facilitaire bedrijfsinformatie

nederlands instituut fysieke veiligheid (nifv)

voor webinformatie klik op logo..... 


Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)


deze informatie wordt u aangeboden door leo hooijmans, lid van fmn
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online

Gevestigd in Arnhem (foto ge-web)

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
LeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlineHoezo??
Met actuele kennis, advisering, toegepast onderzoek, vraaggerichte opleidingen en oefeningen en leiderschapsontwikkeling helpt het IFV professionals binnen de brandweer, GHOR en crisisbeheersing, beleidsmakers en bestuurders zich optimaal voor te bereiden om de fysieke veiligheid van onze samenleving te borgen.

Onze uitgangspunten
• — Onze opleidingen, oefeningen, onderzoeken en adviezen komen tot stand in samenspraak met professionals binnen de brandweer, GHOR en crisisbeheersing, beleidsmakers en bestuurders.
• — Onze producten zijn praktijkgericht en hebben een duidelijke toegevoegde waarde.
• — Wij dragen bij aan een optimale voorbereiding om de fysieke veiligheid van onze samenleving te borgen.

Kernwaarden
• — Gedreven door veiligheid
• — Klant- en resultaatgericht volgens professionele standaarden
• — Hart voor het vak en respect voor elkaar
• — Daadkracht, vernieuwing en reflectie
• — Betrokken en betrouwbare partner
• — Professioneel onafhankelijk en integer
• — Openheid en transparantie in communicatie

Dienstverlening
Onze dienstverlening kenmerkt zich door interactie en samenwerking met partners in binnen- en buitenland, waarbij wij als toonaangevend kennisinstituut nieuw verworven vakkennis direct benutten ter voortdurende verbetering van onze producten en diensten.

Kerntaken
Opleiden, bijscholen, oefeningen verzorgen, onderzoeken en ontwikkelen, adviseren, publiceren en uitgeven, congressen en studiedagen organiseren, faciliteren.

Wij trekken lessen uit incidenten, crises en rampen en vergaren de informatie die professionals en samenleving vragen. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van de brandweer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en crisisbeheersing. Onze onderzoeken leveren kennis en inzicht op die wij verspreiden via opleidingen, bijscholingen, oefeningen en trainingen.

Wettelijke taken
1. verzorgen van leergangen Brandweermanagement
2. verzorgen van door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan te wijzen andere opleidingen die met een rijksexamen worden afgesloten
3. ontwikkelen van lesstof, leerstof en oefenstof voor deze opleidingen
4. ontwikkelen en in stand houden van expertise door middel van het verzamelen en beheren van relevante kennis en door het verrichten van toegepast wetenschappelijk onderzoek
5. ter beschikking stellen van de verzamelde informatie en expertise aan organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening
6. verwerven, beheren en aan de veiligheidsregio’s en aan de gemeenten met een gemeentelijke brandweer zo nodig ter beschikking stellen van materieel, uitrusting en telecommunicatievoorzieningen.

De onder 4 en 5 genoemde taken behelzen het borgen van kennis in bestaande publicaties en het ontwikkelen van nieuwe publicaties, het uitvoeren van (meerjaren)onderzoeksprogramma's en het fungeren als deskundigensteunpunt op het terrein van fysieke veiligheid en rampenbestrijding (Infopunt Veiligheid).

De onder 6 genoemde taak heeft betrekking op de activiteiten van de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR).

Overige taken
• — ontwikkelen van lesstof, leerstof en oefenstof voor opleidingen, bij- en nascholingen, en het verzorgen van deze opleidingen, bij- en nascholingen
• — werven en selecteren van kandidaten voor deze opleidingen
• — organiseren van oefeningen
• — verrichten van activiteiten die de deskundigheid van personen of het functioneren van de organisaties waarvoor zij werkzaam zijn, bevorderen
• — verrichten van onderzoek voor en adviseren van derden, teneinde direct of indirect een bijdrage te leveren aan de fysieke veiligheid.

Organisatie
Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft ruim 120 medewerkers. Verder zijn er 300 gastdocenten aan het instituut verbonden. Wij beschikken over moderne opleidings-, oefen-, congres- en hotelfaciliteiten.
Directie en bestuur van het IFV worden bij hun beleidsbepaling geadviseerd en terzijde gestaan door verschillende --commissies en overlegorganen.

Academies
De Brandweeracademie, de GHOR Academie, de Academie voor Crisisbeheersing en de Academie voor Leiderschap Veiligheidsregio's zijn alle onderdeel van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid.

De academies hebben elk hun eigen doelgroep. Zij leveren een uitgebreid pakket aan producten en diensten, volledig toegespitst op de praktijk en actualiteit. Met opleidingen, bijscholingen, trainingen en oefeningen. Met in eigen huis ontwikkelde les- en leerstof. Met congressen, workshops en conferenties. En met onderzoek, advies en documentatie over alles wat met brandweer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), crisisbeheersing en leiderschapsontwikkeling te maken heeft.

nederlands instituut fysieke veiligheid (nifv)

voor webinformatie klik op logo..... 
(1007-01)

[naar top] - [naar index]
DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnline
Dit document niet uitprinten, aub. Denk aan het milieu en uw kosten.
Wilt u het nog een keer lezen maak een bladwijzer (favoriet).
Wilt u het artikel door een ander laten lezen, stuur een link door.mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online

facilitaire vakbeurs online
nog nooit was sponsoring zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.


voor ipresentatie klik op plaatje.....facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 8 december 2010
het laatst gewijzigd op 13-12-2010

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)