archiveren, informatie (systemen) & taaldit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door

global edutainment
ontdek smartreading, de overtreffende trap van snellezen!


voor ipresentatie klik op plaatje.....
global edutainment
ontdek de workshops voor smartreading, smarttyping,
communicatie & effectiviteit!


voor webinformatie klik op logo.....
(1208-99 - 1312-31)


 voor het artikel klik op onderstaand plaatje
spelling in 't kortdoor leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online


archiveren, informatie (systemen) & taal

 


Spelling in 't kort


deze informatie wordt u aangeboden door leo hooijmans, lid van fmn
mede mogelijk gemaakt door de facilitaire vakbeurs onlineSpelling van 1996 in het kort


Index

Eén officiële spelling
Schrijfwijze van aardrijkskundige woorden
Vervoeging van werkwoorden in het Engels
Koppelen trema
Accenten op klinkers
Tussen-N in samenstellingen


ÉÉN OFFICIËLE SPELLING

De ‘oude’ voorkeurspelling wordt de enige officiële spelling.
De onderstaande woorden krijgen een nieuwe spelling.
(links ‘oude’ spelling, rechts nieuwe spelling, >>>> = ‘wordt’):

antikrist
catheter
croquet
diagnostiseren
dioxyde
elektrokuteren
elektrokutie
fotocopie
fotocopiëren
harmonika
insekt
komplot
komplotteren
korpus
kosmetisch
kwaker
lambrizeren
lambrizering
macrocosmos
mediaevist
microcosmos
oxydatie
oxyde
oxyderen
prae
praeses
prakkizeren
praktizeren
predikatief
produkt
produktie
produktief
produktiviteit
propaedeuse
propaedeutisch
publikatie
quantum
vulcanisatie
vulcaniseren
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
antichrist
katheter
kroket
diagnoticeren
dioxide
elektrocuteren
elektrocutie
fotokopie
fotokopiëren
harmonica
insect
complot
complotteren
corpus
cosmetisch
quaker
lambriseren
lambrisering
macrokosmos
mediëvist
microkosmos
oxidatie
oxide
oxideren
pre
preses
prakkiseren
praktiseren
predicatief
product
productie
productief
productiviteit
propedeuse
propedeutisch
publicatie
kwantum
vulkanisatie
vulkaniseren

[index ^]

SCHRIJFWIJZE VAN AARDRIJKSKUNDIGE WOORDEN

Het tweede lid van een samengesteld aardrijkskundig woord of een afleiding ervan krijgt een hoofdletter en wordt voorafgegaan door een koppelteken (bijvoorbeeld na ‘noord-’, ‘zuid-’, ‘oost-’, ‘west-’ en ‘centraal-’):

was: Noordhollander, Oostvlaams >>>> Noord-Hollander, Oost-Vlaams

[index ^]

VERVOEGING VAN WERKWOORDEN UIT HET ENGELS

Werkwoorden die aan het Engels zijn ontleend, krijgen een ‘zwakke’ vervoeging. Eindigt de stam van het werkwoord op een medeklinker uit ‘t kofschip, dan wordt een t vervoegd:
tapen, tapete, getapet
coachen, coachte, gecoacht
stretchen, stretchte, gestretcht
faken, fakete, gefaket
faxen, faxte, gefaxt
pushen, pushte, gepusht
Bij alle overige medeklinkers wordt met een d vervoegd:
dimmen, dimde, gedimd
joggen, jogde, gejogd
volleyballen, volleybalde, gevolleybald
bridgen, bridgede, gebridged
timen, timede, getimed
coveren, coverde, gecoverd

[index ^]

KOPPELTEKEN - TREMA

Opeenvolgende klinkers in de delen van een samenstelling (woord waarvan de delen als een zelfstandig woord kunnen worden gebruikt: ‘keukentafel’) worden gescheiden door een koppelteken:
was: meeëten, naäpen
toeëi
genen, zoëven, zeeëend
>>>>
>>>>
mee-eten, na-apen
toe-eigenen, zo-even, zee-eend
Het gebruik van het trema in telwoorden is ongewijzigd
tweeëndertig, drieëntachtig

[index ^]

ACCENTTEKENS OP KLINKERS

De accenttekens ´,` en ^ vervallen bij de a, o en u als ze niet nodig zijn voor een juiste uitspraak:
was: ragoût, debâcle, pâté >>>> ragout, debacle, paté
Accenttekens op de letter e blijven gehandhaafd; hier wordt de ‘oude’ spelling gevolgd:
comité, crêpe, scène
Leenwoorden die van oorsprong een Frans voltooid deelwoord in de vrouwelijke vorm zijn, verliezen de accent aigu (´) op de eerste e van de uitgang:
was: logée, attachée, prostituée >>>> logee, attachee, prostituee
Voor mannen blijft het ‘logé’, ‘attaché’, ‘prostitué’, ‘habitué’ enzovoort

[index ^]

TUSSEN- N IN SAMENSTELLINGEN

Hoofdregel: tussen de delen van een tweeledige samenstelling wordt na de tussen-e een n toegevoegd als het eerst lid een zelfstandig naamwoord is waarvan het meervoud uitsluitend op een -n eindigt:
was: schroevedraaier, galgehumor >>>> schroevendraaier, galgenhumor
kranteartikel, ossestaartsoep >>>> krantenartikel, ossenstaartsoep

De belangrijkste uitzonderingen op deze regel zijn:
Het eerste lid van de samenstelling betreft iets unieks:
zonnestraal maneschijn Prinsessegracht
Koninginnedag Onze-Lieve-Vrouwetoren hellevuur
Het betreft een samengesteld bijvoeglijk naamwoord waarvan het eerste lid een versterkende betekenis heeft:
beregoed boordevol stekeblind
Het eerste lid van de samenstelling is de naam van een dier en het tweede lid is de naam van een plant:
paardebloem kattekruid duivekervel
De delen van een samenstelling hebben niet meer hun oorspronkelijke betekenis:
schattebout klerelijer flierefluiter
Het eerste lid van de samenstelling is een lichaamsdeel en het geheel vormt een zogeheten ‘versteende’ uitdrukking:
ruggespraak kinnebak hoofdeloos

[index ^]

Dit overzicht is niet volledig. Voor een uitputtend overzicht van de regels van de nieuwe spelling wordt verwezen naar Woordenlijst Nederlandse taal (het ‘Groene boekje’), Sdu Uitgevers, Den Haag, ISBN 90 75566 018,
en Taalbaak, Bohn Stafleu Van Loghum, ISBN 90 6502 5537.
Alle voorbeelden zijn gebaseerd op de regels zoals omschreven in de Leidraad van het ‘Groene boekje’.
leoleogalileo


Dit document niet uitprinten, aub. Denk aan het milieu en uw onkosten.
Wilt u het nog een keer lezen maak een bladwijzer (favoriet).
Wilt u het artikel door een ander laten lezen, stuur een link door.deze informatie wordt u aangeboden door leo hooijmans, lid van fmn
mede mogelijk gemaakt door de facilitaire vakbeurs online


global edutainment
ontdek smartreading, de overtreffende trap van snellezen!


voor ipresentatie klik op plaatje.....
global edutainment
ontdek de workshops voor smartreading, smarttyping,
communicatie & effectiviteit!


voor webinformatie klik op logo.....
(1208-99 - 1312-31) )
facilitaire vakbeurs online
nog nooit wat adverteren zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.


voor presentatie klik op plaatje.....
(1107-01)


facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 11 augustus 1997
het laatst gewijzigd op 6-10-2018

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)
facilitaire informatie/vakbeurs/aanbieders online