede partner kan zijn in beleid over duurzaam reizen, bewijzen ook de volgende cijfers. 9292 bedient reizend Nederland al 17 jaar en gaf in 2007 meer dan 78 miljoen reisadviezen en dat zal in 2008 rond de 85 miljoen zijn. De website staat in de top-l0 van de best bezochte websites van Nederland en krijgt van de klant het rapportcijfer 8 voor service en
klantvriendelijkheid. Kortom, de routeplanner, voor een goede reis met een goed gevoel en een goede planning, is bij 9292 in groene handen.[naar top]
DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnline
Dit document niet uitprinten, aub. Denk aan het milieu en uw onkosten.
Wilt u het nog een keer lezen maak een bladwijzer (favoriet).
Wilt u het artikel door een ander laten lezen, stuur een link door.deze informatie wordt u aangeboden door clubgreen
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online

Facilitaire Aanbieders Online


voor zoeken naar producten/diensten en verenigingen
klik op foto....facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 31 januari 2010
het laatst gewijzigd op 29-12-2012

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)