facilitaire productinformatie

onlineprojectstoffering.nl
interface, desso, interfloor, ambiant, forbo, desimo, modulyss
tapijt, gordijnen en zonwering tegen speciale prijzen!

voor webinformatie klik op plaatje.....


Dessotapijt op Examen


mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online
(foto desso)
Dessotapijt op Examen - Speciaal voor het Onderwijs

  Inhoud  
1. Succesvolle onderwijsinstellingen hebben vaak tapijt
2. Betere luchtkwaliteit
3. Ademhaling in ruimtes met tapijt
4. Een veilige omgeving
5. Tapijt verbetert de akoestiek
6. Tapijt en tapijttegels zijn de meest economische vloerbedekking
7. Samenvatting
8. Informatie over Desso en deze brochure
9. Waar kijken bezoekers nog meer naar!

top pagina   index
LeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlineHoezo??
1. Succesvolle onderwijsinstellingen hebben vaak tapijt!


JUIST! DESSO-tapijt draagt bij aan een goede leeratmosfeer: tapijt kan helpen bij het creëren van een aantrekkelijke schoolomgeving waar docenten willen doceren en leerlingen willen leren.

Hoe Desso-tapijt bijdraagt aan een goede leeratmosfeer!

Zwakke onderwijsprestaties in veel van onze scholen worden in toenemende mate gekoppeld aan de staat van onderhoud in deze instituten.

Scholen zijn speciale omgevingen die bedoeld zijn om onderwijs te geven en te ontvangen. Maar wil leren effectief zijn, dan is het essentieel dat er een omgeving is gecreëerd waarin het onderwijs echt kan bloeien. Scholen die er onaantrekkelijk uitzien krijgen sneller te maken met klachten over de kwaliteit van de omgeving en over de gezondheid. Dit zal onvermijdelijk leiden tot een verminderde interesse in de klas en voor de klas.

Tapijt kan helpen bij het creëren van een aantrekkelijke schoolomgeving waar docenten willen doceren en leerlingen willen leren.
Vooraanstaand onderzoek heeft aan het licht gebracht dat onderwijsinstellingen die goed presteren, een sfeer ademen van welzijn in een gezonde omgeving. Deze scholen stralen uit dat je belangrijk wordt gevonden.

Een gezonde en effectieve schoolomgeving ontstaat uit het verlangen en vaste voornemen om uit te blinken. Topprestaties zijn zonder twijfel het keurmerk van een goed georganiseerde school.

Goed presterende scholen hebben ook enkele onderlinge overeenkomsten die alle worden aangevuld en versterkt door tapijt. Bijvoorbeeld:

* Een goed presterende school is erop gericht om stress te verminderen en heeft eenaangename en gelijkmatige temperatuur. Tapijt is zacht en straalt warmte uit.
* Succesvolle scholen bieden leerlingen en docenten zowel ruimte als gelegenheid zich te bewegen, na te denken, te communiceren, informatie uit te wissen, te onderzoeken en uit te testen. Tapijt zorgt voor een praktisch en comfortabel oppervlak waar docenten en leerlingen op kunnen zitten – vandaar dat op de grond zitten in Amerika een wezenlijk onderdeel is van
het leesonderwijs.
* Een topschool zet zich in voor leerling-vriendelijke omstandigheden door het hele gebouw.
Het aantrekkelijke en uitnodigende uiterlijk maken dat leerlingen en leraren er graag willen zijn en dat de buurt het gebouw in de armen sluit. Tapijtkleuren en –patronen zijn ontworpen om esthetisch aantrekkelijk en uitnodigend te zijn.x
* Kwalitatief hoogstaande scholen vervolmaken de leeratmosfeer door een adequate, natuurlijke verlichting en een effectieve geluidsbeheersing. Tapijt is geluiddempend, absorbeert licht en vermindert lichtschitteringen.

Alles bijeen genomen biedt tapijt veel kwaliteiten en voordelen die een belangrijke rol kunnen spelen in het welbehagen van leerlingen en docenten en in het creëren van een productieve leeromgeving.


top pagina   index


2. Met tapijt in een lokaal wordt de luchtkwaliteit beter!JUIST! Tapijt houdt kleine deeltjes vast die andere oppervlakken vrijgeven. DESSO-tapijt heeft aangetoond beter te presteren dan andere vloerbedekkingen wat betreft invloed op de luchtkwaliteit.

