«« boeken & literatuur


Werkplekwijzer (2)


deze publicatie is tot stand gekomen door samenwerking
tussen CfPB en VROM-Rijksgebouwendienst!


Ingredienten voor een effectieve werkomgeving
[naar top van Werkplekwijzer -1-]TYPEN WERKPLEKKEN

Inhoud
o 1-persoonsruimte
o Stiltewerkplek
o 2-persoonsruimte
o Teamruimte
o Open werkruimte
o Half-open werkruimte
o Loungewerkruimte
leoleo

In dit hoofdstuk staat een overzicht van verschillende typen werkplekken die mogelijk zijn binnen een kantoorgebouw. Het gaat om verschillende typen ruimtes waar medewerkers bureauwerk met laptop of pc kunnen uitvoeren. Per type wordt uitgelegd voor welke activiteiten de ruimte geschikt is, en welke eisen het stelt aan maatvoering, indeling en situering.

Bij elke werkplektype wordt een minimaal oppervlak beschreven. Dit oppervlak is gebaseerd op de NEN 1824 (zie kader) en op het bouwbesluit. Ook het bouwbesluit geeft minimale maten aan verblijfsruimten. Uit flexibiliteitsoverwegingen kan het echter handig zijn om niet uit te gaan van minimale maten, maar een iets ruimere maatvoering te hanteren. Het is bijvoorbeeld handig om een 1-persoonsruimte dezelfde maat te geven als een 2-persoonsruimte zodat deze ruimtes uitwisselbaar zijn. Verder zal de uiteindelijke maat afhangen van de stramienmaten van het gebouw en hoeveelheid beschikbare ruimte.

NEN 1824 (versie 200l) Ergonomische eisen oppervlakte van kantoorwerkplekken.

Minimum oppervlakte Bureauwerkplek m2
Basiswerkplek 4
Werkplek met plat beeldscherm 1
Lees/schrijfvlak 1
Vrijstaande of verrijdbare (laden)kast 1
Totaal per bureauwerkplek 7
Overleg per persoon 2

In moderne kantooromgevingen worden vaak afwijkende werkplektypen/-maten toegepast. Deze worden niet behandeld in de NEN1824 versie2001.

Bouwbesluit: voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid verblijfsruimte met kantoorfunctie:

Verbouw: minimale oppervlakte 8m2 breedte 1,5m hoogte 2,1m.
Nieuwbouw: minimale oppervlakte 10m2 breedte 1,8m hoogte 2, 6m.

Belangrijkste aandachtspunt bij een keuze tussen de verschillende werkplektype is de hoeveelheid visuele privacy (in hoeverre is de werkplek zichtbaar voor anderen) en de akoestische privacy (in hoeverre is er geluidsoverlast van anderen) die een werkplek biedt. Deze kwaliteiten hangen direct samen met de mogelijkheden voor communicatie en teamwerk, dan wel rustig en geconcentreerd kunnen werken.
Vlnr. Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, VROM Inspectie, Rotterdam, Ministerie van Economische Zaken, Den Haag
1-PERSOONSRUIMTE

Alternatieve benamingen
Eenpersoonskamer, kantoorkamer, cel, managementkamer.
Omschrijving
Afgesloten ruimte met 1 werkplek en eventueel overlegplek.
Gebruik
o Geconcentreerd.solistisch bureauwerk.
o Optioneel: klein overleg.

Ruimte
o Minimaal Oppervlak 10 m2 voor nieuwbouw en 8 m2 voor verbouw.
o Minimale breedte: 1,8 m voor nieuwbouw en 1,5 m voor verbouw.
o Breedte van 2,40 m is erg efficiënt bij overleg op de werkplek.
o Breedle van 3,60 maakt de ruimte geschikt voor een afdelingshoofd maar ook voor een kleine vergaderplek of tweepersoonsruimte.
o Vanuit flexibiliteitsoverwegingen bij voorkeur hetzelfde oppervlak als een 2-persoonsruimte.

lndeling/aanbeveling
o Zorg voor rugdekking van de gebruiker.
o Vanuit de werkplek moet de gebruiker zicht hebben op de deur en het raam.

