«« arbo & gezondheid


Gezondheid en welzijn op kantoor


deze informatie wordt u aangeboden door leo hooijmans, lid van fmn
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online
Index

Gezondheid en welzijn op kantoor
Inleiding
Evolutie van de mens
De westerse cultuur
Langer en fitter leven
De natuurlijke lichaamscyclussen
Het principe van de juiste voedselcombinatie
Lichaamsoefening
Rekken, strekken en ontspannen tijdens het werk
Roken, drugs & alcohol
Roken
Waarom stoppen met roken
De nadelen van roken op korte termijn
De nadelen op langere termijn
De voordelen van stoppen
Stoppen met roken
Hoe houdt u het niet-roken vol?
HULP BIJ STOPPEN MET ROKEN
Drugs
Alcohol
Nuttige adressen

leoleo

Gezondheid en welzijn op kantoor

Inleiding
“Veel geluk en een goede gezondheid wensen wij u toe” staat er op veel wenskaarten. “Proost; gezondheid” klinkt het iedere keer weer als het glas geheven wordt of als iemand zich helemaal overgeeft aan een niesbui. “Zo gezond als een vis in het water” is een bekend oud hollands spreekwoord. De woorden gezond en gezondheid gebruikt men regelmatig in het dagelijks leven. Als men echter aan een aantal mensen vraagt: “Wat betekenen nu deze twee woorden”, dan ziet men eerst een lichte aarzeling voordat men lachend te horen krijgt: “Gezondheid betekent gezond zijn”. Als men dan doorvraagt “Wat is dan gezond zijn”, volgt er meestal een lichte paniekstemming op en blijft men in vele gevallen een direct antwoord schuldig.
In het meest simpele woordenboek staat achter het woord ‘gezond’: niet ziek; welvarend; flink van gestel; bevordelijk voor het lichamelijk of geestelijk welzijn.
De zaak is gezond: de zaak is in orde. Gezond en wel: ongedeerd.
In ons staatsbestel onderschrijft men deze belangrijkheid met de Gezondheidswet van 21 juni 1901. Deze regelt de zorg voor de volksgezondheid.
Op onze universiteiten kan men studeren in de Gezondheidsleer. Dit is de wetenschap die de voorwaarde voor een goede gezondheid bestudeert.


Uit voorstaande blijkt dat de woorden gezond en gezondheid een belangrijke plaats in onze samenleving innemen. In het resterende deel van dit hoofdstuk pogen wij voor een ieder die er open voor staat, informatie mee te geven om zelf voor een goede gezondheid zorg te kunnen dragen. Met een goede gezondheid wordt dan bedoeld dat men lichamelijk en geestelijk alles kan doen wat men wilt doen.
Om hier zelf zorg voor te kunnen dragen is het volgende belangrijk:
- Men moet de gezondheid continue verbeteren of in stand houden door een goede eetgewoonte.
- Men moet de gezondheid continue verbeteren of in stand houden door een goede spierconditie.

Op bovenstaande twee zaken wordt dieper ingegaan in 'Langer en fitter leven'.

[index ^^]

Evolutie van de mens

Om stil te staan bij de gezondheid van de mens moet men eerst even bedenken waar de mens vandaan komt. Eén van de meest populaire schrijvers hierover van de laatste tijd is Desmond Morris. Zijn boeken en TV-programma’s zijn wereldbekend en -geliefd. Zijn boek/programma “De aangeklede aap (het dier in de mens) start met de volgende inleiding:

“Mensen zijn dieren. Soms zijn we onmensen, soms zijn we geweldig, maar we blijven dieren. We zien onszelf misschien liever als gevallen engelen, maar in werkelijkheid zijn we opgeklommen apen.
Alles wat we doen heeft een aangeboren genetische basis en al onze activiteiten hebben iets gemeen met die van andere diersoorten. Wonderlijk genoeg echter, hebben wij voortgeborduurd op deze dierlijke patronen. We overdrijven en ontwikkelen ze tot een verbazingwekkend niveau, terwijl we ze soms onderdrukken met alle schadelijke gevolgen van dien.
Deze culturele variaties op onze biologische thema's zijn vaak zo groot en zo indrukwekkend dat ze de onderliggende overeenkomsten tussen alle mensen hebben verhuld. Dit heeft geleid tot rampzalige en onnodige conflicten en vernietiging. We hebben ons gedragen alsof al onze menselijke samenlevingen hoorden tot verschillende soorten, die een dodelijke concurrentiestrijd met elkaar leveren.
In het verleden zijn veel studies van het menselijk gedrag gericht geweest op plaatselijke gewoonten en tradities en de talloze kleine afwijkingen daarop. Ze hebben de nadruk gelegd op onze kunstmatige verschillen en negeerden al doende onze fundamentele overeenkomsten. Wat we nu nodig hebben is een biologisch portret van onze soort om het evenwicht te herstellen.
Ondanks de vele fascinerende verschillen, die er van streek tot streek en van maatschappij tot maatschappij zijn, heeft ieder van de miljarden mensen die nu leven een bijna identieke genetische erfenis. We mogen dan verschillende hoeden dragen, maar we glimlachen allemaal hetzelfde; we mogen dan verschillende talen spreken, maar ze hebben allemaal dezelfde grammaticale grondslag; we mogen dan verschillende huwelijkstradities hebben, maar we worden allemaal verliefd. Ondanks onze verschillende huidskleuren, godsdienstige overtuigingen en sociale rituelen, lijken we biologisch verbazingwekkend veel op elkaar.
Als je twijfelt aan de waarheid van zo'n uitspraak, bedenk dan het volgende: tegenwoordig is bekend dat we 98,4% van onze genetische samenstelling gemeen hebben met de chimpansee. Als onze genen maar 1,6% verschillen van die van de stomme, schuifelende, harige aap, waar we nu al zoveel jaren op neerkijken, hoeveel zouden we dan als mensen van elkaar kunnen verschillen?


De evolutie van de mens.
L
et op: de eerste vijf afbeeldingen bestrijken de tijd tot ongeveer begin vorige eeuw. De laatste twee zijn van de afgelopen 50 jaar!

En om een stapje verder te gaan, recente moleculair biologische onderzoeken hebben aangetoond dat de gorrila en de orang-oetang verder van de chimpansee afstaan dan wij. Niet zo lang geleden werd er een groot onderscheid gemaakt tussen ons, de mensen, aan de ene kant en zij, de mensapen, aan de andere kant. Men dacht dat er een reusachtig verschil was, zo groot zelfs dat toen ik in 1967 de euvele moed had een boek te schrijven, waarin ik naar onze soort verwees als de naakte aap', ik in brede kring ervan werd beschuldigd dat ik niet alleen de menselijke waardigheid aanviel, maar ook de evolutie geweld aandeed.
Antropologen vielen me aan en zeiden dat het belachelijk was de mens een aap te noemen; dat zelfs de suggestie van zo'n nauwe verwantschap een zeer onjuiste voorstelling van onze stamboom was. Een kwart eeuw later heerst er een merkwaardige stilte rond deze kritieken.

Nu blijkt dat zelfs antropologen onder invloed waren van de eeuwenoude indoctrinatie die ons het verkeerde idee bijbrengt dat de mens op een of andere manier losstaat van de andere dieren, en geen integraal onderdeel van de natuur is.
We hebben veel meer te danken aan onze dierlijke erfenis dan we gewoonlijk willen toegeven. Maar in plaats van ons te schamen voor onze dierlijke aard, kunnen we er met respect naar kijken. Als we hem doorgronden en accepteren, kunnen we er ons voordeel mee doen. Als we hem proberen te ontkennen, te onderdrukken of te vervormen, lopen we gevaar een spanning in zowel onszelf als onze maatschappijen op te bouwen, die uiteindelijk tot uitbarsting zal komen. Onze dierlijke aard zou onze soort zelfs kunnen vernietigen als we hem te lang negeren.
Als dierkundige probeer ik de studie van de mensheid objectief te benaderen. Ik probeer onze soort gewoon als een van de levensvormen te zien en de gebruikelijke trots en vooroordelen over de manier waarop we onze levens leiden te vermijden. Net als bij iedere andere natuuronderzoeker is mijn methode die van de waarnemer. Ik ben meer een kijker dan een experimenteerder. Ik gebruik mijn geoefend oog om de patronen van menselijke activiteiten zo duidelijk mogelijk te zien.
Als het me lukt, zal ik u als een onzichtbare getuige naar het middelpunt van de menselijke arena leiden, waar u kunt kijken naar de ontwikkelingen alsof u ze voor de eerste keer ziet. De gewoonste en meest alledaagse dingen zullen, naar ik hoop, als subtiel en fascinerend worden geopenbaard en de vreemdste en meest duistere dingen zullen plotseling begrijpelijk worden.”

Belangrijk is dat Desmond Morris ons voorhoudt dat we een miljoenenjaren historie achter ons hebben liggen. Neem daarbij de informatie in ogenschouw van Harvey & Marlyn Diamond (zie hierboven) dat wij net als moeder aarde voor meer dan 70% uit water bestaan. (zie ook afbeelding “evolutie van de mens” hierboven).
Indien men bovenstaande afbeeldingen vergelijkt is men bij de vergelijking van een chimpansee met Brooke Shields genegen om aan Desmond Morris te twijfelen. Bij Marty Feldman en Jean Claud van Damme echter kan men zich afvragen wie er knapper is en/of sterker denkt te zijn dan een aap!! Eén zaak is zeker. De mensen kunnen in de praktijk over het algemeen goed opschieten met de overige primaten. Zie maar op de volgende foto!![index ^^]

De westerse cultuur

Desmond Morris geeft al aan in zijn boek dat het verschil in culturen in de “slechts” 1.6% genenverschil zit tussen mens en chimpansee. In de afbeelding “De evolutie van de mens” is duidelijk aangegeven dat we tot op heden er miljoenen jaren over gedaan hebben om ons gewoonten “eigen” te maken. In de laatste eeuwen zijn we door invloeden en vooroordelen van onze ouders en voorouders een aardig eind van de natuur af komen te staan. Door de evolutie van de techniek van de laatste decennia is dat alleen nog maar versterkt. In de westerse cultuur is dat in vergelijking met andere culturen op de wereld nog wel het sterkst. In de westerse cultuur treedt de laatste jaren ook een verharding op ten opzichte van oudere en zwakkere medemensen. De economische zijde van het leven is heden (1995) niet zo rooskleurig. Zwak en ziek mag je niet zijn en boven de 45 jaar ben je te oud om van baan te veranderen. (zie: Lam, lek, lastig, doof, dement en duur) Laat staan dat men bij deze leeftijd ongewild en onschuldig in de WW terecht komt. (Denk aan DAF, Fokker, Phillips enz.)
Daarnaast krijg je allerlei boodschappen vanuit de media, met name in TV-reclame, over hoe je je als mens moet gedragen en wat je tot je moet hebben om “erbij” te horen. Door de moordende concurrentie tussen de verschillende verkooporganisaties worden de gehele dag opdringerige uitspraken herhaald. Zo sterk zelfs dat menigeen denkt dat bijvoorbeeld “Mars echt weer energie geeft” en dat “Melk echt goed is voor elk”!! Het is niet onverstandig om eens na te denken of dit allemaal wel waar is en of dit ook voor iedereen geldt. Harvey en Marlyn Diamond hebben ook hier zo hun bedenkingen tegen.

[index ^^]

Langer en fitter leven

Inleiding

“Het menselijk lichaam hoort honderdveertig jaar mee te gaan, ofwel twee keer zo lang als onze huidige levensduur. De medische wetenschap is al enorm vooruit gegaan, maar toch mogen we niet vergeten dat het werk nog maar half gedaan is”. Dit schrijven Harvey & Marlyn Diamond in hun uiterst populaire boekje “Een leven lang fit”. Met dit boekje en de kennis van de Diamonds is een belangrijke stap voorwaarts gedaan om mensen de mogelijkheid te geven om inderdaad hun levensduur te verlengen en de kwaliteit van het leven te verhogen.

“Een leven lang fit” beschouwt een goede voeding als een kwestie van energie-evenwicht: Efficiënte opname van de energie in het voedsel en efficiënte verwijdering van de voedselmassa houden het lichaam in evenwicht; het wordt niet te mager en niet te dik, en het heeft een maximale potentie om gezond te worden en ziekten te bestrijden.
“Een leven lang fit” laat niets heel van het orthodoxe medische dogma van de vier fundamentele voedselgroepen, van proteïne in het dieet, dat melk gezond is en dat je calorieën moet tellen om af te vallen.
Een goed begrip van onze voeding is van monumentaal belang in deze eeuw van stress. ‘Rechemicalisatie’ van voedsel met toevoegingen, conserveringsmiddelen, kunstmatige smaakstoffen, dehydratie, concentratie, diepvries en megatronovens maakt een heropvoeding op het gebied van onze voeding niet minder belangrijk dan Ignaz Semmelweis' introductie van het handen wassen door de arts vóór een operatie of bevalling. Er zijn nog maar honderd jaar verstreken sinds die gewoonte zijn intrede deed in de medische wereld. Er zijn nog maar honderd jaar verstreken sinds de wetenschap is gestopt met aderlaten, purgeren en bloedzuigers, een vast gebruik in het leven van onze grootouders. Misschien zullen onze kleinkinderen onze pogingen om dieet te houden en calorieën te tellen beschouwen als de idioterie van onze generatie.

“Een leven lang fit” is een perfect voorbeeld van geïntegreerde geneeskunde als een op energie gebaseerde wetenschap. De geïntegreerde geneeskunde en dit boek richten zich beide tot de consument, om hiaten te overbruggen tussen vorige biologische begrippen en nieuwere psychologische doorbraken, die helende chemicaliën te voorschijn hebben gehaald, die door ons lichaam worden geproduceerd. We gaan eindelijk inzien hoe enorm de genezende krachten van ons lichaam zijn, die ervoor kunnen zorgen dat we gezond worden en dat ook blijven. De geïntegreerde geneeskunde combineert eeuwen van preventieve medische begrippen uit honderden verschillende culturen met de moderne behoefte aan stressvermindering, de oplossing van conflicten, het vermijden van een schadelijke levenswijze en het wijzigen van gedragspatronen die leiden tot overwicht, corpulentie en hartinfarcten, hoge bloeddruk, maagzweren, rugpijn, migraine, artritis, beroerte en kanker.
De geïntegreerde geneeskunde streeft naar geestelijke rust, emotionele vrede en lichamelijke fitheid; het combineert de holistische begrippen van de levensstijlen van het Californische 'lotusland' met de preventieve medische begrippen die komen uit het 'Mekka' van de geneeskunde in Boston. De traditionele artsen aan de Oostkust, met een Harvard achtergrond, verklaren dat de artsen 80 procent van de ziekten niet meer kunnen genezen, dat medicijnen en chirurgie niet meer dan 10 procent van de ziekten genezen, en dat de overige 10 procent van de huidige ziekten wordt veroorzaakt door ongelukken tijdens een operatie en neveneffecten van medicijnen. Ze stellen dat de gezondheid van de mens in de jaren '80 niet afhankelijk is van hetgeen anderen voor hen doen, maar van hetgeen ze bereid zijn voor zichzelf te doen. De artsen van de Westkust, afkomstig uit UCLA, Stanford en Berkeley, zijn het er van harte mee eens en wijzen er voortdurend op dat lachen, hoop, vertrouwen en liefde de primaire ingrediënten zijn van een goede gezondheid. De geïntegreerde geneeskunde maakt een ontmoeting van deze beide mogelijk. De geïntegreerde geneeskunde biedt patiënten een combinatie van het traditionele en het holistische: dieet, lichaamsoefening, zonneschijn, rust, massage en gebed staan naast medicatie, chirurgische handstandjes en de ongelooflijke apparatuur van de technologie.

