«« gebouw(kunde),
kantoor(concepten) & vastgoed


dit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door

Facilitaire Aanbieders Online


voor zoeken naar producten/diensten en verenigingen
klik op foto....


klik voor het artikel op onderstaand plaatje

er wordt nog teveel gedacht in kosten en te weinig in opbrengsten

uit dak+bouw 2012, html-vertaling leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders onlinetop pagina mede mogelijk gemaakt door: top pagina

«« gebouw(kunde),
kantoor(concepten) & vastgoedVijf thema's van vastgoedbeheer Corio


deze informatie wordt u aangeboden door de nda/dak+bouw
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online

Entreegebouw Hoog Catharijne vanaf Vredenburgplein (foto dak+info)

In Nederland wordt nog teveel gedacht in kosten en te weinig in opbrengsten
LeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlineHoezo??
Vijf thema’s van vastgoedbeheerder Corio staan aan basis relatie huurder en leverancier.

“We zijn op dit moment bezig met het project ‘nul energie’ voor al onze winkelcentra. We weten nu nog niet, hoe dat bereikt moet worden. Maar daarmee is het nog niet onmogelijk.”
Op deze wijze filosofeert Klaas Voet over de manier, waarop overdekte winkelcentra in ons land (en daarbuiten) een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het fenomeen duurzaamheid.


Voet, hoofd technisch en facilitair management bij vastgoedbeheerder Corio, had even tevoren de vraag beantwoord, of de veelbesproken ‘cradle-to-cradle’-filosofie ook bij het beheer van overdekte winkelcentra een rol kan spelen.

Hij is er onzeker over. ‘Cradle-to-cradle klinkt heel mooi, maar het is erg moeilijk om het in de ingewikkelde westerse samenleving toe te passen. Het is moeilijk om zodanig te verduurzamen, dat je cradle-to-cradle zou kunnen werken. Eigenlijk bedoel ik te zeggen, dat het voorlopig vrijwel onmogelijk is. Ik zal ook uitleggen waarom ik dat vind. Werkelijk Cradle-to-Cradle doet geen aanspraak op natuurlijke hulpbronnen in die zin dat ze degraderen tot iets waar je niets meer mee kunt. Dat is volledig aan de orde in de tijd dat we in een berenvel rondliepen, de oertijd. In onze westerse wereld is het niet realistisch te verwachten dat we naar die sitiuatie terug gaan. “Blanco beginnen met cradle-to-cradle is goed te doen. Achteraf alles omgooien is problematischer.”

Verschuiving.
Toch probeert Corio in zijn bedrijfsvoering zo veel mogelijk duurzaamheid te verweven.
Het beursgenoteerde bedrijf aan de Euronext Amsterdam (AEX) en de Euronext Parijs is operationeel sedert het jaar 2000, toen het ontstond uit een fusie van Winkel Beleggingen Nederland (van het ABP) en Vastgoedfonds voor Institutionele Beleggers (van zes andere pensioenfondsen).

De bezittingen zijn verspreid over zes Europese landen, waaronder Nederland. In ons land is het medewerkersbestand 150 personen, in de andere landen in totaal circa 350. Het bezit van Corio in Nederland is geconcentreerd in de driehoek Rotterdam-Arnhem-Alkmaar. In deze driehoek bevindt zich circa driekwart van het bezit in Nederland.
Corio belegt in retail (80%), kantoren (14%) en bedrijfsruimten (4%), verdeeld over de kernlanden Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland en Turkije.

Het Poortgebouw als baken van Hoog Catharijne (foto dak+info)

De toptien ziet er als volgt uit: Hoog Catherijne (Utrecht), Alexandrium (Rotterdam), City Plaza (Nieuwegein), Pieter Vreedeplein (Tilburg), Middenwaard (Heerhugowaard), Stationade/Stationstraat (Almere), Villa Arena (Amsterdam), In de Bogaard (Rijswijk), Presikhaaf (Arnhem) en Emiclaer (Amersfoort).

Martjan Blijleven, technisch manager van Corio’s winkelcentrum Hoog Catharijne: “Een van de voornaamste doelstellingen van Corio in het huidige tijdsgewricht is het opschuiven van ‘gewone vastgoedonderneming’ naar ‘ondernemen met vastgoed’. Anders uitgedrukt: van ‘stenen en glas’ naar ‘onderdeel van de omgeving worden’. We moeten dus over onze erfgrens heen gaan denken”.

