gebouwkunde, kantoor-
concepten & vastgoed

 

dit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door:

adeo design meubelen
ontdek het design van addie rozema achter de a-collectie:
salontafel, eetkamertafel en bijzettafels
bekroont op de international design awards in como, italië


voor ipresentatie klik op de foto......
adeo design meubelen
ontdek het design van addie rozema achter de a-collection:
salontafel, eetkamertafel en bijzettafels

voor webinformatie klik op foto....


(2007-01)


voor het artikel in het nederlands+ 8 eu talen, klik op onderstaand plaatje

de juist ingerichte werkplek
sleutel tot minder kosten op kantoor


informatie van buero-forum.de
vertaald naar .html door leo hooijmans


gebouwkunde, kantoor-
concepten & vastgoed


De juist ingerichte werkplek.
Sleutel tot minder kosten op kantoor
.

Deze pagina is leesbaar in diverse Europese talen :
This page is readable in various European languages :

deze informatie wordt u aangeboden door leo hooijmans, lid van fmn

(Mettler-Toledo GmbH, D-35396 Gießen)De juist ingerichte werkplek.
Sleutel tot minder kosten op kantoor.


Inhoud  
   
Voorwoord
Er is een weg die leidt naar het productievere kantoor.
De toekomst van de economie ligt op kantoor.
Drie vragen leiden naar de inrichting van de werkplek in totaliteit.
Wat heeft een mens nodig?
Veilige randvoorwaarden!
Werkplekken zonder belasting!
Een werkplek met alle goede eigenschappen!
Wat is er nodig voor de opgave?
Doelmatige werkplekorganisatie!
Variabele techniekintegratie!
Waarin is rentabiliteit gelegen?
Gemakkelijk beheer!
Optimale ruimtebenutting.
Snelle afschrijving.
Gegarandeerde zekerheid voor de toekomst!
ORGATEC. Alles wat kantoor is!
Impressum/Colofon bij origineel boekje
OPGELET/Colofon bij deze webpagina
Waar kijken bezoekers nog meer naar:

LeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlineHoezo??

top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Voorwoord
In de 80er en 90er jaren was ik regelmatig op de Orgatec. Dé internationale kantoorbeurs in Keulen. In die jaren werkte ik als adviseur voor een Duitse en later voor een Zwitserse bureaumeubelfabriek.
Daarna als zelfstandig adviseur.
Vooral bij de Duitse meubelfabriek heb ik de 'gründlichkeit' en het 'systemmöbel' leren kennen.
Bij het zoeken naar zinnige handboeken kwam ik een informatiebrochure tegen van het Duitse Kantoormeubel-Forum in het Nederlands (!)
Een mailtje naar (het huidige) buero-forum.de maakte de weg vrij om u met onderstaande van dienst te zijn.
Mijn inziens is 95% van de inhoud u nog steeds van belang als het om minder kosten op de kantoorwerkplek gaat.
Leo Hooijmans, Noordwijk 15 februari 2009.Achter dit teken staan kantoormeubel- en bureaustoelfabrikanten die zich verenigd hebben in het kantoormeubel-forum. (zie colofon.)
Het doel van deze documentatie is U te laten zien dat kantoormeubelen 'Made in Germany' meer kwaliteit op de werkplek brengen.


top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Er is een weg die leidt naar het productievere kantoor.

De vormgeving van de werkplek en werkomgeving in zijn totaliteit. Afgestemd op de eisen van de mens en zijn opgaven. Met het doel grotere rentabiliteit. Voor meer efficiëntie vandaag en voor het behoud en versteviging van de concurrentiepositie morgen.
Kunt U zich nog langer permitteren Uw kantoor 'links' te laten liggen?

Het doel is meer productiviteit!
top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

De toekomst van de economie ligt op kantoor.

50% van alle werkplekken zijn op kantoor
De productiviteit van het kantoor is een kwestie van de mensen die het uitvoeren. Hun kwalificatie, hun ideeën, hun engagement. Al het andere –vanaf potlood en computer tot en met de werkplek- zijn 'slechts middelen'. Goede middelen bevorderen de productiviteit, slechte middelen belemmeren deze.

Daarom moet de werkplek in zijn geheel aangepast aan de mens en zijn opgave ingricht zijn. Altijd zo individueel mogelijk als mensen en hun opgaven nu eenmaal zijn. Naast de functionele aspecten speelt hier de motivatie een beslissende rol. Alleen gemotiveerde werknemers die zich goed voelen op kantoor, kunnen zich creatief ontplooien en zijn in het kader van hun mogelijkheden bereid tot het leveren van optimale prestaties.Personeelskosten 80%; bedrijfskosten gebouw >19%; werkplekkosten <1%


Inrichting van de werkplek is een taak van het management
Waarom voldoet meer dan de helft van de kantoorwerkplekken niet aan de nieuwe inzichten? Aan het geld kan het toch niet liggen. Uiteindelijk vereisen deze minder dan 1% van de totale kantoorkosten, die ca. 80% bedragen. Daarbij is de professioneel geplande, in zijn totaliteit ingrichte werkplek het instrument om braakliggende prestatiereservers aan te boren. Zodoende is de vormgeving van de werkplek tegenwoordig een taak van het management.

In plaats van prestatie eisen, prestatie bevorderen
De prestatie van een onderneming blijkt tegenwoordig in toenemende mate uit de kwaliteit van haar kantoorwerk. Van hieruit wordt er met de markt gecommuniceerd. Zo krijgt het gehele kantoorproces behalve een administratieve functie een strategische functie, die doorslaggevend is voor het succes. In tegenstelling tot de steeds kapitaalintensievere productie blijft het kantoor ook in de toekomst personeelintensief met overeenkomstig stijgende kosten. Meer efficiëntie wordt daarom een kwestie van overleven.

Hoe lang moet het nog zo doorgaan in onze kantoren?
Gelden arbeidswetenschappelijke inzichten niet voor het kantoor? Hier is men altijd van menig dat een tafel en een stoel voldoende zijn. En de meeste van onze kantoren zijn dan ook volgens dit principe ingericht. Daar vindt men bureau's die vol gestapeld zijn met dossiers en kantoortechniek. Zonder voldoende werkoppervlak. Zonder elektrificatie. En er kan geen sprake zijn van overzichtelijke opberging van werkdocumenten en het liggen binnen handbereik. Daarbij komen stoelen die niet ergonomisch vormgegeven zijn en die daardoor het zitten zonder vermoeid te raken onmogelijk maken. Werkplekken die eerder belemmeren, dan behulpzaam zijn!