Edward A. Taub (de inleider van het boekje van de Diamonds) heeft de eer gehad de geïntegreerde geneeskunde te introduceren bij de California Medical Association, de American Academy of Pediatrics in Detroit en de National Academy of Science in Washington D.C. Het is een bio-sociale, psycho-spirituele benadering van het begrip gezondheid en de bestrijding van ziekten. Persoonlijke verantwoordelijkheid, eigenwaarde en diepe achting voor het leven worden beschouwd als de belangrijkste elementen van de gezondheid. De geïntegreerde geneeskunde beschouwt elke ziekte als potentieel omkeerbaar via de wonderbaarlijke macht van het lichaam om zichzelf te genezen, ziet het lichaam als een energiesysteem, en gelooft dat de gezondheid te belangrijk is om die over te laten aan de wetenschap, maar ook te belangrijk om er onwetenschappelijk mee om te gaan.
Wetenschap is slechts de poging van de menselijke geest om de natuurwetten te verklaren; “Een leven lang fit” verklaart de voeding aan de hand van de natuurwetten, en niet van hetgeen de menselijke geest tot nu toe heeft bekokstoofd. Toen Harvey Diamond Taub vroeg het manuscript van “Een leven lang fit” te beoordelen, zei hij dat als er iets in stond - een verklaring of een opmerking - die medische collega's kon kwetsen, Taub dat rustig kon veranderen, omdat het zijn bedoeling was begrip te wekken en geen weerstand. Goed, het boek houdt flink huis onder de medische theorieën, maar het is niet kwetsend. Het stelt het medische onderwijs over de voedingsleer in een verouderd, zelfs gevaarlijk daglicht, en identificeert onze lang onderwezen dogma's als een ongezonde programmering, die is ingegeven door commerciële belangen van melk-, snoep- en vleesfabrikanten en restaurants.

Tegen de medische collega's kan Taub slechts zeggen dat onder het moeras van de chemische vergelijkingen die ons zijn geleerd de energie ligt. Het is allemaal energie. Het lichaam is een energiestelsel. Organen zijn verzamelingen van cellen met identieke vibratiepatronen. Niet alleen hebben de cellen een histologische overeenkomst; ze hebben dezelfde energetische frequentie. Homeostase houdt alles bij elkaar. Een storing in de cellulaire energie is wat wij noemen een ziekte.
Energiesystemen functioneren optimaal met efficiënte brandstof. Een gezond, dynamisch cellulair evenwicht wordt gehandhaafd door een energie-opname die gelijk is aan de energieproduktie. Voedselbrandstof is het efficiëntst in de vorm die ons wordt verschaft door de natuur, omdat we ons lichaam ook van de natuur hebben gekregen. Er zijn geen velden met golvend wit brood. Ingeblikt en gekookt voedsel is onnatuurlijk. Fruit wordt in de natuur niet gevonden in suikerstroopjes vermengd met chemicaliën en conserveringsmiddelen. Beken en rivieren zijn niet gevuld met frisdranken. Zoals we nu de toevoegingen aan het voedsel en junk food vanzelfsprekend vinden, vonden we jarenlang ook roken vanzelfsprekend, en negeerden we de gevaren. De energie die wordt verschaft door natuurlijk voedsel in zuivere staat, is de energie die natuurlijke lichamen in zuivere staat nodig hebben. Een nieuw welzijnsparadigma waart nu door het land om de consument te beschermen, met jogging, aerobics, stressvermindering, stoppen met roken en voedselbewustheid. Hierbij hoort ook “Een leven lang fit”. Het is een belangrijk fundament van de gezondheid en de toekomstige geneeskunde - een systeem dat het welzijn bevordert en niet de ziekte.

Uit het boek “Een leven lang fit” volgen nu een paar fragmenten die duidelijk maken waar het in de basis om gaat om op een “goed” lichaamsgewicht te komen en dat gewicht te stabiliseren.

[index ^^]

De natuurlijke lichaamscyclussen
Wat zijn die cyclussen? De meeste mensen weten niet eens dat ze bestaan! Toch is er een uitvoerige research geweest naar die fysiologische cyclussen, met name door de Zweedse wetenschapper Are Waerland, door T. C. Fry van het American College of Health Science, in geschriften over de biologische klok door de psycholoog Gay Gaer-Luce, en door talrijke researchers en wetenschappers in hun studies van de dagelijks terugkerende ritmen. De informatie uit deze bronnen vormt de basis voor onze suggestie dat het menselijk vermogen om voedsel te verwerken afhangt van het goed functioneren van drie dagelijkse cyclussen.
Deze cyclussen zijn gebaseerd op vrij duidelijke functies van het lichaam. Om het heel simpel uit te drukken: we nemen dagelijks voedsel tot ons (opname), we absorberen en gebruiken iets van dat voedsel (assimilatie), en we stoten af wat we niet gebruiken (eliminatie). Ofschoon deze functies tot op zekere hoogte constant worden voortgezet, is elk daarvan intenser gedurende bepaalde uren van de dag.

12 uur - 20 uur opname (eten en spijsvertering)
20 uur - 04 uur assimilatie (absorptie en gebruik)
04 uur - 12 uur eliminatie (van lichaamsafval en voedselrestanten)

Deze lichaamscyclussen kunnen ons duidelijk worden als we de activiteiten van ons lichaam observeren. Het ligt voor de hand dat we eten als we wakker zijn (opname), en als we het eten uitstellen zal onze honger groter worden naarmate de dag verder verstrijkt. Als we slapen, en het lichaam heeft niets anders te doen, verwerkt het wat het gedurende de dag heeft opgenomen. Als we 's morgens wakker worden, hebben we een zogenaamde 'ochtendadem' en misschien een beslagen tong, omdat ons lichaam zich midden in het eliminatieproces bevindt van hetgeen niet gebruikt is - lichaamsafval.Heb je er wel eens op gelet wat er gebeurt als je 's avonds laat eet? Hoe voel je je de volgende ochtend? Bij het wakker worden voel je je duizelig of 'drugged'. De assimilatiecyclus, die begint nadat het voedsel de maag heeft verlaten, is verstoord. Fysiologisch gezien wil ons lichaam vroeg op de avond eten, zodat er minstens drie uur kunnen verstrijken, de tijd die het voedsel nodig heeft om de maag te verlaten, zodat het assimilatieproces op tijd kan beginnen. Als je laat op de avond hebt gegeten is het voedsel nog niet verteerd en dus nog niet gereed om te worden geassimileerd. De opnamecyclus is gerekt tot ver boven de grens, en de assimilatiecyclus is uitgesteld tot ver in de periode waarin het lichaam wij elimineren. De regelmatige achtuur cyclussen zijn verstoord. De natuurlijke functies van het lichaam zijn in de war gebracht, dus word je wakker met een “drugged” gevoel. Als je ooit een ontbijt hebt overgeslagen, zul je het waarschijnlijk tot de lunch hebben uitgehouden, omdat je lichaam aan het elimineren was en je toch geen trek had. Maar langer met eten wachten dan de lunch zou onplezierig zijn, omdat je lichaam in de opnamecyclus was gekomen en bereid om voedsel op te nemen.

Dit programma heeft de bedoeling je te laten terugkeren tot een levensstijl die gebaseerd is op de natuurlijke lichaamscyclussen. Naarmate we verder gaan en men vertrouwder raakt met de principes die de basis vormen van dit programma, zal het nut van deze cyclussen je steeds duidelijker worden. Maar voorlopig is het voldoende als men inziet dat degenen die vechten tegen hun lichaamsomvang de eliminatiecyclus heel goed in het oog moeten houden. Als je die cyclus bevordert in plaats van verstoort, is het succes praktisch verzekerd, en zal het slanke lichaam dat in je opgesloten zit, te voorschijn komen. Je moet goed tot je laten doordringen dat eliminatie betekent de verwijdering van giftig afval en overtollig gewicht uit het lichaam. De reden dat 62 procent van de bevolking in Amerika te zwaar weegt, is dat onze traditionele eetgewoonten constant de zo belangrijke eliminatiecyclus hebben tegengewerkt. Met andere woorden, we hebben voedsel opgenomen (in een recordtempo), we hebben gebruikt wat we nodig hebben van dat voedsel, maar we zijn NIET kwijtgeraakt wat we niet kunnen gebruiken. Omdat zoveel mensen goed ontbijten, goed lunchen en goed dineren, wordt er veel meer tijd besteed aan de opname dan aan de eliminatie. Is het een wonder dat zovelen van ons zoveel overtollig gewicht meesjouwen? Het geheim van het succes, als we willen afvallen, is het kwijtraken van de giftige afvalstoffen en het overtollige gewicht. Waar komt dat giftige afval eigenlijk vandaan, en hoe raken we het kwijt? Volgens de Natuurlijke Hygiëne is de verklaring waarom iemand worstelt met een gewichtsprobleem...

[index ^^]

Het principe van de juiste voedselcombinatie
Misschien heb je al eens gehoord over het principe van het combineren van het juiste voedsel. Het wordt steeds populairder (en terecht). Het belang van een juiste voedselcombinatie is bewezen na een diepgaand onderzoek in de afgelopen vijfentachtig jaar. De naam van een der eersten die dit onderwerp bestudeerden is je waarschijnlijk wel bekend. Zegt de naam Ivan Pavlov je iets? Behalve zijn experimenten met geconditioneerde reflexen heeft Pavlov ook het combineren van het juiste voedsel bestudeerd, en in 1902 publiceerde hij een boek getiteld “Het Werk van de Spijsverteringsorganen”, waarin hij de grondbeginselen van een juiste voedselcombinatie uit de doeken deed. Dit systeem werkt, en het werkt schitterend. Er zijn veel onderzoekingen gedaan die de waarde ervan bevestigd hebben, voornamelijk door dr. Herbert M. Shelton, die van 1928 tot 1981 een school had in San Antonio, Texas, waar hij de zeer uitgebreide gegevens van het onderzoek naar de juiste voedselcombinaties compileerde.
Het werk van dr. Shelton, reeds in 1924 gesteund door dr. Philip Norman in de “Journal of American Medical Association”, toont de efficiëntie en waarde aan van de voedselcombinatie als wetenschap. Zonder een juiste samenstelling van voedselsoorten ontstaan er problemen, die het gewichtsverlies belemmeren. Het ligt voor de hand dat als de opnamecyclus wordt gehinderd, de volgende cyclussen daar ook onder te lijden hebben.
NIETS BEVORDERT DE OPNAMECYCLUS MEER DAN EEN JUISTE VOEDSELCOMBINATIE.

Hoe valt een juiste voedselcombinatie in verband te brengen met het verlies van overtollig gewicht? Hoe begin je je dag? Spring je met enorme vitaliteit uit je bed, vol verlangen om de dag te beginnen? Of moet je jezelf uit bed sleuren en eerst een kop koffie drinken om op gang te komen? Breng je de dag door met een positief gevoel van verwachting? Of denk je: hemeltje, ik hoop dat ik het haal tot vrijdag? Ben je aan het eind van de dag nog steeds energiek? Verheug je je erop wat tijd door te brengen met je gezin of je vrienden? Of heb je als het avond wordt net nog voldoende energie om je diner naar binnen te werken en dan op de bank voor de TV neer te ploffen, om daarna in slaap te vallen? Het verschil tussen deze twee komt neer op één doorslaggevend element: energie!

Waarschijnlijk zal een ieder die deze bladzijde leest wensen dat hij of zij meer energie zou hebben. Het is net als met geld. Als ik je een biljet van vijftig euro in je hand stop, verscheur je dat toch ook niet en gooi je het op straat? Ik neem tenminste aan van niet. En als je een biljet van vijftig euro niet weggooit, doe je dat dan wel met iets dat veel belangrijker is dan geld, je energie? Niet bewust, maar onbewust doe je dat waarschijnlijk regelmatig. Als je wilt hollen, lezen, spelen, of iets anders doen, heb je energie nodig. Als er geen energie is in je lichaam, betekent het dat je niet leeft. Geen energie, geen leven.
Iedereen wil meer energie hebben. En raad eens welke functie van het menselijk lichaam meer energie vereist dan elke andere functie? De spijsvertering! Interessant, hé? Voel je je wel eens slaperig na een maaltijd? Wie doet dat niet? Dat komt omdat alle energie is geconcentreerd op de verwerking van het voedsel in het lichaamsstelsel. Het verteren van voedsel eist meer energie dan hollen, zwemmen of fietsen. Er is niets dat meer energie eist dan het verteren van voedsel.
Deze energie is van doorslaggevende betekenis voor de zo belangrijke ontgifting (eliminatie van giftig afval) van het lichaam. Als we regelmatig giftig afval kunnen elimineren uit ons lichaam, zullen we regelmatig gewicht verliezen, en dat gewicht zal niet meer terugkomen. Er is energie nodig om te elimineren, en de eliminatiecyclus is van het allergrootste belang. Het lichaam kan geen giftig afval elimineren zonder je medewerking. De manier waarop we het lichaam moeten assisteren, is het regelmatig te voorzien van een gemakkelijk beschikbare energie. Dat is de manier om gezond en slank te blijven, zorgen dat het lichaam voldoende energie ter beschikking heeft voor de ontgifting. Als de spijsvertering meer energie opeist dan alle andere functies van het lichaam, waar zouden we dan de meeste kans hebben om energie vrij te maken voor gebruik elders?
In de spijsverteringskanalen natuurlijk.

