«« gebouw(kunde),
kantoor(concepten) & vastgoed


Herijking van m2


uit fmvg special (01-2011) van tu-facility management & vastgoed
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online
Martijn Bakker, portefeuillemanager en Ronald Kuil, sr. beleidsmedewerker Vastgoedontwikkeling (foto TU-FMVG)

Slim omgaan met elke vierkante meter
LeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlineHoezo??

Het ruimtegebruik binnen de TU Delft wordt elke dag gemeten via een database. Waar is behoefte aan extra ruimte en waar is er sprake van overschot? Om wat voor ruimtes gaat het? Hoe zijn die anders te gebruiken? Met de driejarige herijkingoperatie binnen de universiteit wordt dat allemaal nog kritischer bekeken. Inderdaad, onder invloed van de krimpende overheidsfinanciën.

“Vanwege de bezuinigingen die de overheid in alle sectoren, dus ook het onderwijs, doorvoert zijn we TU-breed gedwongen om met middelen te schuiven en meer met minder te doen”, zeggen Martijn Bakker en Ronald Kuil, respectievelijk portefeuillemanager en sr. beleidsmedewerker Vastgoedontwikkeling (VGO). “Sommige faculteiten moeten bezuinigen en maken plannen om te krimpen. Maar door krimp ontstaat leegstand en daar schiet de TU als geheel niets mee op. Dus komt het er op aan om op een slimme manier nieuwe plannen te maken voor hergebruik of verhuur aan anderen.”

Behoefte peilen
De behoefte aan ruimte wordt elk jaar opnieuw gepeild. Halverwege het jaar kunnen afdelingen en faculteiten al aangeven welke kant zij denken dat het opgaat. Dit biedt de mensen van VGO de gelegenheid om daar van tevoren al rekening mee te houden en er zo goed mogelijk op in te spelen. “Als een faculteit bijvoorbeeld laat weten dat sommige onderwijsruimten niet of nauwelijks meer worden gebruikt, kunnen we dat meestal goed invullen”, stelt Martijn. “Want dan is er wel een andere faculteit die daar gebruik van kan en wil maken. Maar de trend van de laatste tijd is toch dat we steeds meer leegstand krijgen.”

Ronald: “Je hebt in een grote organisatie als deze met veel gebouwen – in totaal praat je over zo’n 500.000 m2 bruto vloeroppervlak – een zogeheten frictieleegstand nodig om veranderingen en verschuivingen of de gevolgen van reorganisaties te kunnen opvangen. Maar als er meer en meer ruimtes of zelfs hele gebouwen leeg komen te staan wordt het tijd om maatregelen te nemen. Vandaar de herijking waar we nu mee bezig zijn.”

Efficiënt roosteren
Samen leggen Ronald en Martijn uit dat het ook los van die operatie zaak is om te kijken naar mogelijkheden om de hoeveelheid vastgoed te beperken tot wat nuttig en nodig is. Onder meer door maatregelen als efficiënt roosteren. “Daardoor kunnen we de onderwijszalen namelijk beter benutten”, licht Martijn toe. “Eigenlijk is het heel eenvoudig: door per dag tien uur in plaats van acht uur te roosteren boek je behoorlijk wat winst. Het betekent inderdaad dat er tot ’s avonds zeven uur colleges worden gegeven, maar je hebt wel minder ruimte nodig.”

Gebouwen verkopen is volgens Ronald nog niet aan de orde: “Zeker niet in het middengebied van de TU, maar ook elders op de campus geniet die optie niet onze voorkeur. Niet alleen omdat het op dit moment sowieso een lastige markt is, maar bovendien omdat je ook op andere manieren kunt inkrimpen in het aantal vierkante meters. Neem bijvoorbeeld de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW). De nieuwbouw die daarvoor wordt ontwikkeld is qua vloeroppervlak kleiner dan het oude gebouw. Bezuinigen op vastgoed is in ons geval geen kwestie van de botte bijl hanteren, maar van slim omgaan met functies van ruimtes. En dan blijken er vaak meer mogelijkheden dan je zo op het oog zou denken.”Ook kwaliteit
Los van de kwantiteit (het aantal vierkante meters) moet de afdeling VGO er ook voor zorgen dat er in bestaande, herontwikkelde of nieuwe gebouwen een match wordt gemaakt met de vereiste of gewenste kwaliteit. Per slot van rekening is de TU Delft een gerenommeerd onderwijsinstituut en die naam mag niet worden aangetast doordat er onvoldoende voorzieningen zijn om de kwaliteit in stand te houden of zelfs verder te verbeteren en aan te passen aan nieuwe onderwijsvormen.

Leegstand
Martijn: “We hebben te maken met toenemende leegstand. Wat doen wij daar dan mee? Je kunt denken aan wat er met het voormalige gebouw van de faculteit Technische Aardw-tenschappen aan de Mijnbouwstraat is gedaan. Daar zijn nu het Science Centre en creatieve ondernemers in gevestigd. Ook zal een deel van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek worden verhuurd.”

Betere oplossing
Ronald: “Dat is een betere oplossing dan verkopen, want zo blijft een gebouw geld opleveren. Als iets wordt afgestoten, dan zijn het de gebouwen die worden gehuurd, zoals bijvoorbeeld de Rotterdamseweg 380. Bij dit alles moet je voor ogen houden dat bewegingen binnen of tussen gebouwen – verhuizingen dus – kostbaar zijn en vaak van tijdelijke aard. Dus ook dat middel moeten we doelmatig en spaarzaam hanteren.”

[naar top]
DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnline
Dit document niet uitprinten, aub. Denk aan het milieu en uw onkosten.
Wilt u het nog een keer lezen maak een bladwijzer (favoriet).
Wilt u het artikel door een ander laten lezen, stuur een link door.uit fmvg special (01-2011) van tu-facility management & vastgoed


TU Delft
Facilitair Management en Vastgoed

Kluyverweg 6, 2629 HT Delft
[T] +31 16 278 7319
info@tudelft.nl, www.fmvg.tudelft.nl

voor informatie klik op foto.....


mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online

Facilitaire Aanbieders Online


voor zoeken naar producten/diensten en verenigingen
klik op foto....facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 18 maart 2011
het laatst gewijzigd op 29-12-2012

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)