«« gebouw(kunde),
kantoor(concepten) & vastgoeddit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door:

makecover restyle solutions
mooie én efficiënte restyling/renovatie oplossingen en, virusfilters, luchtreingingssystemen, hulpmiddelen tegen corona, enzovoort
besparen met zonwerende folies van 3M-window film authorised dealer!
voor webinformatie klik op foto....

makecover restyle solutions
mooie én efficiënte restyling/renovatie oplossingen en virusfilters, luchtreingingssystemen, hulpmiddelen tegen corona, enzovoort.
besparen met zonwerende folies van 3M-window film authorised dealer!
voor webinformatie klik op logo....


(1809-02)
klik voor het artikel op onderstaand plaatje

minder energieverbruik door hnw
(het nieuwe werken)


uit dak+bouw 2012, html-vertaling leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online

top pagina mede mogelijk gemaakt door: top pagina

«« gebouw(kunde),
kantoor(concepten) & vastgoedMinder kantoorruimte, minder energieverbruik, minder autobrandstof door Het Nieuwe Werken


deze informatie wordt u aangeboden door de nda/dak+bouw
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online

Met haar E=M©2 aanpak garandeert AOS Studley dat de kosten voor een nieuwe (ideale) huisvesting niet hoger zullen zijn dan de kosten voor de bestaande (verouderde) huisvesting.

Gemeenschappelijk belang en organisatiebelang gaan hand in hand!
LeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlineHoezo??
Het Nieuwe Werken is allang niet meer nieuw. Het Nederlands bedrijfsleven stoeit er al een slordige twintig jaar mee, vooral de kantoorgebonden ondernemingen.
Uitgangspunt is dat het werk gedaan kan worden op een zelfgekozen tijd op een zelfgekozen plaats (any time, any place), met inachtneming van de overeengekomen werkduur, met gebruikmaking van de moderne communicatiemiddelen. De voordelen voor het kantoorbedrijf laten zich raden: minder vierkante meters kantoor nodig, besparing op energie- en servicekosten, besparing op autokilometers.


De effecten van Het Nieuwe Werken zijn overigens niet van de ene op de andere dag merkbaar. Doorgaans kan er pas worden ‘geoogst’, als de huurcontracten moeten worden vernieuwd. Dan kunnen de kleinere oppervlaktes en de geringere energiekosten worden verzilverd.

Werkomgeving.
Voor AOS Studley draagt Het Nieuwe Werken actief bij aan de totstandkoming van een duurzame samenleving. Het adviesbedrijf maakt zich in elk geval sterk voor een duurzame werkomgeving. Het bedrijf is gespecialiseerd in het begeleiden en adviseren van huurders van kantoorruimte.

“We behartigen de belangen van huurders, niet van eigenaren”, verduidelijkt directeur drs. Agnita Korsten van AOS. “De verduurzaming van de werkomgeving wordt doorgaans in gang gezet door de huurders. Zij beslissen veelal over nieuwe vormen van werken.”

Een van de uitvloeisels daarvan is het thuiswerken. In de Nederlandse kantoren leidde dat in enkele jaren tot een afname van het gemiddelde werkplekoppervlak van 22,6 naar 18,7 m2. AOS voorspelt dat die ontwikkeling zal doorgaan. De werkplek zal over enkele jaren nog maar 11,5 m2 groot zijn. Oorzaken: “Dalende bezettingsgraad van de kantoren door Het Nieuwe Werken, grotere efficiency, en de groeiende nadruk op duurzaamheid.”

Voorbeeld.
AOS Studley (de Nederlandse vestiging van een Frans-Amerikaanse organisatie) staat huurders bij in het ‘anders’ gebruiken van hun gehuurde kantooroppervlak. Het bedrijf adviseert onder andere bij locatiekeuze, renovatie, verbouw, herindeling en nieuwe werkplekconcepten.

Wat AOS voor ogen staat, is aanschouwelijk terug te vinden in het eigen kantoor, in het voormalige bankgebouw van de Spaarbank aan de Botersloot in Rotterdam. De gehuurde ruimte werd 3 jaar geleden ingrijpend verbouwd, volgens AOS’ eigen filosofieën. Het kantoor (400 m2) is flexibel ingericht. Van de 30 medewerkers verschijnen er per dag gemiddeld 15 tot 20 op kantoor, die ook niet altijd de volledige dag aanwezig zijn. De rest is op pad of werkt thuis.