Situering
o Aan de gevel (vanwege daglicht/uitzich/mogelijk te openen ramen).
o De nabijheid van drukke functies zoals een pantry hoeft geen probleem te zijn indien er sprake is van voldoende geluidsisolatie.
o Bij gebruik van glazen wanden kan veel activiteit voor de deur wel afleiden.

Aandachtspunten
o In de praktijk worden deze ruimtes vaak gebruikt door managers vanwege culturele redenen (status) of funcionele redenen (veel overleg). Om de ruimte beter te benutten zou hun ruimte echt als vergaderkamer ingericht worden met slechts een klein werkbureau. Hierdoor kan de ruimte bij afwezigheid van de manager door anderen als overlegruimte gebruikt worden.
Vlnr. Belastingdienst Auditdienst Financiën,Apeldoorn; VROM Inspectie, Rotterdam, Belastingdienst Auditdienst Financiën,Apeldoorn
STILTEWERKPLEK

Alternatieve benamingen:
o Concentratiewerkplek, cocon, cel, cockpit.
Omschrijving
o Afgesloten werkruimte voor tijdelijk gebruik door 1 persoon (max. 2 uur conform de Arbowet).
Gebruik
o Geconcentreerd bureauwerk
o Voeren telefoongesprekken (zonder anderen te storen)

Ruimte
o Minimaal oppervlak 6 m2 voor tijdelijke
o Aanbevolen oppervlak: minimaal 10 m2 om de ruimte ook bruikbaar te maken als standaard 1-persoonsruimte.

Indeling/ aanbeveling
o Zorg voor rugdekking van de gebruiker.
o Vanuit de werkplek moet de gebruiker zicht hebben op een deur.
o Een ruimte smaller dan 2,40 m1 wordt als onprettig eryaren.
o Te veel transparantie kan voor afleiding zorgen.

Situering
o Kan inpandig vanwege tijdelijk gebruik.
o Voorkeur voor indirecte daglichttoetreding.
o Bij situëring op het midden van de vloer moet wel voorkomen worden dat de stilteplek van twee kanten 'inkijk' biedt.
o Bij voorkeur in een stille zone situeren.

Aandachtspunten
o Wanneer gekozen is voor een flexibel werkplekgebruik blijken deze ruimten voor medewerkers (m.n. managers) aantrekkelijk om geleidelijk te worden gebruikt als vaste werkplek. Dit kan leidien tot een tekort aan concentratiemogelijkheden.
o Bij een kleine oppervlakte houden mensen vaak de deur open, wat ten koste kan gaan van de functionaliteit.
o De gemiddelde en maximale bezettingsgraad van stilteruimtes in een flexibel concept is hoog. Zorg voor voldoende aanbod.
Vlnr. Rijkswaterstaat, Hengelo; Ministerie van Economische Zaken, Den Haag; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag.
2-PERSOONSRUIMTE

Alternatieve benamingen
Tweepersoonskamer, kantoorkamer.
Omschrijving
Afgesloten werkruimte voor 2 personen.
Gebruik
o Semi-geconcentreerd bureauwerk.
o Teamwerk.
o Bij een flexibel concept ook te gebruiken of in te delen als overlegplek.

Ruimte
o Minimaal oppervlak: 12 m2 (zonder kasten) en 14 m2 (met kasten).
o Een breedte van 3,60 m is een ideale maat voor een tweepersoonskamer. De kamer is zodanig ook in te richten als kleine vergaderkamer of 1 persoonskamer voor een afdelingshoofd.

Indeling/aanbeveling
o Zorg voor rugdekking van de gebruikers
o Vanuit de werkplek moeten beide gebruikers zicht hebben op raam en deur.
o Op een twee-persoonskamer is de tevredenheid van de medewerker ook erg afhankelijk van de persoonlijke voorkeur voor de kamergenoot. Bij te grote verschillen in werkpatronen (bellen versus lezen) kan de kamerindeling voor een probleem zorgen.

Situering
o Aan de gevel (vanwege daglicht/uitzicht/mogelijk te openen ramen).
o Nabijheid van drukke functies geen probleem indien er sprake is van voldoende geluidsisolatie (en visuele afscherming?) of wanneer de functie zich daartoe leent (aanloopfunctie).
o Bij het gebruik van glazen wanden kunnen drukke functies voor de deur afleiden.
Vlnr. Belastingdienst, Centrum voor Proces- en Productontwikkeling, Utrecht; Het Buitenhuis, Den Haag; Belastingdienst, Auditdienst Financiën, Apeldoorn.TEAMRUIMTE

Alternatieve benamingen:
o Groepskantoor, teamwerkplek, projectkamer.
Omschrijving
o Afgesloten werkruimte voor 3 of meerdere personen.
Gebruik
o Semi-geconcentreerd bureauwerk.
o Team/projectwerk.
o Onderlinge vervanging (bijv. secretaresses).