De hoogste tijd voor het juiste 'gereedschap' ook op kantoor.
De hoogste tijd voor een werkomgeving met werkplekken die de werknemers niet belemmeren, maar ondersteunen. Met alle voorwaarden voor overzicht en snel binnen handbereik zijn. Voor de integratie van moderne kantoortechniek. Qua vorm en functie optimaal aangepast aan de verschillende specifieke opgaven. Werkplekken die de gezondheid van de mensen behouden, hen motiveren, hun creatieviteit en arbeidsvreugde bevorderen. Werkplekken waar men zich goed voelt!Meer prestatie op kantoor is een kwestie van het juiste 'gereedschap'. Van de op de mens en zijn opgaven 'afgestemde' werkplek'.
Meer efficientie betekent meer werkkwaliteit en -kwantiteit. Dus uiteindelijk: Meer productiviteit, meer rentabiliteit, een betere concurrentiepositie!
Dit doel kan bereikt worden. Met werkplekke die voldoen aan de eisen van de mens en de te vervullen opgave – ook onder het aspect van rentabiliteit.


top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Drie vragen leiden naar de inrichting van de werkplek in zijn totaliteit.

1. Wat heeft een mens nodig?
Een ergonomisch ingerichte werkplek! (Ergonomie – de wetenschap van de aanpassing van het werk aan de mens). Een werkplek die vemoeidheid en stoorfactoren verminderdt en de concentratie bevordert. Die het prestatievermogen behoudt en de arbeidsvreugde verhoogt. En die het hem mogelijk maakt veilig en gezond te werken, die ongevallen en ziektes helpt voorkomen. Een werkplek die er goed uitziet en waar men zich goed voelt.

2. Wat is noodzakelijk voor de opgave?
Een functioneel en organisatorisch ingerichte werkplek! Een werkplek die alle informatie binnen handbereik heeft, die de bewerkingstijden vermindert, overbodige zoek- en wandeltijden voorkomt en foutbronnen vermindert. En waarin alle moderne kantoor- en communicatietechnologieën ook in de toekomst perfect geïntegreerd zijn.

3. Waarin is de rentabiliteit gelegen?
Hier gaat het om rentabiliteit op lange termijn! Om duurzaamheid door constructie en design. Om eenvoudig op voorraad houden en voordelig ombouwen. Om flexibiliteit voor de aanpassing aan nieuwe omstandigheiden. En om een optimale benutting van het oppervlak voor het verminderen van ruimtekosten en om een ruimte-economische rangschikking ter verbetering van de communicatie.

[index^^]Wat heeft de mens nodig?

De mens is allereerst een individu. Hij heeft de ruimte nodig om zich persoonlijk 'op zijn manier' te ontplooien. Maar hij heeft ook een omgeving nodig waarin hij zich goed voelt en hem zekerheid biedt. Alleen dan kan hij zichzelf en zijn prestatie overeenkomstig zijn mogelijkheden opbrengen. Daarom heeft de mens het volgende nodig op kantoor:

a. Veilige randvoorwaarden
b. Werkplekken zonder belasting

In hun totaliteit ingerichte werkplekken dienen voor het behoud van prestatie en bevorderen de bereidheid van de mens om te presteren. Deze helpen hem bij het kwalitatief verbeteren van zijn werk. Zo verhogen ze de rentabiliteit van het kantoor als geheel en verstevigen zodoende de concurrentiepositie van de onderneming.


top pagina mede mogelijk gemaakt door: indexVeilige randvoorwaarden!

De werkplek is een koppelstuk tussen 'mens en machine'. Hier verbinden zich creatief denken en handelen met ondersteunende techniek tot een efficiënte algehele presentatie. De werkplek moed de mens veilige werkomstandigheden bieden, zodat hij zich helemaal op zijn opgave kan concentreren. Deze werkomstandigheden moeten bereikt worden door het omzetten van alle desbetreffende veiligheidsvoorschriften.

Veiligheid bevordert prestatie
In de Bondsrepubliek Duitsland bestaan deze uit bouwverorderingen, de bepalingen m.b.t. brandpreventie, de voorschriften over de veiligheid van elektrische installaties, de ongevalpreventievoorschriften van de ongevallenverzekering en daarbij horen - met betrekking tot ons thema 'veilige werkplek' – de speciale regelingen voor de inrichting van de werkplek op kantoor:

• de veiligheidsregels voor kantoorwerkplekken
• de veiligheidsregels voor beeldschermwerkplekken in kantoren
• de werkplekverordening met zijn uitvoeringsbepalingen, de werkplekrichtlijnen (ASR)
• de desbetrefende normen
• de EG-richtlijn 'beeldschermwerkplekken', die in nationaal recht omgezet wordt.

Alleen een werkplek die in alle details voldoet aan de voorschriften, garandeert de wettelijk voorgeschreven veiligheid voor het voorkomen van ongevallen en de gevolgen hiervan. Deze beschermt zo de werkneemsters en werknemers tegen lichamelijke ongemakken, dient de gezondheid en dient als preventie tegen ziektes.
Tegelijkertijd biedt zo'n werkplek de beste voorwaarden voor het behoud van het prestatievermogen en zodoende ook voor de verhoging van de arbeidsvreugde.

Meer veiligheid = minder kostenrisico!
En niet op de laatste plaats vermindert een werkplek die voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, de risico's van onvoorziene kosten voor de werkgever.

Nieuwe 'EG-richtlijn beeldschermwerkplekken' – tegenwoordig van zeer groot belang voor beslissing over werkplekken.

'Alles stroomt...' – deze bekende zin van Heraklit kenmerkt de ontwikkeling van het kantoor in al zijn facetten als geen ander. Alhoewel de toekomst onvoorspelbaar is, hebben wij toch met de nieuwe EG-richtlijn voor beeldschermwerkplekken iets in huis dat ingrijpende gevolgen heeft.Hierover een uiteenzetting van Prof. Dr.-Ing.-Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dieter Lorenz:

“Het is een feit dat de nieuwe EG-richtlijn uiteindelijk in de vorm van het ongevalpreventievoorschrift beeldschermwerkplekken in nationaal recht omgezet wordt. Zodoende heeft deze niet alleen een aanbevelend karakter, zoals veiligheidsregels en normen tot nu toe, maar is het een wettelijk voorschrift en is de werkgever aldus verplicht aan dit voorschrift te voldoen. Deze richtlijn bevat naast vele bekende ook vergaande nieuwe eisen.