De entree bestaat uit een bar (‘doet het goed als gesprekskapstok’). De werkplekken zijn -van voor naar achter- ingedeeld in een actieve sectie, een informele sectie en een stille sectie. Vooraan kunnen dus gesprekken of informele ontmoetingen plaatsvinden, in het midden zijn er plekken voor groepsoverleg of projectteams, terwijl achterin geconcentreerd kan worden gewerkt. Dat kan trouwens ook in de diverse concentratieruimtes.

Nieuwe werkmens.
Daarmee komt ook tot uitdrukking dat AOS niet alleen Het Nieuwe Werken, maar ook ‘de nieuwe werkmens’ heeft geïntroduceerd. Immers, de factor mens is medebepalend voor de (her)inrichting van een kantoor. AOS heeft daartoe zelf de ‘multigeneration approach’ ontwikkeld (zie kader), die aansluit bij de verschillende leeftijden van de medewerkers, maar ook bij cultuuren gedragsverschillen.

Agnita Korsten en de projectmanagers Harry Abbink en Martin van Brandwijk realiseren zich, dat in de vastgoedmarkt en in het facility management nog een lange weg te gaan is naar duurzaamheid. “Op dit moment zijn facilitaire organisaties slechts mondjesmaat bezig met duurzaamheid. Op een schaal van 10 halen ze een magere 4,5. Nog niet alle bedrijven zijn overtuigd van nut en noodzaak van het nemen van maatregelen. Er heerst momenteel een soort overlevingsinstinct en dat is jammer. De kost gaat weliswaar altijd voor de baat uit, maar duurzame investeringen laten zich vrijwel altijd in tijd en geld terugverdienen. Helaas worden voor duurzame investeringen afwegingen gemaakt op de korte termijn. Toch zien we een duidelijke kentering, de bewustwording van het belang voor de organisatie om actief bezig te zijn met duurzaamheid is absoluut aan het groeien”, aldus de AOS’ers. Agnita Korsten vertelt hoe: “De bewustwording inzake de uitputting van fossiele brandstoffen is alsmaar groeiende, waardoor er veel innovatieve oplossingen komen voor energiebesparing en voor andere brandstoffen. Het duurzaamheidbelang wordt grotendeels ingegeven door economische en andere factoren, maar dat is prima, zolang het maar werkt!”

Vertrouwen.
Ze vertrouwt er blind op, dat het goedkomt met de keuzes vóór onze aarde. “Ik ben daar al zo’n 20 jaar mee bezig. Het begint nu pas een beetje los te komen. Zie de initiatieven op het gebied van milieubescherming, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid. Ieder zoekt daarin zijn weg. Steeds meer mensen en bedrijven haken aan. Kijk eens naar het verschil met vijf jaar geleden!” Harry Abbink bekijkt de ontwikkeling ook over een reeks van jaren en concludeert dan: “Het duurzaamheidsdenken is te vergelijken met een curve die steeds sneller oploopt. Geen mens, geen bedrijf, kan zich nog afzijdig houden.”

Minder vierkante meters gebruik door het invoeren van HNW betekent overigens zeker niet dat hiervoor nieuwbouw nodig is. Vernieuwbouw is zeker vanuit duurzaamheidsoptiek vaak een veel betere oplossing dan een nieuw kantoor bouwen. De publieke opinie is op dat punt ook heel snel aan het veranderen.
Martin van Brandwijk: “Twee jaar geleden moesten we nog uitleggen, dat het leeg achterlaten van een bestaand gebouw en in plaats daarvan een nieuw kantoor bouwen nadelig is voor het milieu. Dat hoeft tegenwoordig niet meer. Iedereen ziet dat het zo is.”

Multigeneration approach

De ‘multigeneration approach’ van AOS Studley houdt in, dat bij de inrichting van een kantoor rekening wordt gehouden met de geprefereerde manier van werken medewerkers, passend bij een generatie. Een nieuw interieur werkt vaak positief uit op de dynamiek binnen een kantoorbedrijf. “Er ontstaan vaak heel andere samenwerkingsvormen. Die hangen vaak ook weer samen met generaties”, aldus Harry Abbink, projectmanager bij AOS Studley. “Het is daarom raadzaam om de medewerkers van een klant vooraf te laten nadenken, hoe ze in de nieuwe situatie zullen staan en wat ze vinden dat er zou moeten veranderen. We hebben daartoe een spel ontwikkeld, waarmee we de nieuwe situatie spelenderwijs inzichtelijk maken. De medewerkers kunnen hun voorkeuren ontdekken en zo vinden we in onze advisering voor alle medewerkers uiteindelijk de gulden middenweg.”Het duurzaamheidsdenken is te vergelijken met een curve die steeds sneller oploopt. Geen mens, geen bedrijf, kan zich nog afzijdig houden.