Ruimte
o Minimaal oppervlak: 6 m2 (zonder kast) en 7 m1 (met kast) per werkplek.
o Aanbevolen oppervlakb: bij voorkeur een meervoud van het oppervlak van een 2-persoonskamer of grote vergaderruimte.

Indeling
o Tafels kunnen zo geplaatst worden dat medewerkers met de gezichten: van elkaar af, met de gezichten één kant op of naar elkaar toe zitten. Naar elkaar toe verhoogt de mogelijkheid voor communicatie, maar verminderd de privacy en kan meer afleiding geven.

Situering
o Aan de gevel (vanwege daglicht/uitzicht/ te openen ramen).
o Nabijheid van drukke functies geen probleem indien er sprake is van voldoende geluidsisolatie.
o Bij het gebruik van glazen wanden kunnen drukke functies voor de deur afleiden.

Aandachtspunten
Hoe ga je om met scheiding/koppeling van communicatien concentratie. Afhankelijk van de inhoud van het werk en de bezetting is doorgaans een separate concentratieruimte (of communicatieruimte) in de directe omgeving van de teamruimte raadzaam.
Vlnr. Belastingdienst, Auditdienst Financiën, Apeldoorn; Ministerie van Economische zaken, Den Haag; Ministerie Van Landbouw Natuur enVoedselkwaliteit, Den Haag.
OPEN WERKRUIMTE

Alternatieve benamingen:
o Groepskantoor, Kantoortuin.
Omschrijving
o Open werkruimte voor meerdere personen.
Gebruik
o Semi-geconcentreerd bureauwerk.
o Routinematige activiteiten.
o Team/projectwerk.
o Werkzaamheden waarbij sprake is van een aanloopfunctie.
o Bufferwerkplekken (niet-persoonsgebonden werkplekken voor gebruik op piekuren/-dagen).

Ruimte
o Minimaal oppervlak: 6 m2, (zonder kast) en 7 m1 (met kast) per werkplek.

Indeling
o Tafels kunnen zo geplaatst worden dat medewerkers met de gezichten: van elkaar af, met de gezichten één kant op of naar elkaar toe zitten. Naar elkaar toe verhoogt de
mogelijkheid voor communicatie, maar verminderd de privacy en kan meer afleiding geven.

Situering
o Aan de gevel (vanwege daglicht/uitzicht/te openen ramen).
o De nabijheid van drukke verkeersruimte of faciliteiten vermijden vanwege geluidsoverlast.

Aandachtspunten
o Vormgeving en uitstraling van het meubilair is in een open ruimte belangrijker dan in omsloten werkruimte.
o Afhankelijk van de inhoud van het werk en de bezetting is doorgaans het plaatsen van
stilteruimtes en overlegruimtes in de directe omgeving van de teamruimte raadzaam.
o Gedragsregels over telefoneren, computergeluid en overleg op de werkplek zijn raadzaam.
Vlnr. Belastingdienst, Auditdienst Financiën, Apeldoorn; Belastingdienst, Centrum voor Facilitaire dienstverlening, Utrecht; Belastingdienst, Centrum voor Facilitaire dienstverlening, Utrecht.
HALF OPEN WERKRUIMTE

Alternatieve benamingen:
o Cubicles.
Omschrijving
Een half-open ruimte voor meerdere personen.
Half hoge wanden worden gebruikt om individuele werkplekken of teams van elkaar te scheiden.
Gebruik
o Activiteiten die vragen om interne communicatie, of relatief weinig concentratie vereisen.
o Bufferwerkplekken (niet-persoonsgebonden werkplekken, voor gebruik op piekuren/dagen).

Ruimte
o Aanbevolen oppervlak 6 m2 (zonder kast) en 7 m1, (met kast) per werkplek.

