arbo & gezondheid
dit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door

wigli - zitten opnieuw uitgevonden

voor ipresentatie klik op plaatje.....

wigli - zitten opnieuw uitgevonden

voor rechtstreekse webinformatie klik op logo.....

(1102/1712-01)

voor het artikel in het Nederlands klik op onderstaand plaatje

hoe ziek word je van zitten?

door marianne meijerink in de synaps, tijdschrift van vumc
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs onlinearbo & gezondheid

Hoe ziek word je van zitten?

door marianne meijerink geschreven in synaps, het magazine van het vumc
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online


(foto viama(c))

Groot innovatief en internationaal onderzoek
Hoe ziek word je van zitten?

  Inhoud  
     
  Inleiding
1. Zittend bestaan
2. Toonaangevend onderzoek onder jongeren
3. Ziekmakende biochemische processen
4. Wat willen de onderzoekers te weten komen?
  Colofon bij deze webpagina

top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Inleiding
Bewegen is goed voor een mens. Maar hoe ziek word je van zitten? Dat is de kernvraag van een groot onderzoek dat net is gestart onder kinderen tussen 10 en 18 jaar. De manier waarop de onderzoekers het vraagstuk te lijf gaan – een combinatie van experimenteel en longitudinaal* onderzoek – is uniek. Het doel: inzicht krijgen in eventuele negatieve gezond-heidseffecten van langdurig stilzitten en aanknopingspunten vinden voor effectieve gezondheidsbevorderingsprogramma’s voor de jeugd.

(*Longitudinaal onderzoek is onderzoek waarbij herhaaldelijk en steeds op dezelfde manier metingen worden verricht om een ontwikkeling in kaart te brengen. redactie)

Dat bewegen belangrijk is om gezond te blijven staat inmiddels wel vast. Het voorkomt overgewicht en verkleint de kans op diverse aandoeningen waaronder hart- en vaatziektes. Risicofactoren ontwikkelen zich al op jonge leeftijd. Medewerkers van EMGO+/VUmc publi-ceerden recent nog over verhoogd cholesterol, hypertensie en verhoogd bloedsuiker onder kinderen met ernstig overgewicht in het vakblad Archives of Disease in Childhood. Sociaal-geneeskundige Dorine Collard promoveerde aan VUmc op onderzoek waaruit bleek dat basisschoolleerlingen vandaag de dag aanzienlijk minder fit zijn dan dertig jaar geleden. Zelfs kinderen met een normaal gewicht presteren slechter op het gebied van lenigheid, kracht, snelheid en motoriek dan hun leeftijdsgenootjes van toen. Logisch: ze spelen minder buiten, hebben minder gymlessen en worden per auto of bakfiets naar school vervoerd. ‘Laat die kinderen toch zelf fietsen!’, zei VUmc-bewegingsonderzoeker Willem van Mechelen ooit in Synaps.
DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileo
top pagina mede mogelijk gemaakt door: index
NoordwijkFacilitaireInformatieOnline
Zittend bestaan
Het bewegingsonderzoek van EMGO+/VUmc heeft de basis gelegd voor allerlei campagnes en praktische toepassingen, zoals de aanleg van veilige loop- en fietsroutes naar scholen. Maar is het genoeg om te focussen op bewegen? ‘De leefstijl van kinderen en jongeren is ook in een ander opzicht veranderd’, stelt dr. Mai Chin A Paw van het EMGO+-instituut. ‘Kinderen brengen een groot deel van hun tijd zittend door, namelijk achter de computer, voor de tv, spelend met een smartphone, tablet of spelcomputer. Ze leiden een zittend leven. Wij willen weten wat de schadelijke effecten daarvan zijn. Want áls die er zijn, is het dus niet voldoende om kinderen alleen maar aan het bewegen te krijgen. Je zult dan ook iets aan dat zitten moeten doen.’

