facilitaire productinformatie

onlineprojectstoffering.nl
interface, desso, interfloor, ambiant, forbo, desimo, modulyss
tapijt, gordijnen en zonwering tegen speciale prijzen!

voor webinformatie klik op plaatje.....


Desso tapijt in vier seizoenen


mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online
(foto desso)
Desso tapijt in vier seizoenen - Cradle to Cradle

  Inhoud  
1. Lente
2. Wat betekent dit voor Desso!
3. De visie van Desso
4.

Tijdpad voor invoering van de visie

5. Zomer
6. Een stralende toekomst
7. Desso garandeert in alle opzichten de beste kwaliteit
8. De volgende stappen op weg naar het cradle to cradle-keurmerk
9. Herfst
10. Het terugnamesysteem van Desso
11. Winter
12. Oproep aan al onze partners
* Informatie over Desso en deze brochure
* Waar kijken bezoekers nog meer naar!

top pagina   index
LeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlineHoezo??
1. Lente!


In de natuur is de lente een periode van een frisse start en een nieuw begin met ontluikend leven. Alles om ons heen staat in bloei, groeit en verandert. Als we het voorjaar vergelijken met de levenscyclus van Cradle to Cradle - producten, dan is dit de periode waarin, na een fase van onderzoek en ontwikkeling, nieuwe producten worden gelanceerd en gestart wordt met het produceren van nieuwe producten en diensten.

Nieuw begin voor Desso!

Door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de Hamburgse organisatie EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) is DESSO nu de eerste tapijtproducent binnen de regio EMEA die gaat werken volgens het Cradle to Cradle - principe.
Dit illustreert het drastische besluit van DESSO om bij het produceren van tapijten en kunstgras verder te gaan dan ‘gewone’ duurzaamheid. Hiermee zet DESSO een fundamentele en baanbrekende stap vooruit op milieugebied. Een gebied waarop we toch al een voortrekkersrol spelen.

Cradle to Cradle ontwerp bij Desso!

De Cradle to Cradle - filosofie put inspiratie uit de wisseling van de seizoenen in de natuur en streeft ernaar eindeloze cycli van biologische en technische grondstoffen te creëren. De filosofie stelt een productieontwerp dat volledig afvalvrije producten voortbrengt die biologisch afbreekbaar zijn, of in hun geheel opnieuw gebruikt kunnen worden als grondstof voor nieuwe producten.

Deze producten zijn gemaakt in productieprocessen die gebruik maken van duurzame energie en bovendien waterbesparend en maatschappelijk verantwoord zijn. Bij het ontwerp hanteren wij een nieuwe aanpak die ervoor zorgt dat onze producten zijn gemaakt van milieuvriendelijke materialen die gezond zijn voor de mens en aan het einde van hun levenscyclus biologisch afbreekbaar zijn of technisch gerecycled kunnen worden.


top pagina   index


2. Wat betekent dit voor Desso!De tapijten gemaakt volgens het Cradle to Cradle - principe, zullen beschikbaar zijn in hetzelfde, uitgebreide aanbod met dezelfde superieure kwaliteit en duurzaamheid waar DESSO bekend om staat.
Door de Cradle to Cradle - filosofie stap voor stap in ons ontwerpproces te integreren, zorgen we ervoor dat onze producten goed zijn voor de gezondheid en positief effect hebben op mens en milieu.

Continu proces
Desso verplicht zich om met Cradle to Cradle per definitie te kijken naar de lange termijn. Een Cradle to Cradle - product maken is een enorme uitdaging. Voor bepaalde stadia in het proces zijn geheel nieuwe technologieën noodzakelijk. Het Cradle to Cradle - eindproduct zal er niet van vandaag op morgen zijn, maar moet worden gezien als een continu ontwikkeling- en verbeteringsproces.

Op deze gedachte stoelt het Cradle to Cradle - ontwerpproces. Hierin wordt niet alleen het bestaande productassortiment gewaardeerd, maar juist ook de vooruitgang die wordt geboekt.


top pagina   index


3. De visie van Desso


Bij DESSO heeft het maken van mooie en waardevolle producten altijd al de hoogste prioriteit. Aan deze kwaliteitsdoelstelling is nu een nieuwe dimensie toegevoegd: Cradle to Cradle - kwaliteit. Vanuit dit oogmerk beperkt kwaliteit zich niet langer tot de tastbare eigenschappen van het product, maar heeft ook, in de breedst mogelijke zin, betrekking op het effect ervan op mens en milieu. Kwaliteit is ook de identiteit van het bedrijf dat dit product maakt. DESSO is nu deze interessante en inspirerende weg ingeslagen en wordt daarbij gesteund door de vooruitziende blik en ruime ervaring van EPEA. DESSO heeft besloten een Cradle to Cradle - bedrijf te worden en Cradle to Cradle - producten te vervaardigen. Dit is de Cradle to Cradle - visie van DESSO in een notendop:

* DESSO integreert de Cradle to Cradle - denkwijze in zijn systemen.
* DESSO stelt zich duidelijke doelen ten aanzien van de vooruitgang in de implimentatie van Cradle tot Cradle. Regelmatig worden nieuwe Cradle tot Cradle - doelstellingen vastgesteld voor de activiteiten van het bedrijf en wordt ernaar gestreefd deze te halen.
* DESSO wordt niet ‘minder slecht’ maar juist beter voor mens en milieu. De Cradle to Cradle - tapijten zijn ontworpen vanuit een positieve invalshoek. Niet “minder giftige stoffen gebruiken”, maar een zorgvuldige keuze van goede materialen die niet schadelijk zijn voor gezondheid of milieu, waardoor het tapijt zijn goede eigenschappen behoudt en zijn minder goede kwijtraakt.
* DESSO beschouwt tapijt als een grondstof. Producten worden gemaakt van materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden en daardoor opnieuw in de technische cyclus terechtkomen.
* Producten worden zo ontworpen dat ze uit elkaar te halen zijn en daardoor beter gerecycled kunnen worden. Eenvoudige demontage voorkomt dat de materiaalstromen verontreinigd raken; zo wordt hergebruik gemakkelijker.top pagina   index


4. Tijdpad voor invoering van de visie


2008 - 2010

* Ontwikkelen van een plan voor een gefaseerde eliminatie van materialen die niet voldoen aan de Cradle to Cradle - principes.
* Ontwikkelen van een prototype tapijt waaruit grondstoffen kunnen worden teruggewonnen.
* Beginnen met de Cradle to Cradle certificering van producten.
* 50% aandeel duurzame energie in ontwikkeling en productie.
* Starten met het opzetten van een terugnamesysteem.
* Starten met het opzetten van een daadwerkelijk recyclingconcept.

2010 - 2020

* 50% post-consumer materiaal als basis voor nieuwe tapijten.
* 100% ingekochte duurzame energie voor ontwikkeling en productie.
* Afvalwater uit de fabriek is schoner dan het water waarin het wordt afgevoerd.
* Realiseren van unieke, op maat afgestemde terugname- en recyclingsystemen.
* Invoeren van Cradle to Cradle supply-chain management: leveranciers, retail organisaties, distributeurs, transporteurs, enz.
* Alle DESSO tapijten worden volgens Cradle to Cradle - ontwerpconcepten ontwikkeld en gecertificeerd.
* Alle basisstoffen voor materialen en processen zijn afkomstig uit duurzame of hergebruikte bronnen.
* Alle materialen kunnen op een veilige manier worden terug gebracht in hun biologische of technische cycli.
* Alle fases in de productcyclus dragen actief bij aan de recycling van materialen op het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau.top pagina   index

5. Zomer


In de natuur is de zomer het jaargetijde waarin warmte en licht overheersen. De bomen staan volop in het blad en weelderig groen overheerst. De zomer vormt het absolute hoogtepunt van het jaar met voorspoed en bloei. Als we dit seizoen vergelijken met de levenscyclus van Cradle to Cradle - producten, dan staat het symbool voor de fase waarin producten optimaal presteren.


top pagina   index


6. Een stralende toekomst

DESSO streeft ernaar omgevingen met tapijt te creëren waarin de mens gezonder dan ooit tevoren kan leven en ademen. We doen er alles aan om de omgeving positief te beïnvloeden. Daarom ontwikkelt DESSO tapijt dat de binnenluchtkwaliteit bevordert, doordat er minder deeltjes in de lucht rondzweven dan bij harde vloeren.
We leven in een wereld waarin de lucht in woon- en werkomgevingen vaak vervuild is door de verdamping van gevaarlijke chemische stoffen uit kunstmatige producten voor dagelijks gebruik. Daarom pleit Cradle to Cradle voor producten die veilig kunnen worden gebruikt en niet alleen bijdragen aan comfort en een fraaie inrichting, maar ook aan een hoge kwaliteit en een gezonde omgeving. Om dit te bewerkstelligen, werkt Desso samen met bedrijven als DOW Chemical Company, DSM en Van Gansewinkel.