Indeling/aanbeveling
o Tafels kunnen zo geplaatst worden dat medewerkers met de gezichten: van elkaar af, met de gezichten één kant op toe zitten. Naar elkaar toe verhoogt de mogelijkheid voor communicatie, maar vermindert de privacy en kan meer afleiding geven.
o De halfhoge scheidingswanden kunnen ook tussen de medewerkers worden geplaatst opdat er 'cubicles' of 'coupes' ontstaan: meerdere halfopen-éénpersoonswerkplekken binnen één ruimte. De werkplek blijft dan slechts geschikt voor semi-geconcentreerd werk.

Situering
o Aan de gevel (vanweg daglicht/uitzicht/te openen ramen).
o Indien voor kort verblijf, ook inpandig te plaatsen.
o Nabijheid van drukke functies geen probleem indien er sprake is van voldoende geluidsisolatie.

Aandachtspunten
o Het gebruik van halfhoge wanden om geluidsoverlast tegen te gaan is slechts effectief bij wanden van ca. 1.40 m hoog. De halfhoge wanden kunnen wel een stuk visuele privacy geven.
o Afhankelijk van de inhoud van het werk en de bezetting is doorgaans het plaatsen van stilteruimtes en overlegruimtes in de directe omgeving raadzaam.
o Gedragsregels over telefoneren, computergeluid en overleg op de werkplek zijn raadzaam.
Vlnr. Belastingdienst, Auditdienst Financiën, Apeldoorn; Belastingdienst, Centrum voor Facilitaire dienstverlening, Utrecht; Belastingdienst, Centrum voor Proces- en Productontwikkeling, Utrecht.
LOUNGEWERKPLEK

Alternatieve benamingen:
o Club, café, bufferruimte, coupé.
Omschrijving
Open werkruimte met een werkbank met meerdere personen voor tijdelijk werk.
Gebruik
o Laptopwerk.
o Lezen.
o Informeel overleg.
o Teamwerk bureauwerk.
o Team/projectwerk.
o Extra niet persoonsgebonden werkplekken voor gebruik op piekuren/dagen.

Ruimte
o Minimaal oppervlak: 3 m2 per werkplek.

Indeling/aanbeveling
o De opstelling is meestal geclusterd rond een tafel, wat ook een salon- of keukentafel kan zijn.
Ook het meubilair gebruik van loungewerkplekken loopt uiteen van luxe verstelbare
banken tot standaard tafels en stoelen.

Situering
o Kan inpandig vanwege tijdelijk gebruik.
o Situering in de buurt van de toegang is aantrekkelijk, om verkeer langs de andere werkplekken te verminderen en de drempel om gebruik te maken van de tafel laag te houden.
o Bewust kiezen voor een geluidsarme of juist drukke omgeving

Aandachtspunten
o Wanneer aan de ruimte een hogere kwaliteit wordt meegegeven, krijgt de ruimte een eigen aantrekkingskracht.
o Door het gebruik van banken hebben de mensen de neiging wat verder van elkaar af te gaan zitten dan op stoelen. 2-persoonsloungeplekken worden daarom vaak gezien als bezet als er maar 1 persoon gebruik van maakt.
o Een loungeplek is niet geschikt als baliewerkplek omdat de stoelen niet kunnen worden verschoven van de banken en ment toch vaak moet gaan staan en gaan zitten.

[naar inhoud Typen Werkplekken]

[naar inhoud Typen Overlegplekken]

[naar top van Werkplekwijzer -1-]

[naar top van Werkplekwijzer -2-] dit blad.

TYPEN OVERLEGPLEKKEN

Inhoud
o Kleine overlegruimte
o Grote overlegruimte
o Brainstormruimte
o Open overlegruimte (klein)
o Open overlegruimte (groot)
o Ontmoetingsruimte

In dit hoofdstuk staat een overzicht aan verschillende typen overlegruimten voor zowel informeel overleg als formeel overleg. Alleen overlegruimten voor standaard kantoorverdiepingen worden besproken. Bijzondere of centrale overlegruimtes zoals conferentieruimtes of grote vergaderruimtes worden hier buiten beschouwing gelaten. Per type wordt uitgelegd voor wat voor type activiteiten de ruimte geschikt is, en welke eisen het stelt aan dimensionering, indeling en situering.