Nieuwe definitie voor beeldschermwerkplekken
Nieuw is b.v. de definitie van de beeldschermwerkplek. Zo wordt in het ontwerp reeds gesproken van een beeldschermwerkplek, wanneer het beeldscherm een bepalend element voor het vervullen van de opgave is. De tijd van het gebruik blijft daarbij -anders dan tot nu toe- buiten beschouwing.

Nieuw is ook de verplichting voor iedere beeldschermwerkplek een werkanalyse uit te voeren en vast te leggen, om mogelijke gevaren en belastingen te herkennen. Deze analyse die door overeenkomstig gekwalificeerde experts uitgevoerd moet worden, moet naast de ergonomisch juiste meubilering en beeldschermopstelling ook rekening houden met organisatorische aspecten tot aan software-ergonomie toe en het gehele arbeidsverloop.

Verplichte instructies aan werknemers
Daarbij komt de verplichting de werknemer zorgvuldig te instrueren over de omgang met de werkplek – te beginnen bij de juiste instelling van stoel en werkoppervlak en het juist bedienen van de kantoortechniek tot en met het werken met de software.
Hiermee moeten fouten uitgeschakeld worden, die uiteindelijk zouden kunnen leiden tot een aandoening van de ogen, van het steunapparaat of ook tot overmatig psychische belasting door software- en organistieproblemen. Juist gedrag moet gecontroleerd worden, de instructie moet eventueel ook meerdere malen herhaald worden. En zowel de werkplekanalyse met beschrijving van de zwakke plekken en de genomen maatregelen als de instructies moeten in ieder afzonderlijk geval vastgelegd worden.

Er komt dus nog al wat op ons af! In ieder kantoor, ieder advocatenkantoor, iedere praktijk en ook in vele productiesectoren- waar ook gewerkt wordt met het beeldscherm. Een kleine troost zal voor sommige zijn dat er voor bestaande beeldschermwerkplekken een overgangstermijn van 4 jaar gegeven wordt.

Doel geïndentificeerd – maar hoe moet het bereikt worden?
Wat in de doelstelling goed en juist is, zal ons echter in de praktijk voor nieuwe opgaven stellen. Het is te hopen dat daarvoor noodzakelijke kosten niet in abstracte werkplekanalyses verzanden, maar leiden tot een daadwerkelijke verbetering van de werkplekken.

Daarom moeten er voor de noodzakelijke werkplekanalyse uniforme testcriteria ontwikkeld worden en moeten ook de eisen aan de kwalificatie van testpersoneel vastgelegd worden. Hier wordt vooral een beroep gedaan op de ongevallenverzekeringen. Heldere definities zijn belangrijk, want in zeer weinig gevallen zullen analyse en documentatie van de betrokken ondernemingen zonder extra dienstverlener uitgevoerd kunnen worden.

De ondernemer zelf is verantwoordelijk voor het uitvoeren en voldoen aan de voorschriften. Hij kan echter alle noodzakelijke maatregelen, die inrichting van de werkplekken, de werkplekanalyse, de controle, de instructies en het opstellen van documentatie delegeren. Meer hierover in De Kaderwet voor Arbeidsveiligheid, die ook procedure in kleine ondernemingen regelt die geen deskundigen voor arbeidsveiligheid hebben.

Vormgeving van de werkplek wordt een taak van het management
Alhoewel alle uitwerkingen van de nieuwe EG-richtlijn beeldschermwerkplekken nog lang niet te voorzien zijn, is één ding nu al duidelijk: in de toekomst wordt de inrichting van de werkplek duidelijk een taak van het management.”


top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Werkplekken zonder belasting!

Werk helemaal zonder belasting bestaat niet. Dat geldt ook voor het kantoor. En juist bij het werk met het beeldscherm gaat het erom de belasting van de mens zo gering mogelijk te houden, om zo zijn gezondheid te beschermen en zijn bereidheid om te presteren te bevorderen.

Risico verboden
Hoe een werkplek zonder belasting er tegenwoordig uit moet zien, staat in Duitsland in de desbetreffende voorschriften. De werkplekverordering met haar uitvoeringsbepalingen, de werkplekrichtlijnen (ASR), beschrijft b.v. de noodzakelijke bewegingsruimte alsmede de absoluut noodzakelijke omgevingsomstandigheden met betrekking tot licht, lucht en lawaai. In de 'veiligheidsregels voor kantoorwerkplekken' zijn de technische gegevens voor de inrichting van de werkplek geformuleerd. En in de 'veiligheidsregels voor werkplekken op kantoor' worden alle eisen voor de ergonomisch juiste, en zodoende variabele plaatsing van de beeldschermtechniek op de werkplek vermeld. Daarbij komt de EG-richtlijn 'beeldschermwerkplekken' die in nationaal recht omgezet wordt: het doel ervan is risico's voor de mens op de werkplek te elimineren.


Werkplekstructuur in meerdere vlakken
Alleen de individueel aan de mens en zijn taak aangepaste werkplek met meerdere vlakken, met de op de mens en zijn opgaven afgestemde stoel is in staat te voldoen aan de individuele eisen van gebruiker en werkplek en kan zodoende effectief de belasting verminderen. Dat kan geen werkplek volgens schema F zijn, aangezien mensen en hun opgaven nu eenmaal verschillen.

Niet alle beeldschermwerk is hetzelfde!
Nemen wij als voorbeeld het stysteemgeoriënteerde beeldschermwerk (tekstverwerking, CAD). Hier werkt de gebruiker permanent met toetsenbord en muis en oriënteert zich overwegend op het beeldscherm. Documenten en procedures 'op papier' spelen nauwelijks een rol.
Dit is echter anders bij het op documenten georiënteerde beeldschermwerk (bewerking van dossiers met beeldschermondersteuning). Hier worden weliswaar docmenten overwegend met de hand bewerkt, het beeldscherm wordt echter eveneens permanent gebruikt. Afgezien van het feit dat iedere opgave zijn eigen werkvlak nodig heeft, ontstaan uit de verscheidenheid van de beide werksituaties met telkens andere bewegingsaflopen ook andere eisen aan de rangschikking van deze vlakken.Drie dingen zijn belangrijk: HERKENNEN, ZIEN, ZITTEN!
Waar op gelet moet worden voor de juiste integratie van de beeldschermtechniek op de werkplek.:
...voor het zonder fouten herkennen van de beeldschermtekens
Spiegelingen moeten voorkomen worden. Zowel rechtstreekse spiegelingen als reflexspiegelingen op het beeldscherm door weerspiegeling van vensters of lichtarmaturen. Daarom geen vensters, geen spiegelende vlakken in het blikveld of achter de rug!
Daarom moet het beeldscherm met een parallelle blikrichting t.o.v. het vensterfront opgesteld worden. Om de omgevingslichtheid binnen de perken te houden, moet invallend licht van buitenaf eventueel door zonneschermen afgeschermd worden. Voor de verlichting adviseren wij indirecte algemene verlichting met direct stralende individuele verlichting.

