«« inkoop & logistiek


NFC Index® kantoren 2010


deze informatie wordt u aangeboden door nfc index
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online

(foto dreamstime.com)

Kosten per werkplek in 2010 verder gedaald
LeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlineHoezo??
Inleiding
Totale kosten per werkplek verder gedaald
Leegstand kantoren merkbaar in huurprijs
Leegstand neemt ook bij huurders toe
Naast kosten ook inzicht in kwaliteit
Facility management genormaliseerd
1. Huisvesting
2. Diensten en middelen
3. Informatie- en communicatietechnologie
4. Externe voorzieningen
5.
Facility management


De mediane (middelste waarde, red.) kosten voor huisvesting, ICT en overige facilitaire diensten bedroegen in 2010 € 9.990 per werkplek per jaar, exclusief BTW. Ten opzichte van het jaar daarvoor betekende dat een daling met 3%. NFC Index berekent jaarlijks de totale kosten per werkplek.

Jaarlijks verzamelt NFC Index van 2,5 miljoen vierkante meter kantoorgebouwen de totale kosten per werkplek. Die bestaan voor de helft uit huisvestingskosten (huur, nutsvoorzieningen, onderhoud); voor een kwart uit werkplekgerelateerde ICT-kosten; voor een vijfde uit de kosten voor diensten en middelen als catering, beveiliging, schoonmaak, repro en meubilair; en wat coördinatiekosten. Op 26 mei jl. is de NFC Index®kantoren, 2010 gepresenteerd tijdens het Facility Cost Control Event, Expo Houten.

[naar index]
Totale kosten per werkplek verder gedaald
Het is opvallend dat de totale kosten in euro’s nominaal 13% liggen onder die van 2003, een stevige verbetering van de verhouding prijs-prestatie. Belangrijkste daler in de achterliggende jaren zijn de ICT-kosten, die in 2010 23% lager waren dan in 2003 (waarvan 1% daling in 2010).
Goede tweede zijn de kosten voor diensten en middelen, die in 2010 18% lager waren dan in 2003 (waarvan 2% in 2010).
De totale kosten in Nederland bedroegen in 2010 exclusief BTW € 9.990 voor de mediane kantoorwerkplek en € 10.881 per fulltimer.

[naar index]

Leegstand kantoren merkbaar in de huurprijs
De huisvestingskosten per vierkante meter daalden in 2010 met 8%.
Door meerjarige huurcontracten werd pas in 2010 voor het eerst de invloed van het overschot aan kantoorruimte zichtbaar in de mediane huurprijs, die ondanks het toegenomen vloeroppervlak per werkplek daalde met € 175 per werkplek. Sinds 2003, het eerste jaar van waar NFC Index over publiceerde, stegen de huisvestingskosten. 2010 was het eerste jaar waarin deze kosten daalden.

(fotobewerking leo@hooijmans-noordwijk.nl)


[naar index]
Leegstand neemt ook bij huurders toe
De leegstand van kantoorgebouwen neemt ook toe bij huurders en eigenaar-gebruikers die een deel van de kantoorgebouwen waar ze over beschikken niet meer nodig hebben, maar hun huurcontracten nog niet hebben kunnen beëindigen.
Dat is de conclusie die NFC Index trekt uit de cijfers over 2010. NFC Index verzamelt jaarlijks informatie over het vloeroppervlak per werkplek en per werknemer in kantoren. Tot haar 100 ‘gebruikerleden’ behoren alle grote rijksdiensten, andere overheidsdiensten, de meeste grote instellingen en grote bedrijven in Nederland. Voor het eerst stijgt het vloeroppervlak met 6%, terwijl haar leden bezig zijn met het compacter huisvesten van kantoorwerknemers en het invoeren van Het Nieuwe Werken. Het blijkt dat deze stijging komt doordat krimpende organisaties sneller hun overtollige werkplekken van de hand doen dan hun vierkante meters kantoorvloeroppervlak.
Op grond hiervan verwacht Rinus Vader, bestuursvoorzitter van NFC Index, dat de door de verhuurders geregistreerde leegstand toe zal nemen zodra het niet-geregistreerde overschot aan kantoorruimte, waar de huurders nog over beschikken, kan worden afgestoten.