(foto viaweb)

top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Toonaangevend onderzoek onder jongeren
Onderzoeksleider dr. Mai Chin A Paw is voorzitter van de sectie jeugd & gezondheid (J&G), een onderzoekslijn binnen de afdeling sociale geneeskunde en het EMGo+ onderzoeksinstituut van VUmc.De studies die de wetenschappers van J&G doen, richten zich op kinderen en adolescenten. Het gaat om multidisciplinair en maatschappelijk relevant epidemiologisch en toegepast onderzoek, met interventies en innovatie als resultaat. De aandachtsgebieden zijn het stimuleren van een gezonde leefstijl en ontwikkeling, mentale gezondheid en preventie van metabole disfunctie en diabetes. Het onderzoek naar de gevolgen van zitgedrag valt in de laatste categorie.

top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Ziekmakende biochemische processen
Dat er een negatieve associatie is tussen de tijd die kinderen doorbrengen achter een beeldscherm en hun fitheid, conclu-deerden dr. Chin A Paw en collega’s onlangs op basis van een door hen uitgevoerd systematisch literatuuronderzoek. EMGO+-onderzoekers Mai Chin A Paw en Teatske Altenburg gaan nu veel verder. Zij willen blootleggen welke mechanismen ten grondslag liggen aan de negatieve effecten van zitten, zowel op de korte als de langere termijn. Bovendien willen ze inzicht krijgen in de invloed van persoonlijke en omgevingsfactoren op zitgedrag. Daarom omvat het project zowel experimenteel als longitudinaal onderzoek. Waar het de onderzoekers uiteindelijk om gaat, is te achterhalen na hoeveel tijd zitten schadelijk wordt en op welke manier dat gedrag effectief kan worden doorbroken.‘Het is fundamenteel onderzoek, en dat is hard nodig’, zegt Chin A Paw. ‘Het is namelijk nog maar de vraag of kinderen die veel zitten baat hebben bij de huidige richtlijnen voor bewegen. Weegt 60 minuten lichamelijke activiteit per dag op tegen de effecten van de rest van de dag voornamelijk stilzitten? Daar is nog geen wetenschappelijk bewijs voor. Ons onderzoek moet daar verandering in brengen. Een van onze hypothesen is dat gebrek aan spieractiviteit een negatieve invloed heeft op de stofwisseling, met cardiometabole aandoeningen en diabetes als gevolg. Pas als we weten wanneer dit gebeurt, bij wie en onder welke omstandigheden, kunnen we effectieve preventieprogramma’s ontwikkelen en kinderen, ouders en leerkrachten onderbouwde adviezen geven.’

www.jeugdengezondheid.org (klik hier.....)

Uit het ENERGY-onderzoek (2010) bleek dat Europese kinderen van 10-12 jaar rond 8 uur per dag (480 minuten) zittend doorbrengen

top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Wat willen de onderzoekers te weten komen?
Het onderzoek Hoe ziek word je van zitten? draait om drie hoofdvragen:
* Inzicht krijgen in de relatie tussen een zittende leefstijl en cardiome-tabole biomarkers (o.a. bloeddruk, cholesterol, glucose). Dit wordt uitgezocht in de vorm van longitudinaal onderzoek onder Nederlandse kinderen.
* Analyse van de mechanismen die ten grondslag liggen aan het nega-tieve effect van zitten. Dit gebeurt met experimenteel laboratorium-onderzoek.
* Epidemiologisch en participatief onderzoek onder Europese jeugd naar individuele- en omgevingsdeterminanten van zitgedrag.
 

Het project neemt vijf jaar in beslag en wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoekers van Deakin University en Baker IDI in Melbourne, Australië. NWo/zonMW financiert het project met een subsidie van 675.000 euro.

top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

colofon
Bovenstaand artikel van Marianne Meijmerink stond in Synaps, het wetenschappelijk magazine van het VU medisch centrum. Juli 2013.
Met toestemming van de redactie van Synaps is het artikel vertaald van .pdf naar .html door leo@hooijmans-noordwijk.nl

DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnline
Dit document niet uitprinten, aub. Denk aan het milieu en uw onkosten.
Wilt u het nog een keer lezen maak een bladwijzer (favoriet).
Wilt u het artikel door een ander laten lezen, stuur een link door.

door marianne meijerink geschreven in synaps, het magazine van het vumc
mede mogelijk gemaakt door de facilitaire vakbeurs online

facilitaire vakbeurs online
nog nooit was sponsoring zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.

voor ipresentatie klik op foto.....
facilitaire vakbeurs online
nog nooit wat adverteren zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.

voor webinformatie klik op plaatje.....
(1802-01)(1107-01)
facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 20 september 2013

het laatst gewijzigd op 19-07-2018
voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)