“Met Cradle to Cradle kiest DESSO voor de lange termijn. De ontwikkeling van volledig nieuwe producten en technologieën is een grote uitdaging voor ons. Maar we zijn er trots op dat we deze taak mogen uitvoeren zodat onze producten, ons merk, de mens en onze planeet er uiteindelijk beter van worden”.
Stef Kranendijk, CEO
top pagina   index

7. Desso garandeert in alle opzichten de beste kwaliteit
Ontwerpers en architecten kunnen hun klanten nu niet alleen sterk verbeterde producten aanbieden, maar ze kunnen deze producten ook gebruiken om het milieuvriendelijke aspect van hun eigen ontwerpen nog sterker te benadrukken. Volledig gewijd aan schoonheid en esthetica zijn ontwerpers en architecten het er over eens dat enkel positief gedefinieerde chemicaliën beschikken over werkelijke schoonheid. Zij waarderen de mogelijkheid om nieuwe ontwerpen te creëren die in alle opzichten schoonheid bezitten.

top pagina   index

8. De volgende stappen op weg naar het cradle to cradle-keurmerk


Voordat het Cradle to Cradle - keurmerk formeel wordt verleend, moeten alle producten, materialen en bestanddelen eerst een strenge beoordelingsprocedure doorlopen.
In de eerste fases van het certificeringsproces worden de grondstoffen beoordeeld en wordt bekeken in hoeverre deze voldoen aan gezondheidsnormen voor mens en milieu. Ook wordt onderzocht of het productieproces voldoet aan de eisen op het gebied van recycling, energie- en waterverbruik en maatschappelijk verantwoord ondernemen. EPEA beoordeelt de producten en processen van DESSO op basis van gedetailleerde informatie over alle materialen in kwestie.

DESSO werkt volgens de ‘passief-positief’ lijst.
Op weg naar Cradle to Cradle - certificering gaan wij als volgt te werk:

* We stellen een overzicht op van alle chemische stoffen die onze producten bevatten. Bovendien worden alle samenstellingen gespecificeerd naar hun chemische grondstoffen (basis chemicaliën).
* CAS-nummers, veiligheidsinformatiebladen (Material Safety Data Sheets) en alle toxicologische en eco-toxicologische gegevens worden verzameld. EPEA beoordeelt alle chemische stoffen aan de hand van twaalf verschillende criteria en geeft het eindoordeel Rood, Geel of Groen.
* We zijn al bezig om de chemische stoffen die de kwalificatie Rood hebben gekregen gefaseerd te vervangen. EPEA houdt toezicht op deze plannen.
* Momenteel ontwikkelen we ook producten met chemische stoffen en materialen die als positief zijn aangemerkt door EPEA.

EPEA en DESSO

Een van de grondleggers van het Cradle to Cradle - concept, de vermaarde Duitse wetenschapper prof. dr. Michael Braungart, is persoonlijk betrokken bij DESSO.

Professor Braungart en de architect William McDonough hebben in 1987 samen het Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA) opgericht. EPEA is een internationaal onderzoeksen adviesinstituut dat samenwerkt met organisaties en bedrijven in allerlei bedrijfstakken om de productkwaliteit en milieuprestaties aan de hand van eco-effectiviteit te verbeteren.
top pagina   index

9. Herfst


In de natuur is de herfst het jaargetijde waarin de oogst plaatsvindt. De bladeren vallen en vormen een bed op de aarde, waardoor ze de benodigde voedingstoffen voor het herstel van de natuur leveren. Als we dit seizoen vergelijken met de levenscyclus van Cradle to Cradle - producten, dan staat de herfst symbool voor de periode waarin producten terugkomen en uit elkaar worden gehaald. Er blijft geen afval over; elk onderdeel fungeert als grondstof voor een nieuwe toekomst.AFVAL IS VOEDSEL

In de natuur wordt de energie van de zon gebruikt voor de productie van voedsel. Er wordt niets weggegooid, want afval vormt de basis voor nieuwe voedingsstoffen. Rottend blad of fruit bevat alle benodigde biologische voedingsstoffen voor de gewassen van het volgende jaar.

Cradle to Cradle is ontstaan als reactie op de enorme afvalbergen die het gevolg zijn van de ‘cradle to grave’ - aanpak. Hierin worden geproduceerde goederen aan het eind van hun leven uiteindelijk als afval gedumpt. Cradle to Cradle geeft voorrang aan de circulaire economie boven de lineaire economie.