Tapijt en kwaliteit van binnenlucht

Uit het oogpunt van energiezuinigheid zijn moderne gebouwen zo ontworpen dat ze bijna luchtdicht geworden zijn. Deze dichtgeplakte units hebben echter als neveneffect dat de binnenlucht van slechte kwaliteit is. En dat wordt een steeds grotere zorg. Niettemin heeft tapijt een betere invloed op de luchtkwaliteit dan andere vloerbedekkingen.

Een tapijt met een certificaat van het testprogramma voor de binnenluchtkwaliteit van het Amerikaanse Carpet and Rugs Institute – dat op zijn beurt weer wordt gecontroleerd door de Environmental Protection Agency – stoot minimale hoeveelheden vluchtige organische stoffen (VOC’s) uit. Dit zijn de chemische bijproducten van materialen die voor interieurdesign en onderhoud worden gebruikt.

Aan de andere kant zorgen vloeren met een hard oppervlak voor aanmerkelijk hogere pieken in VOC-emissies, vooral als het oppervlak behandeld is met een vloerwas.

Vluchtige organische stoffen (VOC's) emissiefactorten van het in het interieur geselecteerde constructiematerialen

top pagina   index


3. Kinderen met astma hebben meer ademhalingsproblemen in een omgeving waar tapijt ligt!


ONJUIST! In tegenstelling tot wat algemeen wordt verondersteld, verminderen ruimtes met tapijt de astmatische reacties en aanverwante symptomen.

Tapijt en Allergenen

Recent onderzoek draait de eerdere veronderstelling dat er een link zou zijn tussen tapijt en allergenen terug. Nu blijkt dat mensen die tapijt hebben in hun slaapkamer minder vatbaar zijn voor allergenen.

In de jaren 70 stelden rapporten uit Zweden dat tapijt een bron van schadelijke stoffen zou zijn die allerlei allergische reacties zouden teweeg brengen. Het aandeel van tapijt in de Zweedse vloerbedekkingsector daalde daarna tot slechts 2 procent in 1992.

Begin jaren 90 echter, publiceerden twee professoren van het Zweedse Institute for Fibre and Polymer Research belangwekkende rapporten waarin de inzichten van de jaren 70 werden tegengesproken.

Zij hadden ontdekt dat het aantal allergische reacties onder de bevolking dramatisch was toegenomen sinds 1975 – toen het gebruik van tapijt onder de Zweedse consumenten en instanties begon te dalen! Hun conclusie was dat de verwijdering en vervanging van het tapijt de omstandigheden voor allergische patiënten niet hadden verbeterd.

Tapijtgebruik & allergische reacties in Zweden

Luchtanalyses

Emissie-analyse voetverkeer luchtanalyses

De grafiek illustreert het enorme verschil tussen de emissies van de twee oppervlakken en onderstreept overtuigend de bevinding dat “tapijt deeltjes vasthoudt”.


top pagina   index


4. Tapijt biedt een veiliger omgeving voor kinderen dan harde vloeroppervlakten!


JUIST! DESSO-tapijt is veilig voor onze kinderen. Het is minder glad dan harde oppervlakken en een stuk vriendelijker wanneer je erop valt.

Uitglijden, struikelen en vallen kan pijnlijk, kostbaar en gevaarlijk zijn. Vallen is na verkeersongevallen de meest voorkomende oorzaak van dodelijke ongelukken.

Kinderen van 10 jaar of jonger vormen de leeftijdsgroep bij uitstek die verwondingen oploopt door valpartijen. De kans op struikelen kan nooit helemaal worden uitgesloten, maar bij natheid komt uitglijden twee keer zo vaak voor bij harde oppervlakken als bij tapijten. Harde oppervlakken geven ook minder mee, waardoor het risico van ernstige verwondingen groter is.

Ondanks deze voor zich sprekende gegevens passen scholen voornamelijk harde vloerbedekking toe, vooral in gangen en op trappen waar de meeste ongelukken gebeuren. Gladde, harde vloeren in de gangen staan garant voor ongelukken midden in de drukte en het gedrang van een school op een regenachtige ochtend. Tapijt kan een cruciale rol spelen in de veiligheid van onze kinderen op school.

Daarnaast voldoen alle DESSO-tapijten in ruime mate aan de Europese vereisten op het gebied van brandveiligheid.


top pagina   index

5. Vergeleken met harde vloeroppervlakken zorgt tapijt voor een betere akoestiek in een leeromgeving!


JUIST! DESSO-tapijt dempt lawaai, absorbeert contactgeluid en vermindert glans: een essentiële bijdrage aan een klimaat waarin onderwijs centraal staat.

