facilitaire productinformatie

het zakelijk wonder
werken (team)training, coaching en advies

voor webinformatie klik op plaatje.....
De nieuwe zakelijkheid


mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online

Afbeelding 1: Zakelijke spiritualiteit als bedrijfsfilosofie


De nieuwe zakelijkheid - Het zakelijk wonder
??

Het dagelijks leven verandert continu. Wat we nodig hebben om met die veranderingen om te gaan is diversiteit, flexibiliteit, inzet, kennis van zaken en creativiteit. Bedrijven hebben meer dan ooit mensen nodig die dat in zich hebben, mensen met veel potentie en creativiteit, die ook nog in staat zijn om flexibel op de omgeving te reageren.

Om gelukkig en succesvol te kunnen zijn, gebruik te kunnen maken van potentialiteit en creativiteit is behalve deskundigheid ook bezieling, spiritualiteit en samenwerking nodig. Waar de focus vooral ligt op bezieling, mist voldoende zakelijkheid om succesvol te kunnen zijn en daar waar de focus ligt op omzet en prestatie, raakt de bezieling uit het oog verloren en het succes verdampt eveneens.

Wil je als persoon en als onderneming blijvend succesvol zijn, dan dien je daarom te beschikken over zowel zakelijke deskundigheid als over zakelijke spiritualiteit.

Zakelijke spiritualiteit gaat om bedrijfsvoering en corporatieve bedrijfsspiritualiteit, verbonden met de individuele beleving daarvan. Het draait om de spirituele competentie van het zakendoen: een proces van corporatieve geestelijke ontwikkeling, net als bij de golden circle van Simon Sinek een "inside-out-benadering". Succesvolle waardegedreven ondernemingen kijken eerst naar wat ze drijft en waar ze goed in zijn, daarna hoe ze anderen daarmee van dienst kunnen zijn en dat dragen ze vervolgens uit.

Bij zakelijke spiritualiteit gaat het tegelijkertijd ook om een proces van relationele verdieping, want spiritualiteit interesseert zich vooral in het intermenselijke karakter, in verbinding en samenwerking.

Deskundigheid (talent, ervaring, kennis) vormt samen met bezieling (doelen, verlangens, zelfkennis, zingeving) de bouwstenen van succesvol gedrag: de competenties. De manier waarop competenties gebruikt en gezamenlijk ingezet worden bepaalt de werkwijze en de mate van flexibiliteit: het reactievermogen op de omgeving. Deskundigheid, bezieling en samenwerking zijn even belangrijk voor een succesvolle onderneming.

Het waarom; de zingeving van een onderneming, vertaalt zich in de individuele en corporatieve bezieling. De manier waarop een onderneming haar droom, haar drijfveren, tot uiting brengt vertaalt zich door samenwerking en de inzet van competenties. Het wat van een onderneming; dat wat men doet en levert, komt tot uitdrukking in de manier van presenteren in en omgaan met de omgeving.

Wat levert het op?
Met het model berustend op deskundigheid, bezieling en samenwerking kunnen individuen, teams en organisaties succesvol worden, zijn en blijven. Zakelijke spiritualiteit is interdisciplinair en kan bijdragen aan bijvoorbeeld leiderschapsvraagstukken, beleidsvorming, teamontwikkeling en crisis- en verandermanagement.

Individueel resultaat.
Zelfactualisatie levert structureel geluk, rust en succes op:
Harde resultaten;
Effectiever en efficiënter werken, met minder (negatieve) energie en stress, meer bereiken;
Authentiek leidinggeven, zonder steeds op je strepen te moeten gaan staan;
Ontspannen werken, niet leven vanuit de agenda, de openstaande mails en de to-do-lijst;
Energie krijgen van werk;
Verbeterde energie en fitheid;
Beter met werkdruk om kunnen gaan;
Creatief zijn, niet op de automatische piloot werken;
Alert zijn en goede beslissingen kunnen nemen;
Met aandacht en focus werken;
Leven in plaats van het leven te managen;
Zelfvertrouwen hebben en authentiek zijn;
Een open en accepterende houding; Plezier hebben;
Minder afleiding, betere concentratie en focus;
Het gevoel van een leeg hoofd
Jezelf, andere mensen en informatie objectiever gaan zien


Teamresultaat.
Een goed functionerend en productief team, waarin met plezier, effectief, efficiënt en creatief samengewerkt wordt. Een team waarin de teamleden inzicht hebben in de verschillende drijfveren en competenties van het team en teamleden en in staat zijn daar open en effectief over te communiceren en naar te handelen.