Het combineren van voedsel is gebaseerd op de ontdekking dat bepaalde combinaties van voedsel gemakkelijker en efficiënter kunnen worden verteerd dan andere. De goede resultaten van een juiste voedselcombinatie kunnen worden bevestigd en verklaard door de fysiologische chemie, in het bijzonder de chemie van de spijsvertering. Energie is het geheim, en niets is bevorderlijker voor de spijsvertering, die de energie optimaliseert, dan een juiste voedselcombinatie.
De voedselcombinatie leert het volgende:
HET MENSELIJK LICHAAM IS NIET GESCHIKT OM MEER DAN ÉÉN GECONCENTREERD VOEDSEL TEGELIJK IN DE MAAG TE VERTEREN. Dit is een heel simpele maar veelbetekenende uitspraak. Denk eraan wat bedoeld wordt met geconcentreerd voedsel:
AL HET VOEDSEL DAT GEEN FRUIT IS EN GEEN GROENTE, IS GECONCENTREERD.

Een juiste voedselcombinatie wil zeggen dat, omdat de menselijke maag niet in staat is meer dan één geconcentreerd voedsel tegelijk te verteren, je niet meer dan één geconcentreerd voedsel per keer moet eten. Zo simpel is het.
Elk soort zoogdier heeft een specifiek spijsverteringsstelsel dat biologisch is aangepast aan een bepaald soort voedsel - van de leeuw met een spijsverteringskanaal van ongeveer drieëneenhalve meter tot de giraffe met een spijsverteringskanaal van ongeveer vierentachtig meter! Er zijn carnivoren, herbivoren, omnivoren, graminivoren (graseters) en fructivoren op deze planeet. Er bestaat enig verschil van mening ten aanzien van het spijsverteringsstelsel van de mens, maar één ding is zeker: De mens bezit niet al die diverse soorten spijsverteringsstelsels. Toch eet de mens het voedsel van een leeuw, een giraf, een varken, een paard en een aap. En niet alleen eten we het voedsel van al die dieren, maar we eten het ook nog tijdens één en dezelfde maaltijd! Dat is een zware belasting voor de spijsverteringsfuncties, het forceert de vorming van giftig afval in het lichaam en verspilt een grote hoeveelheid kostbare energie.
Ik vraag me af of je wel eens vlees en aardappelen samen hebt gegeten. Vis en rijst? Kip en pasta? Eieren en toast? Kaas en brood? Granen en melk? Misschien zeg je nu: 'Hé, wacht eens even, wat blijft er dan nog over?' Maak je niet ongerust, er is meer dan genoeg. Als ik je nu eens vertelde dat het eten van deze speciale combinaties niet voor je bestwil is en er ook nog voor zorgt dat je niet het slanke lichaam en de energie krijgt die je zo graag wilt hebben? Integendeel, het regelmatig eten van deze combinaties garandeert dat je nooit de energie zult hebben die je nodig hebt. De hoeksteen van gewichtsverlies is ontgifting, en ontgifting is volledig afhankelijk van de energie. De onjuiste combinatie van voedsel in de maag is de reden waarom we een energiecrisis hebben in dit land. Het is ook een van de redenen waarom mensen op hun vijftigste doodgaan. Dood betekent dat het lichaam niet langer de energie heeft om de situatie aan te kunnen. En sterven op je vijftigste is onverdedigbaar. Bijna tweederde van de bevolking is te dik. Een groot deel hiervan kan worden toegeschreven aan het feit dat we ons voedsel willekeurig eten en zonder inzicht combineren. Dit verdient een nadere uitleg. Laten we vlees en aardappelen nemen, want dat zal iedereen wel eens gegeten hebben. Ik zeg nu vlees en aardappelen, maar ik zou ook kunnen zeggen vis en rijst, of kip en noedels, of brood en kaas. Stel dat je een biefstuk eet, die je klaarmaakt zoals jij dat lekker vindt. Eenmaal in de maag vereist deze geconcentreerde proteïne een speciaal spijsverteringssap om hem af te breken een zuur sap. Tegelijkertijd eet je er ook een paar aardappelen bij.Nu roep je misschien: 'Hé, wacht eens even, een aardappel is groente. Zeker, een aardappel is groente. Als je een rauwe aardappel zou opeten, dan zou hij een hoop water bevatten. Maar de aardappelen die jij hebt gegeten zijn gekookt of gebakken, je kunt erop kauwen tot je kaken verschrompelen, en het zal geen water worden. Als hij eenmaal gekookt of gebakken is, is het meeste water eruit gehaald en is het een heel geconcentreerd, zetmeelrijk voedsel geworden. Het geconcentreerde zetmeel komt samen met de biefstuk de maag binnen. Het spijsverteringssap dat nodig is om dit voedsel af te breken is geen zuur, maar een base. Als je iets van scheikunde weet, is het je bekend wat er gebeurt als een zuur en een base met elkaar in contact komen. Ze neutraliseren elkaar.
Dus je hebt net een biefstuk en een aardappel gegeten. Ze zijn in je maag beland, en de spijsverteringssappen die nodig zijn om ze af te breken zijn zojuist geneutraliseerd. Wat gaat er nu gebeuren met dat voedsel? Het oneindig verstandige lichaam herkent onmiddellijk een noodtoestand, omdat de voornaamste prioriteit voor het lichaam het verteren van voedsel is. Het lichaam raakt letterlijk in opschudding. Het moet meer spijsverteringssappen afscheiden. Dat kost tijd en energie. Nieuwe spijsverteringssappen worden afgescheiden in de maag, en wat gebeurt er? Ze worden weer geneutraliseerd. Nu begint het lichaam in paniek te raken. Er is meer energie voor nodig om nog meer sappen in de maag af te scheiden. Lange tijd verstrijkt gedurende dat proces. Er verstrijken zelfs enkele uren voordat het lichaam al die spijsverteringssappen produceert. Er worden nogmaals sappen afgescheiden in de maag, en we krijgen last van indigestie of maagzuur. Tenslotte wordt het voedsel, dat nog steeds niet behoorlijk verteerd is, domweg uit de maag gestuwd door de peristaltische werking van de ingewanden. Na een verblijf van enkele uren in de maag wordt dit onverteerde voedsel geforceerd in de ingewanden gebracht. Alsof de maag zegt: 'Hier, neem jij het nou maar een tijdje!'

Het is belangrijk dat we begrijpen wat er zojuist is gebeurd. De meeste proteïne, die zo lang in de maag is geweest, is bedorven. De meeste koolhydraten zijn gaan gisten. Bederf en gisting zijn twee elementen die het menselijk lichaam onder geen enkele omstandigheid kan gebruiken. Nutriënten die op deze manier worden aangetast, kunnen niet worden opgenomen in een gezonde celstructuur. Voedsel dat bedorven of gegist is produceert giftige zuren in het lichaam. Door het bederf en de gisting ontstaan er oprispingen, winderigheid, nog meer maagzuur, indigestie, en dat betekent grijpen naar Gelusil, Rennies, Alka-Seltzer, Bromo-Seltzer, zuiveringszout, noem maar op. We slikken antizuren met wagonladingen vol. Waarom? Omdat we ons voedsel willekeurig en zonder onderscheid eten. Als alles door elkaar wordt gesmeten in de maag, kan het lichaam het niet verteren. We zijn het enige ras ter wereld dat na het eten medicijnen moet nemen om het voedsel uit de ingewanden te verwijderen.

Door zoveel bederf, gisting en zuur is het voedsel dat zich op dat moment in de maag bevindt een bedorven, rottende, stinkende massa. Ik weet dat het nogal onsmakelijk klinkt, en ik wil niet grof zijn, maar ik moet wel reëel blijven - en dat is nu eenmaal precies wat er in het spijsverteringssysteem gebeurt. Het voedsel wordt gedwongen in de maag te blijven, en wordt niet verteerd. Het ligt letterlijk te rotten. De nutriënten die in dat voedsel aanwezig waren gaan verloren. Het voedsel blijft lange tijd in de maag, terwijl het lichaam een ongelooflijke hoeveelheid energie verbruikt. Daarna wordt het voedsel in de ingewanden gedwongen, waar het ongeveer negen meter darmkanaal passeert. Stel je maar eens voor! Negen meter darmkanaal worden gedwongen dat rotte voedsel te verwerken. Daarom voelen mensen zich moe na een dergelijke maaltijd. Daarom hebben mensen geen energie. Het kan acht uur duren voor dat voedsel eindelijk uit de maag komt, en nog eens twintig tot veertig uur langer voor het de darmen is gepasseerd.
In “The Hygienic System, Vol. II”, beschrijft Herbert M. Shelton het werk van de arts Arthur Cason. Dr. Cason meldde in 1945 dat hij en zijn assistenten twee groepen experimenten leidden die aantoonden dat het eten van proteïne en koolhydraten tijdens dezelfde maaltijd de spijsvertering vertraagt en zelfs belet. Hij deed controleproeven waarin het spijsverteringstempo werd genoteerd en een analyse van de uitwerpselen werd gemaakt. Hij zei: 'Dergelijke proeven tonen altijd aan dat de digestie van proteïnen, als ze vermengd zijn met zetmeel, in de maag wordt vertraagd; de mate waarin dit gebeurt verschilt bij de individuele mens, en hangt ook af van het proteïne of zetmeel dat in de maag is gekomen. Een onderzoek van de uitgestoten materie toont aan dat er onverteerde zetmeelkorreltjes, stukjes en vezels zijn, terwijl, als ze apart worden ingenomen, ze allemaal volledig worden verteerd.' Als voedsel op de juiste wijze wordt gecombineerd, wordt het volledig afgebroken, geabsorbeerd en verbruikt door het lichaam. Geen onverteerde fragmenten komen te voorschijn in de uitwerpselen.
Als voedsel in onverenigbare combinaties wordt gegeten en er treedt gisting op, wordt er ook alcohol geproduceerd in het spijsverteringskanaal, met dezelfde gevolgen als bij het drinken van alcohol en met dezelfde mogelijke gevaren voor beschadiging van de lever.

Het principe van een juiste voedselcombinatie omvat eenvoudigweg het volgende: We willen geen energie verspillen. We willen niet dat het voedsel acht uur in de maag ligt te rotten en nog eens twintig uur onze ingewanden vervuilt. Wat we willen is dat voedsel in de maag komt en daar ongeveer drie uur blijft, zonder verrotting, zonder gisting, zonder oprispingen, winderigheid, maagzuur en indigestie die medicijnen noodzakelijk maken. We willen dat het voedsel snel en efficiënt door de ingewanden gaat. De manier om daarvoor te zorgen is één geconcentreerd voedsel tegelijk te eten, en niet twee. Het eten van twee geconcentreerde voedselsoorten tegelijk veroorzaakt bederf van het voedsel, en bedorven voedsel
KAN NIET WORDEN GEASSIMILEERD! Een onjuiste voedselcombinatie verstoort drastisch de assimilatie- en eliminatiecyclussen.
Er is een simpele manier om dit probleem te vermijden. Als je trek hebt in een biefstuk of een stuk vis of kip, neem het dan. Denk er alleen aan dat als je vlees of vis eet, dat dan ook je enige geconcentreerde voedsel is voor die maaltijd. Dat betekent dat je daarbij geen enkel ander geconcentreerd voedsel mag eten. Geen aardappelen, rijst, pasta, kaas of brood, maar alleen voedsel met een hoog watergehalte. Met andere woorden, bij de biefstuk kun je groenten eten, bijvoorbeeld wat broccoli en aubergines of courgettes. Welke groente je maar wilt. Groenten hebben geen specifieke spijsverteringssappen nodig. Ze worden zowel in zuur als in base afgebroken. Laten we zeggen dat je de broccoli en zuechini licht stoomt, of al roerend braadt of sauteert, net wat je verkiest. (Denk eraan: hoe langer je de groente kookt, hoe meer leven en water je eruit kookt.) Eet bij de biefstuk en de groente een groene sla, en je zult beslist geen last van honger hebben.

Het is absoluut niet de bedoeling dat je honger lijdt. We bedoelen het volgende: 'Het menselijk lichaam heeft bepaalde fysiologische beperkingen die gerespecteerd moeten worden, dat is alles.' Als je een gebakken aardappel wilt, uitstekend! Neem die aardappel. En neem er boter bij, En groenten broccoli, aubergines, sperziebonen, wat je maar wilt - en sla. Nogmaals, je hoeft echt geen honger te lijden. Zie je wat de voedselcombinatie inhoudt? Trek in vlees? Eet vlees met groente en sla. Trek in aardappels? Eet aardappels met groente en sla. Trek in brood? Eet brood met groente en sla. Trek in pasta? Eet pasta met knoflookboter en groente en sla. Trek in kaas? Neem de kaas en hak die en meng hem door de sla, zonder croûtons of toast. Of smelt de kaas op je groente. Dit lijkt misschien wat al te simpel voor mensen die bang zijn dat ze niet voldoende proteïne krijgen als ze niet bij elke maaltijd vlees eten - maar dat onderwerp zal ik nog behandelen.
Je ziet, je geniet van het eten, je eet wat je lekker vindt, maar je gooit het niet op een hoop en eet alles tegelijk. Een juiste combinatie van het voedsel dat je eet optimaliseert niet alleen extractie en verbruik van de nutriënten in het voedsel (omdat er geen sprake is van bederf of gisting), maar maakt tevens een eind aan pijnlijke spijsverteringsstoornissen en doet de beschikbare energie enorm toenemen. Zich niet houden aan een juiste voedselcombinatie heeft veel negatieve gevolgen, terwijl het navolgen van deze principes veel positieve resultaten oplevert. Laten we streven naar de positieve resultaten!
HET EERSTE POSITIEVE PUNT... GEWICHTSVERLIES!
Er wordt wel eens gezegd dat de natuur zelf ook zetmeel en proteïne in één en hetzelfde voedsel combineert, en dat als de natuur dat doet, wij dat ook kunnen. Die redenering gaat niet op. Als een voedsel met een natuurlijke proteïne-zetmeel combinatie (zoals peulvruchten) apart wordt gegeten, kan het lichaam de spijsverteringssappen veranderen, en de afscheiding zo timen dat de spijsvertering redelijk efficiënt kan worden voortgezet.
(We zeggen redelijk, omdat peulvruchten moeilijk verteerbaar zijn. De meeste mensen krijgen last van oprispingen en winderigheid na het eten van peulvruchten, wat bewijst dat proteïne-zetmeelcombinaties van elke soort problemen veroorzaken.)
Maar als een apart zetmeel-voedsel en een apart proteïnevoedsel tegelijk worden gegeten, is deze nauwkeurige aanpassing van de spijsverteringssappen aan het karakter en de verteringsbehoeften van deze voedselsoorten niet mogelijk. Er is een opvallend en belangrijk verschil tussen het eten van voedsel met een natuurlijke proteïne-zetmeelcombinatie en het eten van twee gescheiden voedselsoorten, proteïne en zetmeel.
Als het niet juist is om proteïne en zetmeel te combineren, kunnen we dan een proteïne met proteïne combineren of zetmeel met zetmeel? Feitelijk is de meest ideale situatie één geconcentreerd voedsel per maaltijd, wat zou voorkomen dat proteïne met proteïne of zetmeel met zetmeel wordt vermengd. Maar één van deze combinaties is aanvaardbaar: zetmeel met zetmeel. De reden dat twee proteïnen niet vermengd moeten worden is dat proteïnen van zo verschillende aard en gecompliceerde samenstelling zijn, dat de wijzigingen die noodzakelijk zijn om aan de digestieve eisen van meer dan één proteïne te voldoen onmogelijk zijn. Daarom bederven beide proteïnen in de maag. Dat betekent niet dat je niet twee soorten vlees samen kunt eten of twee soorten noten; maar het betekent wél dat je niet twee verschillende proteïnen - vlees, eieren, melkprodukten of noten - tegelijk mag eten.
Zetmeel is minder moeilijk af te breken dan proteïne, dus kan meer dan één zetmeelhoudend voedsel tegelijk worden gegeten. Bijvoorbeeld, als je croûtons wilt hebben op de sla en daarbij een gebakken aardappel, dan zal er geen gisting ontstaan bij de spijsvertering. Rijst en bonen zijn wel zwaar, maar een aanvaardbare combinatie in de maag. En als je bij je avocado sandwich wat chips wilt hebben, dan kan dat ook. Natuurlijk, om het nog eens te herhalen, één van die voedselsoorten tegelijk is natuurlijk beter, omdat het minder werk betekent voor het lichaam, en dus minder energie verspilt. Maar twee soorten zetmeel kunnen worden gecombineerd zonder in de maag te bederven.