Voor het minimale oppervlak van de verschillende typen overlegruimtes wordt 2 m2 per persoon gehanteerd bij de open overlegruimtes (cf. de NEN1824).Voor gesloten overlegruimtes wordt een minimaal oppervlak van 2,2 m2 per persoon gehanteerd. Voor ruimtes waar ook gebrainstormd moet kunnen worden, wordt 3 m2 per persoon gebruikt.

Aandachtspunt bij de keuze voor overlegruimtes is het type overleg wat gevoerd moet worden. Gaat het om formeel en gepland overleg of meer om informeel en spontaan overleg?
Vlnr. Ministerie van Economische Zaken, Den Haag; Belastingdienst, Apeldoorn; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag.
KLEINE OVERLEGRUIMTE

Alternatieve benamingen:
o Kleine vergaderkamer, overlegkamer, spreekkamer.
Omschrijving
Een afgesloten ruimte voor overleg met ongeveer 2 tot 4 personen. Denk aan kleine vergaderingen en vertrouwelijke gesprekken. Door op de kamer te overleggen hebben
anderen geen last van het geluid. De ruimte is vrij te gebruiken.
Gebruik
o klein overleg.
o vertrouwelijke gesprekken (optioneel).
o geven presentaties (optioneel).
o projectwerk (optioneel).

Ruimte
o Minimaal oppervlak: 2,2 m2 per persoon.
o Minimaal oppervlak: 10 m2 voor nieuwbouw en 8 m2 voor verbouw.
o Minimale breedte: 1.8 m voor nieuwbouw en 1.5 m voor verbouw.
o Aanbeveling; geef de ruimte dezelfde maat als een 1-persoonswerkplek of stiltewerkplek om meer ruimtelijke flexibiliteit te creëren.

Indeling/aanbeveling
o Let op dat er minimaal 1 wand is waarop geprojecteerd kan worden.
o Zorg dat alle gebruikers elkaar kunnen zien en horen.

Situering
o Mag inpandig vanwege tijdelijk gebruik, maar in combinatie met een minimale maatvoering kan dit resulteren in een 'benauwde' ruimte.
o Direct in de buurt van de beoogde gebruikers (bijv. een afdeling). Dit is vooral bij open werkplekken van belang, Zorg dat overleg niet op de werkvloer plaatsvindt, maar in daarvoor bedoelde ruimte.

Aandachtspunten
o Volledig glazen ruimtes op het midden van de vloer bieden weinig visuele privacy. Dit kan resulteren in teveel afleiding (voorbijlopende collega's) of teveel inkijk (bij vertrouwelijke gesprekken). Dit is op te lossen door op ooghoogte een plakstrip of gezandstraald glas toe te passen. Een aparte ruimte creëren voor vertrouwelijke gesprekken kan in sommige organisaties als te beladen worden ervaren.
o Spreek duidelijk af of de overlegruimte vrij gebruikt kan worden, of geboekt moet worden via een reserveringssysteem of secretariaat.
o Let op eventuele geluidslekken naar de omliggende ruimtes, zeker als de ruimte ook gebruikt wordt voor vertrouwelijke gesprekken.
o Zorg voor voldoende ruimtes in variaties van locatie, sfeer en grootte.
Vlnr. Ministerie van Economische Zaken, Den Haag; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag; Ministerie van Economische Zaken, Den Haag.
GROTE OVERLEGRUIMTE

Alternatieve benamingen
o Vergaderkamer, vergaderruimte, overlegkamer.
Omschrijving
Een afgesloten ruimte voor overleg met meer dan 4 personen. Denk aan vergaderingen en gepland overleg.
Gebruik
o Vergaderingen.
o brainstorm sessies/workshops.
o presentaties geven.
o projectwerk (optioneel).
o onderwijs/instructies (optioneel).

Ruimte
o minimaal oppervlak: 2,2 m2 per persoon.
o aanbeveling: geef de ruimte dezelfde maat als een 2-persoonswerkplek of teamwerkplek om meer ruimtelijke flexibiliteit te creëren.

Indeling/aanbeveling
o Let op dat er minimaal 1 wand is waarop geprojecteerd kan worden.
o Zorg dat alle gebruikers elkaar kunnen zien en horen.
o Voldoende ruimte voor alternatieve vergaderopstellingen te maken (i.v.m. workshops, projectwerk of cursussen).