Licht- en geluidsbeheersing

Natuurlijk licht, vermindering van schittering en geluidsbeheersing zijn zaken waarvan is aangetoond dat ze een belangrijke bijdrage leveren aan een klimaat waarin de kwaliteit van onderwijs centraal staat.

Tapijt absorbeert geluid, reduceert schittering en glans en vermindert contactgeluid. Docenten en leerlingen kunnen goed communiceren als ze elkaar kunnen horen – en dat maakt geluidsbeheersing essentieel!
Gespreksgeluiden kunnen gemakkelijk door het hele schoolgebouw echoën, maar tapijt kan ervoor zorgen dat het geluid op een eenvoudige en economische manier wordt beheerst.

Dit werd gedemonstreerd op de Charles Young School waar de leesvaardigheden van leerlingen belangrijk verbeterden na een herinrichting. Het tapijt beheerste het geluid. Lokalen konden openstaan en lesgeven werd flexibeler omdat de vloerruimte tijdens de lessen volledig kon worden benut.

Afzonderlijke onderzoeken in Californië maakten duidelijk dat “zonder tapijt, effectieve geluidsbeheersing in open lokalen vrijwel onmogelijk te verwezenlijken is”.

* Facilitaire dienst en divisie transport, Staat Californië 1996.

top pagina   index


6. Tapijt onderhoud is duurder dan onderhoud van harde oppervlakken!

ONJUIST! De levenscycluskosten voor installatie en onderhoud van tapijt zijn lager dan die voor harde vloeroppervlakken.


Tapijt is economischer

Licht tot middelzwaar belopen zones tapijt harde vloeren
Kosten voor reiniging, installatie en onderhoud over 22 jaar, inclusief reinigingsmiddelen, apparatuur en apparatuuronderhoud
(per 0,09 m2)*
$ 17.16 $ 24.70

Zwaar belopen zones tapijt harde vloeren
Kosten voor reiniging, installatie en onderhoud over 22 jaar, inclusief reinigingsmiddelen, apparatuur en apparatuuronderhoud
(per 0,09 m2)*
$ 18.29 $ 38.82
*1 vervanging na 11 jaar. Gebaseerd op een studie van: The Building Office Managers Association (BOMA) waarin onderhoud van tapijt wordt vergeleken met die van harde vloeren op basis van de onderhoudstarieven van de ISSA (International Sanitary Supply Association).

AANVULLENDE KOSTENBESPARINGEN:
In de winter wordt met tapijt 2% bespaard op de energiekosten in vergelijking met de gemiddelde harde ondergrond.

 
Tapijt is ook een zeer goede isolatie.

top pagina   index

7. Samenvatting

“Alles bij elkaar biedt tapijt veel kwaliteiten en voordelen die een belangrijke rol kunnen spelen bij het aantrekken van leerlingen en docenten in een productieve leeromgeving.”


Tapijt is een uitstekende keuze voor de schoolomgeving. Er is een overvloed aan
bewijsmateriaal dat aangeeft dat tapijt superieur is aan andere vloerbedekkingen wat betreft voordelen voor onderwijs en de omgeving waarin dit plaatsvindt.

Tapijt helpt scholen bij het tot stand brengen van een prettige, zorgzame schoolomgeving waar docenten graag willen blijven en leerlingen graag willen leren. Tapijt draagt bij aan een betere concentratie, betere prestaties en betere schoolresultaten.

Tapijt zorgt niet voor een hogere dichtheid van deeltjes in de lucht. Integendeel zelfs: het houdt deeltjes eerder vast, houdt ze uit de lucht en verbetert daardoor de kwaliteit van de binnenlucht. Goed onderhouden tapijten houden allergenen op afstand door te voorkomen dat ze vrijkomen, zelfs in gebieden die intensief worden gebruikt.

En of dat nog niet genoeg is, zijn de levenscycluskosten voor het installeren en onderhouden van tapijt lager dan bij harde vloeroppervlakken.

