de kleine lettertjes,
maar dan iets groterVoorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Galileo is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze website worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.
Alle auteursrechten, overige Intellectuele Eigendomsrechten waaronder de persoonlijkheidsrechten, inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan Bureau Galileo of de desbetreffende auteur.
Voor elk geheel of gedeeltelijk gebruik, overname, verveelvoudigen, reproductie en openbaaring dient u schriftelijk toestemming te hebben van Bureau Galileo. Dit kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

Deze website is een product van Bureau Galileo. Bureau Galileo accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

© Leo Hooijmans & Bureau Galileo 2000-2011

 


Voor aanvragen kunt u contact opnemen met:

Redactie Facilitaire Informatie Online
Jan van Henegouwenweg 2
2202 HZ Noordwijk
KvK Leiden: 28058962

[T] 071 361 9097

leo@hooijmans-noordwijk.nl
www.hooijmans-noordwijk.nl
www.facilitaire-info.nl

contactpersoon:
Leo Hooijmans2009-01 Het laatst gewijzigd op 25-03-2012

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: zie deze bladzijde
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)


[ overzicht webpagina's ]