Organisatieresultaat
Medewerkers met minder stress, die plezier hebben in hun werk;
Managers die authentiek leiding geven, omdat ze meer vanuit intuïtie (durven te) handelen;
Transparante communicatie, omdat mensen aandacht voor elkaar hebben;x
Verbeterd gevoel van gemeenschappelijkheid, verbondenheid, collectieve bezieling;
Levende visie en doelstelling;
Een deskundige organisatie met mensen die het beste uit zichzelf willen halen;
Organisatie die deel is van de samenleving en bewust onderneemt;
Organisatie die open is en alert is op ontwikkelingen;
Organisatie die flexibel reageert op haar omgeving.

Een succesvolle onderneming is een onderneming waarbij zowel deskundigheid als spiritualiteit centraal staat. Een organisatie waar de afzonderlijke individuele drijfveren afgestemd zijn op elkaar en op de collectieve bedrijfsdrijfveren. Uitgaand van verbinding, samenwerking en verantwoordelijkheid voor zichzelf, elkaar en de omgeving. Gefocust, door de afstemming en vermindering van ruis, visionair, door de rust van waaruit flexibel en open minded ingespeeld wordt op ontwikkelingen en ontspannen vanuit vertrouwen dat het goed is wat er nu is.Het onderbuikgevoel: lekker cliché


Het onderbuikgevoel: lekker cliché. Hoe vaak heb jij al gehoord over werken vanuit het onderbuikgevoel? Wat is werken vanuit je onderbuikgevoel eigenlijk? En niet onbelangrijk: wat levert werken vanuit dat gevoel op?
Uit een blog van Wilma van den Brink-Messink (Het Consultatiehuis)

Wetenschappelijk is aangetoond dat ons bewustzijn altijd iets achterloopt bij ons onderbewustzijn. 95% (en misschien nog wel iets meer) van onze beslissingen worden genomen onder de invloed van ons onderbewustzijn. De ratio is de top van de ijsberg die boven het water uitsteekt. Deze top wordt gedragen door het grotere deel dat zich onder water begeeft: het onderbewuste. De vraag is waarom we, ook zakelijk gezien, onszelf vooral richten op het zichtbare deel, als het deel dat we niet zomaar kunnen zien voor meer dan 95% onze beslissingen beïnvloedt.

Gelukkig en succesvol.
Vooral zakelijk zijn wij gewend om te focussen op ons verstand. We werken hard, werken nog harder als dingen anders lijken te gaan dan gepland, we rennen van afspraak naar afspraak, we controleren, gebruiken to-do-lists, analyseren, meten en bewijzen en koersen van mijlpaal naar mijlpaal. Altijd onderweg naar succes, naar scoren en naar geluk. Vanuit ons hoofd. Ons onderbewustzijn hebben we behoorlijk verwaarloosd. Wat toch bijzonder is wanneer je weet dat juist dat onderbewustzijn in grote mate onze gedachten, ons handelen en daarmee ons succes bepaalt. We zijn zo gewend om de wereld rationeel te benaderen dat we vaak niet eens meer weten op welke manier we in ons dagelijks leven onze intuïtie kunnen gebruiken.

Voor mij was dat zeker zo. Ik ben behoorlijk rationeel (zakelijk) opgevoed en heb diverse banen gehad waarin mijn verstand belangrijker leek dan mijn hart. In ieder geval leek dat voor mij zo. Dat leverde vaak veel stress op. Als starter heb ik eens na het doen van een assessment te horen gekregen dat ik veel in mijn hoofd zat en minder vanuit mijn onderbuik handelde. Ik zat toen nog zoveel in mijn hoofd, dat ik eigenlijk niet eens wist wat die boodschap echt betekende. Hoe kon ik meer vanuit mijn onderbuik werken? Ik had geen idee.