Albert Heijn:
strategische huisvestingsvisie

Voor Albert Heijn was de renovatie van het hoofdkantoor in Zaandam een kans om haar ‘mentale marktleiderschap’ als food retailer te versterken richting medewerkers en bezoekers. De traditionele werkomgeving, gekenmerkt door kamerkantoren, weerspiegelde niet de dynamiek en de cultuur van de organisatie. AOS Studley ontwikkelde een strategische huisvestingsvisie en een ‘overall’ (activiteitengerelateerd) Albert Heijn-werkplekconcept, gebaseerd op de cultuur kernwaarden: respect, vertrouwen, samen, doelgericht, bezieling en vernieuwing.
Een belangrijk onderdeel van het project bestond uit change management met betrekking tot Het Nieuwe Werken.


Effectief werken in je persoonlijke stijl

In het Jaarboek 2012 van het Facility Management Magazine heeft AOS Studley-directeur Harold Coenders beschreven, waarom kantoormedewerkers vandaag de dag nog op kantoor zouden moeten (of willen) verschijnen en meer nog: waarom ze eigenlijk werken.

‘Wat bindt hen nog aan hun werk?’, was zijn vraag in het kader van Het Nieuwe Werken (HNW). Zijn antwoord op die vraag: “De inhoud van het werk en de kans om zich te ontplooien staan onbetwist op nummer één.
Tweede is de mogelijkheid om uitdagend werk te combineren met het persoonlijke leven. Hierin ligt daarom de uitdaging voor HNW: medewerkers zodanig faciliteren dat ze effectiever kunnen werken en een betere aansluiting van werk op privé kunnen bereiken. Voor een succesvolle implementatie van HNW is het van belang om als organisatie te weten, wat medewerkers uit hun werk willen halen, wat hun arbeidsethos is en hoe ze het meest effectief kunnen werken in hun persoonlijke stijl.”

Het Nieuwe Werken heeft volgens Coenders een ware revolutie ontketend in de manier, waarop de werkomgeving wordt ingericht. “We zien dat veel organisaties hun werkomgeving aanpassen aan de typische werkstijl van HNW: resultaatgericht werken, met een eigen verantwoordelijkheid voor waar en wanneer het werk wordt uitgevoerd.”

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR):
verduurzamen entreehal

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland. In haar ambitie om de functionaliteit van de centrale hal van het Waterschapshuis te verbeteren, verzocht HDSR ondersteuning door AOS Studley. Er werd een concept opgesteld en gerealiseerd voor de werkomgeving en oplossingen aangedragen voor het verduurzamen van de entreehal, o.a. door warmtehergebruik in de tochtsluis en het aanbrengen van LED verlichting. Bovendien werd door de introductie van Het Nieuwe Werken op het gebied van informeel ontmoeten en onderlinge kennisoverdracht het ‘wij’- gevoel van de HDSR versterkt.

Bovenstaande tekst komt uit het vakblad DAK+BOUW
Opinie en ideevorming voor management -1- zomer 2012
Zie link in inderstaand kader!

top pagina mede mogelijk gemaakt door: top pagina

DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnline
Dit document niet uitprinten, aub. Denk aan het milieu en uw onkosten.
Wilt u het nog een keer lezen maak een bladwijzer (favoriet).
Wilt u het artikel door een ander laten lezen, stuur een link door.deze informatie wordt u aangeboden door de nda/dak+bouw

DAK+BOUW trefpunt van daktechniekvoor webinformatie klik op foto.....,

(1204-01)

mede mogelijk gemaakt door:

makecover restyle solutions
mooie én efficiënte restyling/renovatie oplossingen en......
besparen met zonwerende folies van 3M-window film authorised dealer!

voor webinformatie klik op foto....

makecover restyle solutions
mooie én efficiënte restyling/renovatie oplossingen en......
besparen met zonwerende folies van 3M-window film authorised dealer!

voor webinformatie klik op logo....


(1809-02)


facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 19 augustus 2012
het laatst gewijzigd op 21-10-2020

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)