De kracht van Cradle to Cradle ligt in het feit dat we niet krenterig of zuinig hoeven te zijn. We hoeven onze levenswijze niet extreem te versoberen en een ‘nul’ - doelstelling na te streven. In de wereld van Cradle to Cradle maakt het niet uit hoeveel ‘afval’ er wordt geproduceerd, zolang dit maar biologisch afbreekbaar is en teruggevoerd kan worden in het productieproces of kan dienen als grondstof voor nieuwe, gerecyclede producten.


top pagina   index

10. Het terugnamesysteem van Desso


Binnen het Cradle to Cradle - concept is het van wezenlijk belang dat elk onderdeel van al onze tapijten en kunstgrassen volledig wordt opgenomen in een technische of biologische cyclus. Momenteel hergebruiken we het product in de cementindustrie, waar het wordt gebruikt als brandstof met een hoge calorische waarde. Onze stabilisator (kalk) wordt gebruikt als grondstof voor de productie van cement.

Omdat tapijten hergebruikt kunnen worden, is het van belang ervoor te zorgen dat recycling ook daadwerkelijk plaatsvindt. Als onderdeel van ons commitment aan Cradle to Cradle introduceren we een terugnamesysteem waarin we gebruikte tapijten van onze klanten verzamelen. Vervolgens zorgen we ervoor dat de oude
tapijten naar behoren kunnen worden gerecycled.
Samen met onze partners werken we aan een ruwe scheiding, gebaseerd op het type garen en versnippering. Om het garen van de tapijtrug te kunnen scheiden, moet een innovatieve scheidingstechniek verder worden ontwikkeld. De rug kan worden hergebruikt als rug en het garen kan worden omgesmolten tot gekleurd garen. Ook kan het materiaal in een volgend proces worden gedepolymeriseerd om de grondstof terug te winnen, zodat er opnieuw wit garen van kan worden gemaakt. We staan nu voor de grote uitdaging om duurzame energie en efficiëntere transportmethodes in de gehele keten in te zetten.

DESSO werkt aan verschillende mogelijkheden:
* Versteviging van beton
* Wegenbouw
* Dakbedekking
* Recycling van tapijtruggen


De belangrijke cycli van cradle to cradle

Cradle to Cradle haalt zijn inspiratie uit de natuur waar recycling overal aanwezig is, waar alles opnieuw tot leven komt in een eeuwigdurende cyclus van hergebruik. In de natuur fungeert alles in feite als bouwsteen en grondstof voor een volgende generatie.

Plaatje links: de biologische cyclus voor consumptiegoederen
Plaatje rechts: de technische cyclus voor serviceproducten
Grafieken met toestemming van EPEA


Over onze Brochures
Onze brochures worden gedrukt op papier dat is gemaakt van 100% postconsumer kringloopvezel. Het papier heeft het Blue Angel - milieukeurmerk voor druk- en schrijfpapier en voldoet aan de normen voor een milieuvriendelijk, sociaal en economisch rendabel internationaal bosbeheer.

Recyclebaar
Kijk voor meer informatie op: www.desso.com


Toelichting van de webredactie
Deze iPresentatie op dé Vakbeurs Online is natuurlijk top-duurzaam!
 


top pagina   index


11. Winter

In de natuur is de winter het jaargetijde waarin de energie terugstroomt naar de wortels en zich voorbereidt op een nieuw groeiproces. Als we dit seizoen vergelijken met de levenscyclus van Cradle to Cradle - producten, dan staat de winter symbool voor een periode van onderzoek naar bestaande en nieuwe trends en marktbehoeften. De ontwikkeling en productie hiervan kunnen als nieuwe start beschouwd worden.


Desso bereidt zich voor op een nieuw tijdperk

Cradle to Cradle inspireert ons om tapijten en kunstgras van de hoogste kwaliteit te maken. Niet alleen qua comfort, fraai uiterlijk en materialen, maar ook als het gaat om de invoering van een daadwerkelijk efficiënt productieproces en het uitzonderlijke vermogen om de producten geheel te recyclen.

DESSO heeft zich ten doel gesteld om het Cradle to Cradle - concept toe te passen op zijn gehele assortiment aan tapijt en kunstgras. De materialen zullen niet-giftig, geheel scheidbaar en 100% geschikt zijn voor de technische of biologische cyclus.
DESSO is de verplichting aangegaan om productieprocessen te ontwikkelen waarin uitsluitend gebruik wordt gemaakt van veilige chemische grondstoffen. Een goed doordacht proces leidt tot een gezonde werkomgeving en heeft een positief effect op het milieu.