Trekpop.
Klaas Voet, ook voorzitter van de CSR (Corporate Social Responsibility) Commissie van Corio Nederland: “Wat ik in onze branche te veel heb meegemaakt, is de houding bij vastgoedbeheerders: wíj zitten op het geld en dirigeren de buitenwereld. Maar dat kan niet meer.”

“De buitenwereld is niet de trekpop van de opdrachtgevers! De buitenwereld heeft vakinhoudelijk meer kennis dan wij. Bij Corio hebben we ons dat gerealiseerd. Daarom zoeken we meer en meer de expertise van onze omgeving op. Ook dát is een onderdeel van duurzaamheid. Jaren geleden hebben wij ons al gecommitteerd aan het begrip CSR. In ons laatste jaarverslag hebben we dat verder uitgewerkt. Wellicht een bron van inspiratie voor de lezers van Dak+Bouw.

Vijf thema’s zijn daarbij ons startpunt:
de consument staat altijd voorop.
we willen wortelen in de maatschappij, dus onderdeel zijn van onze omgeving.
het leiderschap moet altijd passen bij onze cultuur; vrijheid en verantwoordelijkheid gaan daarbij hand in hand; dit onderdeel is vooral gericht op een menswaardige omgang van en met medewerkers.
duurzaamheid bevorderen in de bestaande portefeuille, d.w.z. milieulast verminderen; op dit moment vooral met energieefficiencyprogramma’s.
inzake nieuwbouw: het creëren van duurzame winkelcentra; duurzaamheid integreren in ontwerp en ontwikkeling van die centra.
Uit deze opsomming mag blijken, dat we duurzaamheid langzamerhand centraal zijn gaan stellen in onze bedrijfsvoering, en dat we daartoe zoeken naar een balans tussen sociale, milieu- en economische kwaliteit.

We proberen dat ook uit te werken met onze huurders en onze leveranciers”, aldus Klaas Voet. “Dus ook met Dakbehoud Nederland inzake het onderhoudscontract voor onze daken. Onder verantwoordelijkheid en aansturing van Cazdak Dakbedekkingen uit Rotterdam. Dit bedrijf verzorgt overigens al vele jaren de daken van Hoog Catherijne in Utrecht.”

Green Lease-contracten.
”Met onze huurders sluiten we zogenaamde Green Lease-contracten af. De grootste impact op een winkelcentrum ligt in de winkels. Huurders zijn daar zelf voor verantwoordelijk.”

“Met GreenLease maken we concrete (laagdrempelige) afspraken over wat wij als Corio aan duurzaamheid doen en wat we van de huurders verwachten.”

Uiteindelijk gaat er er om de gemeenschappelijke belangen op dit gebied te identificeren en aan te pakken. Een opgave die verder gaat dan alleen energie besparen. We zullen met elkaar aan de gang moeten en niet ieder voor zich. Dat op zichzelf is al een opgave, ieder heeft immers zijn eigen vanzelfsprekende belangen en die komen niet altijd met elkaar overeen. Verder focussen we op een behoedzaam gebruik van natuurlijke bronnen en reductie van CO2-emissies. Het ideaal is natuurlijk nul-energie-winkelcentra, maar zo ver zijn we in onze branche nog niet.” <


Dakbehoud Nederland onderhoudt winkelcentra van Corio: contract met optimale transparantie

Corio en Dakbehoud Nederland hebben samen voor langdurig servicewerk aan de daken van de Corio-winkelcentra in Nederland een contract afgesloten.

vlnr. op de foto: Dirk Lahuis, Frenk Rozema, Klaas Voet en Marjan Blijleven (foto dak+info)


Het contract kwam tot stand na een intensieve inventarisatie van de behoeften van de Corio-assets. Het gaat om circa 450.000 vierkante meter dak. “Er is duidelijk beschreven wat we van elkaar verwachten”, aldus Klaas Voet. “We hebben vastgelegd, wanneer wij tevreden zijn en wanneer Dakbehoud Nederland dat is. Het is dus iets meer dan een onderhoudscontractje van één A4’tje, dat je even uit de kast trekt en daardoor een basis voor langdurige samenwerking.”
“Afgesproken is”, volgens Martjan Blijleven, “dat Dakbehoud Nederland de kwaliteit van de daken van de winkelcentra in beeld gaat brengen en daarover een meerjaren-onderhoudsprognose zal uitbrengen. Kortweg: Dakbehoud gaat al onze daken monitoren. Alle informatie zoals inspectieverslagen, klachtafhandeling, dakveiligheidscertificaten en de meerjaren onderhoudsverwachting worden in het softwarepakket vastgelegd. Met een password is alle informatie door de betrokken technische managers van Corio via een webportal op te vragen.” Voor Dakbehoud Nederland is dit, gemeten in deze omvang, een pilotproject. Het is de eerste keer dat een buitenstaander, vanuit deze structurele afspraken, in een deel van haar eigen software kan meekijken.