...voor het zonder belasting kijken
In Duitsland moet de oogafstand overeenkomstig de voorschriften van de 'veiligheidsregels voor beeldschermwerkplekken' gekozen worden. Dit betekent bij de tot nu toe gebruikelijke beeldschermen een variabele afstand tussen 450 en 600, gemiddeld 500 mm. Overeenkomstig de menselijke lichaamshouding met iets gebogen hoofd, moet de bovenste herkenbare regelinformatie in geen geval boven, eerder onder de horizontale bliklijn liggen. Dat betekent dat het beeldscherm onafhankelijk van het toetsenbord variabel opgesteld moet kunnen worden! Bij apparaten met een grotere diepte moet daarom ook een dieper werkvlak gebruikt worden om te voorkomen dat de apparaten buiten het tafelvlak uitsteken.

...voor het zitten zonder klachten
Alleen beeldschermtechniek die op de juiste hoogte geplaatst is, garandeert optimale toegang. Voor het op documenten georiënteerde beeldschermwerk moeten ook de verbindingselementen individueel aan te passen zijn. Daarom moet er gezorgd worden voor werkvlakken die in hoogte verstelbaar zijn! En heel belangrijk: de in hoogte verstelbare draaistoel met een hoge rugleuning en steunen tot tussen de schouderbladen, die de mens in iedere werkhouding, ook iets voorover gebogen, effectief ondersteunt.Altijd het beste op hoogte!
De juiste hoogt van alle arbeidsmiddelen – te beginnen met zit- en werkvlakken en toetsenbord en beeldscherm tot en met alle documenten – is bepalend voor een lichaamshouding die de mensen niet belast. En hoe belangrijk het is een gezonde lichaamshouding te bevorderen, bewijst het feit dat bijna een derde van alle ziektedagen toe te schrijven zijn aan spier- en skeletaandoeningen.
Mensen zijn echter niet allemaal even groot. Wat voor de één al te hoog is, kan voor een ander al te laag zijn. Daaruit vloeit de eis voort dat de zit- en werkvlakken individueel in hoogte verstelbaar moeten zijn. Alleen zo kan ieder mens bij het kantoorwerk zijn eigen, optimale lichaamshouding verwezenlijken.Zo kan de juiste lichaamshouding bereikt worden. Het zitvlak wordt qua hoogte zodanig ingesteld dat onder- en bovenbeen een rechte hoek vormen. Ook boven- en onderarm moeten bij het bedienen van het toetsenbord een rechte hoek vormen. Bij de aanpassing in hoogte van het werkvlak moet dus bovendien rekening gehouden worden met 3-4 cm ter compensatie voor toetsenbord en vingerbewegingen, dienovereenkomstig moet het werkvlak lager geplaatst worden.De mens is niet geboren voor een statische houding, maar voor een dynamische. Echter het kantoorwerk brengt nu eenmaal een overwegend zittende en zodoende een relatief statische lichaamshouding met zich mee. Dan is het de zaak dit door een regelmatige verandering van lichaamshouding (zitten en staan) tegen te gaan.
Wist u dat? Bij het zitten de druk op de wervelkolom bijna dubbel zo hoog is als bij het staan. Daarom wordt fout zitten snel een kwelling, en een hernia is bijna vanzelfsprekend. Voor het zitten zonder belasting is daarom de steun van een wervelkolom, vooral ook in het gebied rond de lendenwervel, absoluut noodzakelijk.

Dynamisch-gezond zitten is haalbaar!
Vooropgesteld dat men de juiste stoel heeft. Een stoel die de mens niet in zijn bewegingen beperkt, maar zijn natuurlijke bewegingsafloop bij het zitten bevordert. Die het hem mogelijk maakt heel ontspannen naar achter te leunen, zich geconcentreerd naar voren te buigen, zich naar links en rechts te bewegen. En die daarbij de wervelkolom permanent in alle zitposities effectief ondersteunt.Zo moet de ideale draaibare bureaustoel eruit zien:
• Deze heeft een permanent hellende rugleuning, die zonder vertraging de wervelkolom bij alle bewegingen volgt om deze voortdurend te steunen.
• De 'tegendruk' van de rugleuning kan afhankelijk van het gewicht worden ingesteld.
• Het zitvlak is anatomisch zodanig gevormd dat het voorkomt dat men eraf glijdt, dat het automatisch de juiste zitpositie bewerkstelligt en het contact met de rugleuning garandeert.
• Een zitvering voorkomt verstuiken van de wervelkolom bij het gaan zitten.
• Ademende bekledingen zorgen voor een gezond zitklimaat.

Het werken zonder belasting door een juiste lichaamshouding is een kwestie van instellen!


top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Een werkplek met alle goede eigenschappen!01. Onderscheiden met het GS-teken voor 'Gecontroleerde Veiligheid', verleent door een erkende keuringsdienst.
02. Hoogte-afmetingen van alle werkvlakken volgens de normen - vast of variabel - voor een gezonde lichaamshouding.
03. Oppervlak-afmetingen van de werkvlakken volgens de normen om het beeldscherm op de juiste oogafstand te kunnen plaatsen.
04. Geen wirwar van kabels met gevaar voor struikelen! In plaats daarvan geïntegreerde kabelkanalen, waarin alle sterk- en zwakstroomleidingen volgens de normen van de VDE gelegd zijn.
05. Gemakkelijk te bedienen bedieningselementen zonder gevaar voor vastklemmen – b.v. voor het bedienen van de laden, voor de hoogteverstelling of het verschuiven van het werkvlak.
06. Geen uitstekende delen, b.v. sleutels waaraan men kan blijven hangen.
07. Afgeronde hoeken en randen, waaraan men zich niet kan stoten of verwonden.
08. Een natuurlijke verlichting door daglicht, aangevuld met een algemene verlichting voor de ruimte en een directe werkplekverlichting. Het is belangrijk dat alles vrij is van spiegelingen! Directe spiegelingen door een lichtbron of reflexspiegelingen door weerspiegeling van lichtbronnen in het beeldschermvlak mogen niet voorkomen.
09. Draaistoel met een frame met 5 poten dat kippen voorkomt.
10. In hoogte verstelbaar tussen 42 en 54 cm voor een gezonde zithouding op de werkplek.
11. Met een 40-50 cm breed en 38-44 cm diep zitvlak. Bekleed met stevig, ademend materiaal.
12. Met een permanent aanpasbare rugleuning die op de hele romp – vooral ook de lendewervel - in iedere zitpositie steunt.
13. Met veiligheidswieltjes waarvan de rolweerstand afgestemd is op het vloermateriaal.
14. Met een mechanisme dat 'dynamisch zitten' – d.w.z. een verandering van zitpositie bij permanente ondersteuning – mogelijk maakt.
15. Met armleuningen die noch de bewegingsvrijheid belemmeren, noch tegen het werkvlak stoten.
16. De verandering tussen een zittende en staande bezigheid vermindert eenzijdige belasting en bevordert motivatie en prestatie.