Situering
o Aan de gevel (daglict/uitzicht), zeker wanneer de ruimte ook gebruik wordt voor de ontvangst van externen.
o Niet direct in de buurt van open werkplekken. De aanloop en het 'navergaderen' buiten de ruimte kunnen leiden tot overlast.
o In de buurt van een trappenhuis of lift zodat de ruimte makkelijk bereikbaar is voor externen en medewerkers van andere afdelingen.
o Standaardlocatie op elke verdieping zodat duidelijk waar gebruikers de ruimte kunnen vinden.

Aandachtspunten
o Volledig glazen ruimtes kunnen resulteren in teveel afleiding (voorbijlopende collega's) of teveel inkijk (bij vertrouwelijke gesprekken).
Dit is op te lossen door op ooghoogte een plakstrip of gezandstraald glas toe te passen.
o Zorg voor een duidelijk reserveringssysteem.
o Ruimte moet verduisterd kunnen worden vanwege presentaties.
Vlnr. Belastingdienst, Apeldoorn; Het Buitenhuis, Den Haag; Belastingdienst, Apeldoorn.BRAINSTORMRUIMTE

Alternatieve benamingen
o Creatieve ruimte, workshopruimte, versnellingskamer/xlerationroom,(indien uitgerust met computers voor digitale brainstormsessies).
Omschrijving
Een afgesloten ruimte voor 'brainstormachtige' activiteiten. De indeling van de kamer is flexibel. De ruimte is voorzien van speciale inventaris zoals white-boards, flip-overs en pc's.
Gebruik
o brainstorm sessies/workshops.
o vergaderingen
o presentaties
o projectwerk (optioneel)
o onderwijs/instructies (optioneel)

Ruimte
o minimaal oppervlak: 16 m2, aanbevolen: 3 m2 per persoon
o aanbeveling: geef de ruimte dezelfde maat als een standaard overlegruimte om meer ruimtelijke flexibiliteit te creëren.

Indeling/aanbeveling
o Ruimte moet zodanig ingericht zijn dat gebruikers uit hun standaard vergaderpatroon gehaald worden.
o Let op dat er minimaal 1 wand is waarop geprojecteerd kan wordern.
o Zorg dat alle gebruikers elkaar kunnen zien en horen.
o Zorg dat er voldoende ruimte is om alternatieve vergaderopstellingen te maken (i.v.m. workshops of cursussen).

Situering
o Aan de gevel (daglicht), zeker wanneer de ruimte ook gebruikt wordt als werkruimet.
o Niet direct in de buurt van open werkplekken. De aanloop en het 'navergaderen' buiten de ruimte kunnen leiden tot overlast.
o In de buurt van een trappenhuis of lift zodat de ruimte gemakkelijk bereikbaar is voor externen en medewerkers van andere afdelingen.

Aandachtspunten
o Creëer een bijzondere ruimte met afwijkend kleur- en materiaalgebruik.
o Volledig glazen ruimtes kan resulteren in teveel afleiding (voorbijlopende collega's). Dit is op te lossen door op ooghoogte een plakstrip of gezandstraald glas toe te passen.
o Zorg voor een duidelijk reserveringssysteem.
o Ruimte moet verduisterd kunnen worden vanwege presentaties.
Vlnr. Belastingdienst, Centrum voor Product- en Procesontwikkeling, Utrecht; Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag.
OPEN OVERLEGRUIMTE (KLEIN)

Alternatieve benamingen
o 'zitje', overlegplek.
Omschrijving
Een open ruimte voor kort informeel overleg met 2-4 personen.
Gebruik
o klein overleggen
o laptopwerk (optioneel)

Ruimte
o minimaal oppervlak: 2 m2 per persoon

Indeling/aanbeveling

o Zorg dat de overlegplek enige mate van privacy heeft door halfhoge kasten of panelen of gesitueerd is in een hoek of naast de wand.

Situering
o Mag inpandig zijn vanwege tijdelijk gebruik.
o Direct in de buurt van de beoogde gebruikers (bijv. een afdeling).
o Bij voorkeur niet tussen open werkplekken vanwege de afleiding en geluidsoverlast voor andere. Het is wel mogelijk indien de overlegruimte allen gebruikt wordt door de mensen die eromheen zitten.
o In de buurt van vergaderkamers of pantry waar medewerkers elkaar tegenkomen en snel willen overleggen.