Geografisch gespreid: handig!
Dakbehoud Nederland is een samenwerkingsverband van toonaangevende dakdekkersbedrijven die nu al verenigd zijn in de Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA). Dakbehoud Nederland richt zich met name op het monitoren, onderhouden en herstellen van bestaande platte en lichthellende daken. De bedrijven zijn geografisch gespreid over ons land. Dat bespaart sowieso lange aanrijtijden en (dus) hoge aanrijkosten. Per saldo wordt er door deze werkwijze minder gereden en dus minder CO2 geproduceerd. Ook hoeven dakspecialisten geen onnodige tijd in de auto te zitten, waarmee het plezier in hun werk wordt vergroot. Aspecten die duurzaamheid en (energie) efficiëntie in de hand werken.

Cazdak contractpartij
Hoewel het contract met Corio wordt uitgevoerd door alle NDA-bedrijven in het land met hun Dakbehoud Nederlandteam is het NDA-bedrijf Cazdak Dakbedekkingen uit Rotterdam contractpartij namens Dakbehoud Nederland en centraal aanspreekpunt voor alle onderhouds werkzaamheden voortvloeiende uit het contract. Bij Cazdak Dakbedekkingen in Rotterdam stuurt directeur Frenk Rozema aan dakdekkerskant alle activiteiten aan namens Dakbehoud Nederland: “Voor Corio heeft dat als voordeel, dat men te maken heeft met één landelijk telefoonnummer, één landelijk contactpersoon, één e-mailadres, een uniforme aanbieding en een uniforme vastlegging van alle gegevens van alle daken. Er is dus bij de winkelcentra van Corio veel minder aansturing en geregel nodig. Dat nemen wij van ze over.”

Via website ontsloten
Ing. Dirk Lahuis, algemeen directeur van NDA en initiator van het concept Dakbehoud Nederland wijst tenslotte ook nog op de grote transparantie van het onderhoudscontract. “Corio kan van elk winkelcentrum altijd alles opvragen. Alle gegevens worden via de website ontsloten. Men kan snel en laagdrempelig teruggrijpen op afspraken en gegevens, en de stand van het werk is real time te bekijken. Wij denken dat dit soort contracten meer en meer in de vastgoedmarkt opgeld gaan doen.”


Corio is Great Place to Work

In de categorie ‘Middelgrote Bedrijven’ eindigde winkelfonds Corio als zevende op de lijst van beste werkgevers van Nederland en mag zich nu een Great Place to Work noemen. De mate van vertrouwen, trots en werkplezier binnen organisaties zijn al meer dan 25 jaar onderwerp van onderzoek bij Great Place to Work (GPTW). Jaarlijks doen wereldwijd ongeveer 5500 organisaties mee aan dit onderzoek en wordt het vertrouwen van circa 10 miljoen medewerkers gemeten. Het instituut GPTW werkt in 46 landen samen met bedrijven, non-profitorganisaties en overheidsinstanties op alle continenten. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Francisco.

Bovenstaande tekst komt uit het vakblad DAK+BOUW
Opinie en ideevorming voor management -1- zomer 2012
Zie link in inderstaand kader!

top pagina mede mogelijk gemaakt door: top pagina

DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnline
Dit document niet uitprinten, aub. Denk aan het milieu en uw onkosten.
Wilt u het nog een keer lezen maak een bladwijzer (favoriet).
Wilt u het artikel door een ander laten lezen, stuur een link door.deze informatie wordt u aangeboden door de nda/dak+bouw

DAK+BOUW trefpunt van daktechniekvoor webinformatie klik op foto.....,

(1204-01)

mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online

Facilitaire Aanbieders Online


voor zoeken naar producten/diensten en verenigingen
klik op foto....
facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 19 augustus 2012
het laatst gewijzigd op 29-12-2012

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)