«« inkoop & logistiek


dit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door

Facilitaire Aanbieders Online


voor zoeken naar producten/diensten en verenigingen
klik op foto....

voor het artikel in het Nederlands klik op onderstaand plaatje

fm marktonderzoek 2012


door thijs van der spil en ellen gijsbers van twijnstra gudde
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online


«« inkoop & logistiekFacility Management Onderzoek 2012


deze informatie wordt u aangeboden door leo hooijmans, lid van fmn
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online

Voorblad rapport

De krimp in de facilitaire markt zet door

De onderzoeksresultaten van de publicatie 'De Nederlandse Facility Management Markt 2012' zijn op 15 november tijdens de FMN ALV overhandigd aan FMN voorzitter ad interim Ian van der Pool.
Door Thijs van der Spil en Ellen Gijsbers van Twynstra Gudde

De trend van een krimpende facilitaire markt zet door, al is deze niet zo verstrekkend in omvang als 2 jaar geleden. De crisis op de financiële markten is 5 jaar onderweg, toch blijken er nog steeds mogelijkheden te zijn om op facilitaire kosten te besparen. Weliswaar niet met grote bedragen maar de facilitaire marktomvang is wel degelijk enigszins afgenomen. Niet verwonderlijk, gezien de leegstand en de daaruit voortvloeiende conclusies dat er bijvoorbeeld simpelweg minder vierkante meters schoongemaakt en beveiligd dienen te worden.
De facilitaire marktomvang exclusief vastgoed (zie onderstaande tabel) heeft een omvang van 33 miljard euro ten opzichte van 33,4 miljard euro in 2009, een krimp van 0,4 miljard oftewel 1,3%.

Totale marktomvang 2011 2009 2007 2005 2003
Marktomvang (x € 1.000.000) 33.026 33.444 35.425 33.675 34.626
Marktomvang uitbesteed (x € 1.000.000) 21.158 20.977 21.488 19.726 20.140
Uitbestedingspercentage 64% 63% 61% 59% 58%
Aantal medewerkers uitbesteed 301.403 315.626 301.836 288.551 304.878
Marktgroei index totale marktomvang 95 97 102 97 100
Marktgroei index uitbestede markt 105 104 107 98 100

LeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlineHoezo??

Belangrijkste trends en ontwikkelingen in 2012


Aan de respondenten van het marktonderzoek is gevraagde om de 3 belangrijkste facilitaire trends en ontwikkelingen te duiden. De resultaten zijn gecombineerd tot een top van 5:
1. Reduceren van kosten (49%)
2. Invoeren van Het Nieuwe Werken of werkplekinnovatie (36%)
3. Introduceren en/of (door) ontwikkelen van concepten (34%)
4. Inrichten van een facilitaire regieorganisatie (29%)
5. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (28%)

Noodzaak tot reduceren van kosten
De facilitaire kosten staan al jaren onder druk. Waar organisaties te maken krijgen met tegenvallende resultaten wordt in vrijwel iedere sector de kostenstructuur (opnieuw) onderzocht om besparingen te realiseren. De eerste plaats waar een organisatie gewoonlijk op zoek gaat naar besparingen is bij de ondersteunende diensten. Het reduceren van kosten staat daarmee in 2012 met afstand op de eerste plaats bij facilitaire professionals.

Het Nieuwe Werken van hype naar realiteit
Waar 2 jaar geleden nog werd getwijfeld of Het Nieuwe Werken (HNW) zijn hoge notering aan meer dan alle media-aandacht verdiende, staat HNW in 2012 opnieuw op een prominente tweede plaats. De meest prominente bijdrage aan organisatiedoelstellingen die facility managers met de invoering van HNW willen bereiken, is met 73%, het reduceren van kosten. Niet vreemd gezien de eerder geschetste noodzaak, maar ook niet per definitie de meest duurzame insteek. Met 62% is het binden of aantrekken van klanten en medewerkers hier duidelijk wel meer op gericht. Evenals het verhogen van de productiviteit met een score van 53% en in mindere mate met 12% de inzet als instrument voor marketing.

Diensten verlenen vanuit een overkoepelende formule
Het introduceren en/of (door) ontwikkelen van concepten, zoals hospitality, blijft een belangrijk thema. Meer dan een derde van de facilitaire professionals ziet de toegevoegde waarde van het verlenen van diensten vanuit een overkoepelende formule.

Regie is de nieuwe standaard
Voor het eerst sinds de start van het marktonderzoek is de facilitaire regieorganisatie het dominante organisatiemodel. Dit betekent dat facilitaire organisaties de afgelopen jaren fundamenteel anders zijn gaan werken. Waar de operationele diesnten voorheen werden gebundeld en door het facilitair bedrijf zelf werden verleend, zijn die diensten nu in hoge mate uitbesteed. De verwachting is dat deze trend zich in de komende 2-3 jaar verder manifesteert.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen verliest terrein
In het vorige marktonderzoek nog de belangrijkste ontwikkeling, in 2012 nog maar net in de top 5. Het gevolg van andere prioriteiten? Of is maatschappelijk verantwoord ondernemen zodanig ingeburgerd in het facilitair denken en handelen dat dit minder als ontwikkeling wordt beschouwd?Aan de facility managers is de vraag gesteld welke duurzaamheidsmaatregelen zij binnen haar organisatie hebben getroffen. Het opnemen van duurzaamheidscriteria in het inkoopbeleid en het doorvoeren van energiebesparende maatregelen blijken de meest getroffen maatregelen.

Over het onderzoek
Het onderzoek bestond uit een enquête (online), deskresearch en interviews met facility managers, leveranciers en experts. De enquête is ingevuld door ruim 400 respondenten (facilitair verantwoordelijken, leveranciers, adviseurs, docenten en studenten).

De publicatie Facility Management marktonderzoek 2012, een overzicht van cijfers, trends en ontwikkelingen behandelt van zestien facilitaire deelsectoren de belangrijkste kwantitatieve gegevens (cijfers) en bevat verder een overzicht van trends, visieartikelen en expertinterviews.
De publicatie wordt meegezonden bij FMI nr. 11 van november 2012.
FMI is het Facility Management Informatie-blad van FMN.

Tijdens de presentatie heb ik (leo hooijmans) met Ellen Gijsbers en Thijs van der Spil de mogelijkheid besproken om het rapport ook digitaal inzichtelijk te maken. Zij zijn het hiermee eens. Een link volgt zo spoedig mogelijk.
Voor meer informatie kunt u kijken bij de volgende kaderlinks :-).

Twijnstra Gudde
adviseurs en managers
De kerncompetenties zijn project- en programmamanagement, veranderkunde, organisatiekunde en samenwerkingskunde

voor informatie klik op plaatje......
(1211-01)
FMN
Facility Management Nederland

Dé beroepsvereniging voor het facilitaire domein


voor webinformatie klik op het plaatje.....,

(0904/1205-01)top pagina mede mogelijk gemaakt door: top pagina

DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnline
Dit document niet uitprinten, aub. Denk aan het milieu en uw onkosten.
Wilt u het nog een keer lezen maak een bladwijzer (favoriet).
Wilt u het artikel door een ander laten lezen, stuur een link door.deze informatie wordt u aangeboden door leo hooijmans, lid van fmn
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online

Facilitaire Aanbieders Online


voor zoeken naar producten/diensten en verenigingen
klik op foto....
facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 17 november 2012
het laatst gewijzigd op 29-12-2012

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)