Voor individuen en ook voor teams en organisaties geldt dat deskundigheid, bezieling en samenwerking in balans dienen te zijn om blijvend succesvol, gelukkig en bezield te kunnen werken. En om dat te bewerkstelligen begin je bij jezelf, door ervoor te zorgen dat hart en ratio in goede harmonie samenwerken


Klik op bovenstaand plaatje voor een YouTubepresentatie van Jean-Luc Mommaerts, M.D., M.Sc.
Hoe hersenpatronen over gaan in andere hersenpatronen tot bewustzijn.

Het onderbuikgevoel komt uit je hart.
Meer werken vanuit gevoel. Werken vanuit het onderbuikgevoel. Hoe doe je dat? Om dat te weten, moet je eerst weten wat het onderbuikgevoel precies is. Het onderbuikgevoel is volgens mij niet een op zich zelf staand gevoel. De kriebel in je buik, de vlinders, de draaikolk of welke sensatie je ook maar in je buik kunt voelen, kan je op verschillende plekken in je lichaam voelen. Die sensatie wordt veroorzaakt door jouw onderbewuste, je intuïtie. Je lijf laat je door dergelijke sensaties weten of iets goed voelt of niet. Zo kan je ook kippenvel krijgen of een rilling over je rug voelen. Of je voelt geen duidelijke lichamelijke reactie, maar je "weet het" gewoon. Het onderbuikgevoel komt voort uit je hart of nog beter, uit je ziel. En bezieling kan op verschillende manieren geuit en beleefd worden.

Door oefening kan je leren om steeds beter aan te voelen en om steeds beter te weten wat de betekenis is van de verschillende gevoelens en sensaties die je ervaart. Je kunt leren om die gevoelens, jouw intuïtie, in harmonie te laten samenwerken met je ratio. Je intuïtie inspireert de ratio en de ratio toetst de intuïtie. Door beter te luisteren naar je intuïtie, geef je dingen die je echt belangrijk vindt een goede plek in je werk en in je leven. Dat geldt voor jou als persoon en het geldt ook voor teams en organisaties.

Resultaat van werken vanuit deskundigheid en bezieling.
Werken vanuit een harmonieus samenwerkend team bestaand uit verstand en gevoel of meer zakelijk gezien: deskundigheid en bezieling, levert veel op. Je hart gaat uit van verbinding en liefde. En dan heb ik het niet over de romantische liefde, maar over de universele liefde als een gevoel van rust, vertrouwen, welzijn en geluk. Je realiseert je dat jouw geluk ook afhangt van het geluk van de ander. Wanneer je meer vanuit deskundigheid en bezieling werkt, neemt het werken uit puur eigenbelang af. Je voelt je verantwoordelijk voor jouw denken en doen en handelt daar ook naar. Je handelt meer met in achtneming van het algemeen belang en de liefde en verantwoordelijkheid voor de ander en je omgeving. Vanuit eigen authentieke kracht ben je beter in staat om flexibel op je omgeving te reageren en je weet op welke manier je blijvend succes kunt realiseren. Op de website van Het zakelijk wonder vind je de voordelen voor organisaties, teams en professionals. Maar waar het kort gezegd op neerkomt is dat werken vanuit deskundigheid èn bezieling gelukkiger en succesvol vanuit ontspanning maakt. Met aandacht en zorg voor jezelf, de mensen met wie je samenwerkt en je omgeving, maar ook doelgericht en gefocust. Visionair en bewust.

Hoe werk je vanuit deskundigheid en bezieling?
Door te beginnen bij jezelf. Alles wat jij ziet, denkt en ervaart heeft te maken met wie jij bent. Hoe je naar dingen kijkt, met de overtuigingen je hebt. Je kijkt eigenlijk veel meer naar jezelf dan naar de wereld. Je ratio reageert op de overtuigingen die je hebt en gaat uit van afgescheidenheid. Dus jij en ik, zij en wij. Verschil, competitie, twijfel, onzekerheid, enzovoort. Je ziel maakt gebruik van verbondenheid, vertrouwen en zijn. Door oefening en door simpelweg stil te zijn, krijg je meer en beter contact met je ziel.