Aandachtspunten
o Worden vaak toegepast in de middenzone bij comi- of kamerkantoren.
o Plaats de overlegplekken niet direct aan een gang. Een totaal gebrek aan privacy hindert het gebruik van de plek.
o Worden regelmatig gebruikt als wachtplek voor bezoek.
Vlnr. Belastingdienst, Auditdienst Financiën, Apeldoorn; Het Buitenhuis, Den Haag; Ministerie van Economische Zaken, Den Haag.

OPEN OVERLEGRUIMTE (GROOT)

Alternatieve benamingen
o Stamtafel, leestafel, werktafel.
Omschrijving
Een open ruimte voor informeel overleg waar ook gewerkt kan worden.
Gebruik
o vergaderen
o laptopwerk (optioneel)
o lezen
o bufferwerkplekken voor gebruik op piekuren/-dagen

Ruimte
o minimaal oppervlak: 2 m2 per persoon

Indeling/aanbeveling
o Zorg dat de overlegplek enige mate van privacy heeft door halfhoge kasten of panelen of gesitueerd is in een hoek of naast een muur.

Situering
o Mag inpandig zijn vanwege tijdelijk gebruik.
o..Direct in de buurt van de beoogde gebruikers (bijv. een afdeling).
o..Bij voorkeur niet tussen open werkplekken vanwege de afleiding en geluidsoverlast voor andere. Het is wel mogelijk indien de overlegruimte allen gebruikt wordt door de mensen die eromheen zitten.
o Soms wordt de kantine buiten etenstijd ingezet voor deze doeleinden.

Aandachtspunten
o Worden vaak toegepast in de middenzone bij comi- of kamerkantoren.
o Plaats de overlegplekken niet direct aan een gang. Een totaal gebrek aan privacy hindert het gebruik van de plek.
o Wordt ook vaak gebruikt voor lunch of gezamelijke activiteiten zoals verjaardagen.
o Maak duidelijke afspraken over het 'eigendom' van de tafel en schoonmaak.
Vlnr. Belastingdienst, Centrum voor Product- en Procesontwikkeling, Utrecht; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag.
ONTMOETINGSRUIMTE

Alternatieve benamingen
o 'zitje', hangplek, meeting point, bar, statafel.
Omschrijving
Een open ruimte met bijvoorbeeld statafels waaraan medewerkers makkelijk en snel kunnen overleggen.
Gebruik
o klein overleg.
o toevallige ontmoetingen
o 'koffie drinken'
o wachten

Ruimte
o minimaal oppervlak: 1 m2 per persoon

Indeling/aanbeveling
o ingericht met statafels of cafézitjes.

Situering
o Direct in de buurt van een pantry of andere plek waar medewerkers elkaar ontmoeten.
o Niet in de buurt van open werkplekken vanwege de geluidsoverlast voor andere. Inpandig

Aandachtspunten
o Teveel ontmoetingsplekken en ruimten voor informeel overleg 'verwateren' het gebruik. Zorg voor een beperkt aantal plekken op plaatsen met een concentratie aan gedeelde functie (pantry, vergaderkamer, stijgpunt, print/kopieerruimten).

[naar inhoud Typen Werkplekken]

[naar inhoud Typen Overlegplekken]

[naar top van Werkplekwijzer -1-]

[naar top van Werkplekwijzer -2-] dit blad.

Naar Werkplekwijzer deel -3- [klik hier]
Naar Werkplekwijzer deel -4- [klik hier]

Dit document niet uitprinten, aub. Denk aan het milieu en uw onkosten.
Wilt u het nog een keer lezen maak een bladwijzer (favoriet).
Wilt u het artikel door een ander laten lezen, stuur een link door.deze publicatie is tot stand gekomen door samenwerking
tussen CfPB en VROM-Rijksgebouwendienst!

rgd rijksgebouwendienst
huisvester van het rijkvoor presentatie klik op plaatje.....
(1210-01)
facilitaire vakbeurs online
nog nooit wat adverteren zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.


voor presentatie klik op plaatje.....
(1107-01)


facilitaire-info.nl
ingevoerd op 15 februari 2009
het laatst gewijzigd op 23-03-2009