Bij de keuze van het meubilair moet men op het volgende letten:
tussen het voldoen aan de minimumeisen en hun optimale uitvoering liggen verschillen in de rijkdom aan ideeën en in de degelijkheid van de constructie!


top pagina mede mogelijk gemaakt door: index
Wat is noodzakelijk voor de opgave?


Dit vereist de voor de speciale opgave gekwalificeerde mens die een motiverende in zijn totaliteit ingerichte werkplek bij zijn bezigheid effectief ondersteund.

• Een perfect georganiseerde werkplek waarbij alle noodzakelijke documenten en apparaten niet allen in voldoende mate aanwezig zijn, maar tegelijkertijd overzichtelijk en binnen handbereik opgesteld zijn.
• Een werkplek met alle voorwaarden voor de variabele integratie van verschillende generaties techniek, die altijd daar geplaatst kunnen worden, waar ze nodig zijn.

Zo worden overbodige zoek- en wachttijden voorkomen en de verwerkingstijden aanzienlijk verminderd. Zonder het dure en krappe kantooroppervlak overmatig te belasten, betekent dit een rationelere bewerking van alle processen en zodoende een economisch administratieverloop.


top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Doelmatige werkplekorganisatie!

Zo komt er beweging op kantoor!
Goed georganiseerde werkplekken brengen meteen meerdere voordelen met zich mee. Ze ondersteunen en bevorderen alle arbeidsprocessen. Ze vergemakkelijken het kantoorwerk. En ze versnellen het totale arbeidsproces.

Hangend in plaats van liggend!
Als documenten in vlakke laden bewaard worden – wat tegenwoordig bij het bureau nog altijd regel is – dan bedekt het ene dossier het andere enz. enz. Dat wil zeggen 'blind woelen, zoeken en toevallig vinden'. Daarentegen bij de hangmap: 'een blik, een greep, het gezochte meteen bij de hand'!

Alles spreekt gewoon voor ordening!
De plaatsbesparing:
Aanzienlijk meer dossiers zijn direct op de werkplek paraat. Het complete overzicht.: Alle dossiers overziet men met één blik.
Meteen binnen handbereik: een gerichte greep en het dossier ligt op het bureau. Dat betekent uiteindelijk meer arbeidskwaliteit en tijdwinst. Want beslissingen kunnen sneller en op basis van een soliede ondergrond genomen worden. De bewerkingstijden worden verminderd, de output wordt verhoogd, de arbeidskosten dalen.

Methode mol:
woelen, woelen en nogmaals woelen en misschien toevallig vinden.
Methode adelaar:
een blik, een greep!
Hangarchieven kunnen direct in het zicht en binnen handbereik in volledig uitschuifbare laden direct op de georganiseerde werkplek ondergebracht worden.
Kastelementen of archiefplanken voor ordners en boeken, schuine vakken, lateraalboxen, archiefmanden, pinboard – het derde niveau staat voor alles open

Omhoog in plaats van opzij!
Op een klein oppervlak zoveel mogelijk onderbrengen is de grondregel voor iedere werkplek. In plaats van 'ruimtevretende' bijzetkasten te gebruiken, doet zich de mogelijkheid voor de luchtruimte boven vlakken die toch al bezet zijn, te gebruiken. Zonder dat ook maar een vierkante centimeter duur kantooroppervlak gebruikt wordt.
Georganiseerde kantoormeubelprogramma's bieden door overeenkomstige opbouwkasten de mogelijkheid het derde niveau van het bedrijf uit te buiten.

Ook geschikt voor zwevende documenten!
Want daarbij is het niet alleen belangrijk dat deze dossiers binnen handbereik liggen, maar ook permanent zichtbaar zijn. Dat is beter dan verstopt in de la of opgeborgen in het archief – want 'uit het oog, uit het hart'. Altijd in zicht en snel binnen het handbereik biedt het derde niveau. Hier worden 'zwevende' documenten in archiefmanden, schuine vlakken of b.v. in lateraalboxen bewaard. Hiermee is meer bewerkings-betrouwbaarheid gegarandeerd!

Meerdere vlakken in plaats van één vlak!
De georganiseerde werkplek 'plaatst' de mens in het midden en oriënteert zich om hem heen. Deze komt qua horizontale en verticale structuur helemaal overeen met de grijpruimte van de mens. En deze komt overeen met zijn blikveld. Daarom heeft deze niet alleen een grote, maar meerdere kleine, aan de opgave georiënteerde meerdere extra techniek-, archief- opslag- of communicatievlakken. Horizontaal verbonden en verticaal opgebouwd.

Alles binnen handbereik!
Als het persoonlijke werkgebied juist georganiseerd is, kan de mens snel, onbelemmerd en zonder belastingen zijn opgaven op de werkplek vervullen:

Voor het bewerken van documenten resp. voor het bedienen van technische systemen dient de direct grijpruimte op de werkvlakken.
Binnen de uitgebreide grijpruimte bevinden zich alle documenten die binnen handbereik moeten liggen. Bij dit gebied horen b.v. de vlakken op het horizontale (ordners/archiefplanken e.d.) en verticale (organisatiewand met paper-management-organisatie) derde niveau, in bureaucontainers (hangarchief, archief voor formulieren, kaartenbakken....) en bijzetkasten aan de zijkant.
Minder vaak, maar toch nog regelmatig noodzakelijke werkmiddelen vinden een plaatsje in de maximale grijpruimte in lage kasten binnen het bereik van de werkplekgebruiker.


top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Variabele techniekintegratie!

