personeel,
scholing & motivatie


dit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door

facilitaire vakbeurs online
nog nooit was sponsoring zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.


voor ipresentatie klik op plaatje.....
voor het artikel in het Nederlands klik op onderstaand plaatje

7 tips voor een groen kantoor


door marieke schoenmaeckers van dok - duurzaamheid op kantoor
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online


personeel,
scholing & motivatie7 tips voor een groen kantoor


deze informatie wordt u aangeboden door marieke schoenmaeckers
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online

(foto dreamstime)

Duurzaamheid op Kantoor
7 Tips voor een Groen Kantoor!

?

Duurzaamheid is een thema dat al maanden, misschien al jaren op je ‘To do lijstje’ staat. Je leest al sinds 2008 in nieuwsbrieven en in vakbladen over duurzaam inkopen en waarom het verstandig is om in deze ontwikkeling te investeren.

Maar hoewel je wellicht al overtuigd bent van al deze voordelen en je met dit thema aan de slag wilt gaan, moet het wel haalbaar zijn. Want je werkweek zit per definitie definitie al vol. Dus dan rijst de vraag; 'hoe kan ik duurzaamheid zo efficiënt en effectief mogelijk aanpakken waardoor implementatie ervan ook een reële kans van slagen heeft?'

Waarom deze business update?
In deze business update maakt Duurzaamheid op Kantoor (DoK) duidelijk hoe je op een eenvoudige manier stappen kunt zetten naar een duurzame kantoorhuishouding. Het thema van deze update is hoe je concreet & effectief aan de slag kunt gaan met het verduurzamen van je kantoor.

Laat je inspireren, ga er tegenaan!
Marieke Schoenmaeckers


LeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlineHoezo

7 Tips voor een Groen Kantoor!

Dit artikel is gebaseerd op een aantal belangrijke tips uit mijn boek Het groene kantoor en hebben tot doel je te helpen met het verduurzamen van het kantoor. Om een voorbeeld te geven; als je van start gaat dan is het verstandig om eerst te weten wat je precies gaat verduurzamen en hoe je dat gaat aanpakken. Dan pas worden namelijk de verduurzaamresultaten zichtbaar en kun je goed gaan monitoren hoeveel duurzamer het bedrijf aan het worden is.

Hieronder worden 7 interessante en belangrijke tips besproken:

Tip 1. Focus je met het verduurzamen op de bedrijfsmissie
Zorg ervoor dat je het startpunt duidelijk voor ogen hebt. Oftewel zorg ervoor dat je duurzaamheidsvisie een verlengde is van je bedrijfsmissie. Dit zorgt ervoor dat het verduurzamen in directe lijn blijft met je corebusiness, waardoor je insteek en strategie helder is voor jezelf en alle interne en externe stakeholders van het bedrijf.

Tip 2. Bepaal de manieren waarop je het kantoor wilt gaan verduurzamen

De mogelijke manieren zijn:
- het gebouw milieuvriendelijker maken;
- duurzame artikelen inkopen voor de kantoorhuishouding;
- op een andere manier gaan werken;
- het gedrag van je personeel bewust te gaan veranderen.
Belangrijk om te weten is dat alle manieren in elkaar aanhaken. Want koop je duurzaam in en pas je de techniek op kantoor aan om minder te gaan verbruiken? Dan moet je er ook voor zorgen dat de medewerkers duurzaam gedrag gaan vertonen. Je kunt namelijk wel LED-verlichting aanschaffen, maar als iedereen het licht aan laat staan dan schiet de inkoop en techniek zijn doel voorbij. Daarnaast tast het je geloofwaardigheid aan, als je als bedrijf pretendeert heel duurzaam te zijn, terwijl dit slechts op één van de vier punten betrekking heeft.

Tip 3. Breng je huidige inkoop in kaart
Door het in kaart brengen van je huidige inkoop zie je welke thema’s het beste als eerste verduurzaamd kunnen worden. Je insteek kan zijn als eerste de inkopen van grote volumes te gaan verduurzamen, omdat dit zorgt voor grote verduurzaamwinsten (financieel als grote van het aandeel in je verduurzaambeleid). Maar de kans is groot dat het veel tijd en energie kost om deze producten en diensten te verduurzamen. Je dient namelijk gesprekken te voeren met de huidige en wellicht de nieuwe (duurzamere) leverancier en daarnaast hangen aan dit soort producten en diensten vaak langlopende contracten die niet gemakkelijk te verbreken zijn.

Je kunt je ook als eerste richten op het verduurzamen van je reguliere inkoop. Het goede hiervan is dat je nu op een hele natuurlijke manier aan je medewerkers en klanten laat zien dat je met duurzaamheid bezig bent, zonder dat je als bedrijf claimt het te zijn. Zo kun je helder aan alle medewerkers communiceren welke thema’s aangepakt gaan worden en zullen de medewerkers daarop enthousiast reageren en zich eerder betrokken voelen bij het nieuwe duurzame(re) beleid van het bedrijf.