OPMERKING:
Neem voor gegevens over de bronnen contact op met uw verkoopadviseur

top pagina   index

Colofon van bovenstaande brochure
Deze brochures is uitgebracht door Desso in 2002.
DESSO maakt en verkoopt bijna 80 jaar tapijt en heeft in die tijd een prima reputatie opgebouwd als een betrouwbare partner met creatieve designs. Op dit moment heeft het bedrijf drie fabrieken in Europa en gespecialiseerde centra voor klantenservice in de meeste Europese landen, alsmede in de Verenigde Staten, Azië, Zuid-Afrika, het Midden-Oosten en Australië. Carpetecture® is een prima voorbeeld van het streven van DESSO naar creatief tapijtdesign en ons doel om tegemoet te komen aan de behoeften van architecten, interieurontwerpers, eigenaars van gebouwen en eindgebruikers. DESSO-producten zijn te vinden in kantoren, openbare gebouwen, banken, scholen, universiteiten, winkels en ziekenhuizen. Onder de vele gewaardeerde klanten zijn gerenommeerde bedrijven als ABN AMRO, Deutsche Bank, Hilton Hotels, KLM en Virgin Atlantic.

Duurzaamheid/ Cradle to Cradle
DESSO neemt al jaren maatregelen om het milieu te beschermen en deed dat al lang voordat het een trend werd. Het bedrijf heeft een ISO 14001-certificatie voor milieumanagement en regelmatige controles door onafhankelijke instituten waarborgen zo milieuvriendelijk mogelijke productiemethoden. Daarnaast heeft elk DESSO-tapijt en elke tapijttegel een uniek GuT-testnummer dat aantoont dat aan de GuT-normen voor vervuiling en uitstoot is voldaan. We hebben ook verschillende initiatieven ontplooid voor het hergebruik van tapijttegels om minder afval te produceren en ons doorlopende onderzoeksprogramma voor milieubewustzijn en recycling heeft betrekking op zowel producten als de verpakking. DESSO blijft ernaar streven om de milieukenmerken van de producten te verbeteren middels ontwikkelingsprogramma’s voor productdesign, terwijl we in onze fabrieken continu proberen energieverbruik, afval en vervuiling te verminderen en onze processen te verbeteren.

Ga voor meer informatie naar www.desso.com

Colofon van deze iPresentatie
Bovenstaande brochure is omarmd door OnlineProjectstoffering uit Vlaardingen.
Met de tapijtkennis van de familie Lodder en de internet kennis van Frans Lodder is deze digitale brochure vertaald van papier (.pdf) naar internet (.html) door
leo@hooijmans-noordwijk.nl
Noordwijk 5 december 2014. (een kadootje voor u)


Voor meer informatie klik hier.....
Wilt u de voordeligste aankoopprijs van Interface tapijt en verlangt u een uitstekende stoffering van tapijt en tapijttegels?
Klik dan op onderstaand logo van OnlineProjectstoffering.nl!

onlineprojectstoffering.nl
interface, desso, interfloor, ambiant, forbo, desimo, modulyss
tapijt, gordijnen en zonwering tegen speciale prijzen!

voor webinformatie klik op plaatje.....

(1202/1712-01)


top pagina   index

Bezoekers keken naar de volgende links in ons kennisplatform:

desso bv - airmaster*
voor een beter binnenmilieu


voor ipresentatie klik op plaatje.....
één en al oor
een helder verhaal over oren en goed blijven horen


door beter horen & de nationale hoorstichting
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online
desso bv - soundmaster*
voor een nog betere geluidsreductie en akoestiek!


voor ipresentatie klik op plaatje.....
tapijtreiniging:
ondergeschoven kind, gemiste kans

door leon van den berg, redactielid clean totaal
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online
ervaring als beste hulpmiddel
onderzoek naar fysieke belasting bij verhuizers

door mondial movers
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online
desso bv - tapijt in vier seizoenen
cradle2cradle!


voor ipresentatie klik op plaatje.....
m2 parodie


door leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online
desso bv - tapijt op controle
speciaal voor de gezondheidszorg en.... cradle2cradle!


voor ipresentatie klik op plaatje.....
onderhoud van breedtapijt en tapijttegels

door desso tapijt bv
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online


Tags: tapijt, zachte en harde vloerbedekking, stoffering, projectstoffering, onderhoud tapijt, online projectstoffering

mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online

facilitaire vakbeurs online
nog nooit was sponsoring zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.


voor ipresentatie klik op plaatje.....

facilitaire vakbeurs online
nog nooit was adverteren zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.


voor ipresentatie klik op plaatje.....
(1107-01)

DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlinefacilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 5 december 2014
het laatst gewijzigd op 16-10-2019

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)