Bij deze introductie van een juiste voedselcombinatie stellen we voor dat je begint je gangbare eetgewoonten iets te veranderen. Dat betekent niet dat je je hele leven op zijn kop moet zetten. Je moet dit zoveel mogelijk in je eigen tempo doen! Natuurlijk, hoe vaker je het toepast, hoe meer succes je zult hebben. Hoe vaker je het doet, hoe sneller je het gewicht zult verliezen dat je kwijt wilt raken. Zie je hoe eenvoudig het is? We praten over een voedingswijze. Het is duidelijk dat we die nodig hebben! Door de manier waarop we de laatste honderd jaar hebben gegeten zijn we in een situatie beland waar meer dan de helft van de bevolking worstelt met gewichtsproblemen. We hebben nooit geleerd hoe we ons lichaam op de juiste wijze moeten voeden. Het is duidelijk, van hetgeen we zojuist hebben geleerd, dat de standaardbenadering van de voeding - de vier-voedselgroepfilosofie - geen succes heeft. Het is een archaïsche benadering van de voeding, met een averechts effect. Ik weet dat de vier-voedselgroep filosofie jarenlang een voedingsevangelie is geweest, maar de bewijzen van de ondeugdzaamheid ervan zijn overduidelijk. Dat het geen succes heeft gehad, wordt bewezen door het feit dat zoveel mensen ziek en te dik zijn.

En het probleem is nog lang niet opgelost. Een recente conferentie over zwaarlijvigheid op de medische faculteit van de Johns Hopkins University werd bijgewoond door onderzoekers en klinische medici die zich bezighielden met het probleem van de zwaarlijvigheid. Dr. Gerard Smith van de Medische Faculteit van de Cornell Universiteit, sprak over de fysiologische prikkels die het voedingsgedrag beïnvloeden. 'We weten niet waar we moeten zoeken en we hebben de wachtwoorden niet gevonden. Onze onwetendheid is totaal.' De lunch, die tijdens deze conferentie werd geserveerd, bestond uit rosbief met aardappelpuree en jus, broccoli, gelatinepudding en chocoladetaart. Hun onwetendheid ten aanzien van de principes van de juiste voedselcombinatie is dus inderdaad totaal. Zonder de traditionele vier-voedselgroeptheorie zouden dergelijke verschrikkelijke voedselcombinaties niet zo algemeen zijn.
Sommigen zullen het moeilijk vinden de vier-voedselgroepmythe af te zweren. Maar het enige wat het moeilijk maakt is het geloofsysteem dat de mensen in de loop der jaren hebben opgebouwd. Geloofsystemen kunnen het grootste obstakel zijn voor de vooruitgang. Als het geloof in iets maar sterk genoeg is, kan geen aanwijzing of bewijs van de onjuistheid ervan de gelovige overtuigen. Denk maar aan de hachelijke situatie waarin Galileo zich drie eeuwen geleden bevond, toen hij ernstig werd bestraft voor zijn belachelijke theorie dat de zon niet om de aarde draait. Galileo, wiens theorie was gebaseerd op het vroegere werk van Copernicus, werd in de gevangenis gezet. Elke idioot kon immers 's morgens naar buiten gaan en zien hoe de zon zich door de lucht bewoog, elke avond in de zee dook of achter een berg verdween. Goed? Fout! Tegenwoordig gelooft niemand meer dat de zon om de aarde draait. Maar het lijkt wel zo! Hetzelfde geldt voor bepaalde eetgewoonten die we hebben. Het lijkt of ze goed zijn, maar ze zijn verkeerd! En ook al had hij het grootste gelijk van de wereld en hadden alle anderen ongelijk, komt de Katholieke Kerk er nu pas - meer dan driehonderd jaar nadat Galileo's observaties openbaar werden gemaakt - toe hem vrij te spreken, omdat hij gelijk had! Tradities, al zijn ze nog zo verkeerd, zijn moeilijk uit te roeien!

Een juiste voedselcombinatie belet je niet het voedsel te eten dat je lekker vindt; je moet het alleen niet allemaal tegelijk eten. Als je eet volgens de principes van combineerbaar voedsel, treedt er geen energieverlies op. Er ontstaat een overschot aan energie. Herinner je je nog je laatste kerstdiner? Heb je na de maaltijd toevallig ook die beroemde verzuchting geslaakt: Oef! Ik hoef een week lang niet meer te eten!' De meesten van ons hebben dat wel eens gezegd. Na de maaltijd ga je naar de zitkamer en je ploft neer op een stoel. 'Ik ga naar de rest van de wedstrijd kijken. Een kop koffie? Oké. Eh, een stukje taart? Oké, goed.' Je kunt zelfs niet meer bukken! Je moet je in de stoel laten glijden. En waarom? Omdat je zoveel gecombineerd voedsel hebt gegeten. Je hebt kalkoen gegeten, en ik zeg niet dat je met Kerstmis geen kalkoen mag eten, maar behalve de kalkoen was er misschien ook nog rosbief of ham, of allebei. Je hebt van alles een klein beetje gegeten. En de aardappelpuree. En de cranberrysaus. Van alles wat. En de vulling! Natuurlijk moest je ook iets van de vulling proeven, met jus. En er stond ook nog wat groente op tafel, die niemand nam. Je weet wat ik bedoel? Ik zeg niet dat je je kerstdiner moet laten staan. Maar de reden dat het lichaam totaal uitgeput is na een dergelijke maaltijd is dat er zoveel verschillende, geconcentreerde, onverenigbare voedselsoorten tegelijk in de maag terechtkomen, dat het hele systeem in de war wordt gebracht. Als je dit een enkele keer doet, heeft het lichaam de kans het te verwerken. Doe je het regelmatig, dan kan het er niet tegenop. Als het lichaam gevoed is, vooral bij een feestelijke gelegenheid, dan horen we ons fit en energiek te voelen en in staat de wereld te veroveren. In plaats daarvan kunnen we nauwelijks overeind komen uit onze stoel.

Herinner je je nog de leeuw die we als voorbeeld noemden, die de zebra ving? Die leeuw at geen aardappelen bij de zebra. De dieren in de natuur hebben een veel betere gezondheid dan wij; niet alleen eten ze waterhoudend voedsel, maar ze combineren hun voedsel ook op de juiste manier. Dieren in de natuur combineren hun voedsel niet verkeerd. Dat is het mooie ervan. Ze eten één soort voedsel tegelijk. Niet zoals wij. Wij eten alles wat we in onze vingers krijgen, inclusief de dieren!
En dit zal je misschien verbazen: Henry Ford was ook een voorstander van het combineren van voedsel. In een artikel in “Early American Life” bespreekt David L. Lewis de 'Wayside Inn', een vakschool die door Ford in 1928 werd opgericht, om 'jongens te leren met hun handen te werken en te denken'. Arme jongens in de leeftijd van twaalf tot zeventien jaar werden ingeschreven. Ze werden opgeleid tot boer, elektro- en autotechnicus, loodgieter, timmerman en andere beroepen, en ook in academische vakken. 'Maar behalve de door Ford betaalde opleiding kregen de leerlingen ook Fords theorie over de voeding in de praktijk. Suiker, snoepjes, taarten, cake, pudding en zoete desserts waren verboden, evenals thee, chocola en tafelzout. Zetmeel en proteïne werden nooit gecombineerd, omdat ze beschouwd werden als
chemisch onverenigbaar, terwijl twee keer per dag groentesalades werden geserveerd.' Goed zo, Henry! Hij wilde de jongens geen slecht gecombineerde maaltijden voorzetten; dan zouden ze geen energie meer over hebben voor hun werk.
Het is van het grootste belang dat we beginnen de beperkingen van onze spijsvertering te respecteren. We moeten energie vrijmaken om de giftige afvalstoffen uit ons lichaam te verwijderen. Het spijsverteringskanaal verbruikt meer energie dan enige andere functie van het lichaam. Een juiste voedselcombinatie maakt die energie vrij, zodat het lichaam aan het werk kan gaan om zich te ontgiften. En het mooie van dat alles is dat je geen honger hoeft te lijden. Hoe zou je het vinden om in tien dagen tien pond af te vallen, terwijl je eet? Nou ja, iedereen die te veel weegt wil dat wel. Gewoon door gebruik te maken van je nieuwe begrip van een juiste voedselcombinatie kun je dat bereiken. De voedselcombinatie werkt! Je hoeft me niet op mijn woord te geloven. Je hoeft alleen maar je voedsel te combineren zoals ik het heb beschreven, en dan merk je zelf wel of het waar is of niet. En daar komt het uiteindelijk toch op aan, nietwaar? Heeft het succes? Of het bewezen is of niet is verder niet belangrijk. Als je energie opvallend toeneemt, je maagpijn verdwijnt, je valt af en je voelt je goed door de juiste voedselcombinatie, dan zal het je immers een zorg zijn of 'bewezen' zou zijn dat het niet werkte? Natuurlijk! Je hoeft me niet op mijn woord te geloven. Probeer het!

De juiste voedselcombinatie creëert de juiste omstandigheden voor gewichtsverlies. Als je voedsel eet dat in drie in plaats van acht uur door de maag gaat, dan heb je vijf uur energie gewonnen - vijf uur die gebruikt kunnen worden voor ontgifting en gewichtsverlies. En je krijgt nog meer energie als dat voedsel met het grootste gemak door de ingewanden gaat.
Sommige mensen zeiden tegen me: Het klinkt niet onverstandig, dat moet ik toegeven, maar ik ben een zakenman en heb vrijwel elke dag een lunchafspraak, dus kan ik me daar toch niet aan houden.' Waarom niet? Je kunt dit principe in elk restaurant trouw blijven. In elk behoorlijk restaurant kun je bestellen wat je wilt. Jij bent de klant. Jij betaalt. Je kunt nemen wat je wilt. Je kunt met je gezelschap naar binnen gaan en zeggen:
'Wat is de specialiteit van vandaag?' 'Vandaag hebben we verse forel. Die kan ik u zeer aanbevelen.'
'Mooi! Ik neem de forel, en in plaats van rijst erbij, wat voor groenten zijn er vandaag?'
'Verse asperges en bloemkool.'
'Goed zo! Ik neem de forel en de groenten, en daarbij sla.'
Je kunt bestellen en eten en niemand zal zeggen: 'Hé, waarom eet je de rijst niet?' En het voordeel is dat als jij en je zakenrelaties opstaan, jij je fit en voelt de rest van de dag een overvloed aan energie hebt, terwijl je zakenrelaties hun maag vol bedervend voedsel hebben, wat hen stoort in het werk. Ze zullen zich moe voelen en zich moeten oppeppen met koffie of een andere giftige, verslavende stimulans. Wat zo fantastisch is van een juiste voedselcombinatie is dat het je energiepeil verhoogt en tegelijk alles vrijmaakt wat je lichaam nodig heeft om het overtollige giftige afval kwijt te raken dat je zo'n bom en moe gevoel geeft.
Ik weet dat het eenvoudig klinkt, en het geweldige van deze methode is dat het ook eenvoudig is! Je hoeft niet veel te veranderen. Als je het probleem twintig, dertig of veertig jaar lang hebt opgebouwd, kun je ook rustig de tijd nemen om de slechte gewoonte af te leren, maar het punt is: je moet beginnen. Altijd als ik over dit onderwerp begin laat ik me meeslepen door mijn enthousiasme, omdat ik weet hoe simpel en voor de hand liggend deze informatie is. Ik heb bij duizenden mensen gezien dat het succes heeft, en ik weet dat duizenden andere mensen, inclusief jijzelf, dit fantastische gevoel van controle over hun lichaam kunnen ervaren, weten hoe ze een slank lichaam moeten krijgen, en doen wat nodig is om dat lichaam te voorschijn te laten komen. Het ligt binnen je bereik - het ligt voor het grijpen.
De Amerikanen geven elk jaar ongeveer dertig miljard uit aan medicijnen. Ze slikken elk uur vijfentwintig miljoen pillen! Weet je wat de best verkochte drug in de Verenigde staten is? Vroeger was het Valium. Volgens de “Wall Street Journal” is het nu “Tagamet”. En weet je wat Tagamet is? Een middel tegen maagklachten! Zou dat misschien iets te maken kunnen hebben met wat de maag elke dag gedwongen wordt te verwerken? Als je begint te experimenteren met de juiste voedselcombinaties, zul je zelf merken wat een fantastisch werktuig dit is bij het streven naar gewichtsverlies.
En dat brengt ons bij het derde werktuig dat bestemd is om giftige afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen. Het werktuig dat ik het liefst van alles bespreek, omdat het betrekking heeft op... het principe van de juiste fruitconsumptie!