De werkplek als 'goede verbinding' tussen mens en techniek!
Moderne informatie- en communicatietechniek is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het kantoorwerk. Of het nu gaat om telefoon, beeldscherm, computer, printer, rekenmachine of vaak ook een intercom, tafelcopier of fax – de apparaten moeten altijd daar staan waar ze nodig zijn. Binnen handbereik, op de juiste hoogte, op de juiste oogafstand.

Op een enkel, doorlopend werkvlak is dit gewoonweg niet mogelijk. Vooral omdat de mens bovendien ook de ruimte nodig heeft voor manuele bezigheden. Alleen georganiseerde werkplekken met meerdere vlakken bieden de mogelijkheid om ieder technisch systeem zowal functioneel als ergonomisch verantwoord op te stellen. En veilig aan te sluiten. Inclusief een aanpasbare werkplekverlichting voor individueel verschillend licht bij het manuele werk of bij het beeldscherm.

Kabelkanalen in plaats van een wirwar van kabels!
Kabelkanalen zijn niet allemaal hetzelfde. Hier gaat het om een overtuigend elektrificeringsconcept, waarbij de werkplek doorlopen via alle horizontale en verticale niveaus op het stroomnet aangesloten kan worden.Een goed elektrificeringssysteem heeft de volgende kenmerken:
• De kabelkanalen zijn ten alle tijde, ook zonder afruimen van de tafelvlakken, goed toegankelijk.
• Ze zijn groot genoeg om niet alleen resterende lengtes kabel op te nemen, maar ook alle steekverbindingen tot en met het meervoudig stopcontact.
• Ze hebben meerder kamers, resp. scheidingssleuven zodat stroom-, gegevens- en telefoonleidingen apart gehouden kunnen worden.
• De kabels kunnen zowel vanaf de onderkant van de werkplek als ook op werkhoogte ingevoerd worden.
• Trekontlastingsklemmen beschermen de kabels tegen breuk.
• De kabelgeleidingen tussen afzonderlijke werkplekken zijn ook groot genoeg voor steekverbindingen.Computer overeenkomstig taak geïntegreerd!
Voorbeeld een secretariaatswerkplek: hier vinden wij niet alleen een beeldscherm, computer en werkplek-printer voor de tekstverwerking, maar ook nog de schrijfmachine voor kleinere typewerkzaamheden. Bovendien een telefoon, intercom, fax. Afgezien van vele soorten dossiers. Zonder een werkplek met meerder vlakken gaat het niet. Beeldscherm met toetsenbord en schrijfmachine hebben ieder hun eigen vlak nodig. En alleen nog een werkvlak biedt plaats voor manuele bezigheden, waarop ook telefoon en intercom staan. Printer en computer zijn binnen handbereik. Op een opbouw op het derde niveau staat b.v. de fax. De dossiers worden zowel in de rolcontainers als ook horizontaal op het derde niveau boven het beeldscherm bewaard.Voorbeeld van een werkplek voor ambtenaren: Het werkvlak voor de bewerking van dossiers heeft royale afmetingen. Het beeldscherm staat gunstig bij de rechterhand in een hoek van 45 graden. Dossiers en beeldscherm zijn zo in dezelfde mate binnen handbereik en binnen het gezichtsveld.top pagina mede mogelijk gemaakt door: indexWaarin is de rentabiliteit gelegen?Rentabiliteit wil hier niet zeggen zo min mogelijk uitgeven en zoveel mogelijk besparen. Maar iets te investeren, waarvan de onderneming concreet de vruchten kan plukken. En dat overtuigend terug verdiend kan worden. De kantoorinrichting is zo'n investering, vooropgesteld dat deze voldoet aan de criteria die blijken uit de volgende benaderingswijze:

• gemakkelijk beheer
• optimale ruimtebenutting
• snelle afschrijving
• maximale zekerheid in de toekomst

Bij in hun totaliteit ingerichte werkplekken die de mens bij het vervullen van zijn opgaven effectief ondersteunen, komt het return on investment uit het product zelf. Want deze werkplekken veranderen dure verloren tijd in waardevolle prestatietijd!


top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Gemakkelijk beheer!

Een administratie leeft. En ook het binnenleven – lees de inrichting – is voordurend onderhevig aan veranderingen. Want uit veranderende eisen aan het prestatievermogen en structuur van de administratie als geheel, ontstaan voordurend nieuwe taakstellingen. Dat heeft zijn uitwerking op de organisatie, op werkneemsters en werknemers en dienovereenkomstig op de werkplekken die ten alle tijden aan de voortdurende opgaven aangepast moeten worden.

Zonder flexibilteit gaat het niet!
Flexibiliteit vanaf de basis is daarom noodzakelijk. Dat begint ideaal gezien al bij het gebouw met gunstige asmaten voor een optimaal vlak- en variabele ruimteverdeling. En gaat verder bij de werkpleksystemen.

20-30% van alle werkplekken verhuizen 1x per jaar!
Van grote ondernemingen weet men dat gemiddeld 20-30% van alle werkplekken jaarlijks van plaats verwisselen. Hetzij naar een nieuw gebouw, hetzij van ruimte naar ruimte. En vaak genoeg veranderen ook de gebruikers, en de werkplek moet aangepast worden aan de behoeften van zijn nieuwe bezitter. Niet hierbij inbegrepen zijn de vele kleine verbouwingen die de werkplek op de actuele stand houden – altijd aangepast aan de opgave.

Eenvoudig beheer betekent eenvoudige bediening!
Eenvoudige bediening houdt in dat er een systeem moet zijn: een kantoorinrichtingssysteem dat in alle facetten open blijft staan voor veranderingen. Daarbij hoort echter ook een perfecte inventarisatie met een permanent bijgehouden ruimteboek en een steeds actueel inventaris- en magazijnbeheer.

Lagere magazijnkosten!
Minimale verhuiskosten!
Minder nieuwe aanschaf!


Een doelmatig inrichtingssysteem bestaat uit werkplek-elementen in kleine delen, die eenvoudig en voordelig in opslag zijn, en waaruit de meest uiteenlopende werkplekconfiguraties gevormd kunnen worden.
Trefwoord: in hoogte verstelbaar.
In hoogte verstelbare werkvlakken moeten eenvoudig, met weinig handelingen en zonder kostbare montage veranderd kunnen worden.
Trefwoord: constructie.
Voorwaarde voor eenvoudige bediening is kwaliteit in detail. Ingelaten schroefdraden, stabiele frame-elementen, doelmatige span- of schroefverbindingen. Zo blijft ook bij vaak ombouwen de functie behouden, de duurzaamheid gegarandeerd!
Trefwoord: ombouw.
Ook alle andere montagewerkzaamheden, zoals horizontale en verticale aanvullingen, moeten met minimale middelen uit te voeren zijn.
Trefwoord: draaistoel.
Ook hier gaat het om costructieve flexibiliteit. B.v. om het gemakkelijk vervangen van wieltjes bij verschillende vloerbedekkingen, om eenvoudige montage of demontage van de armleuningen als de functie van de stoel wisselt. En bij een kwaliteitsstoel loont het zeer zeker om na een aantal jaren de bekleding te vernieuwen.