Omdat DESSO groot vertrouwen in de Cradle to Cradle - benadering heeft, willen wij zoveel mogelijk elementen van deze filosofie in onze producten integreren. Desondanks blijven we sterk afhankelijk van onze leveranciers die deze Cradle to Cradle - grondstoffen moeten aanleveren.Eco-efficiënte stappen
* Al het halffabricaat tapijtafval wordt gerecycled en gebruikt als brandstof met een hoge calorische waarde voor andere sectoren.
* Al het tapijtafval wordt tot korrels verwerkt en gebruikt voor brandstof in andere sectoren.
* Alle textielstof wordt geëxtraheerd, verzameld en in andere industrieën als brandstof gebruikt.
* Ons productieafval wordt gebruikt als brandstof in de cementindustrie en in energiecentrales.
* Alleen al in onze fabriek in Nederland hebben we sinds 1998 het energieverbruik per m2 product met 23% verminderd, wat neerkomt op een even grote afname van de CO2 uitstoot.


Eco-effectieve stappen

De dringende noodzaak om het kwetsbare welzijn van onze planeet veilig te stellen, wordt tegenwoordig door vrijwel iedereen gesteund.
‘Duurzaamheid’ is een term die steeds vaker wordt toegepast op de praktijken en processen die voortkomen uit onze hedendaagse, milieubewuste maatschappij.

* Bij DESSO wordt al het polypropyleenafval opnieuw gebruikt in andere industriële processen.top pagina   index


12. Oproep aan al onze partners

 

DESSO is bijzonder trots op zijn integere aanpak. Wij maken producten van hoge kwaliteit en dragen er altijd zorg voor dat we als bedrijf onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en milieuvriendelijk te werk gaan. Dankzij de Cradle to Cradle - filosofie kunnen we hoogwaardige producten maken die nuttig, aantrekkelijk, gezond en veilig zijn. Daar blijft het echter niet bij. Ook vanuit economisch perspectief zijn er goede redenen waarom bedrijven met een vooruitziende blik de Cradle to Cradle - principes zouden moeten nastreven.


Het is onze visie dat veel bedrijven in de nabije toekomst met grote uitdagingen te maken krijgen, omdat de westerse economie een nieuw tijdperk betreedt. Door een groeiend gebrek aan grondstoffen en talrijke nieuwe en strenge regels ter bescherming van het milieu moeten er nieuwe producten en nieuwe productiemethoden komen.

Het verspreiden van het Cradle to Cradle - ideaal helpt ons onze doelstellingen te realiseren. Dit vormt niet alleen een uitdaging voor DESSO, maar voor alle partijen die de Cradle to Cradle - benadering overnemen. Door een gemeenschap te vormen, kunnen alle deelnemers producten ontwikkelen die goed zijn voor de natuur en de mensheid.

Samen met Steelcase, Van Gansewinkel, Royal Haskoning, DSM, Philips en architecten en ontwerpers werkt DESSO aan een gemeenschap waarin een beter begrip voor het Cradle to Cradle - ideaal en de verspreiding ervan voorop staat. Hoe meer bedrijven samenwerken, des te sneller de cyclus economie een feit wordt.

We zijn van mening dat DESSO tot het selecte gezelschap van bedrijven behoort dat haar verantwoordelijkheid neemt doordat ze nadenkt over wat haar effect op de wereld en het milieu is. Het betreft bedrijven die, met een vooruitziende blik op de toekomst, een alternatieve economie willen opbouwen en ook de onmisbare
creativiteit bezitten om deze ideeën om te zetten in daden. We geloven dat deze bedrijven zeer succesvol zullen zijn dankzij moderne producten die volgens de Cradle to Cradle - benadering zorgvuldig zijn ontworpen met het oog op de nieuwe cyclus economie.