[index ^^]


Lichaamsoefening
Geen enkel vermageringsprogramma dat rekening houdt met je gezondheid zal succes hebben zonder lichaamsoefening. “Een leven lang fit” is hierop beslist geen uitzondering. Om het succes te garanderen dat je verdient na alle inspanning die je aan dit programma besteedt, moet je elke dag een of andere vorm van aerobics-oefeningen doen. Voor een goed functioneren van de lichaamscyclussen is het van het grootste belang de principes van een goede eetgewoonte te combineren met een goed uitgebalanceerd programma van lichaamsbeweging. Je hoeft jezelf niet uit te putten, dat is alleen maar energieverspilling. Maar je moet ervoor zorgen dat het hart elke dag wordt geoefend. Aerobics zijn oefeningen die de ademhaling en bloedsomloop stimuleren. Op die manier bereikt vers geoxydeerd bloed alle plaatsen van je lichaam, een noodzaak als je wilt datje lichaam efficiënt functioneert. Het hart is een spier, en net als alle andere spieren atrofieert die als je hem niet gebruikt. De bedoeling is dat je elke dag iets doet dat je aan het hijgen en zweten brengt. Eigenlijk zijn het paarden die zweten, mensen transpireren en vrouwen gloeien. Dus, mensen, zorg dat je transpireert en gloeit!
DIT PROGRAMMA WERKT MINDER GOED ZONDER LICHAAMSOEFENING!
Aan de voordelen die in de voorafgaande hoofdstukken uiteen worden gezet, wordt in hoge mate afbreuk gedaan door het lichaam de beweging te ontnemen die het nodig heeft.
Er zijn veel aerobische activiteiten waaruit je kunt kiezen: zwemmen, tennissen, touwtjespringen, joggen, fietsen en snel wandelen, en aerobic clubs. Je kunt ook wat rekken en gewichtheffen als je dat wilt, maar de aerobics zijn imperatief (een vorm).
Veel mensen kiezen tegenwoordig een of ander apparaat dat ze thuis kunnen gebruiken. Er zijn redelijk geprijsde hometrainers, fietsen, roeimachines, minitrampolines, en veel andere uitstekende apparaten in de handel voor huiselijk gebruik. Als je tijd kostbaar is (en wiens tijd is dat niet?) en je hebt niet altijd gelegenheid om naar de gymzaal te gaan, koop dan een aerobic apparaat dat je kunt gebruiken wanneer je tijd hebt.

Neem bijvoorbeeld een trampoline. Het is een fantastische manier om jezelf elke dag een volledige training te geven. Je kunt een van die redelijk geprijsde mini trampolines kopen en erop springen zodra je 's ochtends je bed uitkomt. Je hebt geen speciale kleding nodig. Je hoeft geen afstand af te leggen. Dit is de training die astronauten en sportteams al jaren toepassen - en je kunt het rustig bij je thuis doen (of beter nog, in de frisse lucht, in je eigen tuin). Dit verende springen is een geweldige aerobic oefening waarvan mensen van alle leeftijden kunnen profiteren, zonder de risico's voor het beendergestel, die verbonden zijn aan joggen op straat, of voor de onderrug door inspannende gymnastiekoefeningen. Het versterkt en spant elke cel van het lichaam omdat het tegen de zwaartekrachtwerking ingaat.
Er is een minimum waaraan elke dag moet worden voldaan. Dat minimum is een snelle wandeling van twintig minuten. Dat is echt het minimum. Een langere wandeling zou beter zijn, maar als je minstens twintig minuten snel doorloopt, heb je voldoende beweging gehad om het succes van dit programma te bevorderen. De ideale tijd om deze, of elke andere oefening te doen, is 's morgens vroeg. Dan is de lucht nog fris en je lichaam ook. Het fysieke voordeel van lichaamsbeweging in de vroege ochtend is dat je lichaam dan het meest in staat is die te benutten, maar er zijn ook enorme psychologische voordelen. Ik geloof dat iedereen die wil afvallen of in het algemeen zijn of haar welzijn wil verbeteren, diep in zijn hart wel weet hoe belangrijk lichaamsbeweging is. Helaas is het voor sommigen maar al te gemakkelijk een reden te vinden om het niet te doen. Weten dat je regelmatig hoort te oefenen, maar het toch niet doen, kan negatieve gevoelens wekken jegens jezelf, en dat is verspilling van energie. De manier waarop dat gebeurt is dat je, telkens als je aan lichaamsbeweging denkt en je nog niets hebt gedaan, tegen jezelf zegt:
Oké, ik heb vandaag nog niets gedaan, en ik zal het ook niet meer doen, dus doe ik het morgen wel. Intussen voel je je toch schuldig. Maar als je meteen 's morgens vroeg oefent, is het met een gevoel van 'Goed zo! Ik heb mijn lichaamsbeweging al achter de rug!' Het vervult je met een enorm positief gevoel jegens jezelf, en die gevoelens gaan over op andere gebieden van je leven. Alles gaat beter. Als je eenmaal gewend bent elke ochtend te oefenen, bereik je het punt waarop je je echt teleurgesteld voelt als je een dag overslaat.

In mijn eigen geval had ik de typische weerstand van een zwaarlijvige tegen lichaamsbeweging, dus moest ik mezelf dwingen elke ochtend te oefenen. Sommige dagen werd ik wakker met de gedachte: Jongens, ik ben zo braaf geweest, ik neem een welverdiend dagje vrij. Of: Hé, zelfs sommige professionals zeggen dat je nu en dan eens een dagje moet overslaan. Maar als ik zoiets tegen mezelf zei, was het altijd die ouwe, slome vetzak die probeerde zich vast te klampen aan het verleden, en ik trok mijn gymkleren aan en bereidde me voor op mijn training. Zelfs terwijl ik op mijn fiets klom voor mijn dagelijkse vijftien kilometer, probeerde een deel van mezelf me er nog uit te praten. Maar de nieuwe ik, degene die graag slank wilde zijn en dat wilde blijven, won het, en nu verheug ik me op mijn ochtendritje. De echte voordelen werden een maand nadat ik was begonnen duidelijk. Toen ik pas begon met regelmatig oefenen was mijn hartslag in rust tweeënzeventig slagen per minuut. Een maand later was het vierenvijftig! Ik had de functie van mijn hart bekrachtigd en verbeterd met achttien slagen per minuut. Dat is meer dan vijftienduizend slagen minder per dag! Dat betekent miljoenen slagen minder per jaar. We hebben het over een lang leven. De taak van het hart verlichten met enkele miljoenen slagen per jaar kan alleen maar je leven verlengen. Dat is opwindend! Niet alleen ben ik de lichaamsbeweging leuk gaan vinden, maar het heeft me ook nog een enorm profijt opgeleverd.
Ik weet zeker dat de regelmatige lichaamsbeweging, gevoegd bij mijn verbeterde eetgewoonten, een belangrijke factor is om mijn gewicht op het gewenste peil te houden.
MAAK ALSJEBLIEFT NIET DE FOUT DE DAGELIJKSE LICHAAMSBEWEGING OVER TE SLAAN.
HET SUCCES VAN DIT PROGRAMMA HANGT ER VAN AF!
Er zijn maar weinig mensen die niet ten minste een flinke, snelle wandeling kunnen maken. Zoals de principes van het eten een deel van je nieuwe levensstijl moeten zijn, moet ook lichaamsbeweging een belangrijke rol spelen.
Als ik het heb over je nieuwe levensstijl, dan wil ik ook nog een paai andere punten memoreren: frisse lucht en zon. Weinig mensen beseffen hoeveel voeding ons lichaam haalt uit de lucht die we inademen. Frisse, zuivere lucht is een waardevolle levenskracht, samen met de zon, die de bron is van al het leven op deze planeet. Probeer zo vaak je maar kunt te profiteren van deze belangrijke elementen voor je gezondheid. Ze zullen je helpen zo snel mogelijk af te vallen.
Een wandeling in het bos of langs de kust, of een fietstocht door het land, doet wonderen voor je fysieke welzijn en je emotionele en spirituele kijk op de wereld. En wat heel belangrijk is, laat een raam open als je slaapt. Zelfs al moet je een extra deken nemen voor de warmte, de frisse lucht die tijdens je slaap circuleert is van onschatbare waarde Het lichaam kan effectiever functioneren tijdens de assimilatie- en eliminatiecyclus als het frisse lucht krijgt en niet gedwongen is de lucht in te ademen die beladen is met de giften die het zojuist heeft geëlimineerd.
Er doet tegenwoordig een verkeerde informatie de ronde, die velen van ons die werkzaam zijn op het gebied van de gezondheidszorg doet huiveren. Dat is de ongelooflijke misvatting dat de zon gevaarlijk is!
DE ZON IS DE BRON VAN ALLE LEVEN OP DEZE PLANEET! DAT IS EEN WAARHEID DIE WE NOOIT MOGEN VERGETEN!
Zonder de zon bestaat er geen leven zoals wij dat kennen! We creëren waardevolle nutriënten met behulp van het zonlicht. Het is ook een grote hulp voor de ontgifting en het gewichtsverlies, omdat het de poriën opent, zodat de giften vrijkomen via de huid. Alles wat overdreven wordt is gevaarlijk. Als je je hoofd onder water houdt, verdrink je. Maar wil dat zeggen dat we geen water moeten gebruiken? Het is duidelijk dat het potentiële gevaar bestaat. Maar dat betekent niet dat we het moeten vermijden. Ook in de zon schuilt een potentieel gevaar. Te veel kan je verbranden, zoals je in te veel water kunt verdrinken. Maar we hebben het niet over misbruik en overdrijving.
VERMIJD DE ZON NIET! PROFITEER ERVAN!
Zonnebrandolie e.d. wordt niet aanbevolen. Het is veel beter je tolerantie voor de zon langzaam op te voeren dan oliën of lotions te gebruiken die een absorptie van alle ultraviolette en infrarode stralen beletten. Ze belemmeren ook de werking van de olie-afscheidende klieren. Het belangrijkste dat je moet onthouden is dat we niet alleen het mooie bruine kleurtje van de zon krijgen, maar dat hij ons nieuwe lichaamskracht geeft die niet beperkt blijft tot de huid. Als je toch een zonnebrandolie of lotion wilt gebruiken, vermijd dan de produkten die chemicaliën bevatten. Geniet zo vaak je kunt van de zon, als het mogelijk is een halfuur per dag, liefst 's morgens. Dat is absoluut noodzakelijk als je die gouden gloed wilt bezitten die hoort bij de de
HIGH-ENERGY LEVENSSTIJL.
Het staat vast dat lichaamsbeweging, frisse lucht en zon een uiterst belangrijke rol spelen in het welzijn.

[index ^^]

Rekken, strekken en ontspannen tijdens het werk
Bovenstaande informatie over lichaamsoefening van Harvey Diamond staat bij velen in de belangstelling. Diverse bedrijven geven hun werknemers (door middel van bijvoorbeeld een sportzaal) de gelegenheid om in het bedijf hun spieren los te kunnen gooien. (zoek op: “Geconditoneerd personeel”; Bedrijfsfitness bij de Gasunie)
Belangrijk echter is ook de gehele dag door de spieren te rekken, strekken en te ontspannen. De mens doet dit niet meer van nature en moet dit in feite opnieuw weer leren. Als men bijvoorbeeld naar een huisdier kijkt die wakker wordt, ziet men dat de hond of kat zich stevig uitrekt, nog eens behoorlijk geewt (wat in feite ook een ontspanningsoefening is) en dan pas ontspannen de kamer doorhuppelt.
Als men goed oplet bij sportevenementen ziet men ook dat de sporters voordat ze een prestatie gaan neerzetten de spieren rekken, strekken en ontspannen. Om blessures te voorkomen en om de spieren op topniveau te brengen.
Om uit te leggen waarom dit zo belangrijk is staat hier de volgende afbeelding:- Bij rust is de behoefte aan bloed (voedsel voor de spieren, hersenen en alle activiteiten in het lichaam) niet zo groot en de toevoer blijft beperkt.
- Bij activiteiten (dynamisch/beweging) is er een grotere behoefte aan bloed en komt er meer activiteit in de toevoer van bloed.
- Bij inspanning zonder beweging (statisch) is er ook een grotere behoefte aan bloed maar zonder beweging komt de bloedtoevoer onvoldoende op gang.

Men kent het voorbeeld wel van het spelprogramma “De sterkste man van het land/europa/de wereld). Hierin ziet men brede sterke kerels die allerlei staaltjes van kracht laten zien. Bijvoorbeeld een autobus trekken over 25 meter. Al deze kerels hebben een probleem zodra zij bijvoorbeeld een autoaccu met een gestrekte (statische) arm moeten ophouden. Sommige geven al op binnen een minuut. Hiermee kan men inzien dat bewegen, waardoor de bloedstroom in actie blijft, verschrikkelijk belangrijk is.Dit rekken, strekken en ontspannen is precies nu wat men de gehele dag door op kantoor ook kan (moet) doen. Als men ieder ochtend bij het opstaan 15-30 minuten rek, strek en ontstanningsoefeningen doet en daarna de gehele dag kleine oefeningentjes zoals hierboven en -onder een paar staan afgebeeld, dan houdt men de spieren soepel.

In het dagelijks leven wordt er meer waarde gehecht aan een sportprestatie. Men ziet dan ook vele mensen één of twee keer in de week zich in het zweet werken om een goede conditie te krijgen en/of te houden. De voornoemde rek, strek en ontspanningsoefeningen zorgen niet direct voor een goede uithoudingsconditie, maar houden met name de spieren soepel. In combinatie met twee tot vier maal een korte sportieve daad (zoals lopen, zwemmen of fietsen) kan dan een uitstekende lichaamsconditie worden opgebouwd.

De rek, strek en ontspanningsoefeningen moeten zich niet alleen tot de rug-, buik-, arm- en beenspieren beperken. Ook de ogen kunnen de gehele dag door wel wat oefeningen gebruiken. Met name voor beeldschermwerk is dit héél belangrijk. Hieronder staan twee oefeningen die men met de ogen kan doen:- Kijk naar het puntje van de neus, daarna naar een de muur van de ruimte waar men is en daarna door een gefantaseerd raam heen alsof men naar een object in de straat kijkt op 25-30 meter afstand. Herhaal dit 2-3 maal en doe dit ieder uur een keer.
- Wrijf zeer hard de handpalmen tegen elkaar totdat ze gaan gloeien, waarna de handpalmen op de ogen gelegd worden. (bloeddoorstroming wordt gestimuleerd door warmte)

Naast deze oefeningen is het een goede zaak om de gehele dag door in beweging te zijn. Ieder uur even van de werkplek opstaan en weglopen. Of indien mogelijk het bureaublad zo hoog instellen (100-110 cm) dat men even staand werk kan doen. (zie afbeelding)Vele bureaustoelen zijn ook “bewegend” in te stellen. Dat wil zeggen: de rugleuning en zitting kunnen permanent mee bewegen met de persoon die op de stoel zit. In de praktijk staan deze stoelen voor 90% vast ingesteld. Dit is jammer omdat de buikspier-beweging die nodig is om de stoel in een juiste balans te houden niet gedaan wordt.

[index ^^]


Roken, drugs & alcohol

Inleiding

Verslaving is één van de grote problemen van deze tijd. Ondanks duidelijke bewijzen uit de onderzoekerswereld dat roken, drugs en alcohol een grote bedreiging voor de volksgezondheid zijn lijkt het of vele mensen het meer als een uitdaging zien om met de wetten van de natuur te strijden. Vooral onder de jeugd ziet men een toenemend gebruik van zaken die door de gezondheids-wetenschappen als slecht worden bestempeld. De overheid speelt hierin ook een dubieuze rol. Enerzijds zijn er ministeries die veel geld en energie steken in de voorlichting tot stoppen of matigen van voornoemde zaken. Anderzijds is er een Ministerie van Economische Zaken die een vermogen aan accijnsen ontvangt van de produkten die met roken en alcohol te maken hebben.