Tip 4. Bedenk wat het effect zal zijn van de verduurzaamactie

Denk goed na over waar je in het verduurzaamproces eventueel weerstand van de werknemers kunt verwachten. Hoe meer moeite mensen voor iets moeten gaan doen, hoe belangrijker de rol van communicatie wordt om weerstand te voorkomen of weg te nemen. Dus bij het verduurzamen van de inkoop en gedrag op kantoor hoort ook een duidelijk communicatieplan.

Tip 5. Het ene thema snijdt het andere thema aan

In tip 2 werd al duidelijk dat je duurzaam inkopen niet los kunt zien van gedrag en techniek. Maar dit geldt ook voor het verduurzamen van verschillende thema’s op kantoor. Neem als voorbeeld het recyclen van afval. Als je op kantoor het afval van koffie en thee-verbruik wil gaan scheiden (kartonnen bekertjes, plastic en papieren onderdelen, koffiedik), dan dien je te kijken naar het verbruik van plastic op kantoor, het recyclen van het koffiedik, het recyclen van het afval van de catering en de schoonmaak moet dan ook weten dat ze alles gescheiden moeten gaan aanbieden. Dus ga je het thema afval verduurzamen? Ga dan om tafel zitten met je afvalverwerkingsbedrijf, je schoonmaakbedrijf, de catering en de koffieleverancier. Zo kom je tot de beste resultaten.

Omdat dus de meeste kantoorthema’s bedrijfsbreed aangepakt dienen te worden, is het verstandig als meerdere mensen zich met het thema gaan bezighouden. Zo kun je taken verdelen en raken verschillende medewerkers gecommitteerd aan het thema. Een mogelijkheid is om een zogeheten Green Team op te richten die als doel heeft om:
- Een start te maken met duurzaamheid;
- Te zorgen voor de implementatie en de uitvoering ervan;
- Toezicht te houden op de voortgang.

Zorg er wel voor dat het Green Team frequent bij elkaar komt en dat iemand als Green-Team coördinator aangewezen wordt.

Tip 6. Stel een Leveranciersvragenlijst op

In je Leveranciersvragenlijst maak je een opsomming van de nieuwe en duurzame inkoopeisen en –wensen. Deze vragenlijst stuur je naar al je huidige en nieuwe leveranciers en je vraagt ze om de eisen en wensen waar ze op dit moment en in de nabije toekomst aan kunnen voldoen aan te vinken (gebruik dit document als leidraad in een face-tot-face gesprek met je belangrijkste leveranciers). Op deze manier is de leverancier in één keer op de hoogte van het nieuwe inkoopbeleid en jij hebt in één keer een duidelijk overzicht van al je leveranciers. Het beste kun je dit document opstellen met je Green Team, zodat de belangrijkste gebruikers in je organisatie mee kunnen beslissen over de op te stellen duurzame inkoopeisen en -wensen.

Tip 7. Blijf regelmatig communiceren over de nieuwe gebruiken en de resultaten ervan
Medewerkers moeten deel blijven uitmaken van de nieuwe duurzame(re) bedrijfscultuur anders sterft het thema een stille dood. Daarnaast is communicatie cruciaal om het gewenste gedrag op kantoor te behouden, zoals afvalscheiding, lager energieverbruik, etc.
Communiceer frequent over de verduurzaamacties door bijvoorbeeld de acties op intranet te plaatsen en men te blijven attenderen op het gedrag dat nu gewenst is. Een ander goed initiatief is om medewerkers naar hun mening en ideeën te vragen. Betrek ze bij de nieuwe duurzame cultuur door een ideeënbus (digitaal of fysiek) te plaatsen of door een wedstrijd op te zetten voor het beste verduurzaam idee.

Voor dit artikel is informatie gebruikt uit mijn boek Het groene kantoor. Dit boek bevat vele inspirerende voorbeelden, interessante tips en een bruikbare lijst van duurzame leveranciers, zodat je in een handomdraai de kantoorhuishouding kunt gaan verduurzamen.


top pagina mede mogelijk gemaakt door: top pagina

DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnline
Dit document niet uitprinten, aub. Denk aan het milieu en uw onkosten.
Wilt u het nog een keer lezen maak een bladwijzer (favoriet).
Wilt u het artikel door een ander laten lezen, stuur een link door.deze informatie wordt u aangeboden door marieke schoenmaeckers
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online

dok - duurzaamheid op kantoor
marieke schoenmaekers
is gestopt met website en onderhavige werkzaamheden!
u kunt het boekje (misschien) nog zoeken op internet.
kansen liggen bij managementboek.nl, bol.com
en vanduurenmedia.nl.
1303-01)
facilitaire vakbeurs online
nog nooit was sponsoring zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.


voor ipresentatie klik op plaatje.....facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 25 maart
2013
het laatst gewijzigd op 17-12-2018

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)