arbo & gezondheid

dit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door


van der velde 't veentje bv
mondial movers rijden met elektrisch schone verhuiswagens
voor webinformatie klik op foto
(1504-01)

voor het artikel in het Nederlands klik op onderstaand plaatje

ervaring als beste hulpmiddel
onderzoek naar fysieke belasting bij verhuizers
door mondial movers
mede mogelijk gemaakt door mondial van der velde 't veentjearbo & gezondheid

Ervaring als beste hulpmiddel

deze informatie wordt u aangeboden door mondial movers
mede mogelijk gemaakt door mondial van der velde 't veentje
(foto's Mondial Movers)

Onderzoek naar fysieke belasting bij verhuizers

Drie erkende verhuisbedrijven werken mee aan een onderzoek naar de fysieke belasting bij verhuizers. Doel is het werk van de verhuizers lichter te maken.

'Het werk van verhuizers is leuk, maar ook zwaar', zo erkent Martin Hobbel, directeur van Flakkee Verhuizers uit Middelharnis. Hij participeert in het onderzoek naar fysieke belasting. Ook Mondial R. Vlot & Zn Verhuizingen in Sliedrecht en Mondial Verhuisbedrijf Henneken in Zoetermeer werken aan dit onderzoek mee. Het is een project in opdracht van Gezond Transport, uitgevoerd door VHP Ergonomie en met medewerking van de verhuisbedrijven. Gezond Transport is ontstaan uit BGZ Wegvervoer en RCW. Het onderzoek moet duidelijk maken welke werkmethoden het minst zwaar zijn, welke handelingen de minste inspanningen kosten en voor welke problemen op het gebied van fysieke belasting echt een oplossing moet worden gevonden omdat zij kunnen lijden tot gezondheidsschade bij verhuizers.

Metingen
Gezond Transport brengt samen met de verhuisbedrijven de fysieke belasting gedetaileerd in kaart. Inmiddels is de eerste fase van dit onderzoek afgerond. Hiervoor heeft VHP Ergonomie tijdens drie soorten verhuizingen metingen verricht. Twee verhuizers van ieder bedrijf zijn met meetapperatuur op de voet gevolgd. Daartoe zijn meetapparaten aangebracht bij de verhuizers. Elke handeling is genoteerd. Ook zijn de gegevens over hartslag en kracht-inspanningen gemeten. Er is gekeken of de hartslag bij bepaalde handelingen niet te hoog wordt. De verhuizers vonden het interessant. Zij zijn benieuwd naar de bevindingen. Marinka de Groot is druk bezig met de uitwerking en analyse van de meetresultaten.

Voor de branche
Alle drie de verhuisondernemers vinden het heel belangrijk voor de branche om aan het project mee te doen. Jan-Wouter Vlot van Mondial Vlot is blij dat het onderwerp fysieke belasting branchebreed is opgepakt. 'Het komt de arbeidsomstandigheden van alle verhuizers ten goede. Alle initiatieven die het werk vergemakkelijken, zijn van harte welkom', zo verwoordt Hobbel zijn motivatie. Klagen over het zware werk hoort hij zijn werknemers zelden. 'Ik hoor wel eens dat zij een zware dag hebben gehad, maar zij weten dat het een fysiek zwaar beroep is.'

Scan fysieke belasting
Mondial Henneken ziet als heel lang het belang van goede arbeids-omstandigheden in. Bij dit bedrijf heeft BGZ Wegvervoer al eens een scan fysieke belasting gedaan met een inventarisatie van de risico's. Hieruit vloeide een rapport van aanbevelingen voort. De verhuizers hebben tevens een training fysieke belasting verricht, waarbij de verhuizers bewust zijn gemaakt van de vele manieren om goederen te verhuizen.
Laurens de Jong: 'Afhankelijk van de situatie kiezen zij voor een bepaalde manier van werken. Het meeste effect sorteren een heleboel dingen. Een slimme manier van werken en organiseren én de techniek maken van de verhuizer een goede verhuizer. Kracht is minder belangrijk dan wel eens wordt gedacht. Ervaring is belangrijker. De meest ervaren krachten leveren het meeste op en werken het snelst. Vandaar dat wij ernaar streven dat verhuizers hun hele leven bij ons blijven werken. Om mensen zo lang mogelijk fit te houden bieden wij hent fitness met korting aan. Uiteraard speelt ook een goede planning een voorname rol.'

Traning fysieke belasting
Ook bij Vlot hebben de werknemers een training fysieke belasting gevolgd. 'Die is heel positief ontvangen door de medewerkers', zo vertelt Jan-Wouter Vlot. 'Wat ze hebben geleerd? Het is vooral hun houding bij het tillen waarop ze moet letten. Dus niet draaien bij het tillen, geen plotse of gekke bewegingen maken of boven je macht tillen. Bovendien kunnen we bij het volgende bezoek van de Arbeidsinspectie aangeven dat we dit hebben gedaan', zo lacht hij.