Last but no least: laten we de opruiming van afval niet vergeten!
Daarom letten op zuivere materialen en gemakkelijk te scheiden producten.


top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Optimale ruimtebenutting!

De prijs per vierkante meter is niet bepalend!
De economische benutting van kantooroppervlak wordt belangrijker naarmate de behoefte aan oppervlak van complexe werkplekken met meerdere vlaken groter is.
Maar de kosten per vierkante meter – huur of investering – zijn tegenwoordig niet meer voldoende als criterium voor de beoordeling van rentabiliteit.

De economie van een ruimte is afhankelijk van de ruimtekwaliteit. Dit is niet zo zeer een kwestie van het totaal oppervlak, maar vooral van de aard ervan en van de werkelijk productief te gebruiken en te verlichten plaatsen in verhouding tot de toegangs- en verliesvlakken. Daarom moet de beoordeling van de ruimte-economie niet alleen gericht worden op het aantal werkplekken!


In kleinere ruimten of in een kantoortuin – kwalitatief hoogwaardige kantoormeubel-systemen met hun veelzijdige configuratie-mogelijkheden garanderen altijd een optimale netto vlakbenutting bij een hoge ruimtekwaliteit.

Het komt aan op de ruimtekosten per werkplek!
Alleen moderne, in hun totaal geplande werkplekken maken meer vlakefficiëntie mogelijk en zodoende een optimale vlakbenutting ter vermindering van de ruimtekosten.
Deze werkplekken helpen ook bij de verbetering van de communicatie tussen de werkplekken. Op de werkplekken is een minimum bewegingsvlak van 1,5m2 naast het werkvlak vereist, die op geen enkele plaats minder dan 1m2 mag zijn.

Een wezenlijke bijdrage aan de economische ruimtebenutting is het erbij betrekken van de luchtruimte boven vloervlakken die toch al in gebruik zijn, door middel van productieve elementen van het derde niveau. B.v. door organisatieborden met paper-management-toebehoren, door magneet- en prikborden, door buffetopzetstukken of archiefplanken en kastelementen.
Zo kunnen in totaal 2,5 strekkende meter ordners zonder extra vlakbezetting ondergebracht worden.
Circa 17% vlakbesparing!
Derde niveau en rechthoekig aangesloten beeldschermwerktafel in plaats van een aparte computertafel en bijzetkast.
Organisatorische, ruimtebesparende interieurs zoals b.v. telescoopladen, hangmappenarchieven of lateraalbakken maken het mogelijk de inhoud van kasten en werkplekcontainers optimaal te benutten, terwijl alles tegelijkertijd snel binnen handbereik is. Aan te bevelen zijn hoge kasten – in plaats van 'ruimtevretende' bijzetmeubels.


top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Snelle afschrijving!

Rationalisering en kostenoptimalisering door zinvolle investering in betere werkplekken!
Wat in de productie sinds jaren met succes in praktijk wordt gebracht, geldt ook voor op kantoor!rood = personeelskosten, geel is aanschafkosten/afschrijving

1:99 – ongeveer in deze verhouding staan de werkplekkosten tegenover de personeelskosten op kantoor. En deze 1%, geïnvesteerd in hun totaliteit ingerichte, productieve werkplekken, bewerkstelligt een aanzienlijke verbetering van de productiviteit en draagt bij aan de versteviging van de concurrentiepositie van de onderneming. Zonder extra kosten – alleen door prestatiereserves aan te spreken resp. door optimaal gebruik van kosten die toch al gemaakt moeten worden.

1:99 ?
Slechts 1% werkplekkosten tegenover 99% personeelskosten! De getallen maken het duidelijk:
Verhoging
jaarlijks 2 %
Personeelskosten *)
per jaar in alternatieven
1 80.000 100.000 120.000
2 81.600 102.000 122.400
3 83.232 104.040 124.848
4 84.897 106.121 127.345
5 86.595 108.243 129.892
6 88.326 110.408 132.490
7 90.093 112.616 135.139
8 91.895 114.869 137.842
9 93.733 117.166 140.599
10 95.607 119.509 143.411
Personeelskosten in 10 jaar 875.978 1094.110 1313.367
Gemiddeld 87.598 109.497 131.397
Aanschafkosten per werkplek**
in alternatieven
6.000 8.000 10.000
Kapitaaldienst gemiddeld rentepercentage 8% 2.400 3.200 4.000
Kosten in 10 jaar 8.400 11.200 14.000
Kosten per jaar 840 1.120 1.400
Aandeel werkplekkosten bij
personeelskosten
0,96% 1,02% 1.07%
*) Personeelskosten per jaar = loonkosten en bijkomende loonkosten, zonder werkplekkosten.
**) Aanschafkosten = Kosten voor de werkplek, incl. stoelen en bijzetmeubels, zonder kantoortechniek.1 % !
Een investering die zich terugbetaalt
Een productieve werkplek veroorzaakt slechts 1% van de kosten, die door de mens in zijn geheel uitgegeven moeten worden, die eraan werkt. Dit betekent dat voor de kantoorwerkplek slechts ca. 0,8% van de totale ruimte-, bedrijfs- en personeelskosten gebruikt moet worden. Er zal geen vergelijkbare investering op kantoor zijn, die zich op lange termijn zo terugbetaalt als de in zijn totaliteit ingerichte werkplek! En daarbij is hier alleen de tijdfactor geëvalueerd, – de kwalitatieve verbetering van de prestatie, de kostenoptimalisering, alsmede ziektepreventie, motivatie van de werknemer, vermindering van het aantal fouten e.d. blijven hierbij buiten beschouwing.
Deze zijn een extra bron van verbeterde productiviteit.

Slechts 1% van de presoneelskosten veroorzaakt de werkplek!
Omgerekend naar de werktijd, zijn dit dagelijks circa 5 minuten! Zo smal is de grens tussen zuivere gelduitgave en rentabiliteit – tussen verlies en rentabiliteit! – En wie twijfelt er nog aan dat een goed georganiseerde, productieve werkplek zonder belasting dag voor dag deze vijf minuten tijdsparing oplevert?