In hoofdstuk 1.05 is al over de Arbowet en rookbeleid geschreven. Hierna komt een poging om het roken niet alleen bespreekbaar te maken en te verminderen, maar ook daadwerkelijk een poging om een ieder van het roken af te helpen. En natuurlijk geldt dit ook voor drugs en alcohol.

Roken
“k.b. 4.10.1994, Stb 720. Brengt de gezondheid ernstige schade toe”.
“k.b. 4.10.1994, Stb 720. Roken tijdens de zwangerschap kan de gezondheid van uw kind schaden”.
“k.b. 4.10.1994, Stb 720. Roken veroorzaakt kanker”.
Dit zijn teksten die vele rokers een twintigtal malen per dag van zeer nabij onder ogen krijgen. De meerokers zien dit niet van nabij, maar zien dit wel regelmatig onder ogen op de reclamezuilen, in kranten, tijdschriften en bioscoopreclame. Herhalen is verkopen is een gezegde in de reclamewereld!!??

Een berichtje uit de landelijke dagbladen van vrijdag 24 mei 1996:
WHO waarschuwt: elke 10 seconden één persoon dood door roken
GENEVE, vrijdag
Per jaar roken 1.1 miljard mensen in totaal 6000 miljard sigaretten. Het aantal mensen dat overlijdt als gevolg van tabaksgebruik zal per jaar met 3 tot 7 miljoen toenemen.
Met deze waarschuwing, uit het nieuwste rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) opent de WHO een nieuwe aanval op de tabaksindustrie. Polen spant wat betreft het aantal gerookte sigaretten de kroon met een gemiddelde van 3.620 per volwassene, gevolgd door Griekenland, Hongarije, Japan en Zuid-Korea.
Ongeveer de helft van alle rokers in de wereld zal in de toekomst overlijden door verslaving aan tabak. Elke 10 seconden gaat, volgens het rapport, één persoon dood door tabaksgebruik, zonder de fatale gevolgen die passief roken kan hebben, mee te rekenen.

[index ^^]


Waarom stoppen met roken
Er zijn genoeg goede redenen om te stoppen met roken. Toch kunt u alleen succesvol stoppen als u er zélf van overtuigd bent dat u moet stoppen. Ook al is de druk uit de directe omgeving soms groot. Ook al dringen uw kinderen er op aan om te stoppen met roken. Niemand kan die beslissing voor u nemen.

Als u het er met uzelf over eens bent dat u eigenlijk wel wilt stoppen met roken, dan is het belangrijk er voor te zorgen dat u goed gemotiveerd bent. U komt dan niet zo gauw in de verleiding om toch maar weer te gaan roken, want u weet dan immers heel goed waarvoor u het doet.

We zetten voor u de belangrijkste feiten nog eens op een rij. Wellicht zitten er voor u nieuwe redenen bij die u extra kunnen motiveren.[index ^^]

De nadelen van roken op korte termijn
Sommige nadelige gevolgen van het roken ervaren rokers dagelijks. U kunt daarbij denken aan:
- een slechte lichamelijke conditie u belemmert bij sporten, traplopen, stoeien met de kinderen, enz.;
- hoesten
- last van nicotine-aanslag op uw vingers, tanden, plafond, gordijnen, muren, enz.;
- naar rook stinkende haren en kleren;
- partners, kinderen, vrienden, collega's die last hebben van de tabaksrook;
- steeds minder gelegenheid om te roken omdat roken op veel plaatsen niet meer toegestaan is;
- de zorg geen of niet voldoende sigaretten in de buurt te hebben.

[index ^^]

De nadelen op langere termijn
Naast de direct waarneembare nadelen die hiervoor genoemd zijn, heeft roken natuurlijk het grote nadeel dat het heel slecht is voor uw gezondheid. Waarbij u op termijn zelfs ernstig ziek kunt worden tengevolge van het roken. Dit verhoogde risico is iets om goed rekening mee te houden. In Nederland overlijden elk jaar maar liefst 30.000 rokers voortijdig ten gevolge van ziekten die door het roken zijn veroorzaakt. Dat zijn twee volle autobussen per dag!

Roken is slecht voor hart- en bloedvaten, het veroorzaakt of verergert astmatische klachten en bronchitis, en het veroorzaakt longkanker.
Bovendien verhoogt roken het risico op andere soorten kanker, zoals kanker aan de slokdarm, de alvleesklier, het strottehoofd, de mondholte, de keel, de blaas, de nieren en de baarmoederhals. Verder heeft roken negatieve effecten op de voortplanting. Het kan de vruchtbaarheid bij man en vrouw nadelig beïnvloeden. Bij de man kan roken de seksuele potentie verminderen.
En wat natuurlijk heel belangrijk is: als een zwangere vrouw rookt of meerookt (passief roken), kan dat nadelige gevolgen hebben voor de baby.

Kortom: er zijn genoeg redenen om te stoppen met roken. Vooral als u zich realiseert dat de risico's op gezondheidsschade direct verminderen als u stopt met roken!

[index ^^]

De voordelen van stoppen
Stoppen met roken is niet makkelijk, maar het levert u al direct veel voordelen op. In onderzoek is ex-rokers die zes weken waren gestopt, gevraagd naar de voordelen van het stoppen met roken. De volgende zaken werden genoemd:
- meer zelfrespect, een trots gevoel
- lekkerder voelen
- meer lucht krijgen
- fitter voelen, vooral 's ochtends
- niet meer hoesten
- lichamelijk meer presteren
- betere smaak en reuk
- gezondere huidskleur
- stem krijgt weer natuurlijke klank
- warmere handen en voeten

Naast deze voordelen die zich vrij vlug voordoen en direct merkbaar zijn, zijn er ook voordelen die u minder duidelijk merkt. Maar die wel degelijk van belang zijn. Allereerst verlaagt u direct het risico op allerlei door roken veroorzaakte ziekten. En spaart u flink wat geld uit. Verder hoeft u zich nooit meer zorgen te maken of u wel voldoende voorraad sigaretten op zak hebt.
Dat roken de gezondheid ernstig kan schaden weet in feite elke roker. Het staat trouwens op elk pakje sigaretten en onder elke reclame voor tabak. Toch denkt een roker daar liever niet te veel aan. Logisch, want het is strijdig met het eigen gedrag. En dat geeft onrust.
Zo geldt dat ook op andere gebieden: we horen liever geen negatieve dingen over iemand die we erg graag mogen en we vinden het ook niet leuk als onze nieuwe auto slecht uit het consumentenonderzoek komt.
Mensen zijn geneigd om de negatieve dingen niet te willen zien, ze weg te praten of het eigen gedrag goed te praten. Ook rokers zoeken naar argumenten om hun gedrag een positieve draai te geven.

U kent ze vast wel
- “Mijn opa heeft z'n hele leven gerookt en is toch 90 geworden.”
- “Luchtvervuiling is net zo schadelijk voor je longen.” en
- “Roken doet mij niks, ik heb nog nergens last van.”

Dit soort redeneringen klopt helaas niet met de feiten:
- Veel meer niet-rokende opa's worden 90 dan rokende opa's. Rokers leven gemiddeld 13 jaar korter!
- Onderzoek leert dat het risico om aan roken te overlijden duizend keer groter dan de kans ten gevolge van luchtvervuiling te sterven
Bovendien zijn rokers vatbaarder voor de schadelijke effecten van luchtvervuiling. En aan luchtvervuiling kunt u zelf weinig doen, terwijl roken een risicofactor is die u kunt veranderen!
- Wachten met stoppen tot er klachten optreden is gevaarlijk. Niet alle gevolgen van het roken zijn dan nog terug te draaien. Longkanker bijvoorbeeld is heel moeilijk te genezen.

Misschien herkent u bij uzelf de neiging om de nadelen van het roken weg te praten of weg te denken. Als u wilt stoppen kunt u beter puur aan de feiten denken. Die hebben een veel positievere invloed op uw motivatie om te stoppen!

Tussenoplossingen bestaan niet
Rokers die voor het eerst nadenken over stoppen, proberen nog wel eens een tussenoplossing te vinden. Helaas bestaan er geen succesvolle tussenoplossingen. Veel ex-rokers kunnen dan ook beamen dat onderstaande methoden niet werken.
Een merk met minder nicotine gaan roken
Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat rokers die op zogenaamde nicotine- en teerarme sigaretten overstappen vaker en dieper gaan inhaleren en meer gaan roken. Het lichaam is aan een bepaalde hoeveelheid van de verslavende stof nicotine gewend en wil dat niveau handhaven.
Minderen tot een paar per dag
De meeste rokers lukt het niet om het roken langere tijd te beperken tot een paar sigaretten per dag. U zult steeds de neiging hebben meer te gaan roken. Een kleine hoeveelheid nicotine voldoet niet als uw lichaam gewend is aan een grotere dosis. Meestal valt u dan ook weer snel terug op het oude niveau. Bovendien is ook het roken van een paar sigaretten per dag al schadelijk voor de gezondheid. Een veilige hoeveelheid bestaat niet........Wat houdt u nog tegen
Er kan een aantal zaken zijn dat u ervan weerhoudt om te stoppen. Sommige rokers zien op tegen de moeite die het kost te stoppen met roken, of tegen de ontwenningsverschijnselen. Andere rokers hebben angst voor gewichtstoename, zijn bang voor spanningen of twijfelen eraan of ze het wel kunnen.De moeite van het stoppen
Hiervoor hebben we het al gehad over roken als een verslaving. Dit geeft aan dat stoppen heel moeilijk kan zijn. Dat hoeft echter niet, want dat verschilt namelijk heel erg van persoon tot persoon. Gelukkig leert de ervaring dat iedereen die dat wil, ook heel zware rokers, van het roken af kan komen. Per jaar lukt het ruim 100.000 mensen te stoppen. Waarom zou het u dus niet lukken?
Als we over rookverslaving spreken, hebben we het in feite over twee dingen: de lichamelijke verslaving aan nicotine en de geestelijke verslaving, het gevoel niet buiten roken te kunnen.

Nicotineverslaving
Doordat uw lichaam gewend is aan nicotine vraagt het steeds weer om aanvulling. Ruim een uur na het roken van uw laatste sigaret, is het nicotineniveau met ongeveer de helft gedaald. Na een poosje niet roken voelt u zich daardoor minder behaaglijk en krijgt u zin in roken. Als het niet-roken langer duurt, wordt het onbehaaglijke gevoel sterker. U krijgt op dat moment te maken met ontwenningsverschijnselen. Door te roken verdwijnt dit onbehaaglijke gevoel snel. Er wordt immers nieuwe nicotine aangevoerd. Na een trekje van uw sigaret heeft de nicotine slechts 7 seconden nodig om een effect in uw hersenen te hebben. Gelukkig is echter niet iedereen even gevoelig voor nicotineverslaving.

De geestelijke afhankelijkheid
De nicotineverslaving bent u als roker vrij vlug kwijt. Na een week is vrijwel alle nicotine uit uw lichaam verdwenen. In de weken daarna went uw lichaam aan de nieuwe situatie. Wat overblijft is de geestelijke afhankelijkheid van het roken. Sommige rokers missen het roken dan nog in veel situaties. Anderen slechts nog af en toe. Dat verschilt sterk van persoon tot persoon.
Wat niet verschilt is het feit dat de behoefte om te roken afneemt naarmate u langer niet rookt. Ook wordt de moeite die u er voor moet doen om niet te roken steeds kleiner. Veel ex-rokers spreken in dit geval over het omdraaien van de knop. Hiermee wordt bedoeld dat u op een of andere manier uw gedachten op een ander spoor probeert te zetten, waardoor u roken zoveel mogelijk uit uw gedachten bant.

Ontwenningsverschijnselen
Onderzoek toont aan dat de helft van de rokers die stoppen met roken, flink last heeft van ontwenningsverschijnselen. De andere helft heeft er weinig of helemaal geen last van. Ontwenningsverschijnselen worden veroorzaakt door de vraag van het lichaam om nicotine. Als het die nicotine niet krijgt, geeft dat een onbehaaglijk gevoel. Gelukkig went uw lichaam ook weer snel aan een situatie zonder nicotine, zodat uw lichaam al vrij snel weer normaal kan functioneren.
Ontwenningsverschijnselen zijn het hevigst in het begin. Na een paar dagen worden ze al minder. Van enkele verschijnselen, zoals onrust en moeite met concentreren, kunt u wat langer last hebben. Maar wat kunt u er tegen doen? De beste houding is ontwenningsverschijnselen te beschouwen als koorts bij griep. Koorts is een teken dat het lichaam tegen ziektekiemen vecht. Net als griep na korte tijd overgaat, zullen ook ontwenningsverschijnselen vrij vlug grotendeels verdwijnen.
Als u er erg veel last van heeft, kunt u nicotinepleisters of -kauwgom gebruiken. Zij helpen u de nicotinetoevoer geleidelijk af te bouwen.

Probeer niet meer aandacht aan uw ontwenningsverschijnselen te besteden dan strikt nodig is. Probeer uw gedachten af te leiden. Ontwenningsverschijnselen zijn niet gevaarlijk. Maakt u zich toch zorgen, blijf er dan niet mee rondlopen, maar raadpleeg uw huisarts.
Om na te gaan of uw ontwenningsverschijnselen als zodanig bekend zijn, kunt u bellen met onze stoppen-met-roken informatielijn (€ 0,10 pm) 0900-9390

Gewichtstoename
Veel rokers worden zwaarder als ze stoppen met roken. Belangrijkste oorzaak is dat u meer of anders (calorierijker) gaat eten en snoepen. Dat is niet iets om u ongerust over te maken. U zoekt namelijk een vervanging voor het roken.
Uw gewichtstoename wordt dus niet veroorzaakt door het stoppen met roken zelf en de daarmee gepaard gaande verandering in de spijsvertering. Die heeft hoogstens een paar honderd gram gewichtstoename tot gevolg. Het is voornamelijk een veranderd eetgedrag dat uw gewichtstoename veroorzaakt. Door na het stoppen wat meer te letten op wat u eet en snoept, en wat meer te zorgen voor lichaamsbeweging, kunt u de gewichtstoename beperken.
Overigens blijkt dat 90% van de stoppers niet meer dan 2 à 3 kilo aankomen. Mocht u wat te veel aankomen, troost u dan met de gedachte dat overgewicht aanzienlijk minder schadelijk is dan roken.
Wilt u meer informatie over dit onderwerp, dan kunt u bellen met de stoppen-met-roken informatielijn.
Spanningen
Misschien rookt u meer als u gespannen bent? Veel rokers doen dat. Een verklaring daarvoor is dat het nicotineniveau tijdens spanningen sneller daalt. U heeft daardoor weer eerder nicotine nodig. Ook als u eenmaal gestopt bent, kunnen spanningen de behoefte aan roken oproepen. Dat heeft dan niets met nicotinebehoefte te maken. Het komt alleen omdat u als roker altijd gewend bent geweest in dit soort situaties te roken.
Als u denkt het roken in dit soort situaties erg te gaan missen, is het verstandig bewust naar alternatieven te zoeken. U kunt bijvoorbeeld denken aan het zoeken van afleiding, er even met iemand over praten, lichaamsbeweging zoeken of ontspanningsoefeningen doen.