Daarom stimuleren we onze klanten, leveranciers en al onze partners om samen met ons de schouders eronder te zetten en nieuwe bedrijfsmodellen en -processen te ontwikkelen. Door actie te ondernemen, kunnen we een effect op het milieu hebben dat eerder ‘meer positief’ dan ‘minder negatief’ is. Met andere woorden: als onze voetafdruk juist van goede invloed is, laat ons er dan naar streven om deze zo groot mogelijk te maken!top pagina   index

Colofon van bovenstaande brochure
Deze brochures is uitgebracht door Desso in 2002.
DESSO maakt en verkoopt bijna 80 jaar tapijt en heeft in die tijd een prima reputatie opgebouwd als een betrouwbare partner met creatieve designs. Op dit moment heeft het bedrijf drie fabrieken in Europa en gespecialiseerde centra voor klantenservice in de meeste Europese landen, alsmede in de Verenigde Staten, Azië, Zuid-Afrika, het Midden-Oosten en Australië. Carpetecture® is een prima voorbeeld van het streven van DESSO naar creatief tapijtdesign en ons doel om tegemoet te komen aan de behoeften van architecten, interieurontwerpers, eigenaars van gebouwen en eindgebruikers. DESSO-producten zijn te vinden in kantoren, openbare gebouwen, banken, scholen, universiteiten, winkels en
ziekenhuizen. Onder de vele gewaardeerde klanten zijn gerenommeerde bedrijven als ABN AMRO, Deutsche Bank, Hilton Hotels, KLM en Virgin Atlantic.

Duurzaamheid/ Cradle to Cradle
DESSO neemt al jaren maatregelen om het milieu te beschermen en deed dat al lang voordat het een trend werd. Het bedrijf heeft een ISO 14001-certificatie voor milieumanagement en regelmatige controles door onafhankelijke instituten waarborgen zo milieuvriendelijk mogelijke productiemethoden. Daarnaast heeft elk DESSO-tapijt en elke tapijttegel een uniek GuT-testnummer dat aantoont dat aan de GuT-normen voor vervuiling en uitstoot is voldaan. We hebben ook verschillende initiatieven ontplooid voor het hergebruik van tapijttegels om minder afval te produceren en ons doorlopende onderzoeksprogramma voor milieubewustzijn en recycling heeft betrekking op zowel producten als de verpakking. DESSO blijft ernaar streven om de milieukenmerken van de producten te verbeteren middels ontwikkelingsprogramma’s voor productdesign, terwijl we in onze fabrieken continu proberen energieverbruik, afval en vervuiling te verminderen en onze processen te verbeteren.

Ga voor meer informatie naar www.desso.com

Colofon van deze iPresentatie
Bovenstaande brochure is omarmd door OnlineProjectstoffering uit Vlaardingen.
Met de tapijtkennis van de familie Lodder en de internet kennis van Frans Lodder is deze digitale brochure vertaald van papier (.pdf) naar internet (.html) door
leo@hooijmans-noordwijk.nl
Noordwijk 7 december 2014.


Voor meer informatie klik hier.....
Wilt u de voordeligste aankoopprijs van Interface tapijt en verlangt u een uitstekende stoffering van tapijt en tapijttegels?
Klik dan op onderstaand logo van OnlineProjectstoffering.nl!

onlineprojectstoffering.nl
interface, desso, interfloor, ambiant, forbo, desimo, modulyss
tapijt, gordijnen en zonwering tegen speciale prijzen!

voor webinformatie klik op plaatje.....

(1202/1711-01)

top pagina   index

Bezoekers keken naar de volgende links in ons kennisplatform:

desso bv - airmaster*
voor een beter binnenmilieu


voor ipresentatie klik op plaatje.....
één en al oor
een helder verhaal over oren en goed blijven horen


door beter horen & de nationale hoorstichting
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online
desso bv - soundmaster*
voor een nog betere geluidsreductie en akoestiek!


voor ipresentatie klik op plaatje.....
tapijtreiniging:
ondergeschoven kind, gemiste kans

door leon van den berg, redactielid clean totaal
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online
desso bv - tapijt op examen
speciaal voor het onderwijs en.... cradle2cradle!


voor ipresentatie klik op plaatje.....
ervaring als beste hulpmiddel
onderzoek naar fysieke belasting bij verhuizers

door mondial movers
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online
desso bv - tapijt op controle
speciaal voor de gezondheidszorg en.... cradle2cradle!


voor ipresentatie klik op plaatje.....
m2 parodie


door leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online
onderhoud van breedtapijt en tapijttegels

door desso tapijt bv
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online


Tags: tapijt, zachte en harde vloerbedekking, stoffering, projectstoffering, onderhoud tapijt, online projectstoffering

top pagina   index

DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlinemede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online

facilitaire vakbeurs online
nog nooit wat adverteren zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.


voor presentatie klik op plaatje.....
facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 7 december 2014
het laatst gewijzigd op 16-10-2019

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)