1 % !
Een investering die zelfs nog veel meer oplevert
Onderzoeken uit de praktijk spreken echter niet alleen over vijf minuten, maar over circa 30% dagelijks verloren tijd. De effectieve winst door verloren tijd om te zetten in prestatietijd kan dus in werkelijkheid nog aanzienlijk hoger liggen.

De return on investment is zeker!
Verloren tijd wordt prestatietijd!
Niet alleen de inkoopprijs – alleen de op prestatie betrekking hebbende investering levert rentabiliteit op!
Het loont deskundig advies in te winnen over prestatie en kwaliteit van de moderne kantoorwerkplekken!


top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Gegarandeerde zekerheid in de toekomst!

Wanneer men de bliksemsnelle ontwikkeling in de laatste jaren met de computerisering van de kantoorwereld bekijkt, dan staan ons verder ingrijpende veranderingen te wachten. Echter er zijn geen duidelijke trends met betrekking tot de techniek van de toekomst te ontdekken. Desalniettemin kunnen uit de eis voor zekerheid in de toekomst aanzienlijke prestatiekenmerken voor werkplek en ruimte afgeleid worden.

Open voor veranderingen!
Zoals de eis voor constructieve openheid van de technische conceptiëring en een zo groot mogelijke flexibiliteit van alle elementen van de werkplek.
Alleen zo zijn aanpassingen aan toekomstige ontwikkelingen en veranderingen mogelijk. De werkplek zal ook in de toekomst meerdere generaties kantoortechniek moeten integreren!

Modern, maar niet modieus!
Kantoormeubelair heeft een lange levensduur! Echter de tijdgeest met zijn modieuze stijlen en richtingen is continu onderhevig aan veranderingen.
Daarom biedt een helder, functioneel design de grootste zekerheid om het oorspronkelijk geplande prestatievermogen van de werkplek op lange termijn te behouden.

Naleveringen op lange termijn gewaarbord!
Bij het waarborgen van de toekomst hoort ook een productieve partner. Die niet alleen klantenwensen vervult, maar deskundig duurzaam economische oplossingen uitwerkt.
Die niet 'van opdracht naar opdracht' denkt, maar een langdurig gewaarborgde concipiëring ontwikkelt. En die jaren later naleveringen garandeert en zodoende extra kosten die nu nog niet te overzien zijn, uitsluit.


Optie toekomst!
Kantoorplanning in zijn totaliteit en een productief werkpleksysteem – met deze beslissing slaat u de goede weg in voor een meer efficiënte nu en in de toekomst!De Duitse kantoorinrichter:
Productief in ieder opzicht. Vanaf advies en werkplekanalyse via planning en inrichting tot service
.


top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

ORGATEC. Alles wat kantoor isAlles wat office-integration is. Alles wat kantoorwerk productiever, creatiever en effectiever maakt, op de beurs voor het hele kantoor.
De bliksemsnelle vooruitgang bij de informatie- en communicatietechniek met het doel van integratie door middel van het creëren van netwerken.

De consequente verdere ontwikkeling bij kantoorinrichting en -uitrusting voor uniforme kantoorconcepten en de bijdragen van de klassieke kantoororganisatie – dat alles laat in Keulen gedurende 6 dagen het grootste kantoor ter wereld ontstaan.
Hier loont engagement – zowel voor standhouders als voor bezoekers.

Meer informatie:
KölnMesse, Messe- und Ausstellungs- GmbH Köln
Postbus 21 07 60, D-50532 Köln
Tel 0221/821-0, Fax 0221/821-3415Overhandigd door:
bureau galileo
Adviezen & begeleiding voor facilitymanagement
Opleidingen voor de kantoorindeling & -uitrusting
Vakblad voor facilitaire informatie online
www.hooijmans-noordwijk.nl - www.facilitaire-info.nltop pagina mede mogelijk gemaakt door: index

IMPRESSUM
Uitgever
Büromöbel-Forum
Adelheidstr. 23, D-65185 Wiesbaden

Idee en tekst:
Hungenberg & Partner GmbH
D-35423 Lich
Lay-out:
Filusch & Fiore Werbeagentur GmbH
D-35423 Lich

INFORMATIE VAN HET DUITSE KANTOORMEUBEL-FORUM

top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

OPGELET!:
Deze informatie is uit 1994! Voor 95% nog altijd actueel!
Hou rekening met veranderde informatietechniek en digitale archivering.

De naam Büromöbel-Forum is gewijzigd in buero-forum en is gevestigd
Bierstadter Straße 39, D-65189 Wiesbaden.
www.buero-forum.de

De vertaling van de informatiebrochure naar deze internetpagina is van
Leo Hooijmans, Bureau Galileo, Noordwijk. (2009)


top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

LeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlineHoezo??deze informatie wordt u aangeboden door leo hooijmans, lid van fmn
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online

adeo design meubelen
ontdek het design van addie rozema achter de a-collectie:
salontafel, eetkamertafel en bijzettafels
bekroont op de international design awards in como, italië


voor ipresentatie klik op de foto......
adeo design meubelen
ontdek het design van addie rozema achter de a-collection:
salontafel, eetkamertafel en bijzettafels

voor webinformatie klik op foto....


(2007-01)top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Bezoekers keken naar de volgende links in ons kennisplatform:

facilitaire
informatie online
visie duurzame mobiliteit 2016-2050


door leohooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online
aan het gas? liever niet meer!

door leohooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online
heel bijzondere gebouwen
in deze sub-'rubriek' vind u gebouwen, die zeer de moeite waard zijn om voortdurend opgemerkt te blijven! om historische, architectonische, milieuvriendelijk en vooral mensvriendelijke redenen.
deze gebouwen staan bij elkaar. klik op het plaatje links....
'opgeruimd staat netjes' versie 22
ex(it) cv en gasaansluiting!

door leo hooijman, mede mogelijk door bureau galileo
visie duurzame brandstoffenmix

door het ministerie van infrastructuur en milieu
mede mogelijk gemaakt door de facilitaire vakbeurs online
elk kantoor kan energie besparen


uit facilitair! - magazine van facilicom services group
mede mogelijk gemaakt door de facilitaire vakbeurs online
elektrische mobiliteit in 2020
volop kansen voor nederland
door ernst & young
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online

facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 15 februari 2009
het laatst gecorrigieerd op 31-07-2020

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)