Van alles mis?

Veel erkende verhuisbedrijven stellen hulpmiddelen ter beschikking voor hun
werknemers en vaak worden écht zware sjouwklusssen met grotere teams van verhuizers uitgevoerd. Ze verhuizen altijd al met minimaal twee à drie man. Of zij zetten hulpmiddelen in, als dat mogelijk is. Hobbel heeft zich dan ook gestoord aan een bericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - waar de Arbeidsinspectie onder valt - dat er in de verhuisbranche 'van alles mis is' als het de fysieke belasting betreft. 'In andere onderzoeken concludeert de Arbeidsinspectie dat juist de verhuisbranche haar zaken goed op orde heeft. Er was één opmerking over de inzet van de juiste hulpmiddelen. Dat hier verbetering in is aan te brengen. Zwaar tillen kan soms niet anders. Een piano kun je immers niet demonteren.' Ook Vlot heeft zich over de berichtgeving verbaasd. 'We zijn ons ervan bewust dat verhuizers zwaar werk verrichten, maar gaan er ook vanuit dat zij zelf de slimste en makkelijkste manier van werken kiezen.' Hij zet dan ook vraagtekens bij de conclusie van de Arbeidsinspectie, die zich in zijn ogen wel realistisch opstelt. 'Inspecteurs weten ook wel dat een piano niet in stukken te tillen is.'


Helaas werken niet alle hulpmiddelen even goed!

Hulpmiddelen
Hoewel er verschillende hulpmiddelen voor verhuizers zijn ontwikkeld, gebruiken zij deze in de praktijk niet vaak. Dit blijkt uit een onderzoek van de Arbeidsinspectie. Hobbel bevestigt dat de verhuizers in zijn bedrijf de hulpmiddelen vaker ter hand kunnen nemen. 'Zij hebben in de verhuisauto's de beschikking over een groot aantal hulpmiddelen. Maar verhuizers zijn uiteindelijk professioneel geboek om zelf te bepalen of zij een hulpmiddel inzetten. Het gaat vaak sneller en gemakkelijker om met zijn tweeën even een zwaar meubelstuk op te pakken. De inzet van hulpmiddelen is afhankelijk van de situatie. Niet altijd is een hulpmiddel goed toepasbaar.'

Ervaring
Volgens De Jong weten verhuizers niet altijd van tevoren welk hulpmiddel precies nodig is bij een verhuizing. Bovendien werken niet alle hulpmiddelen even goed. Zijn ervaring is bijvoorbeeld traplopers 'voor geen meter werken'. Ook komt het voor dat bijvoorbeeld een verhuislift moet worden opgebouwd voor het omhoog verplaatsen van één meubelstuk. 'Dan kiezen verhuizeres er zelf soms voor om de lift niet op te bouwen, ook al worden zij hierdoor minder belast. In tijd scheelt het vaak niet veel.' Ook Vlot bespaart niet op hulpmiddelen voor de verhuizers. Maar het beste hulpmiddel is volgens hem ervaring. 'In onze beleving leren jongeren vaak het beste van ervaren verhuizers.'

Zware lasten
Een heikel punt voor veel verhuizers is het sjouwen van zware lasten over de trap. Een traploper kunnen verhuizers alleen gebruiken bij rechte trappen. Volgens Hobbel is het somst zelf link om een traploper te gebruiken. Ook een traploper kan de trap beschadigen. Het uitschrijven van een prijsvraag door Gezond Transport en de Arbeidsinspectie over het verplaatsen van zware lasten over de trap vind hij een heel goed initiatief. 'Maar het kan niet zo zijn dat achter de verhuisauto een extra auto met hulpmiddelen nodig is.'

Colofon
Bovenstaand artikel stond in het vakblad 'Verhuizen' in oktober 2009.
Tekst is van Anita Hestens.
Deze pagina is door leo@hooijmans-noordwijk.nl vertaald van pdf naar html.
Met toestemming van Maureen van der Hooft
Communicatiemederwerker Mondial Movers
DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnline
top pagina mede mogelijk gemaakt door: top pagina
DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnline
Dit document niet uitprinten, aub. Denk aan het milieu en uw onkosten.
Wilt u het nog een keer lezen maak een bladwijzer (favoriet).
Wilt u het artikel door een ander laten lezen, stuur een link door.

deze informatie wordt u aangeboden door mondial movers
mede mogelijk gemaakt door mondial van der velde 't veentje

mondial movers
het landelijk netwerk van erkende verhuisbedrijven

voor presentatie klik op plaatje.....

mondial movers
van der velde 't veentje bv

voor presentatie klik op plaatje.....
(1301-01 )

facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 25 juli 2013

het laatst gewijzigd op 7-12-2018
voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)