Om echt kort door de bocht te gaan.
Wat je doet is jezelf eerst eens grondig onder de loep nemen. Welke overtuigen houd je erop na? Welke overtuigingen belemmeren je om te zijn, doen en ontvangen wat je graag wilt? Heb je ze te pakken? Mooi. Kijk er goed naar en doe niets. Je volgende stap is om te kiezen voor een nieuw perspectief dat uitgaat van gelijkheid, liefde, vertrouwen en succes. Voor jezelf en de wereld waarin je leeft. Nu focus je dagelijks op je nieuwe perspectief. Iedere keer dat jij jezelf betrapt op een oude belemmerende gedachte, schakel je terug naar je nieuwe perspectief. Je brein is geneigd om snel terug te schakelen op oude vertrouwde patronen en daarom heb je oefening en doorzettingsvermogen nodig om jezelf in je goed flow te krijgen en te houden. Klinkt goed, vergt inzet en oefening en levert veel op. Hulp nodig? Mail ons vrijblijvend. En zo zie je, commercialiteit en spiritualiteit gaan heel goed samen ;-).


Zonder gekheid, ga ervoor!
Of je het nu het onderbuikgevoel wilt noemen of intuïtie, je onderbewuste, je ziel of je hart, wat maakt het uit?

Waar het om gaat is dat je het grote deel onder water niet ongebruikt laat, omdat je er wat minder snel bij kunt. Omdat je niet weet hoe je het kunt inzetten of dat verleerd bent. Als je jouw beslissingen voor meer dan 95% onder invloed van je onderbewustzijn maakt, kan het je alleen maar goeds opleveren als je leert om je onderbewuste en je ratio harmonieus te laten samenwerken.


Bovenstaande tekst is van 'Het zakelijk wonder', onderdeel van de
VOF Het Consultatiehuis en biedt (team)training, coaching en advies.

Voor meer informatie klik op onderstaand plaatjes in het blauwe kader.


het zakelijk wonder
werken (team)training, coaching en advies

voor webinformatie klik op plaatje.....

het consultatiehuis
training, intervisie en consult op afroep,
per telefoon, e-mail en op afspraak!


voor webinformatie klik op plaatje.....
(1405-01/1803-01)
LeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlineHoezo
top pagina   top pagina

Bezoekers keken naar de volgende links in ons kennisplatform:

terug in (of bij) de tijd


door leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door s&pm facility

functionele reistijd


met medewerking van de nieuwe koetsiers
mede mogelijk gemaakt door bureau galileo
het vierkantemeter-spel (m2)


door leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online
opruimen versie 19
werkplek op 1,8 m2, kan dat?


door leo hooijmans
mede mogelijk door diverse bedrijven
facilitair leiderschap


door dertien studenten van zeven hbo opleidingen
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online
5 voor 12 - basisvaardigheden
voor de kantoorwerkplek


door leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online
storingen, mentale belasting en stress (uit het kantoorgebouw)

door leo hooijmans en maarten van 't hof
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online
kunnen wij ons brein verbeteren?


door leo hooijmans
mede mogelijk door facilitaire vakbeurs online

het nieuwe werken
aandachtspunten bij de introductie

een publicatie van de rijksoverheid
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online

laat je pyama in de kast!
10 tips voor slimmer (thuis)werken


door sara van wesenbeeck
mede mogelijk door facilitaire informatie online


Tags: teamtraining, e-learning, storing, mentale belasting en stress, hnw het nieuwe werken, brein verbeteren, facilitair leiderschap, functionele reistijd, samenwerking, succesvol vanuit ontspanning, training op maat.

top pagina   top pagina

DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnline
Dit document niet uitprinten, aub. Denk aan het milieu en uw kosten.
Wilt u het nog een keer lezen maak een bladwijzer (favoriet).
Wilt u het artikel door een ander laten lezen, stuur een link door.mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online

facilitaire vakbeurs online
nog nooit wat adverteren zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.


voor presentatie klik op plaatje.....
facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 14 april 2016
het laatst gewijzigd op 6-08-2018

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)