[naar index]
Naast kosten ook inzicht in kwaliteit
NFC Index introduceert een index voor mate van service, tevredenheid, en duurzaamheid om de facilitaire kosten nader te kunnen duiden.
Netherlands Facility Costs Index Coöperatie u.a., kortweg NFC Index, brengt al jaren de kosten in kaart. Om verschillen te kunnen duiden introduceert NFC Index een index voor het service niveau, de mate van klanttevredenheid en de impact op het milieu. Service, klanttevredenheid en duurzaamheid worden gemeten en aangegeven in vijf niveaus. Het wettelijk minimum is niveau 1, het hoogst haalbare is niveau 5. Deze niveaus zijn beschreven in een Europese norm. De meeste organisaties scoren voor hun serviceniveau rond 2,5 op deze schaal van vijf.


De Netherlands Facility Costs Index Coöperatie u.a., kortweg NFC Index, is een onafhankelijke coöperatie van zo’n 80 aangesloten organisaties uit overheid en bedrijfsleven. Dat is ruim 5% van de Nederlandse kantorenmarkt en vormt dus een betrouwbare basis voor de NFC Index®.
Voor meer informatie kunt u terecht op: www.nfcindex.nl. Met het oog op de nieuwe indices worden nu ook onderwijsinstellingen en ziekenhuizen lid.


[naar index]
Facility management genormaliseerd

In 2001 is facility management uniform gedefiniëerd (bepaald, red.) in de Nederlandse norm NEN 2748. Deze norm voorziet in een indeling om facilitaire activiteiten eenduidig te definiëren en te rubriceren om ze daarmee te registreren. Deze norm beoogt een grondslag te zijn voor het genereren van relevante informatie en cijfermateriaal op basis waarvan facilitaire kosten kunnen worden vergeleken.


Verdeling kosten naar rubrieken NEN 2748

In NEN 2748 worden de facilitaire activiteiten, processen en diensten gerubriceerd naar de volgende vijf functies.

[naar index]
1. Huisvesting

zoals voorzien in gebouw en terreinen, verzekeringen, onderhoud, verbouwingen, energie en water, beheer (in termen van huur, koop en lease) en rente van vastgoed. In afwijking op de NEN exclusief compensatie niet-opteerbare BTW.

[naar index]
2. Diensten en middelen

zoals voorzien in consumptieve diensten (bedrijfsrestaurant, catering, drankenautomaten), risicobeheersing, (bewaking, beveiliging en receptie), schoonmaak, verhuizingen, het managen van documenten (creatie, verwerking in de postkamer, reproductie, beheer en archivering), het managen van reststoffen, het verstrekken van ruimte, kantoorartikelen, groenvoorziening, kunst en bewegwijzering, als ook bedrijfskleding.

[naar index]
3. Informatie- en communicatietechnologie

ICT management en advies, servicedesk ICT, werkplekbeheer, centrale en gedistribueerde diensten, telematica (voorheen connectivity IT en telecommunicatie) en training eindgebruikers. In afwijking op de NEN hanteert de NFC Index hier een voor de ICT sector herkenbare kostenstructuur, die direct aansluit op de voorziene Europese indeling.

[naar index]
4. Externe voorzieningen

zoals voorzien in extern verblijf (zoals vergaderaccommodaties en thuiswerkplekken) en personenvervoer (dienstreizen en woon-werkverkeer, per vliegtuig, openbaar vervoer). In afwijking op de NEN exclusief lease-auto’s.

[naar index]
5. Facility management

integrale sturing van voornoemde rubrieken zoals voorzien in facilitair beleid, marketing en innovatie van facility management, het voorzien in een bedrijfsbureau voor administratie, planning en control, secretariële ondersteuning en de personeelszaken van de facilitaire functie, het voorzien in een helpdesk, het voorzien in beleid inzake het milieu en de arbeidsomstandigheden, als ook het managen van risico’s, inkoop, informatie en kwaliteit.

[naar top] - [naar index]
DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnline
Dit document niet uitprinten, aub. Denk aan het milieu en uw onkosten.
Wilt u het nog een keer lezen maak een bladwijzer (favoriet).
Wilt u het artikel door een ander laten lezen, stuur een link door.deze informatie wordt u aangeboden door nfc index
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online

Facilitaire Aanbieders Online


voor zoeken naar producten/diensten en verenigingen
klik op foto....facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 27 mei 2011
het laatst gewijzigd op 29-12-2012

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)