Twijfel
Ook twijfel of het stoppen met roken zal lukken kan ervan weerhouden te stoppen. Dat is niet verwonderlijk. Want voor veel rokers is stoppen inderdaad moeilijk. Toch is dit nog geen reden om te twijfelen aan eigen kunnen. Ook moeilijke klussen zijn te klaren.
Veel rokers die voor het eerst stoppen, denken: "Als ik het echt wil, kan ik het ook." Vaak is dat ook zo. Toch gaan sommige rokers twijfelen of ze wel kunnen stoppen als het de eerste keer niet lukt. Dat is niet nodig. Als het u niet direct lukt, is dat niet het bewijs dat u het niet kan. U kunt beter eerst naar andere verklaringen zoeken. Misschien was u nog niet voldoende gemotiveerd.
Het goede moment
Misschien was het niet het juiste moment. Had u het heel druk, veel zorgen aan uw hoofd of de nodige spanningen. In een wat rustiger periode lukt het dan waarschijnlijk wel. Helemaal als u zorgt voor wat extra vrije tijd waarin u zelf kunt bepalen wat u doet. Sommige ex-rokers vonden bijvoorbeeld de vakantietijd een uitstekend moment.

De goede aanpak
Misschien heeft u het stoppen niet op een goede manier aangepakt. Bent u in valkuilen getrapt. Was u te toegeeflijk en heeft u gedacht: "Ach, eentje kan geen kwaad." Of dacht u op een spannende vergadering de steun van uw maatje de sigaret niet te kunnen missen. Om u te helpen deze valkuilen te vermijden, staan er in deze brochure een aantal eenvoudige maar werkzame adviezen over hoe u het roken wel de baas kunt worden. Net als de inmiddels ruim twee miljoen Nederlanders, die het gelukt is te stoppen met roken!

[index ^^]

Stoppen met roken
Voordat u stopt met roken kunt u een aantal voorbereidingen treffen. Omdat u dan beter voorbereid aan de start verschijnt, zal het stoppen makkelijker gaan.

Zet uw redenen om te stoppen eens op een rij
Zo maakt u uzelf nog eens duidelijk waarom u er aan begint. Mocht u later twijfelen aan de juistheid van uw besluit, dan helpt het misschien om uw redenen nog eens door te lezen.

Bedenk in welke situaties het roken voor u het belangrijkst is
Dit kunnen de situaties zijn waarin u gewend bent altijd te roken of veel te roken. Voor veel rokers is dat ‘s ochtends na het opstaan, bij de koffie, na het eten, bij de borrel, als het gezellig is, bij spanningen en als een sigaret aangeboden wordt. Dit soort situaties zijn te vermijden of te veranderen waardoor ze minder een verleiding vormen om te roken. Bijvoorbeeld door na het opstaan aan lichaamsbeweging te doen, door gedurende een poosje minder of geen koffie en alcohol te drinken of door na het eten niet te blijven zitten maar direct met de hond naar buiten te gaan. Zo kunt u voor alle lastige situaties oplossingen bedenken. Verderop volgen nog meer tips voor lastige situaties.

Neem een duidelijk besluit
U kent vast ook wel mensen die vastbesloten van de ene op de andere dag gestopt zijn en nooit meer gerookt hebben. Het helpt namelijk om zo'n duidelijk besluit te nemen. U laat zichzelf daardoor weinig ruimte om toch weer te gaan roken. De deur is dan wat u betreft definitief dicht. En de verleiding om er weer een op te steken daarmee een stuk kleiner.

Bepaal uw stopdag
Dit is de dag waarop u stopt met roken. U kunt m op de laatste pagina aangeven. Dat kan morgen zijn als u er helemaal klaar voor bent. Dat kan ook wat later zijn als u zich eerst nog beter wilt voorbereiden of een gunstiger moment in gedachten hebt. Als u uw stopdag plant, zorg dan dat u die niet te ver voor u uit schuift. En kies ervoor in één keer te stoppen. Want dat is uiteindelijk een stuk makkelijker dan langzaam minderen. Het is de meest succesvolle manier gebleken.
Om uw besluit kracht bij te zetten kunt u op uw stop-dag alle rookwaar weggooien en de asbakken en aanstekers verwijderen. Dit heeft bovendien als voordeel dat u door zo min mogelijk dingen aan roken wordt herinnerd.

Vertel uw directe omgeving dat u gaat stoppen
Dat heeft namelijk een aantal voordelen. De mensen in uw omgeving kunnen u steunen. U bevestigt hiermee nog eens dat het echt menens is. En als u tijdelijk wat prikkelbaar bent, dan heeft uw omgeving daar een goede verklaring voor.
Misschien vindt u wel iemand die samen met u wil stoppen. Het is zeer stimulerend om elkaar af en toe eens moed in te kunnen spreken.
Tegen mensen waarvan u geen steun verwacht, kunt u beter niets zeggen. Dat geldt ook voor mensen waarvan u verwacht dat ze u zullen uitdagen door het aanbieden van een sigaret.

Leef van dag tot dag
Misschien ziet u er tegen op om nooit meer te roken. Het beste is dan om niet zo tegen het niet-roken aan te kijken. Maar tegen uzelf te zeggen: "Vandaag wil ik niet roken." Morgen doet u hetzelfde. Zo volgt de ene rookloze dag op de andere en komt u uiteindelijk toch waar u zijn wilt. Dit voorkomt dat u zich druk maakt over morgen terwijl u vandaag toch alleen de problemen van vandaag kunt oplossen.

Omgaan met zin in roken
Zin in roken is één van de eerste dingen die u merkt als u stopt met roken. Dit komt bij vrijwel alle stoppers voor, al dan niet in hevige mate. Zo'n moment met zin in roken duurt meestal niet langer dan enkele minuten. U kunt het vergelijken met een golf: hij komt op, bereikt zijn hoogste punt en ebt weg.
Als u pas gestopt bent, heeft u over het algemeen vaker zin in een sigaret dan enkele weken later. Na verloop van tijd worden de periodes steeds groter tussen de momenten waarop u zin heeft in roken. De zin in roken neemt dus af.
Wat kunt u het beste doen op de momenten dat u veel zin heeft in roken? Het gaat erom deze momenten goed door te komen. Dat lukt het beste door met trucs de aandacht af te leiden. We geven u enkele tips:
- drink een glas water;
- eet een stuk fruit;
- zucht een paar maal diep en houdt hierbij even de adem in voordat u weer langzaam uitblaast; alsof u inhaleert;
- ga hard aan de slag met iets dat uw volledige aandacht nodig heeft;
- maak even een praatje;
- ga wandelen, fietsen; kortom wordt actief

Uiteraard zijn er veel meer mogelijkheden om uw aandacht af te leiden. U kunt voor uzelf uitproberen welke trucs het beste werken.

Positief denken
Met positief denken bent u natuurlijk niet in één klap van het roken af. Maar het kan wel helpen. Zorg dat u niet al te negatief over niet-roken gaat denken als u het de eerste dagen moeilijk hebt. Probeer het te accepteren en de tijd zo goed mogelijk door te komen. Neemt u wat extra tijd voor uzelf. Ga naar buiten. Zoek ontspanning.
[index ^^]

Hoe houdt u het niet-roken vol?
Stoppen met roken is één ding. Maar het daarna vol blijven houden, is iets anders. Belangrijk daarbij is dat u gemotiveerd blijft. Wat daarbij kan helpen is te letten op de voordelen van niet-roken die u ervaart, en trots te zijn op uzelf omdat u nog steeds niet rookt. Dan blijft u gemotiveerd om ook in lastige situaties niet te roken. Net zolang totdat niet-roken geen moeite meer kost En gelukkig komt dat moment, want niemand heeft een aangeboren behoefte tot roken!

Het herkennen van lastige situaties
Verder heeft volhouden alles te maken met het goed
zien door te komen van lastige situaties. Onderzoek heeft duidelijk gemaakt wat de valkuilen zijn. Als mensen weer gaan roken, dan gebeurt dat meestal in een van de volgende situaties

Sociale situaties
Alledaagse situaties als een gezellig gesprek, een vergadering of bespreking, maar ook meer bijzondere gelegenheden als verjaardagen, feestjes, recepties, uit eten, cafébezoek, een sollicitatiegesprek, enz. Het kan zijn dat u zich met een sigaret in dit soort situaties wat prettiger voelt. Soms komt dit omdat u zich dan wat makkelijker een houding kan geven. Soms ontstaat de behoefte omdat u altijd gewend bent geweest in dit soort situaties te roken.
Negatieve stemmingen
Als u zich gespannen, boos, verdrietig of teleurgesteld voelt, moet u oppassen. Veel mensen die stoppen met roken vinden het in deze gevallen moeilijk om niet naar de sigaret te grijpen. Deze situaties blijken extra risicovol te zijn als u zich in een dergelijke stemming alleen thuis bevindt.
Alcohol
Alcohol drinken en roken gaan bij een roker vaak samen. Het gebruik van alcohol is dan ook met roken verbonden geraakt en kan de zin in roken oproepen.
Uitgesproken positieve stemming
Situaties met uitgesproken positieve gevoelens vormen ook een risico, zij het in geringere mate dan de situaties met negatieve stemmingen. U kunt denken aan het slagen voor een examen, de opluchting na een gunstige uitslag van medisch onderzoek of een uitgelaten stemming op een feest.
Behoefte aan stimulerend effect
Er zijn situaties waarin rokers gebruik maken van het stimulerende effect van nicotine. De bekendste is 's ochtends na het opstaan. Voor veel rokers de lekkerste sigaret van de dag. Ook kan de sigaret gebruikt worden als hulp bij het concentreren. Of stimulerend werken bij verveling of vermoeidheid.

Omgaan met risicosituaties
Helaas kunnen we niet voor elke situatie een kant en klare oplossing geven. De één lost een situatie nu eenmaal anders op dan de ander. Het is vooral aan uzelf om voor uw risicosituaties oplossingen te bedenken. Die passen dan ook echt bij u, en werken daardoor beter. Wel kunnen we u een aantal adviezen geven over hoe u tot deze oplossingen kunt komen.

Alert zijn
Als u zich goed bewust bent van de voor u riskante situaties, bent u alert als deze zich voordoen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!
Vermijden
Als u erg tegen bepaalde situaties opziet, dan kunt u overwegen die situaties voorlopig even te vermijden. In de praktijk kan dit natuurlijk niet in alle situaties, maar toch vaker dan u denkt.
Iets anders doen
Kijk wat u anders kunt doen in een riskante situatie. Blijf bijvoorbeeld bij een rotstemming niet thuis zitten, maar onderneem iets. Of vertel op een verjaardag dat u gestopt bent met roken. Of bel als u opgelucht bent een aantal mensen om het goede nieuws te vertellen.
Iets anders denken
Als u in een situatie zin krijgt in roken, is het belangrijk wat u dan denkt. Denkt u "Eentje maakt niet uit", of "Ik heb er wel een verdiend", of "Ik heb zolang gerookt, dat die ene sigaret nou ook niks moer uitmaakt", dan is het duidelijk dat deze manier van denken niet gunstig is voor het volhouden van het niet-roken.
U kunt deze negatieve gedachten proberen te vermijden en daar positieve gedachten voor in de plaats stellen. Bijvoorbeeld: "Ik heb het roken niet nodig om in een betere stemming te komen.", of "Ik wil hier gezellig met mensen praten en niet aan roken denken.", of "Ik rook nou al zoveel dagen/weken niet, dat wil ik volhouden."
Dit zijn maar enkele voorbeelden. Probeer uw eigen positieve niet-roken gedachten te vinden.

Uzelf belonen
Stoppers die zichzelf voor hun niet-roken belonen zijn succesvoller. Waarschijnlijk omdat beloningen iets extra positiefs aan het niet roken geven. Vooral ook in de periode dat niet-roken u nog moeite kost. Verder maken beloningen het niet-roken leuker en wat minder ernstig. Want hoe moeilijk stoppen ook kan zijn, het is zinnig om het probleem niet groter te laten worden dan het is.
U kunt uzelf iets leuks geven, zoals een CD, kleding, een boek of een lekker luchtje. U kunt natuurlijk ook iets leuks gaan doen: uit eten, naar het theater, een weekend weg, etc. Als dit idee u aanspreekt, zorg dan dat u uw beloning niet op al te lange termijn plant. Een andere manier van belonen is natuurlijk uzelf regelmatig een compliment te geven omdat u nog steeds niet rookt. U heeft immers alle reden om heel trots op uzelf te zijn!

Waarom volhouden
Om te voorkomen dat u terugvalt in uw rookverslaving, is de beste strategie: steek nooit meer een sigaret op! Ook niet om te kijken of u het nog wel lekker vindt, of omdat u het gevoel hebt dat u niet meer verslaafd bent.

Heeft u om wat voor reden dan ook toch weer een keer een sigaret gerookt, denk dan niet meteen dat uw inspanningen voor niets zijn geweest. Pak de draad weer op en ga door met niet-roken. Kijk in welke valkuil u bent gestapt en hoe u deze valkuil de volgende keer kunt vermijden. Geef in ieder geval niet gelijk op! U bent al zo ver gekomen, dat het zonde is om bij de eerste de beste terugval maar direct weer in uw oude gewoonte terug te vallen.

Tenslotte, tijdens het stoppen merkt u welke dingen u helpen om niet te roken. Water drinken, bewegen, uzelf belonen, enz. Stop hier niet te vlug mee. Ga hier net zo lang moe door als nodig is. Dat werkt.

[index ^^]

HULP BIJ STOPPEN MET ROKEN
Er zijn allerlei vormen van ondersteuning mogelijk. We zetten de belangrijkste voor u op een rij. Wilt u over deze hulp bij stoppen met roken meer weten, of informatie krijgen over waar u terecht kunt voor deze hulp, bel dan de
stoppen-met-roken informatielijn: 06-350 120 22 (20 ct. per minuut).

