«« inkoop & logistiek


NFC Index® kantoren 2009


deze informatie wordt u aangeboden door nfc index
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online

(tekening leo hooijmans)

Kosten per werkplek ook in 2009 stabiel
LeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlineHoezo??
Inleiding
Crisis nagenoeg geen invloed op kosten
Kostenontwikkeling per onderdeel
Toekomstige ontwikkelingen
Facility management genormaliseerd
1. Huisvesting
2. Diensten en middelen
3. Informatie- en communicatietechnologie
4. Externe voorzieningen
5. Facility managementDe mediane (middelste waarde, red.) kosten voor huisvesting, ICT en overige facilitaire diensten bedroegen in 2009 € 10.280 per werkplek per jaar, exclusief BTW. Ten opzichte van het jaar daarvoor betekende dat een geringe daling met 1 %.

Op 8 juni 2010 is de NFC Index® kantoren, 2009 voor kantoren gepresenteerd. Deze index is de maat voor de jaarlijkse kostenontwikkeling van facilitaire voorzieningen van kantoren in Nederland.
Bedrijven, instellingen en overheden, die actief willen sturen op kosten van ondersteunende processen in kantoren, passen de NFC Index® toe bij het vergelijken van gerealiseerde kosten per werkplek. Netherlands Facility Costs Index Coöperatie u.a., kortweg NFC Index, is de organisatie die deze index samenstelt en publiceert.

[naar index]
Crisis nagenoeg geen invloed op kosten

Opvallend is dat de totale facilitaire kosten van de werkplek zich de laatste vijf jaar zich blijven bewegen rond de € 10.000. De economische crisis lijkt geen aanwijsbare invloed te hebben op de kosten per werkplek.
Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat krimpende organisaties snel hun panden weten af te stoten, waardoor er geen kosten voor lege kantoren worden gemaakt. De sterk toenemende te huur staande leegstand wijst daar op. Daarnaast was lange tijd de bezettingsgraad van werkplekken veelal niet hoger dan 30%. Hier vallen nog kosten te besparen zonder kwaliteitsverlies. Flexibele kantoorconcepten en experimenten tot 1,5 fte per werkplek maken het mogelijk werkplekken meer uren per werkdag te benutten.

Terugkijkend over een langere periode valt op dat de kosten per werkplek nu 10% lager zijn dan bij de start van NFC Index®  in 2003. Oorzaken daarvoor waren de krimp van het totale vloeroppervlak per werkplek in de jaren 2003-2005 en de werkplek-gerelateerde ICT-kosten die sinds 2004 met 25% zijn gedaald.

[naar index]
Kostenontwikkeling per onderdeel

De NFC Index® is opgebouwd uit de ondersteunende functies Huisvesting (bijna de helft van de kosten), Diensten en middelen (bijna een kwart van de kosten), ICT (een kwart van de kosten), externe voorzieningen (gering aandeel) en het facility management van dat geheel (ca. 5% van de kosten). De kosten voor Diensten en middelen daalden met ruim 5%; de kosten voor ICT met 3%. De overige kosten bleven nagenoeg gelijk.

[naar index]
Toekomstige ontwikkelingen
 
Heeft NFC Index tot nu toe alleen indices (duidingen/aanwijzingen, redactie) voor de kantorenmarkt gepubliceerd. Daar komt verandering in.
Nog dit jaar valt er een index te verwachten voor de facilitaire kosten van het middelbaar-, hoger en universitair onderwijs in Nederland, evenals een index voor ziekenhuizen in Nederland.
Een andere belangrijke ontwikkeling is dat NFC Index de informatie over kosten per werkplek gaat relateren aan de daarbij gerealiseerde service niveaus, de mate van klanttevredenheid en de mate van duurzaamheid van de facilities.

De grondslag voor de kosten en het vloeroppervlak bestaat uit Nederlandse normen. Die worden binnenkort vervangen door Europese normen. Daarmee wordt binnen twee jaar internationaal vergelijk gemakkelijker.

De Netherlands Facility Costs Index Coöperatie u.a., kortweg NFC Index, is een onafhankelijke coöperatie van zo’n 80 aangesloten organisaties uit overheid en bedrijfsleven. Dat is ruim 5% van de Nederlandse kantorenmarkt en vormt dus een betrouwbare basis voor de NFC Index®.
Voor meer informatie kunt u terecht op: www.nfcindex.nl. Met het oog op de nieuwe indices worden nu ook onderwijsinstellingen en ziekenhuizen lid.


[naar index]
Facility management genormaliseerd

In 2001 is facility management uniform gedefiniëerd (bepaald, red.) in de Nederlandse norm NEN 2748. Deze norm voorziet in een indeling om facilitaire activiteiten eenduidig te definiëren en te rubriceren om ze daarmee te registreren. Deze norm beoogt een grondslag te zijn voor het genereren van relevante informatie en cijfermateriaal op basis waarvan facilitaire kosten kunnen worden vergeleken.


Verdeling kosten naar rubrieken NEN 2748

In NEN 2748 worden de facilitaire activiteiten, processen en diensten gerubriceerd naar de volgende vijf functies.

[naar index]
1. Huisvesting

zoals voorzien in gebouw en terreinen, verzekeringen, onderhoud, verbouwingen, energie en water, beheer (in termen van huur, koop en lease) en rente van vastgoed. In afwijking op de NEN exclusief compensatie niet-opteerbare BTW.

[naar index]
2. Diensten en middelen

zoals voorzien in consumptieve diensten (bedrijfsrestaurant, catering, drankenautomaten), risicobeheersing, (bewaking, beveiliging en receptie), schoonmaak, verhuizingen, het managen van documenten (creatie, verwerking in de postkamer, reproductie, beheer en archivering), het managen van reststoffen, het verstrekken van ruimte, kantoorartikelen, groenvoorziening, kunst en bewegwijzering, als ook bedrijfskleding.

[naar index]
3. Informatie- en communicatietechnologie

ICT management en advies, servicedesk ICT, werkplekbeheer, centrale en gedistribueerde diensten, telematica (voorheen connectivity IT en telecommunicatie) en training eindgebruikers. In afwijking op de NEN hanteert de NFC Index hier een voor de ICT sector herkenbare kostenstructuur, die direct aansluit op de voorziene Europese indeling.

[naar index]
4. Externe voorzieningen

zoals voorzien in extern verblijf (zoals vergaderaccommodaties en thuiswerkplekken) en personenvervoer (dienstreizen en woon-werkverkeer, per vliegtuig, openbaar vervoer). In afwijking op de NEN exclusief lease-auto’s.

[naar index]
5. Facility management

integrale sturing van voornoemde rubrieken zoals voorzien in facilitair beleid, marketing en innovatie van facility management, het voorzien in een bedrijfsbureau voor administratie, planning en control, secretariële ondersteuning en de personeelszaken van de facilitaire functie, het voorzien in een helpdesk, het voorzien in beleid inzake het milieu en de arbeidsomstandigheden, als ook het managen van risico’s, inkoop, informatie en kwaliteit.

[naar top] - [naar index]
DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnline
Dit document niet uitprinten, aub. Denk aan het milieu en uw onkosten.
Wilt u het nog een keer lezen maak een bladwijzer (favoriet).
Wilt u het artikel door een ander laten lezen, stuur een link door.deze informatie wordt u aangeboden door nfc index
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online

Facilitaire Aanbieders Online


voor zoeken naar producten/diensten en verenigingen
klik op foto....facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 10 juni 2010
het laatst gewijzigd op 29-12-2012

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)