Advies van uw huisarts
Uw huisarts zal u graag ondersteunen bij het stoppen met roken. De meeste huisartsen beschikken inmiddels over een speciaal voor de huisartsenpraktijk ontwikkelde stopmethode.
De stoppen-met-roken gids van de Stichting Volksgezondheid en Roken die hier bij hoort, kan hij u gratis verstrekken.
Stoppen-met-roken cursus
Tijdens deze cursus stopt u samen met andere rokers. Dit onder begeleiding van een deskundige. Gedurende een aantal weken volgt u het ontwenningsprogramma en ervaart u de steun en stimulans die van deze groepscursus uitgaat. De stoppen-met-roken cursussen worden in het hele land georganiseerd door Thuiszorg/Kruiswerk en G.G.D. 'en. Veel ziektekosten-verzekeraars vergoeden een deel van de cursuskosten.
Nicotinekauwgom en -pleisters
Deze middelen kunnen helpen om na het stoppen minder last te hebben van ontwenningsverschijnselen en zin in roken.
Acupunctuur
Acupunctuur kan helpen om ontwenningsverschijnselen en zin in roken te verminderen. Het wordt op verschillende wijzen toegepast.
Hypnose
Hypnose kan helpen om de motivatie te versterken en de ontwenningsverschijnselen te verminderen.
Gedragstherapie
Bij deze benadering wordt gekeken hoe het rookpatroon van de roker in elkaar zit en op welke wijze deze zijn rookgedrag het beste kan afleren.
Andere hulpmiddelen
Er zijn veel kruiden- en medicijnachtige middelen in omloop. De werking en de eventuele bijwerkingen van al deze middelen zijn echter nauwelijks onderzocht.
Ook zijn er in de boekhandel diverse boeken over stoppen met roken verkrijgbaar.

Niet alle ziekenfondsen en andere ziektekostenverzekeringen vergoeden bovenstaande behandelingen. Neem voor informatie hierover contact op met de organisatie waar u tegen ziektekosten verzekerd bent.

Met alle vragen over stoppen met roken kunt u bellen met de informatielijn stoppen met roken 06-350 120 22 (20 ct. per minuut).

[index ^^]

Drugs *
Uit productie, volgt misschien later!!


Alcohol
Een glaasje op z’n tijd kan geen kwaad, maar alcohol is bepaald geen smeermiddel voor het bedrijf. Een probleemdrinker op de werkvloer verziekt de sfeer en maakt slechts driekwart van zijn salaris waar. Gevaarlijk is het ook: in 10 tot 30 procent van alle bedrijfsongevallen speelt drank een rol. Als men geen stappen onderneemt, is het ‘t bedrijf dat straks met de kater zit!

Drankmisbruik komt voor in alle beroepen en onder alle lagen van de bevolking. Onderzoek van de Stichting Alcohol Consultancy Nederland (ALCON), heeft aan het licht gebracht, dat in Nederland plusminus 350.000 werknemers zoveel drinken dat het werk er zwaar onder lijdt. Eens in de zoveel tijd wordt er een rapport en een studie-dag aan het euvel gewijd en besteden kranten er aandacht aan. Die karige publiciteit komt niet voort uit een gebrek aan belangstelling voor het thema, maar heeft alles te maken met de gevoeligheid van het onderwerp.

Een probleemdrinker kan het bedrijf flink wat schade berokkenen. Drank op het werk is nog steeds een taboe. Bedrijven hangen het niet aan de grote klok, uit vrees dat hun reputatie een deuk oploopt. En werknemers komen er niet voor uit, omdat ze zich schamen en openhartigheid zelden tot de sterkste kanten van de alcoholist behoort. Ontkenning trouwens wel. "Mannen," zegt een medewerker van de NEVIV (Nederlandse Vereniging van Instellingen voor Verslavingszorg), "vertellen desnoods aan iedereen dat ze vreemdgaan, maar verlang niet dat ze openlijk praten over hun drankprobleem. "Wat is dat eigenlijk precies in deze context, een drankprobleem? Er doen verschillende definities de ronde. De simpelste en tegelijkertijd meest duidelijke is deze: élk alcoholgebruik dat voor de drinker zelf én voor zijn directe omgeving moeilijkheden veroorzaakt. Die moeilijkhedën kunnen van geestelijke, lichamelijke of maatschappelijke aard zijn en op velerlei gebieden een spoor van ellende achterlaten.
In de regel ligt de oorsprong in de privésfeer. Pas na verloop van tijd openbaren de gevolgen zich ook op het werk. Het is naief om te denken, dat de problematiek halt houdt bij de bedrijfspoort. Denkt men dat inderdaad, dan komt men van een koude kermis thuis: de arbeidende probleemdrinker kan de onderneming flink wat schade berokkenen.

De feiten:
Een 'drinkend' personeelslid maakt slechts driekwart van zijn salaris waar. De resterende 25% gaat verloren door: verminderde productiviteit, schade aan producten, ontslagprocedures, medische kosten en ziekteverzuim. Een simpele rekensom leert dan, dat een werknemer met een brutoloon van fl. 60.000,- u per jaar fl. 15.000,-kost.
Het ziekteverzuim van probleemgevallen ligt zo'n twee tot zes keer hoger dan bij de doorsnee medewerker. Kortstondige doch herhaalde afwezigheid kan wijzen op beginnend misbruik. Bij langdurige absentie is er meestal sprake van verslaving. Hoe dan ook, dankzij katers schiet het bedrijfsleven er (volgens opgave van het Nederlands Economisch Instituut) jaarlijks 600 miljoen gulden bij in.
Voordat de ziektewet werd afgeschaft bleek, aldus het GAK, 13 procent van de aanmeldingen met regelmaat te diep in het glaasje te kijken.
De waarschuwing dat alcohol meer kapot maakt dan u lief is, wordt bewaarheid door deze gegevens: in 10 tot 30 procent van alle bedrijfsongevallen speelt drank een rol. Bovendien lopen drinkers twee tot vier keer zoveel kans een ongeluk te veroorzaken.
Een analyse van de WAO-intredes maakt duidelijk dat minimaal één procent van die arbeidsongeschikten een aantoonbare relatie heeft met de fles.
Ook de minder directe gevolgen liegen er niet om. Op de eerste plaats slaan tolerantie en begrip van de collega's uiteindelijk om in wrevel en ergernis. Er moeten te veel fouten worden gecorrigeerd en dat komt de sfeer in het bedrijf allerminst ten goede.
Onder invloed van alcohol verandert het werkpatroon van de gebruiker. Pieken en dalen wisselen elkaar voortdurend af.
Resultaat: verlies van arbeidskwaliteit en productiviteit.
Tenslotte: wanneer een medewerker met een lange staat van dienst noodgedwongen in de WAO verdwijnt, of zelfs ontslag wordt aangezegd, gaat (onnodig) veel kennis en ervaring verloren.

Grote bedrijven besloten al eens tot rigoreuze maatregelen
Probleemdrinkers kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën:
de thuisverteerder en de rond-deklokhijser. De eerste slokt zich 's avonds in een roes en probeert de volgende morgen de draad van zijn bestaan weer op te pakken - in de misplaatste veronderstelling dat hij een diep geheim meetorst. Vergeefs camoufleert hij zijn kegel met behulp van knoflookpoeders, kauwgum of sterk riekend mond-water.
Voor de tweede is het hele etmaal één uitgesmeerd 'happy hour'. Op zijn drinkpatroon staat maat noch tijd. De behoefte aan alcohol is even dwangmatig als ademhalen. Maar omdat ook hij niet door de mand wil vallen bij baas en collega's, neemt hij zijn toevlucht tot vindingrijke en stiekeme gewoontes. Hij verbergt de fles in bureaulades, archiefkasten, of de stortbak van het toilet. Wat eveneens veel voorkomt is een bezoekje aan een café in de buurt. Er zijn heel wat kroegen die daarop teren."
Het enige verschil tussen de beide groepen is dus het tijdstip waarop ze drinken. Aan het eindeffect doet het niets af: zowel de een als de ander werkt zichzelf behoorlijk in de nesten en jaagt het bedrijf op aanzienlijke kosten. In het begin van de jaren negentig meende een aantal grote bedrijven die negatieve spiraal te kunnen doorbreken. Shell, Heineken en de NAM bijvoorbeeld, hanteerden een beleid dat erop gericht was aangeschoten medewerkers zachtzinnig te wijzen op de dwalingen huns weegs. Voorlichting, praatsessies en begeleiding maakten daar deel vanuit. Ook werd er voor gezorgd, dat er nergens binnen de bedrijfsmuren nog een druppel drank voorhanden was. (Hetgeen in het geval van 's lands grootste bierbrouwer zondermeer een waar huzarenstukje mag worden genoemd!)
In dezelfde periode waren er echter ook ondernemingen die het probleem ingrijpender bestreden. Voorop Esso en Hoogovens. Steekproefsgewijs werden medewerkers, die onder verdenking stonden, onderworpen aan alcoholcontroles met blaaspijpjes.
Onder het motto: drinken in de tijd van de baas? Dan ook blazen in de tijd van de baas. Voordat u op een idee wordt gebracht, moet u weten dat vakbonden destijds moord en brand schreeuwden. Zij vreesden een heksenjacht en beschouwden dergelijke testen bovendien ongrondwettelijk. "In Nederland", lieten het FNV, CNV, MHP en AVC weten, "mag niet worden ingegrepen in de persoonlijke levenssfeer."

Met een alcoholbeleid beperkt u de financiële en sociale consequenties
Toch brengt men, letterlijk, het bedrijf in gevaar als men geen maatregelen treft. Men kan in elk geval gebruikmaken van de Arbo-wet, die werkgevers sinds 1 januari 1994 verplicht tot een risico-inventarisatie. Op grond daarvan heeft u het recht gevaariijke functies aan te wijzen, waarvoor een alcoholverbod geldt. Mocht dat systeem niet baten, dan kunt u overschakelen naar een vinding van het CAD Hilversum. Het Gooise Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs introduceerde een contract, waarin de hevig drinkende werknemer zijn werkgever toezegt voortaan met mate te zullen genieten. Tevens verplicht hij zich tot behandeling bij het CAD.
Een wezenlijk instrument om de sociale en financiële consequenties te beperken. is het voeren van een bedrijfsalcoholbeleid. De NEVIV pleit daarvoor, het Amsterdamse Jelinek-centrum heeft er cursussen op gebaseerd en ook ALCON propageert het. Een werkzaam alcoholbeleid leunt op drie peilers: voorlichting, regelgeving, begeleiding en hulp.

Voorlichting
In de eerste fase worden drempels verlaagd. Uitgangspunt mag niet zijn de zaak droog te leggen en iedereen te bewegen tot het lidmaatschap van De Blauwe Knoop. Erop hameren dat drank slecht is, staat gelijk aan prediken voor de verkeerde parochie. De boodschap moet luiden, dat alcohol best lekker kan zijn. Alleen moet je leren er verantwoordelijk mee om te gaan. Het houdt ook geen pas uw werknemers dominee-achtige sancties in het vooruitzicht te stellen. De kracht van zo'n programma is namelijk niet afbrekend maar opbouwend. Voorlichten kan bijvoorbeeld door terloops een ontnuchterend artikel over de gevolgen van overmatig drankgebruik op het bureau van uw medewerkers te leggen.

Regelgeving
Hierbij gaat het niet alleen om het nuttigen van alcohol, maar vooral om de beschikbaarheid ervan. Als men de gewoonte heeft tijdens een receptie, zakenlunch of personeelsfeestje de tap wagenwijd open te zetten, dan bindt men de kat op het spek. Vanzelfsprekend luisteren die voorschriften nauw naar de aard van de onderneming: hoe groter de veiligheidsrisico's, hoe strenger het beleid. Een stok achter de deur kan nooit kwaad. Zoals mondelinge of schriftelijke waarschuwingen en een voorwaardelijke schorsing. Artikel 1639p. van het Nieuw Burgerlijk Wetboek stelt het bedrijf in het gelijk. Daar staat namelijk: 'Werknemers zijn verplicht om in verband met de arbeid de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen ter vermijding van gevaren voor de veiligheid of de gezondheid van henzelf of anderen.'

Begeleiding en hulp
Hoe benadert men de probleemdrinker in het bedrijf? Het antwoord is: praten volgens het principe van de constructieve confrontatie. Om uit te zoeken waarom iemand is gaan drinken. Om gezamelijk richtlijnen vast te stellen waaruit hij nieuwe motivatie kan putten. Om duidelijk te maken dat hij er echt niet alleen voorstaat. Die gesprekken zijn niet eenvoudig: een werknemer zal niet zo snel toegeven dat hij een drank-probleem heeft. En oplossingen liggen niet voor het oprapen omdat, zoals gezegd, de oorzaak van drankmisbruik meestal in de privé-sfeer ligt.
Vooropgesteld dat de probleemdrinker zijn medewerking verleent, kan men ook hulp van buitenaf inschakelen. Van de plaatselijke CAD bijvoorbeeld. Misschien vindt men al die inspanningen wel wat teveel van het goede, maar vergeet niet: nuchter kost de medewerker minder dan dronken.

Hoe herkent men een probleemdrinker op het bedrijf
Aan de hand van de volgende checkijst.
- De medewerker komt vaak te laat. Met name op maandag meestal zonder toestemming. Voor zijn af heeft hij vreemde en ongeloofwaardige schuldigingen;
- last extra lange pauzes in en brengt nogal wat tijd door op het toilet. Hij zit lichamelijk weliswaar achter zijn bureau, maar daar is dan ook alles mee gezegd;
- kan geen opdrachten onthouden, of doet er drie keer zo lang over als voorheen;
- ruikt naar drank, heeft trillende handen, een opgezet gezicht en een onverzorgd uiterlijk;
- stapelt blunders op vergissingen, jaagt klanten in het harnas en verspilt materialen;
- is slecht gehumeurd en achterdochtig en reageert verbolgen op iedere opmerking;
- probeert geld te lenen bij collega's, of vraagt opvallend veel om een salarisvoorschot.

[index ^^]

Nuttige adressen:
Centrum Gezond Leven
RIVM, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven
Correspondentie adres: Postbus 1, 3720 BA Bilthoven
Telefoon: +31 30 274 8573
E-mailadres: centrumgezondleven@rivm.nl
Web: www. centrumgezondleven.nl

Voedsel en Waren Autoriteit
CentreCourt, Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Correspondentieadres: Postbus 19506, 2500 CM Den Haag
Telefoon +31 70 448 4848
E-mailadres: info@vwa.nl
Web: www. vwa.nl

Oorspronkelijke tekst uit september 1996. Laatst gewijzigd januari 2009.

Dit document niet uitprinten, aub. Denk aan het milieu en uw onkosten.
Wilt u het nog een keer lezen maak een bladwijzer (favoriet).
Wilt u het artikel door een ander laten lezen, stuur ze een link door.deze informatie wordt u aangeboden door leo hooijmans, lid van fmn
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online

Facilitaire Aanbieders Online


voor zoeken naar producten/diensten en verenigingen
klik op foto....facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op september 1996
het laatst gewijzigd op 29-06-2009

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)